Prev Chapter 1 Samuel 5 Next Chapter
1
Setelah orang
 
 
Filistin
1Mytslpw
<6430>
merampas
2wxql
<3947>
 
3ta
<853>
Tabut
4Nwra
<727>
Allah
5Myhlah
<430>
mereka
 
 
membawanya
6whabyw
<935>
dari
7Nbam
<0>
Eben-Haezer
8rzeh
<72>
ke
 
 
Asdod
9hdwdsa
<795>
2
Kemudian orang
1wxqyw
<3947>
Filistin
2Mytslp
<6430>
mengambil
3ta
<853>
Tabut
4Nwra
<727>
Allah
5Myhlah
<430>
itu membawanya
 
 
masuk
6waybyw
<935>
ke
7wta
<853>
kuil
8tyb
<1004>
Dagon
9Nwgd
<1712>
dan
 
 
menempatkannya
10wgyuyw
<3322>
 
11wta
<853>
di
12lua
<681>
sisi
 
 
Dagon
13Nwgd
<1712>
3
Keesokan harinya
3trxmm
<4283>
ketika orang
 
 
Asdod
2Mydwdsa
<796>
bangun pagi-pagi
1wmksyw
<7925>
terlihatlah
4hnhw
<2009>
Dagon
5Nwgd
<1712>
jatuh
6lpn
<5307>
tertelungkup
7wynpl
<6440>
 
8hura
<776>
menghadap
9ynpl
<6440>
Tabut
10Nwra
<727>
Allah
11hwhy
<3068>
Kemudian mereka
 
 
mengambil
12wxqyw
<3947>
 
13ta
<853>
Dagon
14Nwgd
<1712>
dan
 
 
mengembalikan
15wbsyw
<7725>
ke
16wta
<853>
tempatnya
17wmwqml
<4725>
4
Keesokan paginya
3trxmm
<4283>
ketika mereka
 
 
bangun
1wmksyw
<7925>
pagi-pagi
2rqbb
<1242>
terlihatlah
4hnhw
<2009>
Dagon
5Nwgd
<1712>
jatuh
6lpn
<5307>
tertelungkup
7wynpl
<6440>
 
8hura
<776>
menghadap
9ynpl
<6440>
Tabut
10Nwra
<727>
Allah
11hwhy
<3068>
Namun
 
 
kepala
12sarw
<7218>
Dagon
13Nwgd
<1712>
dan
 
 
kedua
14ytsw
<8147>
tangannya putus
16wydy 15twpk
<3027> <3709>
dan
 
 
terpelanting
17twtrk
<3772>
ke
18la
<413>
ambang pintu
19Ntpmh
<4670>
Namun
20qr
<7535>
demikian badan
 
 
Dagon
21Nwgd
<1712>
itu masih
 
 
tersisa
22rasn
<7604>
di dekatnya
23wyle
<5921>
5
Karena
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
para
 
 
imam
5ynhk
<3548>
Dagon
6Nwgd
<1712>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
orang yang
 
 
masuk
8Myabh
<935>
ke
 
 
kuil
9tyb
<1004>
Dagon
13Nwgd 10Nwgd
<1712> <1712>
tidak
3al
<3808>
menginjak
4wkrdy
<1869>
 
11le
<5921>
ambang
12Ntpm
<4670>
pintu di
 
 
Asdod
14dwdsab
<795>
sampai
15de
<5704>
hari
16Mwyh
<3117>
ini
17hzh
<2088>
 
18o
<0>
6
 
1dbktw
<3513>
Tangan
2dy
<3027>
TUHAN
3hwhy
<3068>
menghukum orang-orang
4la
<413>
Asdod
5Mydwdsah
<796>
dengan berat dan Dia
 
 
menghancurkan
6Mmsyw
<8074>
mereka Dia
 
 
menghajar
7Kyw
<5221>
mereka
8Mta
<853>
baik
9*Myrxjb {Mylpeb}
<6076>
 
10ta
<853>
Asdod
11dwdsa
<795>
maupun daerahnya dengan
12taw
<853>
borok-borok
13hylwbg
<1366>
7
Ketika
 
 
orang-orang
2ysna
<582>
Asdod
3dwdsa
<795>
melihat
1waryw
<7200>
apa yang terjadi
4yk
<3588>
mereka
5Nk
<3651>
berkata
6wrmaw
<559>
Tabut
9Nwra
<727>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
tidak
7al
<3808>
boleh
 
 
tinggal
8bsy
<3427>
dengan
12wnme
<5973>
kita
 
 
sebab
13yk
<3588>
 
14htsq
<7185>
tangan-Nya
15wdy
<3027>
 
16wnyle
<5921>
melawan
17lew
<5921>
kita dan
 
 
Dagon
18Nwgd
<1712>
ilah
19wnyhla
<430>
kita dengan berat
 
 
8
Karena itu mereka
 
 
mengutus
1wxlsyw
<7971>
dan
 
 
mengumpulkan
2wpoayw
<622>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
raja
5ynro
<5633>
kota orang
 
 
Filistin
6Mytslp
<6430>
dan
7Mhyla
<413>
berkata
8wrmayw
<559>
Apakah
9hm
<4100>
yang akan kita
 
 
lakukan
10hven
<6213>
dengan
 
 
Tabut
11Nwral
<727>
Allah
12yhla
<430>
Israel
13larvy
<3478>
ini Mereka
 
 
menjawab
14wrmayw
<559>
Kita harus mengembalikan
16boy
<5437>
Tabut
17Nwra
<727>
Allah
18yhla
<430>
Israel
19larvy
<3478>
itu ke
 
 
Gat
15tg
<1661>
Kemudian mereka pun
 
 
memindahkan
20wboyw
<5437>
 
21ta
<853>
Tabut
22Nwra
<727>
Allah
23yhla
<430>
Israel
24larvy
<3478>
itu
25o
<0>
9
Akan
1yhyw
<1961>
tetapi
 
 
sesudah
2yrxa
<310>
mereka
 
 
memindahkannya
3wboh
<5437>
 
5yhtw 4wta
<1961> <853>
tangan
6dy
<3027>
TUHAN
7hwhy
<3068>
mendatangkan
 
 
kegemparan
9hmwhm
<4103>
yang
 
 
sangat
11dam
<3966>
besar
10hlwdg
<1419>
ke
 
 
kota
8ryeb
<5892>
itu Dia
 
 
menghajar
12Kyw
<5221>
 
13ta
<853>
orang-orang
14ysna
<376>
di
 
 
kota
15ryeh
<5892>
itu mulai dari
 
 
anak-anak
16Njqm
<6996>
sampai
17dew
<5704>
orang
 
 
dewasa
18lwdg
<1419>
sehingga
 
 
timbul
19wrtvyw
<8368>
 
20Mhl
<0>
borok-borok
21*Myrxj {Mylpe}
<6076>
pada mereka
 
 
10
Lalu mereka
 
 
mengirim
1wxlsyw
<7971>
 
2ta
<853>
Tabut
3Nwra
<727>
Allah
4Myhlah
<430>
itu ke
 
 
Ekron
5Nwrqe
<6138>
Akan
6yhyw
<1961>
tetapi
 
 
ketika
7awbk
<935>
Tabut
8Nwra
<727>
Allah
9Myhlah
<430>
itu sampai di
 
 
Ekron
10Nwrqe
<6138>
orang
 
 
Ekron
12Mynrqeh
<6139>
berseru
11wqezyw
<2199>
katanya
13rmal
<559>
Mereka
 
 
memindahkan
14wboh
<5437>
 
16ta 15yla
<853> <413>
Tabut
17Nwra
<727>
Allah
18yhla
<430>
Israel
19larvy
<3478>
itu untuk
 
 
membunuh
20yntymhl
<4191>
kita dan
21taw
<853>
bangsa
22yme
<5971>
kita
 
 
11
Sebab itu mereka
 
 
memanggil
1wxlsyw
<7971>
dan
 
 
mengumpulkan
2wpoayw
<622>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
raja
5ynro
<5633>
kota
 
 
orang Filistin
6Mytslp
<6430>
dan
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
Kirimlah
8wxls
<7971>
 
9ta
<853>
Tabut
10Nwra
<727>
Allah
11yhla
<430>
Israel
12larvy
<3478>
itu dan
 
 
kembalikan
13bsyw
<7725>
ke
 
 
tempatnya
14wmqml
<4725>
supaya
 
 
tidak
15alw
<3808>
membunuh
16tymy
<4191>
kita dan
18taw 17yta
<853> <853>
bangsa
19yme
<5971>
kita
 
 
Sebab
20yk
<3588>
ada
21htyh
<1961>
kegemparan
22tmwhm
<4103>
yang
 
 
membinasakan
23twm
<4194>
di
 
 
seluruh
24lkb
<3605>
kota
25ryeh
<5892>
itu dan
 
 
tangan
28dy
<3027>
Allah
29Myhlah
<430>
menghukum orang-orang

di sana
30Ms
<8033>
dengan
 
 
sangat
27dam
<3966>
berat
26hdbk
<3513>
12
Orang-orang
1Mysnahw
<376>
yang
2rsa
<834>
tidak
3al
<3808>
mati
4wtm
<4191>
dihajar dengan
5wkh
<5221>
borok-borok
6*Myrxjb {Mylpeb}
<6076>
sehingga
 
 
teriakan
8tews
<7775>
kota
9ryeh
<5892>
itu
 
 
naik
7letw
<5927>
ke
 
 
langit
10Mymsh
<8064>