Prev Chapter Genesis 15 Next Chapter Show all verses
1
Setelah
1rxa
<310>
semua
2Myrbdh
<1697>
ini
3hlah
<428>
firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
datang
4hyh
<1961>
kepada
7la
<413>
Abram
8Mrba
<87>
dalam suatu
 
 
penglihatan
9hzxmb
<4236>
firman-Nya
10rmal
<559>
Jangan
11la
<408>
takut
12aryt
<3372>
Abram
13Mrba
<87>
Akulah
14ykna
<595>
perisaimu
15Ngm
<4043>
 
16Kl
<0>
pahalamu
17Krkv
<7939>
akan
 
 
sangat
18hbrh
<7235>
besar
19dam
<3966>
2
Lalu
 
 
Abram
2Mrba
<87>
berkata
1rmayw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
apakah
5hm
<4100>
yang akan Engkau
 
 
berikan
6Ntt
<5414>
kepadaku sebab
7yl
<0>
aku
8yknaw
<595>
 
9Klwh
<1980>
tidak punya anak
10yryre
<6185>
dan
 
 
ahli waris
12qsm 11Nbw
<4943> <1121>
rumahku
13ytyb
<1004>
adalah
 
 
Eliezer
16rzeyla
<461>
 
14awh
<1931>
orang Damsyik
15qvmd
<1834>
itu
 
 
3
Kata
1rmayw
<559>
Abram
2Mrba
<87>
lagi
 
 
Lihatlah
3Nh
<2005>
karena Engkau
4yl
<0>
tidak
5al
<3808>
memberikan
6httn
<5414>
keturunan
7erz
<2233>
kepadaku
 
 
sesungguhnya
8hnhw
<2009>
orang
9Nb
<1121>
yang lahir di
 
 
rumahku
10ytyb
<1004>
adalah
 
 
ahli
11srwy
<3423>
warisku
12yta
<853>
4
Namun
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadanya
4wyla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
Orang itu
 
 
tidak
6al
<3808>
akan menjadi
 
 
ahli
7Ksryy
<3423>
warismu
8hz
<2088>
melainkan
9yk
<3588>
dia
10Ma
<518>
yang
11rsa
<834>
keluar
12auy
<3318>
dari
 
 
tubuhmu
13Kyemm
<4578>
sendirilah
 
 
yang
14awh
<1931>
akan menjadi ahli
 
 
warismu
15Ksryy
<3423>
5
Kemudian TUHAN
 
 
membawa
1auwyw
<3318>
Abram
2wta
<853>
ke luar
3huwxh
<2351>
dan
 
 
berfirman
4rmayw
<559>
Pandanglah
5jbh
<5027>
 
6an
<4994>
langit
7hmymsh
<8064>
dan
 
 
hitunglah
8rpow
<5608>
bintang-bintang
9Mybkwkh
<3556>
kalau
10Ma
<518>
kaudapat
11lkwt
<3201>
menghitungnya
12rpol
<5608>
Dia pun
13Mta
<853>
berfirman
14rmayw
<559>
lagi kepada Abram Seperti
15wl
<0>
itulah
16hk
<3541>
 
17hyhy
<1961>
keturunanmu
18Kerz
<2233>
nanti