Prev Chapter Ecclesiastes 10 Next Chapter
1
Lalat-lalat
1ybwbz
<2070>
mati
2twm
<4194>
membuat
 
 
minyak wangi
5Nms
<8081>
juru racik
6xqwr
<7543>
menebarkan
4eyby
<5042>
bau busuk
3syaby
<887>
Begitu juga
 
 
sedikit
11jem
<4592>
kebodohan
10twlko
<5531>
dapat melampaui
7rqy
<3368>
hikmat
8hmkxm
<2451>
dan
 
 
kehormatan
9dwbkm
<3519>
2
Hati
1bl
<3820>
orang berhikmat
2Mkx
<2450>
di
 
 
sebelah kanan
3wnymyl
<3225>
tetapi
 
 
hati
4blw
<3820>
orang bodoh
5lyok
<3684>
di
 
 
sebelah kiri
6wlamvl
<8040>
3
Bahkan
1Mgw
<1571>
ketika
 
 
orang bodoh
3*lkosk {lkohsk}
<5530>
itu
 
 
berjalan
4Klh
<1980>
di
 
 
jalan
2Krdb
<1870>
dia
 
 
kekurangan
6rox
<2638>
akal
5wbl
<3820>
dan
 
 
mengatakan
7rmaw
<559>
kepada
 
 
semua orang
8lkl
<3605>
tentang betapa
 
 
bodohnya
9lko
<5530>
dia
10awh
<1931>
4
Jika
1Ma
<518>
kemarahan
2xwr
<7307>
penguasa
3lswmh
<4910>
bangkit
4hlet
<5927>
terhadapmu
5Kyle
<5921>
jangan
7la
<408>
meninggalkan
8xnt
<3240>
tempatmu
6Kmwqm
<4725>
Sebab
9yk
<3588>
ketenangan
10aprm
<4832>
dapat
 
 
membatalkan
11xyny
<3240>
pelanggaran-pelanggaran
12Myajx
<2399>
besar
13Mylwdg
<1419>
5
Ada
1sy
<3426>
suatu
 
 
kejahatan
2her
<7451>
yang telah
 
 
kulihat
3ytyar
<7200>
di bawah
4txt
<8478>
matahari
5smsh
<8121>
suatu
 
 
pelanggaran
6hggsk
<7684>
yang
 
 
berasal
7auys
<3318>
dari
8ynplm
<6440>
seorang penguasa
9jylsh
<7989>
6
Orang bodoh
2lkoh
<5529>
ditempatkan
1Ntn
<5414>
di
 
 
banyak
4Mybr
<7227>
kedudukan yang tinggi
3Mymwrmb
<4791>
sementara
 
 
orang kaya
5Myrysew
<6223>
duduk
7wbsy
<3427>
di
 
 
tempat yang rendah
6lpsb
<8216>
7
Aku telah
 
 
melihat
1ytyar
<7200>
budak-budak
2Mydbe
<5650>
berada
 
 
di atas
3le
<5921>
kuda
4Myowo
<5483>
dan para
 
 
penguasa
5Myrvw
<8269>
berjalan kaki
6Myklh
<1980>
di
8le
<5921>
tanah
9Urah
<776>
seperti
 
 
budak
7Mydbek
<5650>
8
Siapa
 
 
menggali
1rpx
<2658>
lubang
2Umwg
<1475>
akan
3wb
<0>
jatuh
4lwpy
<5307>
ke dalamnya Siapa
 
 
meruntuhkan
5Urpw
<6555>
tembok
6rdg
<1447>
akan
 
 
digigit
7wnksy
<5391>
oleh
 
 
ular
8sxn
<5175>
9
Siapa
 
 
menambang
1eyom
<5265>
batu
2Mynba
<68>
akan
 
 
terluka
3buey
<6087>
olehnya Siapa
4Mhb
<0>
membelah
5eqwb
<1234>
kayu
6Myue
<6086>
akan
 
 
dibahayakan
7Nkoy
<5533>
olehnya
8Mb
<0>
10
Apabila
1Ma
<518>
besi
3lzrbh
<1270>
menjadi tumpul
2hhq
<6949>
dan seseorang
4awhw
<1931>
tidak
5al
<3808>
menajamkan
7lqlq
<7043>
permukaannya
6Mynp
<6440>
dia harus
 
 
menambah
9rbgy
<1396>
kekuatannya
8Mylyxw
<2428>
Akan tetapi
 
 
hikmat
12hmkx
<2451>
berguna
10Nwrtyw
<3504>
untuk membuatnya
 
 
berhasil
11*ryskh
<3787>
11
Apabila
1Ma
<518>
ular
3sxnh
<5175>
menggigit
2Ksy
<5391>
sebelum
4awlb
<3808>
dimantrakan
5sxl
<3908>
ahli mantra
9Nwslh 8lebl
<3956> <1167>
tidak
6Nyaw
<369>
ada
 
 
gunanya
7Nwrty
<3504>
12
Perkataan
1yrbd
<1697>
mulut
2yp
<6310>
orang berhikmat
3Mkx
<2450>
itu
 
 
menyenangkannya
4Nx
<2580>
tetapi
 
 
mulut
5twtpvw
<8193>
orang bodoh
6lyok
<3684>
menghancurkan
7wnelbt
<1104>
dirinya sendiri
 
 
13
Permulaan
1tlxt
<8462>
perkataan
2yrbd
<1697>
mulutnya
3whyp
<6310>
adalah
 
 
kebodohan
4twlko
<5531>
dan
 
 
akhir
5tyrxaw
<319>
perkataannya
6whyp
<6310>
adalah
 
 
kebebalan
7twllwh
<1948>
yang
 
 
jahat
8her
<7451>
14
Orang bodoh
1lkohw
<5530>
terus-menerus
2hbry
<7235>
berbicara
3Myrbd
<1697>
Tidak
4al
<3808>
seorang pun
 
 
tahu
5edy
<3045>
 
6Mdah
<120>
apa
7hm
<4100>
 
8hyhys
<1961>
yang
9rsaw
<834>
akan
 
 
terjadi
10hyhy
<1961>
 
11wyrxam
<310>
Siapa
12ym
<4310>
yang dapat
 
 
memberitahukan
13dygy
<5046>
apa yang akan terjadi sesudah
 
 
dia
14wl
<0>
15
Kerja keras
1lme
<5999>
orang bodoh
2Mylyokh
<3684>
melelahkan
3wnegyt
<3021>
dirinya
 
 
karena
4rsa
<834>
dia
 
 
tidak
5al
<3808>
tahu
6edy
<3045>
jalan
7tkll
<1980>
ke
8la
<413>
kota
9rye
<5892>
16
Celakalah
1ya
<337>
kamu hai
2Kl
<0>
negeri
3Ura
<776>
jika
 
 
rajamu
4Kklms
<4428>
seperti
 
 
kanak-kanak
5ren
<5288>
dan para
 
 
pemimpinmu
6Kyrvw
<8269>
berpesta
8wlkay
<398>
pada
 
 
pagi hari
7rqbb
<1242>
17
Diberkatilah
1Kyrsa
<835>
kamu hai
 
 
negeri
2Ura
<776>
jika
 
 
rajamu
3Kklms
<4428>
adalah
 
 
putra
4Nb
<1121>
bangsawan
5Myrwx
<2715>
dan para
 
 
pemimpinmu
6Kyrvw
<8269>
berpesta pada
 
 
waktunya
7teb
<6256>
untuk
8wlkay
<398>
kekuatan
9hrwbgb
<1369>
bukan
10alw
<3808>
untuk
 
 
kemabukan
11ytsb
<8358>
18
Melalui
 
 
kemalasan
1Mytlueb
<6103>
atap
3hrqmh
<4746>
menjadi roboh
2Kmy
<4355>
dan melalui
 
 
tangan
5Mydy
<3027>
yang
 
 
menganggur
4twlpsbw
<8220>
rumah
7tybh
<1004>
menjadi bocor
6Pldy
<1811>
19
Pesta
3Mxl
<3899>
diselenggarakan
2Myve
<6213>
untuk
 
 
tawa
1qwxvl
<7814>
dan
 
 
anggur
4Nyyw
<3196>
menyenangkan
5xmvy
<8055>
hidup
6Myyx
<2416>
tetapi
 
 
uang
7Pokhw
<3701>
adalah
 
 
jawaban
8hney
<6030>
untuk
9ta
<853>
semuanya
10lkh
<3605>
itu
 
 
20
Jangan
4la
<408>
mengutuki
5llqt
<7043>
raja
3Klm
<4428>
bahkan
1Mg
<1571>
dalam
 
 
pikiranmu
2Kedmb
<4093>
atau
8la
<408>
mengutuki
9llqt
<7043>
orang kaya
10ryse
<6223>
di dalam
 
 
kamar
6yrdxbw
<2315>
tidurmu
7Kbksm
<4904>
Sebab
11yk
<3588>
burung
12Pwe
<5775>
di
 
 
udara
13Mymsh
<8064>
akan
 
 
membawa
14Kylwy
<1980>
 
15ta
<853>
suaramu
16lwqh
<6963>
dan
 
 
makhluk-makhluk
17lebw
<1167>
bersayap
18*Mypnk {Mypnkh}
<3671>
akan
 
 
memberitahukan
19dygy
<5046>
perkataanmu
20rbd
<1697>