Prev Chapter Judges 12 Next Chapter Show all verses
1
Orang
2sya
<376>
Efraim
3Myrpa
<669>
dikerahkan
1qeuyw
<6817>
lalu mereka
 
 
menyeberang
4rbeyw
<5674>
ke
 
 
Zafon
5hnwpu
<6828>
dan
 
 
berkata
6wrmayw
<559>
kepada
 
 
Yefta
7xtpyl
<3316>
Mengapa
8ewdm
<4069>
engkau
 
 
menyeberang
9trbe
<5674>
untuk
 
 
berperang
10Mxlhl
<3898>
melawan
 
 
keturunan
11ynbb
<1121>
Amon
12Nwme
<5983>
 
13wnlw
<0>
tanpa
14al
<3808>
memanggil
15tarq
<7121>
kami untuk
 
 
maju
16tkll
<1980>
menyertaimu
17Kme
<5973>
Kami akan
 
 
membakar
19Prvn
<8313>
rumahmu
18Ktyb
<1004>
dengan
20Kyle
<5921>
api
21sab
<784>
2
Yefta
2xtpy
<3316>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3Mhyla
<413>
mereka
6ytyyh
<1961>
Aku
7yna
<589>
dan
 
 
rakyatku
8ymew
<5971>
berada dalam
4sya
<376>
perselisihan
5byr
<7379>
yang besar dengan
 
 
keturunan
9ynbw
<1121>
Amon
10Nwme
<5983>
Aku
11dam
<3966>
memanggil
12qezaw
<2199>
kamu tetapi kamu
13Mkta
<853>
tidak
14alw
<3808>
menyelamatkan
15Mteswh
<3467>
aku dari
16ytwa
<853>
tangan
17Mdym
<3027>
mereka
 
 
3
Ketika
 
 
kulihat
1haraw
<7200>
bahwa
2yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
3Knya
<369>
menyelamatkan
4eyswm
<3467>
aku
5hmyvaw
<7760>
aku mempertaruhkan
 
 
nyawaku
6yspn
<5315>
dan
7ypkb
<3709>
pergi
8hrbeaw
<5674>
melawan
9la
<413>
keturunan
10ynb
<1121>
Amon
11Nwme
<5983>
dan
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
menyerahkan
12Mntyw
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tanganku
14ydyb
<3027>
Mengapa
15hmlw
<4100>
 
16Mtyle
<5927>
pada
17yla
<413>
hari
18Mwyh
<3117>
ini
19hzh
<2088>
kamu mendatangi aku untuk
 
 
berperang
20Mxlhl
<3898>
melawanku
21yb
<0>
4
Kemudian
 
 
Yefta
2xtpy
<3316>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
orang
5ysna
<376>
Gilead
6delg
<1568>
dan
 
 
berperang
7Mxlyw
<3898>
dengan
8ta
<854>
suku
 
 
Efraim
9Myrpa
<669>
Orang-orang
11ysna
<376>
Gilead
12delg
<1568>
mengalahkan
10wkyw
<5221>
suku
13ta
<853>
Efraim
14Myrpa
<669>
sebab
15yk
<3588>
mereka
 
 
berkata
16wrma
<559>
Kamu orang
 
 
Gilead
20delg
<1568>
adalah orang-orang
 
 
pelarian
17yjylp
<6412>
dari suku
 
 
Efraim
18Myrpa
<669>
Kamu
19Mta
<859>
tinggal di
 
 
tengah-tengah
21Kwtb
<8432>
suku
 
 
Efraim
22Myrpa
<669>
dan
23Kwtb
<8432>
suku
 
 
Manasye
24hsnm
<4519>
5
Orang-orang
 
 
Gilead
2delg
<1568>
merebut
1dklyw
<3920>
 
3ta
<853>
tempat-tempat penyeberangan
4twrbem
<4569>
Sungai Yordan
5Ndryh
<3383>
untuk
 
 
menghadapi
7hyhw
<1961>
suku Efraim
6Myrpal
<669>
Ketika
8yk
<3588>
ada
 
 
suku Efraim
11Myrpa
<669>
yang lari
10yjylp
<6412>
dan
 
 
berkata
9wrmay
<559>
Biarkanlah aku
 
 
menyeberang
12hrbea
<5674>
 
14wl
<0>
orang-orang
15ysna
<582>
Gilead
16delg
<1568>
berkata
13wrmayw
<559>
kepadanya
 
 
Engkau
18hta
<859>
orang
 
 
Efraim
17ytrpah
<673>
Jika dia
 
 
menjawab
19rmayw
<559>
Bukan
20al
<3808>