Prev Chapter Lamentations 4 Next Chapter
1
Betapa
1hkya
<349>
emas
3bhz
<2091>
telah
 
 
menjadi pudar
2Mewy
<6004>
betapa
 
 
emas
5Mtkh
<3800>
murni
6bwjh
<2896>
telah
 
 
berubah
4ansy
<8132>
Batu-batu
8ynba
<68>
suci
9sdq
<6944>
berserakan
7hnkptst
<8210>
di
 
 
setiap
11lk
<3605>
ujung
10sarb
<7218>
jalan
12twuwx
<2351>
 
13o
<0>
2
Anak-anak laki-laki
1ynb
<1121>
Sion
2Nwyu
<6726>
yang
 
 
berharga
3Myrqyh
<3368>
yang
 
 
sebanding
4Myalomh
<5537>
dengan
 
 
emas murni
5zpb
<6337>
betapa
6hkya
<349>
mereka
 
 
dianggap
7wbsxn
<2803>
seperti
 
 
guci-guci
8ylbnl
<5035>
tanah liat
9vrx
<2789>
buatan
10hvem
<4639>
tangan
11ydy
<3027>
tukang periuk
12ruwy
<3335>
 
13o
<0>
3
Serigala
2*Mynt {Nynt}
<8568>
saja
1Mg
<1571>
memberikan
3wulx
<2502>
teteknya
4ds
<7699>
untuk
 
 
menyusui
5wqynyh
<3243>
anak-anak
6Nhyrwg
<1482>
mereka Akan tetapi
 
 
putri
7tb
<1323>
bangsaku
8yme
<5971>
telah menjadi
 
 
kejam
9rzkal
<393>
seperti
 
 
burung unta
10*Myneyk {Myne} {03283 yk}
<3283>
di
 
 
padang belantara
11rbdmb
<4057>
 
12o
<0>
4
Lidah
2Nwsl
<3956>
bayi yang
 
 
menyusu
3qnwy
<3243>
melekat
1qbd
<1692>
pada
4la
<413>
langit-langit mulutnya
5wkx
<2441>
karena
 
 
kehausan
6amub
<6772>
Anak-anak
7Myllwe
<5768>
meminta
8wlas
<7592>
roti
9Mxl
<3899>
tetapi
10vrp
<6566>
tidak
11Nya
<369>
ada yang membaginya untuk
12Mhl
<1992>
mereka
13o
<0>
5
Mereka yang dahulu
 
 
makan
1Mylkah
<398>
makanan yang enak-enak
2Myndeml
<4574>
kini
 
 
mati
3wmsn
<8074>
di
 
 
jalan-jalan
4twuwxb
<2351>
Mereka yang dahulu
 
 
dibesarkan
5Mynmah
<539>
dengan
6yle
<5921>
pakaian kirmizi
7elwt
<8438>
kini
 
 
mendekap
8wqbx
<2263>
timbunan sampah
9twtpsa
<830>
 
10o
<0>
6
Sebab
 
 
hukuman atas kedurhakaan
2Nwe
<5771>
putri
3tb
<1323>
bangsaku
4yme
<5971>
lebih besar
1ldgyw
<1431>
daripada
8wmk
<3644>
atas
 
 
dosa-dosa
5tajxm
<2403>
Sodom
6Mdo
<5467>
yang
 
 
ditunggangbalikkan
7hkwphh
<2015>
dalam sekejap
9egr
<7281>
dan
 
 
tidak ada
10alw
<3808>
 
12hb
<0>
tangan
13Mydy
<3027>
yang
 
 
menolongnya
11wlx
<2342>
 
14o
<0>
7
Pemimpin-pemimpinnya
2hyryzn
<5139>
lebih murni
1wkz
<2141>
daripada
 
 
salju
3glsm
<7950>
dan
 
 
lebih putih
4wxu
<6705>
daripada
 
 
susu
5blxm
<2461>
Tubuh
7Mue
<6106>
mereka
 
 
lebih merah
6wmda
<119>
daripada rubi
8Mynynpm
<6443>
dan
 
 
sosok
10Mtrzg
<1508>
mereka seperti
 
 
safir
9rypo
<5601>
 
11o
<0>
8
Penampilan
3Mrat
<8389>
mereka
 
 
lebih hitam
1Ksx
<2821>
daripada
 
 
jelaga
2rwxsm
<7815>
Mereka
 
 
tidak
4al
<3808>
dikenali
5wrkn
<5234>
di
 
 
jalan-jalan
6twuwxb
<2351>
Kulit
8Mrwe
<5785>
mereka
 
 
berkerut
7dpu
<6821>
pada
9le
<5921>
tulang-tulang
10Mmue
<6106>
mereka
 
 
kering
11sby
<3001>
seperti
12hyh
<1961>
kayu
13Uek
<6086>
 
14o
<0>
9
Orang yang
2wyh
<1961>
mati
3yllx
<2491>
karena
 
 
pedang
4brx
<2719>
lebih baik
1Mybwj
<2896>
daripada orang yang
 
 
mati
5yllxm
<2491>
karena
 
 
kelaparan
6ber
<7458>
Sebab
 
 
mereka
7Mhs
<1992>
merana
8wbwzy
<2100>
tertikam
9Myrqdm
<1856>
oleh kekurangan

hasil
10tbwntm
<8570>
ladang
11ydv
<7704>
 
12o
<0>
10
Tangan
1ydy
<3027>
perempuan-perempuan
2Mysn
<802>
penyayang
3twynmxr
<7362>
merebus
4wlsb
<1310>
anak-anak
5Nhydly
<3206>
mereka sendiri Anak-anak itu
 
 
menjadi
6wyh
<1961>
makanan
7twrbl
<1262>
mereka selama
8wml
<0>
penghancuran
9rbsb
<7667>
putri
10tb
<1323>
bangsaku
11yme
<5971>
 
12o
<0>
11
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
melampiaskan
1hlk
<3615>
 
3ta
<853>
kemurkaan-Nya
4wtmx
<2534>
Dia
 
 
mencurahkan
5Kps
<8210>
kemarahan-Nya
7wpa
<639>
yang
 
 
menyala-nyala
6Nwrx
<2740>
dan
 
 
menyalakan
8tuyw
<3341>
api
9sa
<784>
di
 
 
Sion
10Nwyub
<6726>
yang telah
 
 
membakar
11lkatw
<398>
fondasi-fondasinya
12hytdwoy
<3247>
 
13o
<0>
12
Raja-raja
3yklm
<4428>
di
 
 
bumi
4Ura
<776>
tidak
1al
<3808>
percaya
2wnymah
<539>
begitu juga
 
 
seluruh
5*lk {lkw}
<3605>
penduduk
6ybsy
<3427>
dunia
7lbt
<8398>
bahwa
8yk
<3588>
musuh
11bywaw
<341>
dan
 
 
lawan
10ru
<6862>
dapat
 
 
memasuki
9aby
<935>
pintu-pintu gerbang
12yresb
<8179>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
 
14o
<0>
13
Itu karena
 
 
dosa
1tajxm
<2403>
para
 
 
nabinya
2hyaybn
<5030>
dan
 
 
kedurhakaan
3twnwe
<5771>
para
 
 
imamnya
4hynhk
<3548>
yang telah
 
 
menumpahkan
5Mykpsh
<8210>
darah
7Md
<1818>
orang-orang benar
8Myqydu
<6662>
di tengah-tengahnya
6hbrqb
<7130>
 
9o
<0>
14
Mereka
 
 
mengembara
1wen
<5128>
seperti
 
 
orang buta
2Myrwe
<5787>
di
 
 
jalan-jalan
3twuwxb
<2351>
Mereka begitu
 
 
cemar
4wlagn
<1351>
karena
 
 
darah
5Mdb
<1818>
sehingga
 
 
tidak
6alb
<3808>
ada yang
 
 
dapat
7wlkwy
<3201>
menyentuh
8wegy
<5060>
pakaian
9Mhysblb
<3830>
mereka
10o
<0>
15
Pergi
1wrwo
<5493>
Najis
2amj
<2931>
teriak orang-orang kepada
 
 
mereka
3warq
<7121>
 
4wml
<0>
Pergi
5wrwo
<5493>
pergi
6wrwo
<5493>
jangan
7la
<408>
menyentuh
8wegt
<5060>
Maka dari itu
 
 
mereka
9yk
<3588>
lari
10wun
<5132>
dan
11Mg
<1571>
mengembara
12wen
<5128>
Orang-orang
 
 
berkata
13wrma
<559>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
14Mywgb
<1471>
Mereka
 
 
tidak
15al
<3808>
boleh
 
 
lagi
16wpyowy
<3254>
tinggal
17rwgl
<1481>
di sini
18o
<0>
16
 
1ynp
<6440>
TUHAN
2hwhy
<3068>
sendiri telah
 
 
mencerai-beraikan
3Mqlx
<2505>
mereka Dia
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
lagi
5Pyowy
<3254>
menganggap
6Mjybhl
<5027>
mereka Mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
menghormati
10wavn 7ynp
<5375> <6440>
para
 
 
imam
8Mynhk
<3548>
Mereka
 
 
tidak
12al
<3808>
menyukai
13wnnx
<2603>
para tua-tua
11*Mynqzw {Mynqz}
<2205>
 
14o
<0>
17
Lagi pula
1*wnydwe {hnydwe}
<5751>
mata
3wnynye
<5869>
kami
 
 
gagal terus
2hnylkt
<3615>
menatap
 
 
dengan
4la
<413>
sia-sia
6lbh
<1892>
untuk
 
 
pertolongan
5wntrze
<5833>
Dalam
 
 
pengamatan
7wntypub
<6822>
kami kami
 
 
mengamati
8wnypu
<6822>
suatu
9la
<413>
bangsa
10ywg
<1471>
yang
 
 
tidak
11al
<3808>
dapat
 
 
menyelamatkan
12eswy
<3467>
 
13o
<0>
18
Mereka
 
 
memburu
1wdu
<6679>
langkah-langkah
2wnydeu
<6806>
kami sehingga kami tidak dapat
 
 
berjalan
3tklm
<1980>
di
 
 
jalan-jalan
4wnytbxrb
<7339>
kami
5brq
<7126>
Akhir
6wnyuq
<7093>
hidup kami sudah dekat
7walm
<4390>
Hari-hari
8wnymy
<3117>
kami sudah habis
 
 
karena
9yk
<3588>
 
10ab
<935>
kesudahan
11wnyuq
<7093>
kami sudah datang
12o
<0>
19
Para
2wyh
<1961>
pengejar
3wnypdr
<7291>
kami lebih
 
 
cepat
1Mylq
<7031>
daripada
 
 
elang
4yrsnm
<5404>
di
 
 
langit
5Myms
<8064>
Mereka
 
 
mengejar
8wnqld
<1814>
kami
 
 
di
6le
<5921>
gunung-gunung
7Myrhh
<2022>
Mereka
 
 
mengintai
10wbra
<693>
kami di
 
 
padang belantara
9rbdmb
<4057>
 
12o 11wnl
<0> <0>
20
Napas
1xwr
<7307>
dari
 
 
lubang hidung
2wnypa
<639>
kami yaitu
 
 
yang diurapi
3xysm
<4899>
TUHAN
4hwhy
<3068>
tertangkap
5dkln
<3920>
di
 
 
lubang-lubang
6Mtwtyxsb
<7825>
mereka
 
 
yang
7rsa
<834>
tentangnya kami
 
 
berkata
8wnrma
<559>
Di bawah
 
 
bayangannya
9wlub
<6738>
kami akan
 
 
hidup
10hyxn
<2421>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
11Mywgb
<1471>
 
12o
<0>
21
Bersukacitalah
1yvyv
<7797>
dan
 
 
bergembiralah
2yxmvw
<8056>
hai
 
 
putri
3tb
<1323>
Edom
4Mwda
<123>
yang
 
 
tinggal
5*tbswy {ytbswy}
<3427>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Us
7Uwe
<5780>
Akan tetapi
 
 
cawan
11owk
<3563>
itu
 
 
juga
8Mg
<1571>
akan
9Kyle
<5921>
melewati
10rbet
<5674>
kamu Kamu akan
 
 
menjadi mabuk
12yrkst
<7937>
dan
 
 
membuat
13yrettw
<6168> ==>
dirimu sendiri
 
 
telanjang
13yrettw
<== <6168>
 
14o
<0>
22
Hukuman atas
 
 
kesalahanmu
2Knwe
<5771>
telah
 
 
dilaksanakan
1Mt
<8552>
hai
 
 
putri
3tb
<1323>
Sion
4Nwyu
<6726>
Dia
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
lagi
6Pyowy
<3254>
menahanmu di pembuangan
7Ktwlghl
<1540>
Akan tetapi Dia akan
 
 
menghukum
8dqp
<6485>
kedurhakaanmu
9Knwe
<5771>
hai
 
 
putri
10tb
<1323>
Edom
11Mwda
<123>
Dia akan
 
 
menyingkapkan
12hlg
<1540>
 
13le
<5921>
dosa-dosamu
14Kytajx
<2403>
 
15P
<0>