Prev Chapter Judges 15 Next Chapter Show all verses
1
Beberapa waktu
3ymyb 2Mymym
<3117> <3117>
kemudian
1yhyw
<1961>
pada
 
 
musim menuai
4ryuq
<7105>
gandum
5Myjx
<2406>
Simson
7Nwsms
<8123>
mengunjungi
6dqpyw
<6485>
 
8ta
<853>
istrinya
9wtsa
<802>
dengan membawa seekor
 
 
anak kambing
11Myze 10ydgb
<5795> <1423>
dan
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Aku ingin
 
 
masuk
13haba
<935>
ke dalam
14la
<413>
kamar
16hrdxh
<2315>
istriku
15ytsa
<802>
Akan tetapi
 
 
ayahnya
19hyba
<1>
tidak
17alw
<3808>
membiarkan
18wntn
<5414>
dia
 
 
masuk
20awbl
<935>
2
Ayahnya
2hyba
<1>
berkata
3rma
<559>
Aku sudah
 
 
menyangka
1rmayw
<559>
 
4ytrma
<559>
bahwa
5yk
<3588>
engkau
 
 
sangat membencinya
7htanv 6anv
<8130> <8130>
sebab itu aku
 
 
memberikan
8hnntaw
<5414>
dia kepada
 
 
kawanmu
9Kerml
<4828>
Bukankah
10alh
<3808>
adik
12hnjqh
<6996>
perempuannya
11htxa
<269>
lebih cantik
13hbwj
<2896>
daripada
14hnmm
<4480>
dia
 
 
Ambillah
16an
<4994>
dia
 
 
menjadi
15yht
<1961>
milikmu
17Kl
<0>
sebagai gantinya
18hytxt
<8478>
3
 
2Mhl
<0>
Simson
3Nwsms
<8123>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Kali
5Meph
<6471>
ini aku
 
 
tidak bersalah
4ytyqn
<5352>
terhadap
 
 
orang Filistin
6Mytslpm
<6430>
jika
7yk
<3588>
aku
9yna
<589>
menimpakan
8hve
<6213>
celaka
11her
<7451>
terhadap
10Mme
<5973>
mereka
 
 
4
Lalu
 
 
Simson
2Nwsms
<8123>
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menangkap
3dklyw
<3920>
tiga
4sls
<7969>
ratus
5twam
<3967>
anjing hutan
6Mylews
<7776>
Dia
 
 
mengambil
7xqyw
<3947>
obor
8Mydpl
<3940>
diikatnya
9Npyw
<6437>
ekor
10bnz
<2180>
dengan
11la
<413>
ekor
12bnz
<2180>
lalu
 
 
ditaruhnya
13Mvyw
<7760>
sebuah
 
 
obor
14dypl
<3940>
di
 
 
antara
16Nyb
<996>
setiap
15dxa
<259>
dua
17yns
<8147>
ekor
18twbnzh
<2180>
itu
19Kwtb
<8432>
5
Dia
 
 
menyalakan
1rebyw
<1197>
api
2sa
<784>
obor
3Mydyplb
<3940>
itu lalu
 
 
melepaskan
4xlsyw
<7971>
anjing-anjing ke

ladang gandum
5twmqb
<7054> ==>
milik
 
 
orang Filistin
6Mytslp
<6430>
yang belum dituai
5twmqb
<== <7054>
sehingga
 
 
membakar
7rebyw
<1197>
tumpukan-tumpukan gandum
8sydgm
<1430>
dan
9dew
<5704>
gandum yang belum dituai
10hmq
<7054>
itu
 
 
sampai ke
11dew
<5704>
kebun
12Mrk
<3754>
pohon zaitun
13tyz
<2132>