Prev Chapter Leviticus 22 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4law
<413>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
supaya mereka
 
 
mendedikasikan
6wrznyw
<5144>
diri untuk semua persembahan

kudus
7ysdqm
<6944>
yang diberikan

umat
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
kepada-Ku sehingga mereka
 
 
tidak
10alw
<3808>
mencemarkan
11wllxy
<2490>
 
12ta
<853>
nama-Ku
13Ms
<8034>
yang
15rsa
<834>
kudus
14ysdq
<6944>

18yl 17Mysdqm 16Mh
<0> <6942> <1992>
Akulah
19yna
<589>
TUHAN
20hwhy
<3068>
3
Katakanlah
1rma
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
3Mkytrdl
<1755>
semua
4lk
<3605>
Jika ada
 
 
seorang
5sya
<376>
dari
8lkm
<3605>
keturunanmu
9Mkerz
<2233>
 
6rsa
<834>
mendekati
7brqy
<7126>
 
10la
<413>
persembahan
11Mysdqh
<6944>
 
12rsa
<834>
kudus
13wsydqy
<6942>
 
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
bagi
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
dalam
 
 
keadaan najis
17wtamjw
<2932>
orang
20spnh
<5315>
itu harus
18wyle
<5921>
dilenyapkan
19htrknw
<3772>
 
21awhh
<1931>
dari hadapan-Ku
22ynplm
<6440>
Akulah
23yna
<589>
TUHAN
24hwhy
<3068>
4
Tidak
 
 
seorang pun
2sya 1sya
<376> <376>
dari
 
 
keturunan
3erzm
<2233>
Harun
4Nrha
<175>
yang
5awhw
<1931>
sakit kusta
6ewru
<6879>
atau
7wa
<176>
sedang najis
8bz
<2100>
boleh
10al
<3808>
makan
11lkay
<398>
persembahkan kudus
9Mysdqb
<6944>
sebelum
12de
<5704>
dia
13rsa
<834>
menjadi tahir
14rhjy
<2891>
Jika
 
 
seseorang
20sya
<376>
menyentuh
15egnhw
<5060>
sesuatu
16lkb
<3605>
yang
 
 
najis
17amj
<2931>
karena terkena
 
 
mayat
18spn
<5315>
atau
19wa
<176>
jika dia
21rsa
<834>
mengeluarkan
22aut
<3318>
 
23wnmm
<4480>
mani
25erz 24tbks
<2233> <7902>
5
atau
1wa
<176>
orang
2sya
<376>
yang
3rsa
<834>
menyentuh
4egy
<5060>
 
5lkb
<3605>
binatang merayap
6Urs
<8318>

9wl 8amjy 7rsa
<0> <2930> <834>
atau
10wa
<176>
manusia
11Mdab
<120>
yang
12rsa
<834>
membuatnya najis
13amjy
<2930>
 
14wl
<0>
apa pun
15lkl
<3605>
bentuk
 
 
kenajisannya
16wtamj
<2932>