Prev Chapter Isaiah 33 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
kamu hai
 
 
perusak
2ddws
<7703>
yang
 
 
kamu
3htaw
<859>
sendiri
 
 
belum pernah
4al
<3808>
dirusak
5dwds
<7703>
hai
 
 
pengkhianat
6dgwbw
<898>
yang
 
 
belum pernah
7alw
<3808>
dikhianati
8wdgb
<898>
Ketika kamu
9wb
<0>
berhenti
10Kmthk
<8552>
menghancurkan
11ddws
<7703>
kamu akan
 
 
dihancurkan
12dswt
<7703>
dan ketika kamu sudah
 
 
tidak lagi
13Ktlnk
<5239>
mengkhianati
14dgbl
<898>
mereka akan
 
 
mengkhianatimu
15wdgby
<898>
 
17o 16Kb
<0> <0>
2
TUHAN
1hwhy
<3068>
kasihanilah
2wnnx
<2603>
kami
3Kl
<0>
Kami telah
 
 
menanti-nantikan
4wnywq
<6960>
Engkau
 
 
Jadilah
5hyh
<1961>
kekuatan
6Merz
<2220>
kami setiap
 
 
pagi
7Myrqbl
<1242>
 
8Pa
<637>
keselamatan
9wntewsy
<3444>
kami pada
 
 
masa
10teb
<6256>
kesesakan
11hru
<6869>
3
Karena
 
 
bunyi
1lwqm
<6963>
keributan
2Nwmh
<1995>
bangsa-bangsa
4Myme
<5971>
melarikan diri
3wddn
<5074>
Karena Engkau
 
 
meninggikan
5Ktmmwrm
<7427>
diri-Mu
 
 
bangsa-bangsa
7Mywg
<1471>
tercerai-berai
6wupn
<5310>
4
Jarahanmu
2Mklls
<7998>
akan
 
 
dikumpulkan
1Poaw
<622>
seperti
 
 
mengumpulkan
3Poa
<625>
ulat
4lyoxh
<2625>
Seperti
 
 
belalang
6Mybg
<1357>
datang menyerbu
5qsmk
<4944>
demikianlah mereka
 
 
datang menyerbunya
7qqws
<8264>
 
8wb
<0>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
ditinggikan
1bgvn
<7682>
karena
3yk
<3588>
Dia
 
 
bersemayam
4Nks
<7931>
di
 
 
tempat yang tinggi
5Mwrm
<4791>
Dia
 
 
memenuhi
6alm
<4390>
Sion
7Nwyu
<6726>
dengan
 
 
keadilan
8jpsm
<4941>
dan
 
 
kebenaran
9hqduw
<6666>
6
Pada
 
 
zamanmu
3Kyte
<6256>
akan ada
1hyhw
<1961>
keamanan
2tnwma
<530>
kelimpahan
4Nox
<2633>
keselamatan
5tewsy
<3444>
kebijaksanaan
6tmkx
<2451>
dan
 
 
pengetahuan
7tedw
<1847>
takut
8tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
adalah
10ayh
<1931>
kekayaan
11wruwa
<214>
Sion
12o
<0>
7
Lihatlah
1Nh
<2005>
orang-orang mereka yang
 
 
gagah perkasa
2Mlara
<691>
menangis
3wqeu
<6817>
di
 
 
jalan-jalan
4hux
<2351>
Para utusan
5ykalm
<4397>
perdamaian
6Mwls
<7965>
menangis
8Nwykby
<1058>
dalam
 
 
kepedihan
7rm
<4751>
8
Jalan raya
2twlom
<4546>
menjadi
 
 
sunyi
1wmsn
<8074>
orang-orang yang

melintasinya
4rbe
<5674>
tidak ada lagi
3tbs
<7673>
Perjanjian
7tyrb
<1285>
telah
5xra
<734>
diingkari
6rph
<6565>
kota-kota
9Myre
<5892>
telah
 
 
dihinakan
8oam
<3988>
dan
 
 
manusia
12swna
<376>
tidak
10al
<3808>
dianggap
11bsx
<2803>
9
Negeri
3Ura
<776>
itu
 
 
berduka
1lba
<56>
dan
 
 
merana
2hllma
<535>
Lebanon
5Nwnbl
<3844>
menjadi malu
4rypxh
<2659>
dan
 
 
layu
6lmq
<7060>
Saron
8Nwrsh
<8289>
menjadi
7hyh
<1961>
seperti
 
 
padang gurun
9hbrek
<6160>
Basan
11Nsb
<1316>
dan
 
 
Karmel
12lmrkw
<3760>
berguncang
10renw
<5287>
10
Sekarang
1hte
<6258>
Aku akan
 
 
bangkit
2Mwqa
<6965>
firman
3rmay
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Sekarang
5hte
<6258>
Aku akan
 
 
meninggikan
6Mmwra
<7311>
diri-Ku
 
 
Sekarang
7hte
<6258>
Aku akan
 
 
ditinggikan
8avna
<5375>
11
Kamu
 
 
mengandung
1wrht
<2029>
sekam
2ssx
<2842>
dan akan
 
 
melahirkan
3wdlt
<3205>
tunggul
 
 
jerami
4sq
<7179>
Napasmu
5Mkxwr
<7307>
seperti
 
 
api
6sa
<784>
yang
 
 
menghanguskan
7Mklkat
<398>
dirimu sendiri
 
 
12
Bangsa-bangsa
2Myme
<5971>
akan
 
 
dibakar
3twprvm
<4955>
menjadi
1wyhw
<1961>
kapur
4dyv
<7875>
seperti
 
 
duri
5Myuwq
<6975>
yang
 
 
dipotong
6Myxwok
<3683>
kemudian
 
 
dibakar
7sab
<784>
dalam
 
 
nyala api
8wtuy
<3341>
 
9o
<0>
13
Hai kamu yang
 
 
jauh
2Myqwxr
<7350>
dengarkanlah
1wems
<8085>
apa
 
 
yang
3rsa
<834>
Kulakukan
4ytyve
<6213>
dan kamu yang
 
 
dekat
6Mybwrq
<7138>
akuilah
5wedw
<3045>
keperkasaan-Ku
7ytrbg
<1369>
14
Orang-orang berdosa
3Myajx
<2400>
di
 
 
Sion
2Nwyub
<6726>
ketakutan
1wdxp
<6342>
Kegentaran
5hder
<7461>
telah
 
 
mencekam
4hzxa
<270>
orang-orang fasik
6Mypnx
<2611>
Siapa
7ym
<4310>
di antara kita dapat
 
 
tinggal
8rwgy
<1481>
dalam
9wnl
<0>
api
10sa
<784>
yang
 
 
menghanguskan
11hlkwa
<398>
Siapa
12ym
<4310>
di antara kita dapat
 
 
tinggal
13rwgy
<1481>
dalam
14wnl
<0>
perapian
15ydqwm
<4168>
terus-menerus
16Mlwe
<5769>
15
Orang yang
 
 
hidup
1Klh
<1980>
dalam
 
 
kebenaran
2twqdu
<6666>
dan
 
 
berbicara
3rbdw
<1696>
dengan
 
 
ketulusan
4Myrsym
<4339>
yang
 
 
menghina
5oam
<3988>
hasil
6eubb
<1215>
penindasan
7twqsem
<4642>
yang
 
 
mengibaskan
8ren
<5287>
tangan
9wypk
<3709>
supaya tidak
 
 
menerima
10Kmtm
<8551>
suap
11dxsb
<7810>
yang
 
 
menutup
12Mja
<331>
telinganya
13wnza
<241>
dari
 
 
mendengar
14emsm
<8085>
tentang
 
 
pertumpahan darah
15Mymd
<1818>
yang
 
 
menutup
16Muew
<6105>
matanya
17wynye
<5869>
dari
 
 
melihat
18twarm
<7200>
kejahatan
19erb
<7451>
16
orang
 
 
itu
1awh
<1931>
akan
 
 
tinggal
3Nksy
<7931>
di
 
 
tempat yang tinggi
2Mymwrm
<4791>
Tempat perlindungannya
6wbgvm
<4869>
adalah
 
 
benteng-benteng
4twdum
<4679>
di
 
 
bukit batu
5Myelo
<5553>
Makanannya
7wmxl
<3899>
akan
 
 
terpenuhi
8Ntn
<5414>
dan
 
 
air minumnya
9wymym
<4325>
akan
 
 
terjamin
10Mynman
<539>
17
Matamu
4Kynye
<5869>
akan
 
 
melihat
3hnyzxt
<2372>
Sang
 
 
Raja
1Klm
<4428>
dalam
 
 
keindahan-Nya
2wypyb
<3308>
Mereka akan
 
 
melihat
5hnyart
<7200>
negeri
6Ura
<776>
yang
 
 
jauh
7Myqxrm
<4801>
18
Hatimu
1Kbl
<3820>
akan
 
 
merenungkan
2hghy
<1897>
kengerian
3hmya
<367>
Di manakah
4hya
<346>
si juru hitung
5rpo
<5608>
Di manakah
6hya
<346>
si juru
 
 
timbang
7lqs
<8254>
Di manakah
8hya
<346>
orang yang
 
 
menghitung
9rpo
<5608>
 
10ta
<853>
menara-menara
11Myldgmh
<4026>
19
Kamu
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
melihat
5hart
<7200>
lagi
1ta
<853>
bangsa
2Me
<5971>
yang
 
 
brutal
3zewn
<3267>
itu
 
 
bangsa
6Me
<5971>
yang
 
 
bahasanya
8hpv
<8193>
sulit
7yqme
<6012>
sehingga tidak dapat

dipahami
9ewmsm
<8085>
yang
 
 
gagap
10geln
<3932>
bicaranya
11Nwsl
<3956>
sehingga kamu
 
 
tidak dapat
12Nya
<369>
mengerti
13hnyb
<998>
20
Lihatlah
1hzx
<2372>
Sion
2Nwyu
<6726>
kota
3tyrq
<7151>
tempat
 
 
perayaan hari raya
4wndewm
<4150>
kita
 
 
Matamu
5Kynye
<5869>
akan
 
 
melihat
6hnyart
<7200>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
tempat tinggal
8hwn
<5116>
yang
 
 
aman
9Nnas
<7600>
tenda
10lha
<168>
yang
 
 
tidak
11lb
<1077>
dapat
 
 
dipindah-pindahkan
12Neuy
<6813>
Patok-patoknya
15wytdty
<3489>
tidak
13lb
<1077>
akan
 
 
pernah
16xunl
<5331>
dicabut
14eoy
<5265>
ataupun
19lb
<1077>
 
17lkw
<3605>
talinya
18wylbx
<2256>
terputus
20wqtny
<5423>
21
 
2Ma 1yk
<518> <3588>
Di sanalah
3Ms
<8033>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dalam
 
 
kebesaran-Nya
4ryda
<117>
akan menjadi
6wnl
<0>
tempat
7Mwqm
<4725>
yang memiliki
 
 
sungai-sungai
8Myrhn
<5104>
dan
 
 
kanal-kanal
9Myray
<2975>
yang
 
 
lebar
11Mydy 10ybxr
<3027> <7342>
bagi kita
14wb
<0>
perahu
15yna
<590>
dayung
16jys
<7885>
tidak
12lb
<1077>
dapat
 
 
melintasinya
13Klt
<1980>
dan
 
 
kapal
17yuw
<6716>
besar
18ryda
<117>
tidak
19al
<3808>
dapat
 
 
melewatinya
20wnrbey
<5674>
22
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
Hakim
3wnjps
<8199>
kita
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
adalah
 
 
pemberi hukum
5wnqqxm
<2710>
kita
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
adalah
 
 
Raja
7wnklm
<4428>
kita
 
 
Dia
8awh
<1931>
akan
 
 
menyelamatkan
9wneyswy
<3467>
kita
 
 
23
Tali-talimu
2Kylbx
<2256>
sudah
 
 
kendur
1wsjn
<5203>
tidak
3lb
<1077>
dapat
 
 
mengikat kuat
4wqzxy
<2388>
 
5Nk
<3651>
tiang layar
6Mnrt
<8650>
pada tempatnya
 
 
ataupun
7lb
<1077>
menjaga
8wvrp
<6566> ==>
layarnya
9on
<5251>
tetap
 
 
terkembang
8wvrp
<== <6566>
Kemudian
10za
<227>
rampasan
12de
<5706>
dan
 
 
jarahan
13lls
<7998>
yang
 
 
berlimpah-limpah
14hbrm
<4766>
akan
 
 
dibagi-bagi
11qlx
<2505>
bahkan
 
 
orang lumpuh
15Myxop
<6455>
pun akan
 
 
mengambil
16wzzb
<962>
jarahan
17zb
<957>
24
Tidak
1lbw
<1077>
seorang
3Nks
<7934> ==>
pun
 
 
yang tinggal di sana
3Nks
<== <7934>
akan
 
 
berkata
2rmay
<559>
Aku
 
 
sakit
4ytylx
<2470>
setiap
 
 
orang
5Meh
<5971>
yang
 
 
tinggal di sana
6bsyh
<3427>
akan
7hb
<0>
diampuni
8avn
<5375>
dosanya
9Nwe
<5771>