Prev Chapter Deuteronomy 8 Next Chapter
1
Kamu harus
 
 
menaati
8twvel 7Nwrmst
<6213> <8104>
semua
1lk
<3605>
perintah
2hwumh
<4687>
yang
3rsa
<834>
 
4ykna
<595>
kuberikan
5Kwum
<6680>
kepadamu
 
 
hari ini
6Mwyh
<3117>
sehingga
9Neml
<4616>
kamu
 
 
hidup
10Nwyxt
<2421>
dan
 
 
bertambah banyak
11Mtybrw
<7235>
menjadi suatu bangsa yang besar serta dapat
12Mtabw
<935>
memiliki
13Mtsryw
<3423>
 
14ta
<853>
tanah
15Urah
<776>
yang
16rsa
<834>
TUHAN
18hwhy
<3068>
janjikan
17ebsn
<7650>
dengan sumpah kepada
 
 
nenek moyangmu
19Mkytbal
<1>
2
Kamu harus
 
 
mengingat
1trkzw
<2142>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
perjalanan
4Krdh
<1870>
di
5rsa
<834>
bawah pimpinan
6Kkylh
<1980>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Kyhla
<430>
selama
9hz
<2088>
40
10Myebra
<705>
tahun
11hns
<8141>
di
 
 
padang belantara
12rbdmb
<4057>
Dia telah
14Ktne 13Neml
<6031> <4616>
menguji
15Ktonl
<5254>
dan membuatmu rendah hati untuk
 
 
mengetahui
16tedl
<3045>
apa
17ta
<853>
yang
18rsa
<834>
ada di dalam
 
 
hatimu
19Kbblb
<3824>
apakah
 
 
kamu
20rmsth
<8104>
taat kepada
 
 
perintah-Nya
21*wytwum {wtwum}
<4687>
atau
22Ma
<518>
tidak
23al
<3808>
3
Dia
 
 
membuatmu rendah hati
1Kneyw
<6031>
membiarkanmu lapar
2Kberyw
<7456>
dan
 
 
memberi makan
3Klkayw
<398>
 
4ta
<853>
manna
5Nmh
<4478>
yang
6rsa
<834>
tidak
7al
<3808>
dikenal
10Nwedy 8tedy
<3045> <3045>
olehmu
 
 
atau
9alw
<3808>
nenek moyangmu
11Kytba
<1>
agar
12Neml
<4616>
kamu
 
 
menyadari
13Kedwh
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
manusia
28Mdah 20Mdah
<120> <120>
hidup
27hyxy 19hyxy
<2421> <2421>
bukan
15al
<3808>
dari
16le
<5921>
roti
17Mxlh
<3899>
saja
18wdbl
<905>
melainkan
21yk
<3588>
dari
22le
<5921>
segala sesuatu
23lk
<3605>
yang
 
 
dikatakan
25yp 24auwm
<6310> <4161>
TUHAN
26hwhy
<3068>
4
Selama
 
 
40
9Myebra
<705>
tahun
10hns
<8141>
ini
8hz
<2088>
pakaianmu
1Ktlmv
<8071>
tidak
2al
<3808>
menjadi
 
 
usang
3htlb
<1086>
dan
4Kylem
<5921>
kakimu
5Klgrw
<7272>
tidak
6al
<3808>
membengkak
7hqub
<1216>
5
Kamu harus
 
 
mengerti
1tedyw
<3045>
 
3Kbbl 2Me
<3824> <5973>
bahwa
4yk
<3588>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Kyhla
<430>
sedang
 
 
mengajarmu
12Kroym
<3256>
seperti
5rsak
<834>
seorang
7sya
<376>
ayah
 
 
mengajar
6royy
<3256>
 
8ta
<853>
anaknya
9wnb
<1121>
6
Kamu harus
 
 
menaati
1trmsw
<8104>
 
2ta
<853>
perintah-perintah
3twum
<4687>
TUHAN
4hwhy
<3069>
Allahmu
5Kyhla
<430>
dan
 
 
hidup
6tkll
<1980>
seturut
 
 
jalan-Nya
7wykrdb
<1870>
dengan
 
 
takut
8harylw
<3372>
akan
 
 
Dia
9wta
<853>
7
 
1yk
<3588>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Kyhla
<430>
membawamu
4Kaybm
<935>
memasuki
5la
<413>
tanah
6Ura
<776>
yang
 
 
baik
7hbwj
<2896>
tanah
8Ura
<776>
dengan
 
 
sungai-sungai
9ylxn
<5158>
dan
 
 
mata
11tnye
<5869>
air
10Mym
<4325>
di
13Myauy 12tmhtw
<3318> <8415>
lembah-lembah
14heqbb
<1237>
dan
 
 
gunung-gunung
15rhbw
<2022>
8
Sebuah
 
 
negeri
1Ura
<776>
dengan
 
 
gandum
2hjx
<2406>
jelai
3hrevw
<8184>
buah anggur
4Npgw
<1612>
buah ara
5hnatw
<8384>
dan
 
 
buah delima
6Nwmrw
<7416>
Negeri
7Ura
<776>
yang menghasilkan
 
 
minyak
9Nms
<8081>
zaitun
8tyz
<2132>
dan
 
 
madu
10sbdw
<1706>
9
Di sana
1Ura
<776>
kamu akan
 
 
memperoleh
5lkat
<398>
 
2rsa
<834>
banyak
4tnkomb 3al
<4544> <3808>
 
6hb
<0>
makanan
7Mxl
<3899>
dan
 
 
segala sesuatu
10lk
<3605>
yang kamu
8al
<3808>
butuhkan
9roxt
<2637>
Suatu
11hb
<0>
negeri
12Ura
<776>
yang
13rsa
<834>
batunya
14hynba
<68>
mengandung
 
 
besi
15lzrb
<1270>
Kamu dapat
 
 
menambang
17buxt
<2672>
biji
 
 
tembaga
18tsxn
<5178>
dari
 
 
gunung-gunungnya
16hyrrhmw
<2042>
10
Kamu akan memiliki semua yang ingin kamu
 
 
makan
1tlkaw
<398>
dan kamu
 
 
akan
2tebvw
<7646>
memuji
3tkrbw
<1288>
 
4ta
<853>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allahmu
6Kyhla
<430>
atas
7le
<5921>
tanah
8Urah
<776>
yang
 
 
baik
9hbjh
<2896>
yang
10rsa
<834>
sudah
 
 
diberikan-Nya
11Ntn
<5414>
kepadamu
12Kl
<0>
11
Hati-hatilah
1rmsh
<8104>
 
2Kl
<0>
Janganlah
3Np
<6435>
lupa
4xkst
<7911>
akan
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
dengan
 
 
tidak
8ytlbl
<1115>
lupa
 
 
menaati
9rms
<8104>
perintah
10wytwum
<4687>
hukum
11wyjpsmw
<4941>
dan
 
 
ketetapan
12wytqxw
<2708>
yang
13rsa
<834>
 
14ykna
<595>
kuberikan
15Kwum
<6680>
kepadamu
 
 
hari ini
16Mwyh
<3117>
12
Dengan demikian
 
 
kamu
1Np
<6435>
makan
2lkat
<398>
dengan
 
 
kenyang
3tebvw
<7646>
dan kamu akan
 
 
mendirikan
6hnbt
<1129>
rumah-rumah
4Mytbw
<1004>
yang
 
 
bagus
5Mybwj
<2896>
dan menempatinya
7tbsyw
<3427>
13
Sapi
1Krqbw
<1241>
domba
2Knauw
<6629>
dan kambingmu akan bertambah
 
 
banyak
3Nybry
<7235>
Begitu juga
 
 
emas
5bhzw
<2091>
dan
6hbry
<7235>
perakmu
4Pokw
<3701>
serta
7Kl
<0>
segala
8lkw
<3605>
hartamu bertambah
10Kl 9rsa
<0> <834>
banyak
11hbry
<7235>
jumlahnya
 
 
14
Janganlah kamu menjadi
 
 
sombong
1Mrw
<7311>
sehingga
2Kbbl
<3824>
melupakan
3txksw
<7911>
 
4ta
<853>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allahmu
6Kyhla
<430>
yang membawamu
 
 
keluar
7Kayuwmh
<3318>
dari
 
 
negeri
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
tanah
10tybm
<1004>
perbudakan
11Mydbe
<5650>
15
Dia
 
 
membawamu
1Kkylwmh
<1980>
melalui
 
 
padang belantara
2rbdmb
<4057>
yang
 
 
luas
3ldgh
<1419>
dan
 
 
menakutkan
4arwnhw
<3372>
yang penuh dengan

ular
5sxn
<5175>
dan
 
 
kalajengking
7brqew
<6137>
berbisa
6Prv
<8314>
Tanahnya gersang
8Nwamuw
<6774>
dan
9rsa
<834>
tidak ada
10Nya
<369>
air
11Mym
<4325>
Dialah yang
 
 
membuat
12ayuwmh
<3318> ==>
 
13Kl
<0>
air
14Mym
<4325>
keluar
12ayuwmh
<== <3318>
dari
 
 
gunung batu
15rwum
<6697>
bagimu
16symlxh
<2496>
16
Dia juga yang
 
 
memberi makanan
1Klkamh
<398>
manna
2Nm
<4478>
kepadamu di
 
 
padang belantara
3rbdmb
<4057>
yaitu makanan

yang
4rsa
<834>
tidak pernah
5al
<3808>
dikenal
6Nwedy
<3045>
oleh
 
 
nenek moyangmu
7Kytba
<1>
Dia
10Nemlw
<4616>
mengujimu
11Kton
<5254>
untuk
8Neml
<4616>
menjadikanmu rendah hati
9Ktne
<6031>
agar segala sesuatu

akhirnya
13Ktyrxab
<319>
membawa kebaikan
12Kbjyhl
<3190>
untukmu
 
 
17
Janganlah
 
 
berkata
1trmaw
<559>
dalam
 
 
hatimu
2Kbblb
<3824>
Aku mendapat
8ta 7yl 6hve
<853> <0> <6213>
kekayaan
9lyxh
<2428>
ini
10hzh
<2088>
karena
 
 
kuasa
3yxk
<3581>
dan
4Muew
<6108>
kemampuanku sendiri
5ydy
<3027>
18
Ingatlah
1trkzw
<2142>
bahwa
5yk
<3588>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmulah
4Kyhla
<430>
yang
6awh
<1931>
memberikan
7Ntnh
<5414>
 
8Kl
<0>
kuasa
9xk
<3581>
kepadamu untuk
 
 
memperoleh
10twvel
<6213>
kekayaan
11lyx
<2428>
supaya
12Neml
<4616>
Dia
 
 
memenuhi
13Myqh
<6965>
 
14ta
<853>
perjanjian
15wtyrb
<1285>
yang
16rsa
<834>
dibuat-Nya
17ebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
18Kytbal
<1>
seperti yang terjadi
 
 
hari
19Mwyk
<3117>
ini
20hzh
<2088>
 
21P
<0>
19
Namun
1hyhw
<1961>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
melupakan
4xkst 3xks
<7911> <7911>
 
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahmu
7Kyhla
<430>
dengan
 
 
mengikuti
9yrxa 8tklhw
<310> <1980>
ilah
10Myhla
<430>
lain
11Myrxa
<312>
beribadah
12Mtdbew
<5647>
dan sujud
 
 
menyembah
13tywxtshw
<7812>
kepadanya
14Mhl
<0>
Hari ini aku
 
 
memperingatkan
15ytdeh
<5749>
kepadamu
16Mkb
<0>
 
17Mwyh
<3117>
bahwa
18yk
<3588>
kamu akan
 
 
mati
20Nwdbat 19dba
<6> <6>
20
 
2rsa
<834>
TUHAN
3hwhy
<3068>
membinasakan
4dybam
<6>
bangsa-bangsa
1Mywgk
<1471>
lain itu
5Mkynpm
<6440>
demikian
6Nk
<3651>
pula kamu
7Nwdbat
<6>
jika
8bqe
<6118>
kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
mau
 
 
mendengar
11lwqb 10Nwemst
<6963> <8085>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahmu
13Mkyhla
<430>
 
14P
<0>