Prev Chapter Genesis 44 Next Chapter
1
Lalu dia
 
 
memberi perintah
1wuyw
<6680>
kepada
2ta
<853>
orang
 
 
yang
3rsa
<834>
mengurus
4le
<5921>
rumahnya
5wtyb
<1004>
katanya
6rmal
<559>
Isilah
7alm
<4390>
 
8ta
<853>
karung
9txtma
<572>
setiap
10Mysnah
<376>
orang itu dengan
 
 
makanan
11lka
<400>
sebanyak
 
 
yang
12rsak
<834>
sanggup
13Nwlkwy
<3201>
mereka angkut lalu
14tav
<5375>
taruhlah
15Myvw
<7760>
uang
16Pok
<3701>
mereka
 
 
masing-masing
17sya
<376>
dalam
 
 
mulut
18ypb
<6310>
karungnya
19wtxtma
<572>
2
Kemudian
1taw
<853>
pialaku
2yeybg
<1375>
piala
3eybg
<1375>
perak
4Pokh
<3701>
itu
 
 
taruhlah
5Myvt
<7760>
itu di
 
 
mulut
6ypb
<6310>
karung
7txtma
<572>
yang
 
 
bungsu
8Njqh
<6996>
beserta
9taw
<853>
uang
10Pok
<3701>
gandumnya
11wrbs
<7668>
Dia pun
 
 
melaksanakan
12veyw
<6213>
titah
13rbdk
<1697>
yang dititahkan oleh
 
 
Yusuf
14Powy
<3130>
 
16rbd 15rsa
<1696> <834>
3
Ketika
 
 
fajar
2rwa
<216>
menyingsing
1rqbh
<1242>
orang-orang
3Mysnahw
<582>
itu
 
 
dilepas pergi
4wxls
<7971>
mereka
5hmh
<1992>
dan
 
 
keledai-keledainya
6Mhyrmxw
<2543>
4
Ketika
 
 
mereka
1Mh
<1992>
baru saja
 
 
keluar
2wauy
<3318>
dari
3ta
<853>
kota
4ryeh
<5892>
belum
5al
<3808>
jauh
6wqyxrh
<7368>
Yusuf
7Powyw
<3130>
berkata
8rma
<559>
kepada
10le
<5921>
yang
9rsal
<834>
mengurus
 
 
rumahnya
11wtyb
<1004>
Bangunlah
12Mwq
<6965>
kejarlah
13Pdr
<7291>
 
14yrxa
<310>
orang-orang
15Mysnah
<376>
itu dan ketika kamu dapat
 
 
menyusulnya
16Mtgvhw
<5381>
katakanlah
17trmaw
<559>
kepada
18Mhla
<413>
mereka
 
 
Mengapa
19hml
<4100>
kamu
 
 
membalas
20Mtmls
<7999>
hal yang
 
 
jahat
21her
<7451>
untuk
22txt
<8478>
hal yang
 
 
baik
23hbwj
<2896>
5
Bukankah
1awlh
<3808>
ini
2hz
<2088>
yang
3rsa
<834>
dengannya
 
 
tuanku
5ynda
<113>
minum
4htsy
<8354>
dan
7awhw 6wb
<1931> <0>
meramal
8sxn
<5172>
Dia
 
 
meramal
9sxny
<5172>
kalian telah
10wb
<0>
berbuat jahat
11Mterh
<7489>
dengan
12rsa
<834>
melakukan
13Mtyve
<6213>
hal tersebut
 
 
6
Lalu dia
 
 
menyusul
1Mgvyw
<5381>
mereka dan bertitah
2rbdyw
<1696>
kepada
3Mhla
<413>
mereka dengan
4ta
<853>
titah
5Myrbdh
<1697>
yang sama
6hlah
<428>
7
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Mengapa
3hml
<4100>
Tuanku
5ynda
<113>
mengatakan
4rbdy
<1696>
perkataan
6Myrbdk
<1697>
itu
7hlah
<428>
Jauhlah dari
8hlylx
<2486>
hamba-hambamu
9Kydbel
<5650>
ini untuk
 
 
melakukan
10twvem
<6213>
hal
11rbdk
<1697>
semacam
 
 
itu
12hzh
<2088>
8
Lihatlah
1Nh
<2005>
uang
2Pok
<3701>
yang
3rsa
<834>
kami
 
 
temukan
4wnaum
<4672>
dalam
 
 
mulut
5ypb
<6310>
karung
6wnytxtma
<572>
kami ini kami bawa
 
 
kembali
7wnbysh
<7725>
kepadamu
8Kyla
<413>
dari
 
 
tanah
9Uram
<776>
Kanaan
10Nenk
<3667>
Bagaimana
11Kyaw
<349>
kemudian kami
 
 
mencuri
12bngn
<1589>
emas
17bhz
<2091>
atau
16wa
<176>
 
14Kynda
<113>
perak
15Pok
<3701>
dari
 
 
rumah
13tybm
<1004>
tuanmu
 
 
9
Pada siapa pun itu
1rsa
<834>
ditemukan
2aumy
<4672>
dari
3wta
<854>
hamba-hambamu
4Kydbem
<5650>
ini biarlah dia
 
 
mati
5tmw
<4191>
dan
 
 
kami
7wnxna
<587>
juga
6Mgw
<1571>
akan
 
 
menjadi
8hyhn
<1961>
budak-budak
10Mydbel
<5650>
Tuanku
9yndal
<113>
10
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Sekarang
3hte
<6258>
juga
2Mg
<1571>
berdasarkan
5Nk
<3651>
perkataanmu
4Mkyrbdk
<1697>
itu pada siapa pun
 
 
itu
6awh
<1931>
 
7rsa
<834>
ditemukan
8aumy
<4672>
dia akan
9wta
<854>
menjadi
10hyhy
<1961>
 
11yl
<0>
budakku
12dbe
<5650>
dan
14wyht 13Mtaw
<1961> <859>
kalian tidak bersalah
15Myqn
<5355>
11
Kemudian setiap orang
 
 
cepat-cepat
1wrhmyw
<4116>
menurunkan
2wdrwyw
<3381>
 
4ta 3sya
<853> <376>
karungnya
5wtxtma
<572>
ke
 
 
tanah
6hura
<776>
dan
 
 
membuka
7wxtpyw
<6605>
 
8sya
<376>
karungnya
9wtxtma
<572>
masing-masing
 
 
12
Dia pun
 
 
mencari
1vpxyw
<2664>
dimulai
3lxh
<2490>
dari yang
 
 
tertua
2lwdgb
<1419>
dan
 
 
berakhir
5hlk
<3615>
pada yang
 
 
termuda
4Njqbw
<6996>
Piala
7eybgh
<1375>
itu
 
 
ditemukan
6aumyw
<4672>
dalam
 
 
karung
8txtmab
<572>
Benyamin
9Nmynb
<1144>
13
Kemudian mereka
 
 
mengoyak
1werqyw
<7167>
pakaiannya
2Mtlmv
<8071>
dan
 
 
memuati
3omeyw
<6006>
 
5le
<5921>
keledainya
6wrmx
<2543>
masing-masing
4sya
<376>
lalu
 
 
kembali
7wbsyw
<7725>
ke
 
 
kota
8hryeh
<5892>
14
Kemudian
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
dan
 
 
saudara-saudaranya
3wyxaw
<251>
masuk
1abyw
<935>
ke
 
 
rumah
4htyb
<1004>
Yusuf
5Powy
<3130>
selagi
7wndwe
<5750>
dia
6awhw
<1931>
masih ada
 
 
di sana
8Ms
<8033>
Lalu mereka
 
 
menjatuhkan
9wlpyw
<5307>
diri
 
 
di hadapannya
10wynpl
<6440>
sampai ke
 
 
tanah
11hura
<776>
15
 
2Mhl
<0>
Yusuf
3Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
 
 
Perbuatan
5hvemh
<4639>
apa
4hm
<4100>
 
6hzh
<2088>
yang
7rsa
<834>
telah kalian
 
 
lakukan
8Mtyve
<6213>
ini
 
 
Tidak
9awlh
<3808>
tahukah
10Mtedy
<3045>
kamu
 
 
bahwa
11yk
<3588>
orang
14sya
<376>
 
15rsa
<834>
seperti aku
16ynmk
<3644>
ini
 
 
dapat meramal
13sxny 12sxn
<5172> <5172>
16
Yehuda
2hdwhy
<3063>
berkata
1rmayw
<559>
Apa
3hm
<4100>
yang harus kami
 
 
katakan
4rman
<559>
kepada
 
 
Tuanku
5yndal
<113>
Apa
6hm
<4100>
yang harus kami bicarakan Atau
7rbdn
<1696>
bagaimana
8hmw
<4100>
kami dapat
 
 
membenarkan
9qdjun
<6663>
diri kami
 
 
Allah
10Myhlah
<430>
telah
 
 
mendapati
11aum
<4672>
 
12ta
<853>
kesalahan
13Nwe
<5771>
hamba-hambamu
14Kydbe
<5650>
ini
 
 
Lihat
15wnnh
<2005>
kami ini
 
 
hamba-hamba
16Mydbe
<5650>
Tuanku
17yndal
<113>
baik
18Mg
<1571>
kami
19wnxna
<587>
maupun
20Mg
<1571>
dia
 
 
yang
21rsa
<834>
padanya
 
 
didapati
22aumn
<4672>
piala
23eybgh
<1375>
itu
24wdyb
<3027>
17
Akan tetapi dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Jauhlah dariku
2hlylx
<2486>
untuk
3yl
<0>
melakukan
4twvem
<6213>
hal
5taz
<2063>
itu Namun
 
 
orang
6syah
<376>
yang
7rsa
<834>
padanya
10wdyb
<3027>
didapati
8aumn
<4672>
piala
9eybgh
<1375>
itu
 
 
dialah
11awh
<1931>
yang akan
 
 
menjadi
12hyhy
<1961>
 
13yl
<0>
budakku
14dbe
<5650>
Lalu
 
 
kembalilah
16wle
<5927>
kalian
15Mtaw
<859>
dengan
 
 
sejahtera
17Mwlsl
<7965>
kepada
18la
<413>
ayahmu
19Mkyba
<1>
 
20P
<0>
18
Kemudian
2wyla
<413>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
mendekati
1sgyw
<5066>
Yusuf dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
 
5yb
<994>
Tuanku
6ynda
<113>
aku
 
 
mohon
8an
<4994>
biarkanlah
 
 
hambamu
9Kdbe
<5650>
ini
 
 
menyampaikan
7rbdy
<1696>
sepatah kata
10rbd
<1697>
di
 
 
telinga
11ynzab
<241>
Tuanku
12ynda
<113>
dan
 
 
janganlah
13law
<408>
amarahmu
15Kpa
<639>
menyala
14rxy
<2734>
terhadap
 
 
hambamu
16Kdbeb
<5650>
karena
17yk
<3588>
engkau adalah
 
 
sama seperti
18Kwmk
<3644>
Firaun
19herpk
<6547>
19
Tuanku
1ynda
<113>
pernah
 
 
bertanya
2las
<7592>
kepada
3ta
<853>
hambamu
4wydbe
<5650>
ini dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Apakah
6syh
<3426>
kalian
 
 
mempunyai
7Mkl
<0>
ayah
8ba
<1>
atau
9wa
<176>
adik
10xa
<251>
20
Kami
 
 
mengatakan
1rmanw
<559>
kepadamu
2la
<413>
bahwa kami
3ynda
<113>
memiliki
4sy
<3426>
 
5wnl
<0>
ayah
6ba
<1>
yang sudah
 
 
tua
7Nqz
<2205>
dan seorang
 
 
anak
8dlyw
<3206>
pada
 
 
masa tuanya
9Mynqz
<2208>
anak bungsu
10Njq
<6996>
Kakaknya
11wyxaw
<251>
sudah
 
 
mati
12tm
<4191>
dan
 
 
tinggal
13rtwyw
<3498>
dia
14awh
<1931>
sendiri
15wdbl
<905>
dari
 
 
ibunya
16wmal
<517>
Ayahnya
17wybaw
<1>
mengasihinya
18wbha
<157>
21
Kemudian engkau
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
hamba-hambamu
3Kydbe
<5650>
Bawa
4whdrwh
<3381>
dia
 
 
kepadaku
5yla
<413>
supaya aku
 
 
dapat
6hmyvaw
<7760>
mengamatinya
7ynye
<5869>
 
8wyle
<5921>
22
Kami
 
 
berkata
1rmanw
<559>
kepada
2la
<413>
Tuanku
3ynda
<113>
Anak
6renh
<5288>
itu
 
 
tidak
4al
<3808>
dapat
5lkwy
<3201>
meninggalkan
7bzel
<5800>
 
8ta
<853>
ayahnya
9wyba
<1>
Jika dia harus
 
 
meninggalkan
10bzew
<5800>
 
11ta
<853>
ayahnya
12wyba
<1>
ayahnya akan
 
 
mati
13tmw
<4191>
23
Namun engkau
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
hamba-hambamu
3Kydbe
<5650>
ini
 
 
Kecuali
5al 4Ma
<3808> <518>
adik
7Mkyxa
<251>
bungsumu
8Njqh
<6996>
datang
6dry
<3381>
bersamamu
9Mkta
<854>
kamu
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
melihat
12twarl
<7200>
wajahku
13ynp
<6440>
lagi
11Nwpot
<3254>
24
Inilah yang
 
 
terjadi
1yhyw
<1961>
ketika
2yk
<3588>
kami sampai
3wnyle
<5927>
kepada
4la
<413>
hambamu
5Kdbe
<5650>
ayah
6yba
<1>
kami kami
 
 
menyampaikan
7dgnw
<5046>
kepadanya
8wl
<0>
tentang
9ta
<853>
titah
10yrbd
<1697>
Tuanku
11ynda
<113>
ini
 
 
25
Lalu
 
 
Ayah
2wnyba
<1>
kami
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Pergilah
 
 
lagi
3wbs
<7725>
belikan
4wrbs
<7666>
kita
5wnl
<0>
sedikit
6jem
<4592>
makanan
7lka
<400>
26
Kami
 
 
berkata
1rmanw
<559>
Kami
 
 
tidak
2al
<3808>
dapat
3lkwn
<3201>
pergi
4tdrl
<3381>
Kami baru akan pergi
 
 
jika
5Ma
<518>
 
6sy
<3426>
adik
7wnyxa
<251>
bungsu
8Njqh
<6996>
kami beserta
 
 
dengan
9wnta
<854>
kami
10wndryw
<3381>
Sebab
11yk
<3588>
kami
 
 
tidak
12al
<3808>
boleh
13lkwn
<3201>
melihat
14twarl
<7200>
wajah
15ynp
<6440>
orang
16syah
<376>
itu kecuali
 
 
adik
17wnyxaw
<251>
bungsu
18Njqh
<6996>
kami itu ikut
19wnnya
<369>
dengan
20wnta
<854>
kami
 
 
27
Lalu
 
 
hambamu
2Kdbe
<5650>
ayah
3yba
<1>
kami
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4wnyla
<413>
kami
 
 
Kalian
5Mta
<859>
tahu
6Mtedy
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
istriku
 
 
melahirkan
9hdly
<3205>
dua
8Myns
<8147>
anak laki-laki
10yl
<0>
bagiku
11ytsa
<802>
28
dan yang
 
 
seorang
2dxah
<259>
pergi
1auyw
<3318>
dariku dan aku
3ytam
<853>
mengatakan
4rmaw
<559>
bahwa
 
 
pastilah
5Ka
<389>
dia
 
 
benar-benar tercabik-cabik
7Prj 6Prj
<2963> <2963>
Aku
 
 
tidak pernah
8alw
<3808>
melihatnya
9wytyar
<7200>
semenjak
11hnh 10de
<2008> <5704>
itu
 
 
29
Jika kamu
 
 
juga
2Mg
<1571>
mengambil
1Mtxqlw
<3947>
yang
3ta
<853>
ini
4hz
<2088>
dariku
5Mem
<5973>
dan
 
 
kejahatan
8Nwoa
<611>
 
6ynp
<6440>
menimpanya
7whrqw
<7136>
kalian akan
 
 
membawa
9Mtdrwhw
<3381> ==>
aku yang
10ta
<853>
ubanan
11ytbyv
<7872>
ini
 
 
turun ke
9Mtdrwhw
<== <3381>
dunia orang mati
13hlas
<7585>
dengan
 
 
kesengsaraan
12herb
<7451>
30
Oleh sebab itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
ketika aku
 
 
pulang
2yabk
<935>
kepada
3la
<413>
hambamu
4Kdbe
<5650>
ayahku
5yba
<1>
dan
 
 
anak
6renhw
<5288>
itu
 
 
tidak
7wnnya
<369>
beserta
8wnta
<854>
kami padahal
 
 
jiwanya
9wspnw
<5315>
terikat
10hrwsq
<7194>
dalam
 
 
hidup
11wspnb
<5315>
anak itu
 
 
31
maka terjadilah
 
 
ketika
1hyhw
<1961>
dia
 
 
melihat
2wtwark
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
anak
5renh
<5288>
itu
 
 
tidak
4Nya
<369>
beserta dengan kami dia akan
 
 
mati
6tmw
<4191>
Dengan demikian
7wdyrwhw
<3381>
hamba-hambamu
8Kydbe
<5650>
ini akan membawa
 
 
hambamu
11Kdbe
<5650>
yang
9ta
<853>
beruban
10tbyv
<7872>
ayah
12wnyba
<1>
kami dalam
 
 
dukacita
13Nwgyb
<3015>
ke
 
 
dunia orang mati
14hlas
<7585>
32
Sebab
1yk
<3588>
hambamu
2Kdbe
<5650>
ini
 
 
menjamin
3bre
<6148>
 
4ta
<853>
anak
5renh
<5288>
itu untuk
6Mem
<5973>
ayahku
7yba
<1>
dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
Jika
9Ma
<518>
aku
 
 
tidak
10al
<3808>
membawanya
11wnayba
<935>
kembali
 
 
kepadamu
12Kyla
<413>
aku akan menanggung
 
 
kesalahan
13ytajxw
<2398>
terhadap
 
 
ayahku
14ybal
<1>
untuk
15lk
<3605>
selama-lamanya
16Mymyh
<3117>
33
Sekarang
1htew
<6258>
aku
 
 
mohon biarlah
3an
<4994>
hambamu
4Kdbe
<5650>
ini
 
 
tetap di sini
2bsy
<3427>
alih-alih anak
6renh
<5288>
itu
 
 
biarlah
5txt
<8478>
hamba yang menjadi

budak
7dbe
<5650>
Tuanku
8yndal
<113>
Biarlah
 
 
anak
9renhw
<5288>
itu
 
 
kembali
10ley
<5927>
bersama
11Me
<5973>
kakak-kakaknya
12wyxa
<251>
34
Sebab
1yk
<3588>
bagaimana
2Kya
<349>
aku dapat
 
 
kembali
3hlea
<5927>
kepada
4la
<413>
ayahku
5yba
<1>
tetapi
 
 
anak
6renhw
<5288>
itu
 
 
tidak
7wnnya
<369>
bersamaku
8yta
<854>
Aku
 
 
tidak
9Np
<6435>
dapat
 
 
menyaksikan
10hara
<7200>
kesengsaraan
11erb
<7451>
yang
12rsa
<834>
akan
 
 
menimpa
13aumy
<4672>
 
14ta
<853>
ayahku
15yba
<1>