Prev Chapter Ezekiel 40 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
tahun
3hns
<8141>
ke-25
2smxw 1Myrveb
<2568> <6242>
masa
 
 
pembuangan
4wntwlgl
<1546>
kami pada
 
 
awal
5sarb
<7218>
tahun
6hnsh
<8141>
pada hari
 
 
kesepuluh
7rwveb
<6218>
bulan
8sdxl
<2320>
itu pada
 
 
tahun
11hns
<8141>
keempat
9ebrab
<702>
belas
10hrve
<6240>
setelah
12rxa
<310>
kota
15ryeh
<5892>
itu
13rsa
<834>
ditaklukkan
14htkh
<5221>
pada
16Mueb
<6106>
hari
17Mwyh
<3117>
itu
18hzh
<2088>
juga
 
 
tangan
21dy
<3027>
TUHAN
22hwhy
<3068>
ada
19htyh
<1961>
di atasku
20yle
<5921>
dan
 
 
membawaku
23abyw
<935>
 
24yta
<853>
ke sana
25hms
<8033>
2
Dalam
 
 
penglihatan
1twarmb
<4759>
dari
 
 
Allah
2Myhla
<430>
itu Dia
 
 
membawaku
3ynaybh
<935>
ke
4la
<413>
negeri
5Ura
<776>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
menempatkan
7ynxynyw
<5117>
aku
 
 
di atas
8la
<413>
sebuah
 
 
gunung
9rh
<2022>
yang
 
 
sangat
11dam
<3966>
tinggi
10hbg
<1364>
yang
 
 
di sisi
12wylew
<5921>
selatannya
15bgnm
<5045>
ada sebuah
 
 
bangunan
13hnbmk
<4011>
seperti sebuah
 
 
kota
14rye
<5892>
3
Dia
 
 
membawaku
1aybyw
<935>
ke
2ytwa
<853>
sana
3hms
<8033>
Dan
 
 
lihatlah
4hnhw
<2009>
ada
 
 
seorang laki-laki
5sya
<376>
yang
 
 
rupanya
6wharm
<4758>
seperti
7harmk
<4758>
tembaga
8tsxn
<5178>
membawa
 
 
tali
9lytpw
<6616>
linen
10Mytsp
<6593>
dan sebuah
 
 
tongkat
12hnqw
<7070>
pengukur
13hdmh
<4060>
di
 
 
tangannya
11wdyb
<3027>
dan
 
 
dia
14awhw
<1931>
berdiri
15dme
<5975>
di
 
 
pintu gerbang
16resb
<8179>
4
Orang itu
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepadaku
2yla
<413>
 
3syah
<376>
Anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
lihatlah
6har
<7200>
dengan
 
 
matamu
7Kynyeb
<5869>
dan
 
 
dengarkanlah
9ems
<8085>
dengan
 
 
telingamu
8Kynzabw
<241>
dan
 
 
perhatikanlah
10Myvw
<7760>
 
11Kbl
<3820>
segala
12lkl
<3605>
sesuatu
 
 
yang
13rsa
<834>
akan
 
 
aku
14yna
<589>
tunjukkan kepadamu
16Ktwa 15harm
<853> <7200>
Sebab
17yk
<3588>
itulah alasan kamu telah
19hktwarh
<7200>
dibawa
20htabh
<935>
ke sini
21hnh
<2008>
supaya
18Neml
<4616>
aku dapat menunjukkannya kepadamu
 
 
Katakanlah
22dgh
<5046>
kepada
23ta
<853>
 
27har
<7200>
keturunan
28tybl
<1004>
Israel
29larvy
<3478>
segala
24lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
25rsa
<834>
kamu
26hta
<859>
lihat
 
 
5
Dan
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
ada sebuah
 
 
tembok
2hmwx
<2346>
yang
 
 
mengelilingi
5bybo
<5439>
bagian luar
3Uwxm
<2351>
bangunan
4tybl
<1004>
itu dan
 
 
di
6bybo
<5439>
tangan
7dybw
<3027>
orang
8syah
<376>
itu ada
 
 
tongkat
9hnq
<7070>
pengukur
10hdmh
<4060>
yang panjangnya
 
 
enam
11ss
<8337>
hasta
12twma
<520>
masing-masing lebih panjang
 
 
setapak
14xpjw
<2948>
daripada
 
 
hasta
13hmab
<520>
biasanya Jadi dia
 
 
mengukur
15dmyw
<4058>
tembok
18Nynbh
<1146>
itu
 
 
satu
20dxa
<259>
tongkat
19hnq
<7070>
 
16ta
<853>
tebalnya
17bxr
<7341>
dan
 
 
satu
23dxa
<259>
tongkat
22hnq
<7070>
tingginya
21hmwqw
<6967>