Prev Chapter Numbers 7 Next Chapter
1
Musa
4hsm
<4872>
telah
 
 
selesai
3twlk
<3615>
membangun
5Myqhl
<6965>
 
6ta
<853>
Tenda Suci
7Nksmh
<4908>
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu dia
 
 
mengurapi
8xsmyw
<4886>
dan
9wta
<853>
menahbiskannya
10sdqyw
<6942>
beserta
12taw 11wta
<853> <853>
segala sesuatu
13lk
<3605>
yang ada di dalamnya Dia juga
 
 
menahbiskan
21sdqyw 20Mxsmyw
<6942> <4886>

15taw 14wylk
<853> <3627>
mazbah
16xbzmh
<4196>
dan
17taw
<853>
semua
18lk
<3605>
perlengkapannya
19wylk
<3627>
 
22Mta
<853>
2
Kemudian para
 
 
pemimpin
2yayvn
<5387>
Israel
3larvy
<3478>
para
 
 
kepala
4ysar
<7218>
kaum
6Mtba 5tyb
<1> <1004>
mereka
7Mh
<1992>
memberikan persembahan
1wbyrqyw
<7126>
Mereka
10Mh
<1992>
adalah para
 
 
kepala
8yayvn
<5387>
keluarga
9tjmh
<4294>
Merekalah yang
 
 
dahulu
11Mydmeh
<5975>
 
12le
<5921>
menghitung jumlah
13Mydqph
<6485>
umatnya
 
 
3
Mereka
 
 
membawa
1waybyw
<935>
 
2ta
<853>
persembahan
3Mnbrq
<7133>
ke
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
di
19Mtwa 18wbyrqyw
<853> <7126>
depan
20ynpl
<6440>
Tenda Suci
21Nksmh
<4908>
Mereka membawa
 
 
6
6ss
<8337>
gerobak
7tlge
<5699>
beratap
8bu
<6632>
dan
 
 
12
10rve 9ynsw
<6240> <8147>
sapi
11rqb
<1241>
jantan Satu
 
 
gerobak
12hlge
<5699>
untuk
13le
<5921>
setiap
 
 
2
14yns
<8147>
pemimpin
15Myavnh
<5387>
dan seekor
 
 
sapi
16rwsw
<7794>
masing-masing
 
 
satu
17dxal
<259>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
5
Terimalah
1xq
<3947>
persembahan dari para pemimpin itu untuk
3wyhw 2Mtam
<1961> <853>
digunakan
4dbel
<5647>
dalam
5ta
<853>
pelayanan
6tdbe
<5656>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
Berikan
9httnw
<5414>
persembahan itu
10Mtwa
<853>
kepada
11la
<413>
orang Lewi
12Mywlh
<3881>
masing-masing
13sya
<376>
sesuai
14ypk
<6310>
dengan
 
 
pelayanannya
15wtdbe
<5656>
6
Jadi
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menerima
1xqyw
<3947>
semua
3ta
<853>
gerobak
4tlgeh
<5699>
dan
5taw
<853>
sapi
6rqbh
<1241>
itu serta
 
 
menyerahkannya
7Ntyw
<5414>
 
8Mtwa
<853>
kepada
9la
<413>
orang Lewi
10Mywlh
<3881>
7
Dia
 
 
memberikan
7Ntn
<5414>
 
1ta
<853>
2
2yts
<8147>
gerobak
3tlgeh
<5699>
dan
4taw
<853>
4
5tebra
<702>
sapi
6rqbh
<1241>
kepada
 
 
orang
8ynbl
<1121>
Gerson
9Nwsrg
<1648>
sesuai
10ypk
<6310>
pelayanan
11Mtdbe
<5656>
mereka
 
 
8
 
1taw
<853>
4
2ebra
<702>
gerobak
3tlgeh
<5699>
dan
4taw
<853>
8
5tnms
<8083>
sapi
6rqbh
<1241>
kepada
7Ntn
<5414>
keturunan
8ynbl
<1121>
Merari
9yrrm
<4847>
sesuai
10ypk
<6310>
dengan
 
 
pelayanan
11Mtdbe
<5656>
mereka di bawah
 
 
pengarahan
12dyb
<3027>
Itamar
13rmtya
<385>
anak
14Nb
<1121>
Imam
16Nhkh
<3548>
Harun
15Nrha
<175>
9
Namun kepada
 
 
orang
1ynblw
<1121>
Kehat
2thq
<6955>
Musa
 
 
tidak
3al
<3808>
memberikan
4Ntn
<5414>
apa-apa
 
 
karena
5yk
<3588>
mereka
 
 
bertugas
6tdbe
<5656>
mengangkut
10wavy
<5375>
benda-benda suci
7sdqh
<6944>
di atas
8Mhle
<5921>
bahu
9Ptkb
<3802>
mereka
 
 
10
Para
 
 
pemimpin
2Myavnh
<5387>
membawa persembahan
1wbyrqyw
<7126>
 
3ta
<853>
penahbisan
4tknx
<2598>
ini pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
mazbah
5xbzmh
<4196>
itu
 
 
diurapi
7xsmh
<4886>
Jadi mereka
8wta
<853>
mempersembahkan
9wbyrqyw
<7126>

11ta 10Mayvnh
<853> <5387>
persembahan
12Mnbrq
<7133>
mereka
 
 
di depan
13ynpl
<6440>
mazbah
14xbzmh
<4196>
11
TUHAN
2hwhy
<3069>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Mereka harus
10Mwyl
<3117>
mempersembahkan kurban
11wbyrqy
<7126>
mereka
5ayvn
<5387>
Setiap
6dxa
<259>
hari
7Mwyl
<3117>
satu
9dxa
<259>
pemimpin
8ayvn
<5387>
harus membawa
12ta
<853>
persembahan
13Mnbrq
<7133>
penahbisannya
14tknxl
<2598>
ke
 
 
mazbah
15xbzmh
<4196>
 
16o
<0>
12
Yang harus
 
 
membawa
2byrqmh
<7126>
 
5ta
<853>
persembahannya
6wnbrq
<7133>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
pertama
4Nwsarh
<7223>
adalah
1yhyw
<1961>
Nahason
7Nwsxn
<5177>
anak
8Nb
<1121>
Aminadab
9bdnyme
<5992>
dari
 
 
suku
10hjml
<4294>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
13
Persembahannya
1wnbrqw
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
14
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
15
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
kambing jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
16
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
17
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydwte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Nahason
15Nwsxn
<5177>
anak
16Nb
<1121>
Aminadab
17bdnyme
<5992>
 
18P
<0>
18
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kedua
2ynsh
<8145>
 
3byrqh
<7126>
Netaneel
4lantn
<5417>
anak
5Nb
<1121>
Zuar
6rewu
<6686>
pemimpin
7ayvn
<5387>
suku
 
 
Isakhar
8rsvy
<3485>
membawa persembahan
 
 
19
 
2ta
<853>
Persembahannya
3wnbrq
<7133>
berupa
1brqh
<7126>
sebuah
6txa
<259>
piring
4treq
<7086>
perak
5Pok
<3701>
seberat
9hlqsm
<4948>
130
8hamw 7Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
11dxa
<259>
mangkuk
10qrzm
<4219>
perak
12Pok
<3701>
seberat
 
 
70
13Myebs
<7657>
syikal
14lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
15lqsb
<8255>
tempat kudus
16sdqh
<6944>
Keduanya
17Mhyns
<8147>
berisi penuh
18Myalm
<4392>
tepung halus
19tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
20hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
21Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
22hxnml
<4503>
20
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
21
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
muda
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
seekor
6dxa
<259>
kambing jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
22
seekor
 
 
anak kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
23
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydwte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Netaneel
15lantn
<5417>
anak
16Nb
<1121>
Zuar
17rewu
<6686>
 
18P
<0>
24
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
ketiga
2ysylsh
<7992>
Eliab
6bayla
<446>
anak
7Nb
<1121>
Helon
8Nlx
<2497>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Zebulon
5Nlwbz
<2074>
25
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
26
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
27
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
28
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
29
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Eliab
15bayla
<446>
anak
16Nb
<1121>
Helon
17Nlx
<2497>
 
18P
<0>
30
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
keempat
2yeybrh
<7243>
Elizur
6rwuyla
<468>
anak
7Nb
<1121>
Syedeur
8rwayds
<7707>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
31
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
32
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
33
seekor
2dxa
<259>
anak
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
34
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
35
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
 
 
kurban
1xbzlw
<2077>
pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Elizur
15rwuyla
<468>
anak
16Nb
<1121>
Syedeur
17rwayds
<7707>
 
18P
<0>
36
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kelima
2ysymxh
<2549>
Selumiel
6laymls
<8017>
anak
7Nb
<1121>
Zurisyadai
8ydsyrwu
<6701>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Simeon
5Nwems
<8095>
37
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
38
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
39
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
40
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
41
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Selumiel
15laymls
<8017>
anak
16Nb
<1121>
Zurisyadai
17ydsyrwu
<6701>
 
18P
<0>
42
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
keenam
2yssh
<8345>
Elyasaf
6Poyla
<460>
anak
7Nb
<1121>
Rehuel
8lawed
<1845>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Gad
5dg
<1410>
43
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
tempat kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
44
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
45
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
kambing jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
46
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
47
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Elyasaf
15Poyla
<460>
anak
16Nb
<1121>
Rehuel
17lawed
<1845>
 
18P
<0>
48
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
ketujuh
2yeybsh
<7637>
Elisama
6emsyla
<476>
anak
7Nb
<1121>
Amihud
8dwhyme
<5989>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Efraim
5Myrpa
<669>
49
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
50
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
51
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
52
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
53
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Elisama
15emsyla
<476>
anak
16Nb
<1121>
Amihud
17dwhyme
<5989>
 
18P
<0>
54
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kedelapan
2ynymsh
<8066>
Gamaliel
6laylmg
<1583>
anak
7Nb
<1121>
 
8hdp
<0>
Pedazur
9rwu
<6301>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Manasye
5hsnm
<4519>
55
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
56
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
57
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
58
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
59
dua
4Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi
3rqb
<1241>
lima
6hsmx
<2568>
ekor
 
 
domba jantan
5Mlya
<352>
lima
8hsmx
<2568>
ekor
 
 
kambing jantan
7Mydte
<6260>
dan
 
 
lima
12hsmx
<2568>
ekor
 
 
anak domba jantan
9Myvbk
<3532>
berumur
10ynb
<1121>
setahun
11hns
<8141>
untuk
1xbzlw
<2077>
kurban pendamaian
2Mymlsh
<8002>
Itulah
13hz
<2088>
persembahan
14Nbrq
<7133>
Gamaliel
15laylmg
<1583>
anak
16Nb
<1121>
 
17hdp
<0>
Pedazur
18rwu
<6301>
 
19P
<0>
60
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
kesembilan
2yeysth
<8671>
Abidan
6Ndyba
<27>
anak
7Nb
<1121>
Gideoni
8ynedg
<1441>
pemimpin
3ayvn
<5387>
suku
4ynbl
<1121>
Benyamin
5Nmynb
<1144>
61
Persembahannya
1wnbrq
<7133>
berupa
 
 
sebuah
4txa
<259>
piring
2treq
<7086>
perak
3Pok
<3701>
seberat
7hlqsm
<4948>
130
6hamw 5Mysls
<3967> <7970>
syikal
 
 
sebuah
9dxa
<259>
mangkuk
8qrzm
<4219>
perak
10Pok
<3701>
seberat
 
 
70
11Myebs
<7657>
syikal
12lqs
<8255>
menurut
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
Keduanya
15Mhyns
<8147>
berisi penuh
16Myalm
<4392>
tepung halus
17tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
18hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
19Nmsb
<8081>
untuk
 
 
persembahan sajian
20hxnml
<4503>
62
Sebuah
2txa
<259>
cawan
1Pk
<3709>
emas
4bhz
<2091>
seberat
 
 
sepuluh
3hrve
<6235>
syikal yang

berisi
5halm
<4392>
kemenyan
6trjq
<7004>
63
seekor
2dxa
<259>
sapi jantan
1rp
<6499>
seekor
6dxa
<259>
 
4rqb 3Nb
<1241> <1121>
domba jantan
5lya
<352>
seekor
8dxa
<259>
anak domba jantan
7vbk
<3532>
berumur
9Nb
<1121>
setahun
10wtns
<8141>
untuk
 
 
kurban bakaran
11hlel
<5930>
64
seekor
 
 
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
untuk
3dxa
<259>
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>