Prev Chapter Leviticus 19 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
seluruh
3lk
<3605>
umat
4tde
<5712>
 
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
perkataan
7trmaw
<559>
ini Akulah TUHAN Allahmu Haruslah kamu
8Mhla
<413>
kudus
9Mysdq
<6918>
 
10wyht
<1961>
sebab
11yk
<3588>
Aku
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allahmu
15Mkyhla
<430>
kudus
12swdq
<6918>
3
Setiap
1sya
<376>
orang di antara kamu harus menghormati
 
 
ibu
2wma
<517>
dan
 
 
ayahnya
3wybaw
<1>
dan
4waryt
<3372>
tetap
 
 
memelihara
7wrmst
<8104>
 
5taw
<853>
hari Sabat-Ku
6yttbs
<7676>
Akulah
8yna
<589>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
4
Jangan
1la
<408>
menyembah
2wnpt
<6437>
 
3la
<413>
berhala-berhala
4Mylylah
<457>
Jangan
7al
<3808>
membuat
8wvet
<6213>
 
5yhlaw
<430>
patung tuangan
6hkom
<4541>
bagimu
9Mkl
<0>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
5
Bila
1ykw
<3588>
kamu
 
 
mempersembahkan
3xbz 2wxbzt
<2077> <2076>
kurban pendamaian
4Mymls
<8002>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
kamu harus
 
 
mempersembahkannya
7whxbzt
<2076>
dengan benar supaya
6Mknurl
<7522> ==>
kamu
 
 
diterima
6Mknurl
<== <7522>
6
Kurban itu harus

dimakan
3lkay
<398>
pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kamu
 
 
mempersembahkannya
2Mkxbz
<2077>
Juga boleh dimakan
 
 
keesokan harinya
4trxmmw
<4283>
Namun jika
 
 
ada sisa
5rtwnhw
<3498>
sampai
6de
<5704>
hari
7Mwy
<3117>
ketiga
8ysylsh
<7992>
sisa itu harus

dibakar habis
10Prvy
<8313>
dengan
 
 
api
9sab
<784>
7
Jika
1Maw
<518>
 
2lkah
<3605>
dimakan
3lkay
<398>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
ketiga
5ysylsh
<7992>
kurban itu menjadi
 
 
tercemar
6lwgp
<6292>
dan
7awh
<1931>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
diterima
9hury
<7521>
8
Setiap orang yang
 
 
memakannya
1wylkaw
<398>
akan
 
 
menanggung
3avy
<5375>
kesalahannya
2wnwe
<5771>
Sebab
4yk
<3588>
dia telah menajiskan sesuatu yang
5ta
<853>
kudus
6sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
Nyawa
10spnh
<5315>
orang
 
 
itu
11awhh
<1931>
harus
8llx
<2490>
dilenyapkan
9htrknw
<3772>
dari
 
 
bangsanya
12hymem
<5971>
9
Bila kamu
 
 
memanen
1Mkruqbw
<7114>
 
2ta
<853>
hasil
3ryuq
<7105>
ladangmu
4Mkura
<776>
jangan
5al
<3808>
memanen seluruh
6hlkt
<3615>
ladang
8Kdv
<7704>
sampai
 
 
ke ujungnya
7tap
<6285>
Jangan
12al
<3808>
 
9ruql
<7614>
memungut hasil panen
10jqlw
<3951>
yang
 
 
tertinggal
13jqlt
<3950>
dari
 
 
penuaianmu
11Kryuq
<7105>
10
Jangan
2al
<3808>
petik
3llwet
<5953>
seluruh buah anggur
1Kmrkw
<3754>
dalam
 
 
kebun anggurmu
5Kmrk
<3754>
dan
 
 
jangan
6al
<3808>
pungut
7jqlt
<3950> ==>
buah anggur
4jrpw
<6528>
yang
 
 
jatuh ke tanah
7jqlt
<== <3950>
Tinggalkanlah
10bzet
<5800>
itu bagi
 
 
orang miskin
8ynel
<6041>
dan
 
 
pendatang
9rglw
<1616>
 
11Mta
<853>
Akulah
12yna
<589>
TUHAN
13hwhy
<3069>
Allahmu
14Mkyhla
<430>
11
Jangan
1al
<3808>
mencuri
2wbngt
<1589>
jangan
3alw
<3808>
berbohong
4wsxkt
<3584>
jangan
5alw
<3808>
berdusta
6wrqst
<8266>
pada
 
 
orang
7sya
<376>
lain
8wtymeb
<5997>
12
Jangan
1alw
<3808>
bersumpah
2webst
<7650>
palsu
4rqsl
<8267>
demi
 
 
nama-Ku
3ymsb
<8034>
supaya kamu tidak
 
 
mencemarkan
5tllxw
<2490>
 
6ta
<853>
nama
7Ms
<8034>
Allahmu
8Kyhla
<430>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
13
Jangan
1al
<3808>
menindas
2qset
<6231>
atau
5alw
<3808>
merampas
6lzgt
<1497>
 
3ta
<853>
sesamamu
4Ker
<7453>
Jangan
7al
<3808>
menahan
8Nylt
<3885>
upah
9tlep
<6468>
seorang buruh
10rykv
<7916>
sepanjang malam
11Kta
<854>
sampai
12de
<5704>
pagi
13rqb
<1242>
14
Jangan
1al
<3808>
mengutuki
2llqt
<7043>
orang tuli
3srx
<2795>
Jangan
6al
<3808>
menaruh
7Ntt
<5414>
batu sandungan
8lskm
<4383>
di depan
4ynplw
<6440>
orang buta
5rwe
<5787>
Akan tetapi
 
 
hormatilah
9taryw
<3372>
Allahmu
10Kyhlam
<430>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
15
Jangan
1al
<3808>
melakukan
2wvet
<6213>
kecurangan
3lwe
<5766>
dalam
 
 
pengadilan
4jpsmb
<4941>
Jangan
5al
<3808>
berpihak
6avt
<5375>
baik
 
 
kepada
7ynp
<6440>
orang miskin
8ld
<1800>
ataupun
9alw
<3808>
 
11ynp 10rdht
<6440> <1921>
orang kaya
12lwdg
<1419>
dalam persidangan Kamu harus

mengadili
14jpst
<8199>
sesamamu
15Ktyme
<5997>
dengan
 
 
adil
13qdub
<6664>
16
Jangan
1al
<3808>
menyebarkan
2Klt
<1980>
fitnah
3lykr
<7400>
tentang
 
 
sesamamu
4Kymeb
<5971>
Jangan
5al
<3808>
melakukan
6dmet
<5975>
sesuatu yang
7le
<5921>
membahayakan hidup
8Md
<1818>
sesamamu
9Ker
<7453>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
17
Jangan
1al
<3808>
membenci
2anvt
<8130>
 
3ta
<853>
sesamamu
4Kyxa
<251>
di dalam
 
 
hatimu
5Kbblb
<3824>
Namun
 
 
tegurlah dengan terus terang kesalahan
7xykwt 6xkwh
<3198> <3198>
yang mereka
 
 
lakukan
11avt
<5375>
supaya kamu
9Ktyme 8ta
<5997> <853>
tidak
10alw
<3808>
berdosa
13ajx
<2399>
karena
12wyle
<5921>
orang itu
 
 
18
Jangan
1al
<3808>
membalas dendam
2Mqt
<5358>
dan
 
 
jangan
3alw
<3808>
menyimpan dendam
4rjt
<5201>
terhadap
5ta
<853>
sesamamu
7Kme 6ynb
<5971> <1121>
Akan tetapi
 
 
kasihilah
8tbhaw
<157>
sesamamu
9Kerl
<7453>
seperti dirimu sendiri
10Kwmk
<3644>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
19
Kamu harus
 
 
memelihara
3wrmst
<8104>
semua
1ta
<853>
hukum-Ku
2ytqx
<2708>
Jangan
5al
<3808>
mengawinkan
6eybrt
<7250>
dua jenis
7Myalk
<3610> ==>
ternak
4Ktmhb
<929>
yang berbeda
7Myalk
<== <3610>
Jangan
9al
<3808>
menaburi
10erzt
<2232>
ladangmu
8Kdv
<7704>
dengan
 
 
dua jenis bibit yang berbeda
11Myalk
<3610>
Jangan
15al
<3808>
mengenakan
16hley
<5927>
pakaian
12dgbw
<899>
yang
 
 
terbuat dari
14znjes
<8162> ==>
dua macam
13Myalk
<3610> ==>
bahan
14znjes
<== <8162>
yang berbeda
13Myalk
<== <3610>
 
18P 17Kyle
<0> <5921>
20
Apabila
2yk
<3588>
seorang laki-laki
1syaw
<376>
mengadakan hubungan seksual
7erz 6tbks 3bksy
<2233> <7902> <7901>
dengan
4ta
<854>
 
8awhw
<1931>
budak perempuan
9hxps
<8198>
perempuan
5hsa
<802>
 
10tprxn
<2778>
orang
11syal
<376>
lain yang
12hdphw
<6299>
belum
13al
<3808>
ditebus
14htdpn
<6299>
atau
15wa
<176>
dibebaskan
16hspx
<2668>
perbuatan itu harus
17al
<3808>
mendapat
18Ntn
<5414>
 
19hl
<0>
hukuman
20trqb
<1244>
Namun
21hyht
<1961>
jangan
22al
<3808>
dihukum mati
23wtmwy
<4191>
karena
24yk
<3588>
budak perempuan itu

belum
25al
<3808>
dibebaskan
26hspx
<2666>
21
Laki-laki itu harus

membawa
1aybhw
<935>
 
2ta
<853>
kurban penghapus salahnya
3wmsa
<817>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
di
5la
<413>
pintu masuk
6xtp
<6607>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
yaitu seekor
 
 
domba jantan
9lya
<352>
untuk
 
 
kurban penghapus salah
10Msa
<817>
22
Imam
3Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengadakan pendamaian
1rpkw
<3722>
untuk
2wyle
<5921>
orang itu
 
 
atas
8le
<5921>
dosa
9wtajx
<2403>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
dilakukannya
11ajx
<2398>
Imam harus mempersembahkan

domba jantan
4lyab
<352>
kurban penebus salah
5Msah
<817>
itu
 
 
di hadapan
6ynpl
<6440>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Dengan demikian orang itu akan
 
 
diampuni
12xlonw
<5545>
 
13wl
<0>
dosanya
14wtajxm
<2403>

17P 16ajx 15rsa
<0> <2398> <834>
23
Kelak
 
 
ketika
1ykw
<3588>
kamu
 
 
memasuki
3la 2wabt
<413> <935>
negeri
4Urah
<776>
itu dan
 
 
menanam
5Mtejnw
<5193>
berbagai macam
6lk
<3605>
pohon
7Ue
<6086>
untuk
 
 
makanan
8lkam
<3978>
kamu harus
 
 
menganggap
9Mtlrew
<6188>
 
11ta
<853>
buahnya
12wyrp
<6529>
terlarang
10wtlre
<6190>
selama
 
 
tiga
13sls
<7969>
tahun pertama
14Myns
<8141>
Itu
17Mylre 16Mkl 15hyhy
<6189> <0> <1961>
tidak boleh
18al
<3808>
kamu
 
 
makan
19lkay
<398>
24
Namun pada
 
 
tahun
1hnsbw
<8141>
keempat
2teybrh
<7243>
 
3hyhy
<1961>
semua
4lk
<3605>
buah pohon
5wyrp
<6529>
itu
 
 
kudus
6sdq
<6944>
dan harus dipersembahkan sebagai
 
 
persembahan pujian
7Mylwlh
<1974>
bagi
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
25
Pada
 
 
tahun
1hnsbw
<8141>
kelima
2tsymxh
<2549>
kamu boleh
 
 
memakan
3wlkat
<398>
 
4ta
<853>
buah
5wyrp
<6529>
dari pohon itu Dan pohon itu akan
7Mkl 6Pyowhl
<0> <3254>
menghasilkan
8wtawbt
<8393>
lebih banyak buah bagimu
 
 
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Mkyhla
<430>
26
Jangan
1al
<3808>
sesuatu yang
2wlkat
<398>
masih ada
3le
<5921>
darahnya
4Mdh
<1818>
Jangan
5al
<3808>
melakukan praktik perdukunan
6wsxnt
<6049>
atau
7alw
<3808>
ramalan
8wnnwet
<5172>
27
Jangan
1al
<3808>
mencukur
2wpqt
<5362>
tepi
3tap
<6285>
rambut
 
 
kepalamu
4Mksar
<7218>
dan
7ta 6tyxst 5alw
<853> <7843> <3808>
tepi
8tap
<6285>
janggutmu
9Knqz
<2206>
28
Jangan
3al
<3808>
melukai
1jrvw
<8296>
 
4wntt
<5414>
tubuhmu
5Mkrvbb
<1320>
sebagai cara untuk
 
 
mengenang
6tbtkw
<3793>
orang mati
2spnl
<5315>
Jangan
8al
<3808>
membuat
9wntt
<5414>
tato
7eqeq
<7085>
pada tubuhmu
10Mkb
<0>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
29
Jangan
1la
<408>
merusak
 
 
kesucian
2llxt
<2490>
 
3ta
<853>
anak perempuanmu
4Ktb
<1323>
dengan
 
 
menjadikannya pelacur
5htwnzhl
<2181>
supaya
 
 
negeri
8Urah
<776>
itu
 
 
tidak
6alw
<3808>
melakukan pelacuran
7hnzt
<2181>
dan
 
 
penuh
9halmw
<4390>
dengan
10Urah
<776>
kejahatan
11hmz
<2154>
30
Kamu harus
 
 
memelihara
3wrmst
<8104>
 
1ta
<853>
hari Sabat-Ku
2yttbs
<7676>
dan
 
 
menghormati
5waryt
<3372>
tempat kudus-Ku
4ysdqmw
<4720>
Akulah
6yna
<589>
TUHAN
7hwhy
<3068>
31
Jangan
1la
<408>
mencari
2wnpt
<6437>
 
3la
<413>
peramal
4tbah
<178>
atau
5law
<413>
tukang sihir
6Mynedyh
<3049>
untuk
7la
<408>
meminta nasihat
8wsqbt
<1245>
Mereka hanya akan
 
 
membuatmu najis
9hamjl
<2930>
 
10Mhb
<0>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Mkyhla
<430>
32
Berdirilah
3Mwqt
<6965>
di hadapan
1ynpm
<6440>
orang tua
2hbyv
<7872>
hormatilah
4trdhw
<1921>
mereka
6Nqz 5ynp
<2205> <6440>
Takutlah
7taryw
<3372>
akan
 
 
Allahmu
8Kyhlam
<430>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
 
11P
<0>
33
Jika
1ykw
<3588>
seorang pendatang
4rg
<1616>
tinggal
2rwgy
<1481>
di
3Kta
<854>
negerimu
5Mkurab
<776>
janganlah
6al
<3808>
menindasnya
7wnwt
<3238>
 
8wta
<853>
34
Kamu harus memperlakukan mereka seperti
 
 
saudara sebangsamu
1xrzak
<249>

7Mkta 6rgh 5rgh 4Mkl 3hyhy 2Mkm
<854> <1481> <1616> <0> <1961> <4480>
Kasihilah
8tbhaw
<157>
mereka
9wl
<0>
seperti dirimu sendiri
10Kwmk
<3644>
Ingatlah dahulu kamu juga
11yk
<3588>
orang asing
12Myrg
<1616>
 
13Mtyyh
<1961>
di
14Urab
<776>
Mesir
15Myrum
<4714>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Mkyhla
<430>
35
Janganlah
1al
<3808>
berbuat
2wvet
<6213>
curang
3lwe
<5766>
dalam persidangan dalam hal
4jpsmb
<4941>
ukuran
5hdmb
<4060>
atau dalam hal
 
 
timbangan
6lqsmb
<4948>
dan
 
 
sukatan
7hrwvmbw
<4884>
36
Neraca
1ynzam
<3976>
dan
 
 
timbanganmu
3ynba
<68>
harus seimbang
4qdu 2qdu
<6664> <6664>
ukuran efa
5tpya
<374>
dan
 
 
hinmu
7Nyhw
<1969>
harus benar
8qdu 6qdu
<6664> <6664>
 
10Mkl 9hyhy
<0> <1961>
Akulah
11yna
<589>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Mkyhla
<430>
yang
14rsa
<834>
membawamu keluar
15ytauwh
<3318>
dari
16Mkta
<853>
tanah
17Uram
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
37
Kamu harus
 
 
memelihara
1Mtrmsw
<8104>
 
5taw 2ta
<853> <853>
semua
6lk 3lk
<3605> <3605>
hukum
4ytqx
<2708>
dan
 
 
peraturan-Ku
7yjpsm
<4941>
serta
 
 
melakukannya
8Mtyvew
<6213>
 
9Mta
<853>
Akulah
10yna
<589>
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
12P
<0>