Prev Chapter Exodus 40 Next Chapter
1
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
pertama
4dxab
<259>
dalam
 
 
bulan
5sdxl 2sdxh
<2320> <2320>
pertama
3Nwsarh
<7223>
kamu harus
 
 
mendirikan
6Myqt
<6965>
 
7ta
<853>
Tenda Suci
8Nksm
<4908>
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
itu
 
 
3
Kamu harus
 
 
menempatkan
1tmvw
<7760>
 
3ta 2Ms
<853> <8033>
tabut
4Nwra
<727>
kesaksian
5twdeh
<5715>
itu
6tkow
<5526>
di
7le
<5921>
sana dan tudungilah
 
 
tabut
8Nrah
<727>
itu
 
 
dengan
9ta
<854>
tirai
10tkrph
<6532>
4
Kamu harus
 
 
membawa masuk
1tabhw
<935>
 
2ta
<853>
meja
3Nxlsh
<7979>
itu dan
 
 
mengatur segala sesuatu
4tkrew
<6186>
yang harus
5ta
<853>
diatur
6wkre
<6187>
di atasnya dan kamu juga harus
 
 
membawa
7tabhw
<935>
masuk
8ta
<853>
kaki dian
9hrnmh
<4501>
itu
 
 
beserta
10tylehw
<5927>
 
11ta
<853>
pelita-pelitanya
12hytrn
<5216>
5
Kamu harus
 
 
menempatkan
1httnw
<5414>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
emas
4bhzh
<2091>
untuk
 
 
dupa
5trjql
<7004>
itu di
 
 
depan
6ynpl
<6440>
tabut
7Nwra
<727>
kesaksian
8tdeh
<5715>
lalu
 
 
pasanglah
9tmvw
<7760>
 
10ta
<853>
tirai
11Kom
<4539>
di
 
 
pintu
12xtph
<6607>
ke
 
 
Tenda Suci
13Nksml
<4908>
6
Kamu harus
 
 
meletakkan
1httnw
<5414>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
persembahan bakaran
4hleh
<5930>
di
 
 
depan
5ynpl
<6440>
pintu
6xtp
<6607>
Tenda Suci
7Nksm
<4908>
tenda
8lha
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
itu
 
 
7
dan
 
 
tempatkanlah
1ttnw
<5414>
 
2ta
<853>
bejana
3rykh
<3595>
itu
 
 
di antara
4Nyb
<996>
tenda
5lha
<168>
pertemuan
6dewm
<4150>
dan
7Nybw
<996>
mazbah
8xbzmh
<4196>
lalu
 
 
isilah
9ttnw
<5414>
bejana itu dengan
10Ms
<8033>
air
11Mym
<4325>
8
Kamu harus
 
 
membuat
1tmvw
<7760>
 
2ta
<853>
pelataran
3ruxh
<2691>
di
 
 
sekelilingnya
4bybo
<5439>
dan pasanglah
6ta 5ttnw
<853> <5414>
tirai
7Kom
<4539>
di
 
 
gerbang
8res
<8179>
pelataran
9ruxh
<2691>
itu
 
 
9
Kemudian kamu harus mengambil
2ta 1txqlw
<853> <3947>
minyak
3Nms
<8081>
urapan
4hxsmh
<4888>
dan
 
 
mengurapi
5txsmw
<4886>
 
6ta
<853>
Tenda Suci
7Nksmh
<4908>
beserta
8taw
<853>
segala
9lk
<3605>
sesuatu
 
 
di
10rsa
<834>
dalamnya
11wb
<0>
dan
 
 
kuduskanlah
12tsdqw
<6942>
itu dengan
14taw 13wta
<853> <853>
segala
15lk
<3605>
perkakasnya
16wylk
<3627>
sehingga semua itu
 
 
menjadi
17hyhw
<1961>
kudus
18sdq
<6944>
10
Kamu juga harus
 
 
mengurapi
1txsmw
<4886>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
persembahan bakaran
4hleh
<5930>
dengan
5taw
<853>
segala
6lk
<3605>
perkakasnya
7wylk
<3627>
dan
 
 
kuduskanlah
8tsdqw
<6942>
 
9ta
<853>
mazbah
10xbzmh
<4196>
itu sehingga
 
 
mazbah
12xbzmh
<4196>
itu
 
 
menjadi
11hyhw
<1961>
mahakudus
14Mysdq 13sdq
<6944> <6944>
11
Kamu juga harus
 
 
mengurapi
1txsmw
<4886>
 
2ta
<853>
bejana
3rykh
<3595>
itu dengan
4taw
<853>
alasnya
5wnk
<3653>
dan
 
 
menguduskannya
6tsdqw
<6942>
 
7wta
<853>
12
Kemudian kamu harus
 
 
membawa
1tbrqhw
<7126>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4taw
<853>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
ke
6la
<413>
pintu
7xtp
<6607>
tenda
8lha
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
dan
 
 
basuhlah
10tuxrw
<7364>
mereka dengan
11Mta
<853>
air
12Mymb
<4325>
13
Kamu harus
 
 
mengenakan
1tsblhw
<3847>
pakaian
5ydgb
<899>
kudus
6sdqh
<6944>
kepada
4ta
<854>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
 
 
mengurapinya
7txsmw
<4886>
dan
8wta
<853>
menguduskannya
9tsdqw
<6942>
agar dia
10wta
<853>
dapat melayani-Ku sebagai imam
11Nhkw
<3547>
 
12yl
<0>
14
Lalu kamu harus membawa
1taw
<853>
anak-anaknya
2wynb
<1121>
dan
3byrqt
<7126>
mengenakan
4tsblhw
<3847>
 
5Mta
<853>
jubah
6tntk
<3801>
panjang kepada mereka
 
 
15
dan
 
 
urapilah
1txsmw
<4886>
mereka
2Mta
<853>
seperti
3rsak
<834>
kamu telah
 
 
mengurapi
4txsm
<4886>
 
5ta
<853>
ayahnya
6Mhyba
<1>
sebagai seorang imam supaya mereka

dapat melayani-Ku sebagai imam
7wnhkw
<3547>
 
11Mhl
<0>
Pengurapan
12Mtxsm
<4888>
atas mereka ini
8yl
<0>
sungguh-sungguh akan menjadi
10tyhl 9htyhw
<1961> <1961>
keimaman
13tnhkl
<3550>
yang
 
 
kekal
14Mlwe
<5769>
turun-temurun
15Mtrdl
<1755>
16
 
1veyw
<6213>
Musa
2hsm
<4872>
melaksanakannya sesuai dengan
 
 
segala
3lkk
<3605>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
perintahkan
5hwu
<6680>
kepadanya
7wta
<853>
demikianlah
8Nk
<3651>
dia melaksanakannya
10o 9hve
<0> <6213>
17
Pada
1yhyw
<1961>
bulan
2sdxb
<2320>
pertama
3Nwsarh
<7223>
dalam
 
 
tahun
4hnsb
<8141>
kedua
5tynsh
<8145>
yaitu pada hari
 
 
pertama
6dxab
<259>
bulan
7sdxl
<2320>
itu
8Mqwh
<6965>
Tenda Suci
9Nksmh
<4908>
itu pun didirikan
 
 
18
Musa
2hsm
<4872>
mendirikan
1Mqyw
<6965>
 
3ta
<853>
Tenda Suci
4Nksmh
<4908>
dia
 
 
memasang
5Ntyw
<5414>
 
6ta
<853>
alas-alasnya
7wynda
<134>
dan
 
 
memasang
8Mvyw
<7760>
 
9ta
<853>
papan-papannya
10wysrq
<7175>
memasang
11Ntyw
<5414>
 
12ta
<853>
palang-palangnya
13wyxyrb
<1280>
dan
 
 
mendirikan
14Mqyw
<6965>
 
15ta
<853>
tiang-tiangnya
16wydwme
<5982>
19
Sesudah itu dia
 
 
membentangkan
1vrpyw
<6566>
 
2ta
<853>
tenda
3lhah
<168>
bagian luar
 
 
di atas
4le
<5921>
Tenda Suci
5Nksmh
<4908>
dan
 
 
memasang
6Mvyw
<7760>
 
7ta
<853>
tudung
8hokm
<4372>
 
9lhah
<168>
di
10wyle
<5921>
atasnya
11hlemlm
<4605>
sebagaimana
12rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
13hwu
<6680>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
15ta
<853>
kepadanya
16hsm
<4872>
 
17o
<0>
20
Dia pun
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
kesaksian
4tdeh
<5715>
itu dan
 
 
meletakkannya
2Ntyw
<5414>
di
5la
<413>
dalam
 
 
tabut
6Nrah
<727>
dan
 
 
memasang
7Mvyw
<7760>
 
8ta
<853>
kayu-kayu pengusung
9Mydbh
<905>
di
10le
<5921>
tabut
11Nrah
<727>
itu lalu
 
 
memasang
12Ntyw
<5414>
 
13ta
<853>
tutup pendamaian
14trpkh
<3727>
di
 
 
atas
15le
<5921>
tabut
16Nrah
<727>
itu
17hlemlm
<4605>
21
Kemudian dia
 
 
membawa
1abyw
<935>
 
2ta
<853>
tabut
3Nrah
<727>
itu
 
 
ke dalam
4la
<413>
Tenda Suci
5Nksmh
<4908>
dan
 
 
memasang
6Mvyw
<7760>
 
7ta
<853>
tirai
8tkrp
<6532>
penudung
9Komh
<4539>
untuk
 
 
menudungi
10Koyw
<5526>
 
11le
<5921>
tabut
12Nwra
<727>
kesaksian
13twdeh
<5715>
itu
 
 
sebagaimana
14rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
15hwu
<6680>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17ta
<853>
kepadanya
18hsm
<4872>
 
19o
<0>
22
Dia
 
 
menempatkan
1Ntyw
<5414>
 
2ta
<853>
meja
3Nxlsh
<7979>
itu di
 
 
tenda
4lhab
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
di
6le
<5921>
sebelah
7Kry
<3409>
utara
9hnpu
<6828>
Tenda Suci
8Nksmh
<4908>
di luar
10Uwxm
<2351>
tirai
11tkrpl
<6532>
23
Dia meletakkan
 
 
roti
4Mxl
<3899>
sajian
1Kreyw
<6186>
di
2wyle
<5921>
atasnya
3Kre
<6187>
di
 
 
hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
seperti
 
 
yang
7rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
8hwu
<6680>
TUHAN
9hwhy
<3068>
 
10ta
<853>
kepadanya
11hsm
<4872>
 
12o
<0>
24
Dia
 
 
menempatkan
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
kaki dian
3hrnmh
<4501>
di
 
 
tenda
4lhab
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
itu
 
 
berhadapan
6xkn
<5227>
dengan
 
 
meja
7Nxlsh
<7979>
itu
 
 
di
8le
<5921>
sebelah
9Kry
<3409>
selatan
11hbgn
<5045>
Tenda Suci
10Nksmh
<4908>
25
dan dia
 
 
menyalakan
1leyw
<5927>
pelita-pelita
2trnh
<5216>
itu di
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
sebagaimana
5rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
6hwu
<6680>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8ta
<853>
kepadanya
9hsm
<4872>
 
10o
<0>
26
Kemudian dia
 
 
menempatkan
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
mazbah
3xbzm
<4196>
emas
4bhzh
<2091>
di
 
 
tenda
5lhab
<168>
pertemuan
6dewm
<4150>
di
 
 
depan
7ynpl
<6440>
tirai
8tkrph
<6532>
27
dan dia
 
 
membakar
1rjqyw
<6999>
 
2wyle
<5921>
dupa
3trjq
<7004>
yang
 
 
harum
4Mymo
<5561>
di atasnya
 
 
sebagaimana
5rsak
<834>
yang telah
 
 
diperintahkan
6hwu
<6680>
TUHAN
7hwhy
<3068>
kepada
8ta
<853>
Musa
9hsm
<4872>
 
10P
<0>
28
Setelah itu dia
 
 
memasang
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
tirai
3Kom
<4539>
di
 
 
pintu
4xtph
<6607>
Tenda Suci
5Nksml
<4908>
29
Dia
 
 
menempatkan
4Mv
<7760>
 
1taw
<853>
mazbah
2xbzm
<4196>
persembahan bakaran
3hleh
<5930>
di depan
 
 
pintu
5xtp
<6607>
Tenda Suci
6Nksm
<4908>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
itu dan
 
 
mempersembahkan
9leyw
<5927>
 
11ta
<853>
persembahan bakaran
12hleh
<5930>
di atasnya
10wyle
<5921>
dan
13taw
<853>
persembahan sajian
14hxnmh
<4503>
seperti
 
 
yang
15rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
16hwu
<6680>
TUHAN
17hwhy
<3068>
kepada
18ta
<853>
Musa
19hsm
<4872>
 
20o
<0>
30
Lalu dia
 
 
meletakkan
1Mvyw
<7760>
 
2ta
<853>
bejana
3rykh
<3595>
di antara
4Nyb
<996>
tenda
5lha
<168>
pertemuan
6dewm
<4150>
dan
7Nybw
<996>
mazbah
8xbzmh
<4196>
itu dan
 
 
memasukkan
9Ntyw
<5414>
air
11Mym
<4325>
ke dalamnya
10hms
<8033>
untuk
 
 
membasuh
12huxrl
<7364>
31
 
2wnmm
<4480>
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
4Nrhaw
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
5wynbw
<1121>
membasuh
1wuxrw
<7364>
 
6ta
<853>
tangannya
7Mhydy
<3027>
dan
8taw
<853>
kakinya
9Mhylgr
<7272>
di situ
 
 
32
Ketika mereka
 
 
masuk
1Mabb
<935>
ke
2la
<413>
tenda
3lha
<168>
pertemuan
4dewm
<4150>
dan ketika mereka
 
 
mendekat
5Mtbrqbw
<7126>
ke
6la
<413>
mazbah
7xbzmh
<4196>
mereka pun
 
 
membasuh
8wuxry
<7364>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
10hwu
<6680>
TUHAN
11hwhy
<3068>
kepada
12ta
<853>
Musa
13hsm
<4872>
 
14o
<0>
33
Lalu dia
 
 
mendirikan
1Mqyw
<6965>
 
2ta
<853>
pelataran
3ruxh
<2691>
di
 
 
sekeliling
4bybo
<5439>
Tenda Suci
5Nksml
<4908>
dan
 
 
mazbah
6xbzmlw
<4196>
itu dan
 
 
memasang
7Ntyw
<5414>
 
8ta
<853>
tirai
9Kom
<4539>
gerbang
10res
<8179>
pelataran
11ruxh
<2691>
Demikianlah
12lkyw
<3615>
Musa
13hsm
<4872>
menyelesaikan
14ta
<853>
pekerjaan
15hkalmh
<4399>
itu
16P
<0>
34
Kemudian
 
 
awan
2Nneh
<6051>
melingkupi
1okyw
<3680>
 
3ta
<853>
tenda
4lha
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
itu dan
 
 
kemuliaan
6dwbkw
<3519>
TUHAN
7hwhy
<3068>
memenuhi
8alm
<4390>
 
9ta
<853>
Tenda Suci
10Nksmh
<4908>
35
Musa
3hsm
<4872>
tidak
1alw
<3808>
dapat
2lky
<3201>
memasuki
4awbl
<935>
 
5la
<413>
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
itu
 
 
karena
8yk
<3588>
awan
11Nneh
<6051>
itu
 
 
berdiam
9Nks
<7931>
di dalamnya
10wyle
<5921>
dan
 
 
kemuliaan
12dwbkw
<3519>
TUHAN
13hwhy
<3068>
memenuhi
14alm
<4390>
 
15ta
<853>
Tenda Suci
16Nksmh
<4908>
36
Ketika
 
 
awan
2Nneh
<6051>
itu
 
 
naik
1twlehbw
<5927>
dari
3lem
<5921>
Tenda Suci
4Nksmh
<4908>
keturunan
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
pun
8lkb
<3605>
berangkat
5weoy
<5265>
untuk melanjutkan
 
 
perjalanan
9Mhyeom
<4550>
mereka
 
 
37
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
 
3hley
<5927>
awan
4Nneh
<6051>
itu
 
 
tidak
2al
<3808>
terangkat mereka
 
 
tidak
5alw
<3808>
akan
 
 
berangkat
6weoy
<5265>
sampai
7de
<5704>
pada
 
 
hari
8Mwy
<3117>
awan itu
 
 
naik
9wtleh
<5927>
38
Sebab
1yk
<3588>
awan
2Nne
<6051>
TUHAN
3hwhy
<3068>
ada
 
 
di atas
4le
<5921>
Tenda Suci
5Nksmh
<4908>
itu pada
 
 
siang hari
6Mmwy
<3119>
dan ada
 
 
api
7saw
<784>
dalam awan itu

pada
8hyht
<1961>
malam hari
9hlyl
<3915>
di
10wb
<0>
mata
11ynyel
<5869>
semua
12lk
<3605>
keturunan
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
di
 
 
sepanjang
15lkb
<3605>
perjalanan
16Mhyeom
<4550>
mereka