Prev Chapter Genesis 6 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Ketika
2yk
<3588>
manusia
4Mdah
<120>
mulai
3lxh
<2490>
berlipat ganda
5brl
<7231>
di
6le
<5921>
muka
7ynp
<6440>
bumi
8hmdah
<127>
dan
 
 
anak-anak perempuan
9twnbw
<1323>
dilahirkan
10wdly
<3205>
bagi mereka
11Mhl
<0>
2
anak-anak
2ynb
<1121>
Allah
3Myhlah
<430>
melihat
1waryw
<7200>
bahwa
4ta
<853>
anak-anak perempuan
5twnb
<1323>
manusia
6Mdah
<120>
itu
7yk
<3588>
cantik
8tbj
<2896>
lalu
 
 
mereka
9hnh
<2007>
mengambil
10wxqyw
<3947>
 
11Mhl
<0>
istri-istri
12Mysn
<802>
 
13lkm
<3605>
yang
14rsa
<834>
mereka
 
 
pilih
15wrxb
<977>
untuk diri mereka sendiri
 
 
3
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Roh-Ku
5yxwr
<7307>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
selama-lamanya
7Mlel
<5769>
beperkara
4Nwdy
<1777>
dengan
 
 
manusia
6Mdab
<120>
karena
8Mgsb
<1571>
dia
9awh
<1931>
adalah
 
 
daging
10rvb
<1320>
hari-harinya
12wymy
<3117>
akan
 
 
menjadi
11wyhw
<1961>
120
14Myrvew 13ham
<6242> <3967>
tahun
15hns
<8141>
4
Ada
2wyh
<1961>
raksasa-raksasa
1Mylpnh
<5303>
di
 
 
bumi
3Urab
<776>
pada
 
 
zaman
4Mymyb
<3117>
itu
5Mhh
<1992>
bahkan
6Mgw
<1571>
sesudahnya
7yrxa
<310>
ketika
8Nk
<3651>
anak-anak
11ynb
<1121>
Allah
12Myhlah
<430>
 
9rsa
<834>
datang
10waby
<935>
kepada
13la
<413>
anak-anak perempuan
14twnb
<1323>
manusia
15Mdah
<120>
dan
 
 
melahirkan
16wdlyw
<3205>
anak-anak bagi
17Mhl
<0>
mereka
18hmh
<1992>
Inilah orang-orang yang
 
 
perkasa
19Myrbgh
<1368>
 
20rsa
<834>
sejak dahulu kala
21Mlwem
<5769>
orang-orang
22ysna
<376>
yang
 
 
terkenal
23Msh
<8034>
 
24P
<0>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
kejahatan
5ter
<7451>
manusia
6Mdah
<120>
demikian
 
 
besar
4hbr
<7227>
di
 
 
bumi
7Urab
<776>
dan
 
 
setiap
8lkw
<3605>
maksud
9ruy
<3336>
pikiran
10tbsxm
<4284>
dari
 
 
hatinya semata-mata
11wbl
<3820>
 
12qr
<7535>
jahat
13er
<7451>
sepanjang
14lk
<3605>
waktu
15Mwyh
<3117>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyesal
1Mxnyw
<5162>
bahwa
3yk
<3588>
Dia telah
 
 
menjadikan
4hve
<6213>
 
5ta
<853>
manusia
6Mdah
<120>
di
 
 
bumi
7Urab
<776>
dan hal itu
 
 
mendukakan
8buetyw
<6087>
 
9la
<413>
hati-Nya
10wbl
<3820>
7
Karena itu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Aku akan
 
 
memusnahkan
3hxma
<4229>
 
4ta
<853>
manusia
5Mdah
<120>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
Kuciptakan
7ytarb
<1254>
dari
8lem
<5921>
muka
9ynp
<6440>
bumi
10hmdah
<127>
baik
 
 
manusia
11Mdam
<120>
dan
12de
<5704>
binatang
13hmhb
<929>
 
14de
<5704>
yang merayap
15vmr
<7431>
dan
16dew
<5704>
burung-burung
17Pwe
<5775>
di
 
 
udara
18Mymsh
<8064>
sebab
19yk
<3588>
Aku
 
 
menyesal
20ytmxn
<5162>
telah
21yk
<3588>
menjadikan
22Mtyve
<6213>
mereka
 
 
8
Namun
 
 
Nuh
1xnw
<5146>
mendapat
2aum
<4672>
perkenanan
3Nx
<2580>
di
 
 
mata
4ynyeb
<5869>
TUHAN
5hwhy
<3068>
 
6P
<0>
9
Inilah
1hla
<428>
keturunan
2tdlwt
<8435>
Nuh
3xn
<5146>
Nuh
4xn
<5146>
adalah
 
 
orang
5sya
<582>
yang
 
 
benar
6qydu
<6662>
tidak bercela
7Mymt
<8549>
pada
8hyh
<1961>
zamannya
9wytrdb
<1755>
dan
 
 
Nuh
13xn
<5146>
berjalan
12Klhth
<1980>
dengan
10ta
<854>
Allah
11Myhlah
<430>
10
Tiga
3hsls
<7969>
anak laki-laki
4Mynb
<1121>
lahir
1dlwyw
<3205>
bagi
 
 
Nuh
2xn
<5146>
yaitu
5ta
<853>
Sem
6Ms
<8035>
 
7ta
<853>
Ham
8Mx
<2526>
dan
9taw
<853>
Yafet
10tpy
<3315>
11
Pada saat itu
 
 
bumi
2Urah
<776>
sudah
 
 
rusak
1txstw
<7843>
di hadapan
3ynpl
<6440>
Allah
4Myhlah
<430>
dan
 
 
bumi
6Urah
<776>
dipenuhi
5almtw
<4390>
dengan
 
 
kekerasan
7omx
<2555>
12
Allah
2Myhla
<430>
mengamati
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
bumi
4Urah
<776>
dan
 
 
lihatlah
5hnhw
<2009>
ia sudah
 
 
rusak
6htxsn
<7843>
sebab
7yk
<3588>
semua
9lk
<3605>
manusia
10rvb
<1320>
telah
 
 
merusak
8tyxsh
<7843>
 
11ta
<853>
jalan
12wkrd
<1870>
hidupnya
 
 
di
13le
<5921>
bumi
14Urah
<776>
 
15o
<0>
13
Lalu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Nuh
3xnl
<5146>
Akhir
4Uq
<7093>
dari
 
 
semua
5lk
<3605>
manusia
6rvb
<1320>
telah
 
 
datang
7ab
<935>
di
 
 
hadapan-Ku
8ynpl
<6440>
sebab
9yk
<3588>
bumi
11Urah
<776>
sudah
 
 
dipenuhi
10halm
<4390>
dengan
 
 
kekerasan
12omx
<2555>
oleh
13Mhynpm
<6440>
mereka
 
 
Lihat
14ynnhw
<2005>
Aku akan
 
 
memusnahkan
15Mtyxsm
<7843>
mereka
 
 
bersama
16ta
<854>
dengan
 
 
bumi
17Urah
<776>
14
Buatlah
1hve
<6213>
 
2Kl
<0>
bahtera
3tbt
<8392>
dari
 
 
kayu
4yue
<6086>
gofir
5rpg
<1613>
untuk dirimu
 
 
Buatlah
7hvet
<6213>
kamar-kamar
6Mynq
<7064>
di dalam
8ta
<854>
bahtera
9hbth
<8392>
itu dan
 
 
lapisilah
10trpkw
<3722>
 
11hta
<853>
bagian dalam
12tybm
<1004>
maupun
 
 
luarnya
13Uwxmw
<2351>
dengan
 
 
ter
14rpkb
<3724>
15
Beginilah
1hzw
<2088>
kamu harus
2rsa
<834>
membuatnya
3hvet
<6213>
panjang
8Kra
<753>
bahtera
9hbth
<8392>
itu
4hta
<853>
300
6twam 5sls
<3967> <7969>
hasta
7hma
<520>
lebarnya
12hbxr
<7341>
50
10Mysmx
<2572>
hasta
11hma
<520>
dan
 
 
tingginya
15htmwq
<6967>
30
13Myslsw
<7970>
hasta
14hma
<520>
16
 
1rhu
<6672>
Buatlah
2hvet
<6213>
jendela untuk

bahtera
3hbtl
<8392>
itu
 
 
dan
4law
<413>
selesaikanlah
6hnlkt
<3615>
itu kira-kira
 
 
sehasta
5hma
<520>
dari atas
7hlemlm
<4605>
Pasanglah
11Myvt
<7760>
pintu
8xtpw
<6607>
bahtera
9hbth
<8392>
di sisinya
10hdub
<6654>
Buatlah
15hvet
<6213>
bahtera itu dengan

geladak bawah
12Mytxt
<8482>
kedua
13Myns
<8145>
dan
 
 
ketiga
14Myslsw
<7992>
17
Lihat
2ynnh
<2005>
Aku
1ynaw
<589>
akan
 
 
mendatangkan
3aybm
<935>
air
6Mym
<4325>
 
4ta
<853>
bah
5lwbmh
<3999>
ke atas
7le
<5921>
bumi
8Urah
<776>
untuk
 
 
memusnahkan
9txsl
<7843>
semua
10lk
<3605>
daging
11rvb
<1320>
yang
12rsa
<834>
di dalamnya ada
13wb
<0>
napas
14xwr
<7307>
kehidupan
15Myyx
<2416>
di bawah
16txtm
<8478>
langit
17Mymsh
<8064>
sehingga
 
 
semua
18lk
<3605>
yang
19rsa
<834>
ada di
 
 
bumi
20Urab
<776>
akan
 
 
mati
21ewgy
<1478>
18
Akan tetapi Aku akan
 
 
menetapkan
1ytmqhw
<6965>
 
2ta
<853>
perjanjian-Ku
3ytyrb
<1285>
denganmu
4Kta
<854>
dan kamu akan
 
 
masuk
5tabw
<935>
ke dalam
6la
<413>
bahtera
7hbth
<8392>
kamu
8hta
<859>
anak-anakmu
9Kynbw
<1121>
istrimu
10Ktsaw
<802>
dan para
 
 
istri
11ysnw
<802>
anak-anakmu
12Kynb
<1121>
 
13Kta
<854>
19
Dari
 
 
segala
1lkmw
<3605>
yang
 
 
hidup
2yxh
<2416>
kamu harus
 
 
membawa
7aybt
<935>
 
4rvb 3lkm
<1320> <3605>
sepasang
5Myns
<8147>
dari
 
 
setiap
6lkm
<3605>
jenisnya
 
 
ke
8la
<413>
bahtera
9hbth
<8392>
untuk menjaganya tetap

hidup
10tyxhl
<2421>
bersamamu
11Kta
<854>
jantan
12rkz
<2145>
dan
 
 
betina
13hbqnw
<5347>
 
14wyhy
<1961>
20
Dari
 
 
burung-burung
1Pwehm
<5775>
menurut
 
 
jenisnya
2whnyml
<4327>
dari
3Nmw
<4480>
binatang-binatang
4hmhbh
<929>
menurut
 
 
jenisnya
5hnyml
<4327>
dan dari
 
 
setiap
6lkm
<3605>
yang merayap
7vmr
<7431>
di
 
 
tanah
8hmdah
<127>
menurut
 
 
jenisnya
9whnyml
<4327>
sepasang
10Myns
<8147>
dari
 
 
setiap
11lkm
<3605>
jenis itu akan
 
 
datang
12waby
<935>
kepadamu
13Kyla
<413>
supaya mereka tetap
 
 
hidup
14twyxhl
<2421>
21
 
1htaw
<859>
Bawalah
2xq
<3947>
juga
3Kl
<0>
segala
4lkm
<3605>
makanan
5lkam
<3978>
yang
6rsa
<834>
dapat
 
 
dimakan
7lkay
<398>
kumpulkanlah
8tpoaw
<622>
itu bagi dirimu
 
 
dan
9Kyla
<413>
itu akan
 
 
menjadi
10hyhw
<1961>
 
12Mhlw 11Kl
<0> <0>
makanan
13hlkal
<402>
untukmu dan untuk mereka
 
 
22
Demikianlah
1veyw
<6213>
Nuh
2xn
<5146>
melaksanakannya dia melaksanakan
 
 
semua
3lkk
<3605>
yang
4rsa
<834>
diperintahkan
5hwu
<6680>
 
6wta
<853>
Allah
7Myhla
<430>
 
9hve 8Nk
<6213> <3651>
kepadanya
10o
<0>