Prev Chapter 2 Samuel 16 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
 
 
Daud
1dwdw
<1732>
baru saja
 
 
melewati
2rbe
<5674>
 
3jem
<4592>
puncak
4sarhm
<7218>
 
5hnhw
<2009>
Ziba
6abyu
<6717>
hamba
7ren
<5288>
 
8ypm
<0>
Mefiboset
9tsb
<4648>
datang
 
 
menemui
10wtarql
<7122>
dia dengan
 
 
sepasang
11dmuw
<6776>
keledai
12Myrmx
<2543>
yang
 
 
berpelana
13Mysbx
<2280>
Di
 
 
atasnya
14Mhylew
<5921>
terdapat dua
 
 
ratus
15Mytam
<3967>
ketul
 
 
roti
16Mxl
<3899>
seratus
17hamw
<3967>
kue kismis
18Myqwmu
<6778>
seratus
19hamw
<3967>
buah-buahan musim panas
20Uyq
<7019>
serta satu
 
 
tempayan
21lbnw
<5035>
anggur
22Nyy
<3196>
2
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Ziba
4abyu
<6717>
Apa
5hm
<4100>
maksudnya
 
 
ini
6hla
<428>
Ziba
9abyu
<6717>
 
7Kl
<0>
menjawab
8rmayw
<559>
Keledai-keledai
10Myrwmxh
<2543>
ini untuk ditunggangi
 
 
keluarga
11tybl
<1004>
raja
12Klmh
<4428>
 
13bkrl
<7392>
Roti
14*Mxlhw {Mxlhlw}
<3899>
dan
 
 
buah-buahan musim panas
15Uyqhw
<7019>
ini untuk
 
 
dimakan
16lwkal
<398>
oleh
 
 
orang-orangmu
17Myrenh
<5288>
dan
 
 
anggur
18Nyyhw
<3196>
untuk mereka yang
19twtsl
<8354>
lelah
20Peyh
<3287>
di
 
 
padang belantara
21rbdmb
<4057>
3
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Di manakah
3hyaw
<346>
anak
4Nb
<1121>
tuanmu
5Kynda
<113>
Ziba
7abyu
<6717>
menjawab
6rmayw
<559>
kepada
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
Dia
10hnh
<2009>
tinggal
11bswy
<3427>
di
 
 
Yerusalem
12Mlswryb
<3389>
sebab
13yk
<3588>
katanya
14rma
<559>
Pada
 
 
hari
15Mwyh
<3117>
ini
17yl
<0>
kaum
18tyb
<1004>
Israel
19larvy
<3478>
akan
 
 
mengembalikan
16wbysy
<7725>
 
20ta
<853>
kerajaan
21twklmm
<4468>
ayahku
22yba
<1>
kepadaku
 
 
4
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ziba
3abul
<6717>
Sesungguhnya
4hnh
<2009>
 
5Kl
<0>
segala
6lk
<3605>
milik
7rsa
<834>
 
8ypml
<0>
Mefiboset
9tsb
<4648>
adalah kepunyaanmu
 
 
Ziba
11abyu
<6717>
menjawab
10rmayw
<559>
Aku
 
 
tunduk
12ytywxtsh
<7812>
Kiranya aku
 
 
mendapat
13auma
<4672>
belas kasih
14Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
15Kynyeb
<5869>
ya
 
 
Tuanku
16ynda
<113>
Raja
17Klmh
<4428>
5
Ketika
1abw
<935>
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
sampai
4de
<5704>
di
 
 
Bahurim
5Myrwxb
<980>
tampaklah
6hnhw
<2009>
seseorang
8sya
<376>
keluar
9auwy
<3318>
dari
 
 
sana
7Msm
<8033>
dari
 
 
keluarga
10txpsmm
<4940>
 
11tyb
<1004>
Saul
12lwas
<7586>
bernama
13wmsw
<8034>
Simei
14yems
<8096>
anak
15Nb
<1121>
Gera
16arg
<1617>
yang
 
 
berjalan mendekati
18awuy 17auy
<3318> <3318>
raja sambil
 
 
mengutukinya
19llqmw
<7043>