Prev Chapter Leviticus 18 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
perkataan
5trmaw
<559>
ini
6Mhla
<413>
Akulah
7yna
<589>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
3
 
6hb
<0>
Jangan
7al
<3808>
lakukan
8wvet
<6213>
apa yang
 
 
dilakukan
1hvemk
<4639>
orang di
2Ura
<776>
Mesir
3Myrum
<4714>
tempatmu dahulu
4rsa
<834>
tinggal
5Mtbsy
<3427>
Juga
 
 
jangan
17al
<3808>
lakukan
18wvet
<6213>
apa yang
 
 
dilakukan
9hvemkw
<4639>
orang di
 
 
Kanaan
11Nenk
<3667>
negeri
10Ura
<776>
 
15Mkta
<853>
ke mana
16hms 12rsa
<8033> <834>
Aku
13yna
<589>
membawamu
14aybm
<935>
sekarang Kalian
 
 
tidak
20al
<3808>
boleh
 
 
mengikuti
21wklt
<1980>
peraturan-peraturan
19Mhytqxbw
<2708>
mereka
 
 
4
Kalian harus
 
 
melakukan
3wvet
<6213>
 
1ta
<853>
peraturan-peraturan-Ku
2yjpsm
<4941>
dan
 
 
memelihara
6wrmst
<8104>
semua
4taw
<853>
hukum-Ku
5ytqx
<2708>
Hiduplah
7tkll
<1980>
sesuai dengan semua itu
8Mhb
<0>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Mkyhla
<430>
5
Jadi kamu harus
 
 
memelihara
1Mtrmsw
<8104>
semua
2ta
<853>
hukum
3ytqx
<2708>
dan
4taw
<853>
peraturan-Ku
5yjpsm
<4941>
 
8Mta
<853>
Orang
9Mdah
<120>
yang
6rsa
<834>
melakukannya
7hvey
<6213>
akan
 
 
hidup
10yxw
<2425>
 
11Mhb
<0>
Akulah
12yna
<589>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14o
<0>
6
Jangan
7al
<3808>
mengadakan
8wbrqt
<7126>
hubungan seksual
10hwre 9twlgl
<6172> <1540>
 
2sya 1sya
<376> <376>
dengan
3la
<413>
 
4lk
<3605>
sanak-saudaramu
6wrvb 5ras
<1320> <7607>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3069>
 
13o
<0>
7
Jangan
5al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan
6hlgt
<1540>
seksual
3twrew 1twre
<6172> <6172>
dengan istri
 
 
ayahmu
2Kyba
<1>
Dia itu
 
 
ibumu
7Kma 4Kma
<517> <517>
jadi
8awh
<1931>
jangan
9al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan
10hlgt
<1540>
seksual
11htwre
<6172>
dengan dia
12o
<0>
8
Jangan
4al
<3808>
mengadakan hubungan seksual
5hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
istri
2tsa
<802>
ayahmu
3Kyba
<1>
walaupun dia bukan ibumu Sebab

dia
8awh
<1931>
adalah milik
6twre
<6172>
ayahmu
7Kyba
<1>
 
9o
<0>
9
Jangan
13al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan
14hlgt
<1540>
seksual
15Ntwre
<6172>
dengan
1twre
<6172>
saudaramu perempuan
2Ktwxa
<269>
baik itu
 
 
anak perempuan
3tb
<1323>
ayahmu
4Kyba
<1>
atau
5wa
<176>
 
6tb
<1323>
ibumu
7Kma
<517>
baik yang
 
 
lahir
8tdlwm
<4138>
di
 
 
rumahmu
9tyb
<1004>
maupun
10wa
<176>
 
11tdlwm
<4138>
di luar
12Uwx
<2351>
 
16o
<0>
10
Jangan mengadakan
 
 
hubungan seksual
9Ntwre 8hlgt 1twre
<6172> <1540> <6172>
dengan
 
 
cucumu perempuan
2tb
<1323>
baik dari
 
 
anakmu laki-laki
3Knb
<1121>
atau
4wa
<176>
anakmu perempuan
6Ktb 5tb
<1323> <1323>
Jangan
7al
<3808>
memberi
10yk
<3588>
aib
11Ktwre
<6172>
keturunanmu
13o 12hnh
<0> <2007>
11
Jika
 
 
ayahmu
4Kyba
<1>
dan
 
 
istrinya
3tsa
<802>
mempunyai
5tdlwm
<4138>
seorang
1twre
<6172>
anak perempuan
2tb
<1323>
dia
8awh
<1931>
adalah
6Kyba
<1>
saudarimu
7Ktwxa
<269>
Jangan
9al
<3808>
mengadakan hubungan seksual
11htwre 10hlgt
<6172> <1540>
dengan dia
12o
<0>
12
Jangan
4al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan seksual
5hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
saudara perempuan
2twxa
<269>
ayahmu
3Kyba
<1>
Dia
8awh
<1931>
adalah
 
 
saudara
6ras
<7607>
kandung
 
 
ayahmu
7Kyba
<1>
 
9o
<0>
13
Jangan
4al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan seksual
5hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
saudara perempuan
2twxa
<269>
ibumu
3Kma
<517>
Sebab
6yk
<3588>
dia
9awh
<1931>
adalah
 
 
saudara kandung
7ras
<7607>
ibumu
8Kma
<517>
 
10o
<0>
14
Jangan
4al
<3808>
 
8al
<3808>
mendekati
9brqt
<7126>
istri
7wtsa
<802>
pamanmu
3Kyba 2yxa
<1> <251>
untuk mengadakan
 
 
hubungan seksual
5hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengannya
6la
<413>
Sebab
 
 
dia
11awh
<1931>
adalah
 
 
bibimu
10Ktdd
<1733>
 
12o
<0>
15
Jangan
3al
<3808>
mengadakan hubungan
 
 
seksual
4hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
menantumu perempuan
2Ktlk
<3618>
Dia
7awh
<1931>
adalah
 
 
istri
5tsa
<802>
anakmu
6Knb
<1121>
kamu
 
 
tidak boleh
8al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan
9hlgt
<1540>
seksual
10htwre
<6172>
dengannya
11o
<0>
16
Jangan
4al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan
5hlgt
<1540>
seksual
6twre 1twre
<6172> <6172>
dengan
 
 
istri
2tsa
<802>
saudaramu laki-laki
3Kyxa
<251>
Dia adalah milik
 
 
saudaramu
7Kyxa
<251>
laki-laki
8awh
<1931>
 
9o
<0>
17
Jangan
4al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan seksual
5hlgt 1twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
seorang ibu
2hsa
<802>
dan
 
 
anaknya perempuan
3htbw
<1323>
atau
6ta
<853>
cucunya
8hnb 7tb
<1121> <1323> ==>
baik
9taw
<853>
cucu
11htb 10tb
<1323> <1323> ==>
itu dari
 
 
anaknya perempuan
11htb 10tb
<== <1323> <1323>
atau
 
 
anaknya laki-laki
8hnb 7tb
<== <1121> <1323>
Mereka
15htwre 14twlgl 13xqt 12al
<6172> <1540> <3947> <3808>
masih keluarga
16hras
<7608>
Itu
17hnh
<2007>
adalah
 
 
perzinaan
18hmz
<2154>
 
19awh
<1931>
18
Selama
9hyle
<5921>
istrimu
1hsaw
<802>
masih
 
 
hidup
10hyyxb
<2416>
jangan
4al
<3808>
mengambil
5xqt
<3947>
 
2la
<413>
saudara perempuannya
3htxa
<269>
sebagai
 
 
istri yang lain
6rrul
<6887>
Jangan mengadakan
 
 
hubungan seksual
8htwre 7twlgl
<6172> <1540>
dengan saudari istrimu

19
Jangan
 
 
mendekati
1law
<413>
seorang
 
 
perempuan
2hsa
<802>
yang sedang dalam
 
 
kenajisan
4htamj
<2932>
haid
3tdnb
<5079>
untuk mengadakan
7twlgl 6brqt 5al
<1540> <7126> <3808>
hubungan seksual
8htwre
<6172>
dengannya
 
 
20
Jangan
4al
<3808>
mengadakan
5Ntt
<5414>
hubungan
6Ktbks
<7903>
seksual
7erzl
<2233>
dengan
1law
<413>
istri
2tsa
<802>
sesamamu
3Ktyme
<5997>
Itu akan
 
 
membuatmu najis
8hamjl
<2930>
dengannya
9hb
<0>
21
Jangan
2al
<3808>
menyerahkan
3Ntt
<5414>
keturunanmu
1Kerzmw
<2233>
untuk dipersembahkan kepada
4rybehl
<5674>
Molokh
5Klml
<4432>
atau
6alw
<3808>
menajiskan
7llxt
<2490>
 
8ta
<853>
nama
9Ms
<8034>
Allahmu
10Kyhla
<430>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
22
Setiap laki-laki
 
 
jangan
3al
<3808>
mengadakan hubungan seksual
4bkst
<7901>
dengan
1taw
<854>
laki-laki
2rkz
<2145>
seperti dengan
5ybksm
<4904>
seorang perempuan
6hsa
<802>
Itu
8awh
<1931>
adalah
 
 
perbuatan yang sangat keji
7hbewt
<8441>
23
Jangan
3al
<3808>
mengadakan
4Ntt
<5414>
hubungan seksual
5Ktbks
<7903>
dengan
 
 
binatang
2hmhb
<929>
apa pun
1lkbw
<3605>
sehingga engkau
 
 
menjadi najis
6hamjl
<2930>
Hal itu adalah
13hebrl 12hmhb 11ynpl 10dmet 9al 8hsaw 7hb
<7250> <929> <6440> <5975> <3808> <802> <0>
perbuatan yang sangat keji
14lbt
<8397>
 
15awh
<1931>
24
Jangan
1la
<408>
menajiskan
2wamjt
<2930>
dirimu dengan
 
 
semua
3lkb
<3605>
hal
 
 
tadi
4hla
<428>
Sebab
5yk
<3588>
dengan melakukan
 
 
semua
6lkb
<3605>
itu
7hla
<428>
 
8wamjn
<2930>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
lain
 
 
yang
10rsa
<834>
akan
11yna
<589>
Kuusir
12xlsm
<7971>
dari hadapanmu telah menajiskan diri
 
 
mereka
13Mkynpm
<6440>
25
Negeri
2Urah
<776>
itu telah
 
 
menjadi najis
1amjtw
<2930>
Oleh sebab itu Aku
 
 
menimpakan
3dqpaw
<6485>
hukuman-Ku
4hnwe
<5771>
ke atasnya
5hyle
<5921>
sehingga
 
 
negeri
7Urah
<776>
itu
 
 
memuntahkan
6aqtw
<6958>
 
8ta
<853>
penduduknya
9hybsy
<3427>
26
Akan tetapi
 
 
kamu
2Mta
<859>
harus
 
 
memelihara
1Mtrmsw
<8104>
semua
3ta
<853>
peraturan
4ytqx
<2708>
dan
5taw
<853>
hukum-Ku
6yjpsm
<4941>
dan
 
 
jangan
7alw
<3808>
melakukan
8wvet
<6213>
semua
9lkm
<3605>
kekejian
10tbewth
<8441>
tadi
11hlah
<428>
baik
 
 
umat Israel
12xrzah
<249>
maupun
 
 
pendatang
13rghw
<1616>
yang
 
 
ada
14rgh
<1481>
di antaramu
15Mkkwtb
<8432>
27
Sebab
1yk
<3588>
penduduk sebelumnya yang tinggal di
7ysna
<376>
negeri
8Urah
<776>
itu telah
 
 
melakukan
6wve
<6213>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
kekejian
4tbewth
<8441>
itu
5lah
<411>
Dengan demikian
 
 
negeri
12Urah
<776>
mereka
10Mkynpl 9rsa
<6440> <834>
menjadi najis
11amjtw
<2930>
28
Jika kamu melakukan semua kenajisan itu kamu akan
4Mkta
<853>
membuat
5Mkamjb
<2930> ==>
negeri
3Urah
<776>
itu
 
 
najis
5Mkamjb
<== <2930>
Dan negeri itu akan
1alw
<3808>
memuntahkan
2ayqt
<6958>
kamu
6hta
<853>
sebagaimana
7rsak
<834>
ia
 
 
memuntahkan
8haq
<6958>
 
9ta
<853>
bangsa-bangsa
10ywgh
<1471>
 
11rsa
<834>
sebelum
12Mkynpl
<6440>
kamu
 
 
29
 
1yk
<3588>
Setiap
2lk
<3605>
orang
 
 
yang
3rsa
<834>
melakukan
4hvey
<6213>
 
5lkm
<3605>
kekejian
6twbewth
<8441>
itu
7hlah
<428>
harus
 
 
dilenyapkan
8wtrknw
<3772>
dari
10tveh 9twspnh
<6213> <5315>
antara
11brqm
<7130>
umatnya
12Mme
<5971>
30
Oleh karena itu kamu harus
 
 
menaati
1Mtrmsw
<8104>
 
2ta
<853>
perintah-Ku
3ytrmsm
<4931>
supaya kamu
 
 
tidak
4ytlbl
<1115>
melakukan
5twve
<6213>
kekejian
7tbewth
<8441>
yang
8rsa
<834>
biasa
6twqxm
<2708>
dilakukan
9wven
<6213>
sebelum
10Mkynpl
<6440>
kamu
 
 
Jangan
11alw
<3808>
menajiskan
12wamjt
<2930>
dirimu dengan semua itu
13Mhb
<0>
Akulah
14yna
<589>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allahmu
16Mkyhla
<430>
 
17P
<0>