Prev Chapter Isaiah 17 Next Chapter
1
Inilah
 
 
pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Damsyik
2qvmd
<1834>
Sesungguhnya
3hnh
<2009>
Damsyik
4qvmd
<1834>
akan
 
 
dijatuhkan
5rowm
<5493>
sehingga tidak lagi menjadi sebuah
 
 
kota
6ryem
<5892>
dan akan
 
 
menjadi
7htyhw
<1961>
timbunan
8yem
<4596>
reruntuhan
9hlpm
<4654>
2
Kota-kota
2yre
<5892>
Aroer
3rere
<6177>
ditinggalkan
1twbze
<5800>
mereka akan
 
 
menjadi
5hnyyht
<1961>
tempat
 
 
kawanan ternak
4Myrdel
<5739>
berbaring
6wubrw
<7257>
dan
 
 
tidak ada
7Nyaw
<369>
yang
 
 
menakutkan
8dyrxm
<2729>
kawanan ternak
 
 
3
Benteng
2rubm
<4013>
akan
 
 
dilenyapkan
1tbsnw
<7673>
dari
 
 
Efraim
3Myrpam
<669>
dan
 
 
kerajaan
4hklmmw
<4467>
dari
 
 
Damsyik
5qvmdm
<1834>
Sisa-sisa
6rasw
<7605>
Aram
7Mra
<758>
akan
 
 
menjadi
11wyhy
<1961>
seperti
 
 
kemuliaan
8dwbkk
<3519>
orang
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
demikianlah
 
 
firman
12Man
<5002>
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
 
15o
<0>
4
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
kemuliaan
5dwbk
<3519>
Yakub
6bqey
<3290>
akan
 
 
memudar
4ldy
<1809>
dan
 
 
tubuh
8wrvb
<1320>
gemuknya
7Nmsmw
<4924>
akan
 
 
menjadi kurus
9hzry
<7329>
5
Keadaannya bahkan
 
 
akan seperti
1hyhw
<1961>
penuai
3ryuq
<7105>
yang
 
 
mengumpulkan
2Poak
<622>
gandum yang belum dipotong
4hmq
<7054>
Lengannya
5werzw
<2220>
menuai
7rwuqy
<7114>
bulir-bulir
6Mylbs
<7641>
sama seperti
8hyhw
<1961>
mereka yang
 
 
memetik
9jqlmk
<3950>
bulir-bulir gandum
10Mylbs
<7641>
di
 
 
Lembah
11qmeb
<6010>
Refaim
12Myapr
<7497>
6
Akan tetapi yang
 
 
tertinggal
1rasnw
<7604>
akan
2wb
<0>
dibiarkan di dalamnya
3tllwe
<5955>
sama seperti saat
 
 
menjolok
4Pqnk
<5363>
pohon zaitun
5tyz
<2132>
dua
6Myns
<8147>
atau
 
 
tiga
7hsls
<7969>
buah zaitun
8Myrgrg
<1620>
pada
 
 
dahan
10ryma
<534>
yang
 
 
paling atas
9sarb
<7218>
empat
11hebra
<702>
atau
 
 
lima
12hsmx
<2568>
buah di
 
 
dahan-dahan
13hypeob
<5585>
yang
 
 
penuh buah
14hyrp
<6509>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allah
17yhla
<430>
Israel
18larvy
<3478>
 
19o
<0>
7
Pada
 
 
saat
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
manusia
4Mdah
<120>
akan
 
 
memandang
3hesy
<8159>
 
5le
<5921>
Penciptanya
6whve
<6213>
dan
 
 
matanya
7wynyew
<5869>
akan melihat
 
 
kepada
8la
<413>
Yang Mahakudus
9swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
10larvy
<3478>
 
11hnyart
<7200>
8
Ia
 
 
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
memandang
2hesy
<8159>
 
3la
<413>
mazbah-mazbah
4twxbzmh
<4196>
buatan
5hvem
<4639>
tangannya
6wydy
<3027>
dan
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
memperhatikan
11hary
<7200>
lagi barang
 
 
yang
7rsaw
<834>
dibuat
8wve
<6213>
oleh
 
 
jari-jarinya
9wytebua
<676>
ataupun
 
 
Asyera
12Myrsahw
<842>
dan
 
 
berhala-berhala
13Mynmxhw
<2553>
9
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
 
3wyhy
<1961>
kota-kota
4yre
<5892>
mereka yang
 
 
kuat
5wzem
<4581>
akan
 
 
ditinggalkan seperti tempat-tempat yang terabaikan
6tbwzek
<5805>
di
 
 
hutan
7srxh
<2793>
seperti
 
 
puncak
8rymahw
<534>
yang
9rsa
<834>
ditinggalkan
10wbze
<5800>
oleh
11ynpm
<6440>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
sehingga tanah itu

menjadi
14htyhw
<1961>
sunyi sepi
15hmms
<8077>
10
Sebab
1yk
<3588>
kamu telah
 
 
melupakan
2txks
<7911>
Allah
3yhla
<430>
keselamatanmu
4Kesy
<3468>
dan
 
 
tidak
7al
<3808>
mengingat
8trkz
<2142>
Batu Karang
5rwuw
<6697>
perlindunganmu
6Kzem
<4581>
Karena
9le
<5921>
itu
10Nk
<3651>
walaupun kamu
 
 
menanam
11yejt
<5193>
tanaman-tanaman
12yejn
<5194>
yang
 
 
indah
13Mynmen
<5282>
dan
 
 
menabur
16wnerzt
<2232>
cabang-cabang
14trmzw
<2156>
asing
15rz
<2114>
11
meskipun pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kamu
 
 
menanamnya
2Kejn
<5194>
kamu
 
 
memagarinya dengan hati-hati
3ygvgvt
<7735>
dan pada
 
 
pagi harinya
4rqbbw
<1242>
kamu membuat
 
 
benihmu
5Kerz
<2233>
bersemi
6yxyrpt
<6524>
tetapi
 
 
panenan
8ryuq
<7105>
itu hanya akan menjadi
 
 
timbunan
7dn
<5067>
saja pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
kesakitan
10hlxn
<2470>
dan
 
 
penderitaan
11bakw
<3511>
yang
 
 
tidak tersembuhkan
12swna
<605>
 
13o
<0>
12
Wahai
1ywh
<1945>
Betapa
 
 
ributnya
2Nwmh
<1995>
banyak
4Mybr
<7227>
bangsa
3Myme
<5971>
mereka
 
 
gaduh
5twmhk
<1993>
seperti
 
 
gemuruh
7Nwymhy
<1993>
lautan
6Mymy
<3220>
deru
8Nwasw
<7588>
bangsa-bangsa
9Mymal
<3816>
seperti
 
 
deburan
10Nwask
<7588>
air
11Mym
<4325>
yang
 
 
besar
12Myrybk
<3524>
 
13Nwasy
<7582>
13
Bangsa-bangsa
1Mymal
<3816>
riuh
5Nwasy
<7582>
seperti
 
 
deburan
2Nwask
<7588>
air
3Mym
<4325>
yang
 
 
besar
4Mybr
<7227>
tetapi Dia akan
 
 
menghardik
6regw
<1605>
mereka dan mereka akan
7wb
<0>
melarikan diri
8onw
<5127>
jauh-jauh
9qxrmm
<4801>
diburu
10Pdrw
<7291>
seperti
 
 
sekam
11Umk
<4671>
di
 
 
bukit
12Myrh
<2022>
yang tertiup
13ynpl
<6440>
angin
14xwr
<7307>
seperti
 
 
debu
15lglgkw
<1534>
yang diterbangkan
16ynpl
<6440>
angin puting beliung
17hpwo
<5492>
14
Pada
 
 
waktu
1tel
<6256>
malam
2bre
<6153>
akan ada
3hnhw
<2009>
kedahsyatan
4hhlb
<1091>
Sebelum
5Mrjb
<2962>
pagi
6rqb
<1242>
tiba mereka
 
 
tidak akan ada lagi
7wnnya
<369>
Itulah
8hz
<2088>
bagian
9qlx
<2506>
orang-orang yang
 
 
merampok
10wnyows
<8154>
kita
 
 
undian
11lrwgw
<1486>
yang jatuh bagi orang-orang yang
 
 
menjarah
12wnyzzbl
<962>
kita
13o
<0>