Prev Chapter Numbers 25 Next Chapter
1
Bangsa
 
 
Israel
2larvy
<3478>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
Sitim
3Myjsb
<7851>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
mulai
4lxyw
<2490>
melakukan
 
 
pelacuran
6twnzl
<2181>
dengan
7la
<413>
perempuan
8twnb
<1323>
Moab
9bawm
<4124>
2
Perempuan-perempuan ini
 
 
mengundang
1Narqtw
<7121>
bangsa
2Mel
<5971>
itu untuk mempersembahkan
 
 
kurban
3yxbzl
<2077>
kepada
 
 
ilahnya
4Nhyhla
<430>
Umat
6Meh
<5971>
itu turut
 
 
makan
5lkayw
<398>
dan sujud
 
 
menyembah
7wwxtsyw
<7812>
kepada
 
 
ilah
8Nhyhlal
<430>
mereka
 
 
3
Ketika
 
 
Israel
2larvy
<3478>
bergabung
1dmuyw
<6775>
dengan
3lebl
<0>
Baal-Peor
4rwep
<1187>
TUHAN
7hwhy
<3068>
murka
6Pa 5rxyw
<639> <2734>
kepada
 
 
Israel
8larvyb
<3478>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Tangkap
5xq
<3947>
 
6ta
<853>
semua
7lk
<3605>
pemimpin
8ysar
<7218>
orang-orang
9Meh
<5971>
itu dan
 
 
gantunglah
10eqwhw
<3363>
mereka pada
 
 
siang hari
14smsh
<8121>
di hadapan
13dgn
<5048>
 
11Mtwa
<853>
TUHAN
12hwhyl
<3068>
Dengan demikian
 
 
murka
17Pa 16Nwrx
<639> <2740>
TUHAN
18hwhy
<3068>
surut
15bsyw
<7725>
dari
 
 
Israel
19larvym
<3478>
5
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
hakim
4yjps
<8199>
Israel
5larvy
<3478>
Bunuhlah
6wgrh
<2026>
orang-orang
8wysna 7sya
<582> <582>
yang
 
 
bergabung
9Mydmunh
<6775>
dengan
10lebl
<0>
Baal-Peor
11rwep
<1187>
6
 
1hnhw
<2009>
Seorang
2sya
<376>
 
3ynbm
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
datang
5ab
<935>
membawa
6brqyw
<7126>
seorang
9ta
<853>
perempuan Midian
10tynydmh
<4084>
kepada
7la
<413>
sanak saudaranya
8wyxa
<251>
dengan
 
 
dilihat
11ynyel
<5869>
Musa
12hsm
<4872>
dan para
14lk 13ynyelw
<3605> <5869>
pemimpin
16ynb 15tde
<1121> <5712>
Israel
17larvy
<3478>
yang sedang
18hmhw
<1992>
menangis
19Mykb
<1058>
di depan
 
 
pintu
20xtp
<6607>
tenda
21lha
<168>
pertemuan
22dewm
<4150>
7
Ketika
 
 
Pinehas
2oxnyp
<6372>
anak
3Nb
<1121>
Eleazar
4rzela
<499>
cucu
5Nb
<1121>
Imam
7Nhkh
<3548>
Harun
6Nrha
<175>
melihat
1aryw
<7200>
mereka
 
 
berdirilah
8Mqyw
<6965>
dia
 
 
meninggalkan
9Kwtm
<8432>
pertemuan
10hdeh
<5712>
itu dan
 
 
mengambil
11xqyw
<3947>
tombak
12xmr
<7420>
di
 
 
tangannya
13wdyb
<3027>
8
Dia
 
 
mengikuti
2rxa 1abyw
<310> <935>
orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
itu
 
 
ke dalam
5la
<413>
tendanya
6hbqh
<6898>
Kemudian dia
 
 
menikam
7rqdyw
<1856>
 
8ta
<853>
keduanya
9Mhyns
<8147>
tepat di
15la
<413>
perutnya
16htbq
<6897>
baik
10ta
<853>
orang
11sya
<376>
Israel
12larvy
<3478>
maupun
13taw
<853>
perempuan
14hsah
<802>
itu Maka
 
 
berhentilah
17ruetw
<6113>
tulah
18hpgmh
<4046>
atas
19lem
<5921>
bangsa
20ynb
<1121>
Israel
21larvy
<3478>
9
Jumlah orang yang
1wyhyw
<1961>
mati
2Mytmh
<4191>
karena
 
 
tulah
3hpgmb
<4046>
itu
 
 
24
5Myrvew 4hebra
<6242> <702>
ribu
6Pla
<505>
orang
7P
<0>
10
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
11
Pinehas
1oxnyp
<6372>
anak
2Nb
<1121>
Eleazar
3rzela
<499>
cucu
4Nb
<1121>
Imam
6Nhkh
<3548>
Harun
5Nrha
<175>
telah
 
 
menyurutkan
7bysh
<7725>
 
8ta
<853>
murka-Ku
9ytmx
<2534>
terhadap
10lem
<5921>
orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
Dia melakukan ini karena dia
14ta
<853>
giat membela kehormatan-Ku
15ytanq 13wanqb
<7068> <7068>
di tengah
16Mkwtb
<8432>
mereka sehingga Aku
 
 
tidak
17alw
<3808>
jadi
 
 
membinasakan
18ytylk
<3615>
 
19ta
<853>
bangsa
20ynb
<1121>
Israel
21larvy
<3478>
dalam
 
 
kecemburuan-Ku
22ytanqb
<7068>
12
 
1Nkl
<3651>
Katakanlah
2rma
<559>
kepada Pinehas bahwa Aku
3ynnh
<2005>
membuat
4Ntn
<5414>
 
6ta 5wl
<853> <0>
perjanjian
7ytyrb
<1285>
perdamaian
8Mwls
<7965>
dengannya
 
 
13
Inilah
1htyhw
<1961>
perjanjian itu bagi dia dan
2wl
<0>
keturunannya
4wyrxa 3werzlw
<310> <2233>
ada
 
 
perjanjian
5tyrb
<1285>
keimaman
6tnhk
<3550>
selamanya
7Mlwe
<5769>
Karena
9rsa 8txt
<834> <8478>
dia
 
 
giat membela
10anq
<7065>
Allahnya
11wyhlal
<430>
dan telah
 
 
melakukan penebusan
12rpkyw
<3722>
bagi
13le
<5921>
 
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
14
Nama
1Msw
<8034>
orang
2sya
<376>
Israel
3larvy
<3478>
 
4hkmh
<5221>
yang
5rsa
<834>
dibunuh
6hkh
<5221>
bersama
7ta
<854>
perempuan Midian
8tynydmh
<4084>
adalah
 
 
Zimri
9yrmz
<2174>
anak
10Nb
<1121>
Salu
11awlo
<5543>
Dia seorang
 
 
pemimpin
12ayvn
<5387>
keluarga
13tyb
<1004>
dari
 
 
suku
14ba
<1>
Simeon
15ynemsl
<8099>
15
Nama
1Msw
<8034>
perempuan
2hsah
<802>
Midian
4tynydmh
<4084>
yang
 
 
dibunuh
3hkmh
<5221>
ialah
 
 
Kozbi
5ybzk
<3579>
anak
6tb
<1323>
Zur
7rwu
<6698>
kepala keluarga
8sar
<7218>
dari
 
 
suku
9twma
<523>
leluhur
11ba 10tyb
<1> <1004>
Midian
12Nydmb
<4080>
 
14P 13awh
<0> <1931>
16
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
17
Seranglah
2ta 1rwru
<853> <6887>
Midian
3Mynydmh
<4084>
dan
 
 
pukullah
4Mtykhw
<5221>
mereka
5Mtwa
<853>
18
Sebab
1yk
<3588>
mereka
3Mh
<1992>
telah
 
 
memusuhimu
2Myrru
<6887>
dengan
4Mkl
<0>
merancang
5Mhylknb
<5231>

9le 8Mkl 7wlkn 6rsa
<5921> <0> <5230> <834>
peristiwa
10rbd
<1697>
di
 
 
Peor
11rwep
<6465>
dan
12lew
<5921>
peristiwa
13rbd
<1697>
Kozbi
14ybzk
<3579>
anak perempuan
15tb
<1323>
pemimpin
16ayvn
<5387>
Midian
17Nydm
<4080>
yang
18Mtxa
<269>
mati
19hkmh
<5221>
pada
 
 
waktu
20Mwyb
<3117>
tulah
21hpgmh
<4046>
terjadi
 
 
atas
22le
<5921>
orang Israel karena

peristiwa
23rbd
<1697>
Peor
24rwep
<6465>