Prev Chapter Genesis 9 Next Chapter
1
Allah
2Myhla
<430>
memberkati
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
Nuh
4xn
<5146>
beserta
5taw
<853>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
dan
 
 
berfirman
7rmayw
<559>
kepada mereka
8Mhl
<0>
Beranakcuculah
9wrp
<6509>
dan
 
 
berlipatgandalah
10wbrw
<7235>
dan
 
 
penuhilah
11walmw
<4390>
 
12ta
<853>
bumi
13Urah
<776>
2
Ketakutan
1Mkarwmw
<4172>
akan kamu dan
 
 
kegentaran
2Mktxw
<2844>
akan
3hyhy
<1961>
kamu akan berlaku
 
 
atas
4le
<5921>
setiap
5lk
<3605>
binatang
6tyx
<2416>
di
 
 
bumi
7Urah
<776>
dan
 
 
atas
8lew
<5921>
setiap
9lk
<3605>
burung
10Pwe
<5775>
di
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
atas
 
 
segala
12lkb
<3605>
yang
13rsa
<834>
merayap
14vmrt
<7430>
di
 
 
bumi
15hmdah
<127>
dan atas
 
 
segala
16lkbw
<3605>
ikan
17ygd
<1709>
di
 
 
laut
18Myh
<3220>
Ke dalam
 
 
tanganmu
19Mkdyb
<3027>
mereka
 
 
diserahkan
20wntn
<5414>
3
Segala
1lk
<3605>
yang
3rsa
<834>
 
4awh
<1931>
hidup
5yx
<2416>
dan
 
 
bergerak
2vmr
<7431>
akan
6Mkl
<0>
menjadi
7hyhy
<1961>
makananmu
8hlkal
<402>
Seperti Aku memberikan

tumbuhan-tumbuhan
10bve
<6212>
hijau
9qryk
<3418>
kepadamu sekarang Aku
 
 
memberikan
11yttn
<5414>
 
13ta 12Mkl
<853> <0>
segalanya
14lk
<3605>
kepadamu
 
 
4
Namun
1Ka
<389>
jangan
5al
<3808>
kamu
 
 
makan
6wlkat
<398>
daging
2rvb
<1320>
yang masih
 
 
bernyawa
3wspnb
<5315>
yaitu
 
 
darahnya
4wmd
<1818>
5
Sebab Aku
 
 
pasti
1Kaw
<389>
akan
 
 
menuntut
5srda
<1875>
pembalasan atas
2ta
<853>
darahmu
3Mkmd
<1818>
yaitu
 
 
nyawamu
4Mkytspnl
<5315>
dari
6dym
<3027>
setiap
7lk
<3605>
binatang
8hyx
<2416>
Aku akan menuntutnya dan Aku juga akan
14wyxa
<251>
menuntut
15srda 9wnsrda
<1875> <1875>
 
16ta
<853>
nyawa
17spn
<5315>
 
10dymw
<3027>
manusia
11Mdah
<120>
lainnya dari
12dym
<3027>
setiap
13sya
<376>
manusia
18Mdah
<120>
6
Siapa pun yang
 
 
menumpahkan
1Kps
<8210>
darah
2Md
<1818>
manusia
4Mdab 3Mdah
<120> <120>
darahnya
5wmd
<1818>
akan
 
 
ditumpahkan
6Kpsy
<8210>
oleh manusia
 
 
Sebab
7yk
<3588>
Allah
9Myhla
<430>
menciptakan
10hve
<6213>
 
11ta
<853>
manusia
12Mdah
<120>
sesuai dengan
 
 
rupa-Nya
8Mlub
<6754>
sendiri
 
 
7
Beranakcuculah
2wrp
<6509>
kamu
1Mtaw
<859>
serta
 
 
berlipatgandalah
3wbrw
<7235>
penuhilah
4wurs
<8317>
bumi
5Urab
<776>
dan
 
 
berlipatgandalah
6wbrw
<7235>
di dalamnya
8o 7hb
<0> <0>
8
Lalu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Nuh
4xn
<5146>
dan
5law
<413>
anak-anaknya
6wynb
<1121>
yang bersamanya
8rmal 7wta
<559> <854>
9
Lihat
2ynnh
<2005>
Sekarang
 
 
Aku
1ynaw
<589>
menetapkan
3Myqm
<6965>
 
4ta
<853>
perjanjian-Ku
5ytyrb
<1285>
denganmu
6Mkta
<854>
dan
 
 
dengan
7taw
<854>
keturunanmu
8Mkerz
<2233>
yang akan
 
 
datang
9Mkyrxa
<310>
10
dan
 
 
dengan
1taw
<854>
segala
2lk
<3605>
yang
3spn
<5315>
hidup
4hyxh
<2416>
yang
5rsa
<834>
ada
 
 
bersamamu
6Mkta
<854>
baik
 
 
burung-burung
7Pweb
<5775>
ternak
8hmhbb
<929>
segala
9lkbw
<3605>
binatang
10tyx
<2416>
di
 
 
bumi
11Urah
<776>
dari
12Mkta
<854>
semua
13lkm
<3605>
yang
 
 
keluar
14yauy
<3318>
dari
 
 
bahtera
15hbth
<8392>
yaitu
 
 
segala
16lkl
<3605>
binatang
17tyx
<2416>
di
 
 
bumi
18Urah
<776>
11
Aku
 
 
menetapkan
1ytmqhw
<6965>
 
2ta
<853>
perjanjian-Ku
3ytyrb
<1285>
denganmu
4Mkta
<854>
tidak
5alw
<3808>
akan ada
 
 
lagi
9dwe
<5750>
 
7lk
<3605>
makhluk hidup
8rvb
<1320>
yang
 
 
dibinasakan
6trky
<3772>
oleh
 
 
air
10ymm
<4325>
bah
11lwbmh
<3999>
tidak
12alw
<3808>
akan
 
 
ada
13hyhy
<1961>
lagi
14dwe
<5750>
air bah
15lwbm
<3999>
yang
 
 
menghancurkan
16txsl
<7843>
bumi
17Urah
<776>
12
Allah
2Myhla
<430>
berfirman
1rmayw
<559>
Inilah
3taz
<2063>
tanda
4twa
<226>
perjanjian
5tyrbh
<1285>
yang
6rsa
<834>
Kubuat
8Ntn
<5414>
antara
9ynyb
<996>
Aku
7yna
<589>
dan
10Mkynybw
<996>
kamu
 
 
dan
11Nybw
<996>
setiap
12lk
<3605>
makhluk
13spn
<5315>
hidup
14hyx
<2416>
yang
15rsa
<834>
bersama-sama denganmu
16Mkta
<854>
untuk
 
 
seluruh
18Mlwe
<5769> ==>
generasi
17trdl
<1755>
selanjutnya
18Mlwe
<== <5769>
13
Aku akan
 
 
menaruh
3yttn
<5414>
 
1ta
<853>
busur-Ku
2ytsq
<7198>
di
 
 
awan
4Nneb
<6051>
dan itu akan
 
 
menjadi
5htyhw
<1961>
bukti
6twal
<226>
perjanjian
7tyrb
<1285>
antara
8ynyb
<996>
Aku dan
9Nybw
<996>
bumi
10Urah
<776>
14
Apabila Aku
1hyhw
<1961>
mendatangkan
2ynneb
<6049>
awan-awan
3Nne
<6051>
ke atas
4le
<5921>
bumi
5Urah
<776>
dan
 
 
busur
7tsqh
<7198>
itu
 
 
tampak
6htarnw
<7200>
di
 
 
awan
8Nneb
<6051>
15
Aku akan
 
 
mengingat
1ytrkzw
<2142>
 
2ta
<853>
perjanjian
3ytyrb
<1285>
 
4rsa
<834>
antara
5ynyb
<996>
Aku
 
 
dan
6Mkynybw
<996>
kamu
 
 
dan
7Nybw
<996>
setiap
8lk
<3605>
makhluk
9spn
<5315>
hidup
10hyx
<2416>
sehingga air
12rvb 11lkb
<1320> <3605>
tidak
13alw
<3808>
akan
14hyhy
<1961>
lagi
15dwe
<5750>
menjadi
 
 
air
16Mymh
<4325>
bah
17lwbml
<3999>
yang
 
 
membinasakan
18txsl
<7843>
semua
19lk
<3605>
yang
 
 
hidup
20rvb
<1320>
16
Kapan pun
1htyhw
<1961>
busur
2tsqh
<7198>
itu ada di
 
 
awan
3Nneb
<6051>
Aku akan
 
 
melihatnya
4hytyarw
<7200>
dan akan
 
 
mengingat
5rkzl
<2142>
perjanjian
6tyrb
<1285>
kekal
7Mlwe
<5769>
antara
8Nyb
<996>
Allah
9Myhla
<430>
dan
10Nybw
<996>
setiap
11lk
<3605>
makhluk
12spn
<5315>
hidup
13hyx
<2416>
 
15rvb 14lkb
<1320> <3605>
yang
16rsa
<834>
ada
 
 
di atas
17le
<5921>
bumi
18Urah
<776>
17
Kemudian
 
 
Allah
2Myhla
<430>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Nuh
4xn
<5146>
Itulah
5taz
<2063>
tanda
6twa
<226>
dari
 
 
perjanjian
7tyrbh
<1285>
yang
8rsa
<834>
telah Aku
 
 
tetapkan
9ytmqh
<6965>
antara
10ynyb
<996>
Aku
 
 
dengan
11Nybw
<996>
segala
12lk
<3605>
makhluk hidup
13rvb
<1320>
 
14rsa
<834>
di
15le
<5921>
bumi
16Urah
<776>
 
17P
<0>
18
 
1wyhyw
<1961>
Anak-anak
2ynb
<1121>
Nuh
3xn
<5146>
yang
 
 
keluar
4Myauyh
<3318>
dari
5Nm
<4480>
bahtera
6hbth
<8392>
adalah
 
 
Sem
7Ms
<8035>
Ham
8Mxw
<2526>
dan
 
 
Yafet
9tpyw
<3315>
Ham
10Mxw
<2526>
adalah
11awh
<1931>
bapak
12yba
<1>
orang
 
 
Kanaan
13Nenk
<3667>
19
Mereka
2hla
<428>
bertiga
1hsls
<7969>
adalah
 
 
anak
3ynb
<1121>
Nuh
4xn
<5146>
Dari
 
 
mereka
5hlamw
<428>
lahir
 
 
seluruh
7lk
<3605>
manusia yang

tersebar
6hupn
<5310>
di
 
 
bumi
8Urah
<776>
20
Nuh
2xn
<5146>
menjadi
 
 
petani
4hmdah 3sya
<127> <582>
dan
 
 
mulai
1lxyw
<2490>
menggarap
5ejyw
<5193>
kebun anggur
6Mrk
<3754>
21
Pada suatu hari Nuh
 
 
minum
1tsyw
<8354>
 
2Nm
<4480>
anggur
3Nyyh
<3196>
dan
 
 
mabuk
4rksyw
<7937>
lalu dia
 
 
telanjang
5lgtyw
<1540>
di
 
 
dalam
6Kwtb
<8432>
tendanya
7*hlha
<168>
22
 
1aryw
<7200>
Ham
2Mx
<2526>
bapak
3yba
<1>
orang
 
 
Kanaan
4Nenk
<3667>
itu melihat
5ta
<853>
ketelanjangan
6twre
<6172>
ayahnya
7wyba
<1>
dan
 
 
memberitahukannya
8dgyw
<5046>
kepada
 
 
kedua
9ynsl
<8147>
saudaranya
10wyxa
<251>
di luar
11Uwxb
<2351>
23
Akan tetapi
 
 
Sem
2Ms
<8035>
dan
 
 
Yafet
3tpyw
<3315>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
4ta
<853>
sehelai kain
5hlmvh
<8071>
dan
 
 
meletakkannya
6wmyvyw
<7760>
di
7le
<5921>
bahu
8Mks
<7926>
mereka lalu dengan
9Mhyns
<8147>
berjalan
10wklyw
<1980>
mundur
11tynrxa
<322>
mereka
 
 
menutupi
12wokyw
<3680>
 
13ta
<853>
ketelanjangan
14twre
<6172>
ayah
15Mhyba
<1>
mereka Mereka
 
 
memalingkan
17tynrxa
<322>
wajah
16Mhynpw
<6440>
mereka sehingga
 
 
tidak
20al
<3808>
melihat
21war
<7200>
ketelanjangan
18twrew
<6172>
ayahnya
19Mhyba
<1>
24
Ketika
 
 
Nuh
2xn
<5146>
sadar
1Uqyyw
<3364>
dari
 
 
mabuknya
3wnyym
<3196>
dia
 
 
mengetahui
4edyw
<3045>
 
5ta
<853>
yang
6rsa
<834>
dilakukan
7hve
<6213>
 
8wl
<0>
anak
9wnb
<1121>
bungsunya
10Njqh
<6996>
itu kepadanya
 
 
25
Karena itu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Terkutuklah
2rwra
<779>
Kanaan
3Nenk
<3667>
Kiranya dia
 
 
menjadi
6hyhy
<1961>
hamba
4dbe
<5650>
dari
 
 
hamba
5Mydbe
<5650>
saudara-saudaranya
7wyxal
<251>
26
Nuh juga
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Terpujilah
2Kwrb
<1288>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Sem
5Ms
<8035>
Biarlah
6yhyw
<1961>
Kanaan
7Nenk
<3667>
menjadi
 
 
hambanya
8dbe
<5650>
 
9wml
<0>
27
Biarlah
1tpy
<6601>
Allah
2Myhla
<430>
meluaskan
 
 
Yafet
3tpyl
<3315>
biarlah dia
 
 
tinggal
4Nksyw
<7931>
di
 
 
tenda
5ylhab
<168>
Sem
6Ms
<8035>
dan biarlah
7yhyw
<1961>
Kanaan
8Nenk
<3667>
menjadi
 
 
hamba
9dbe
<5650>
baginya
10wml
<0>
28
Setelah
3rxa
<310>
air bah
4lwbmh
<3999>
Nuh
2xn
<5146>
masih
 
 
hidup
1yxyw
<2421>
 
7hns
<8141>
350
8Mysmxw 6twam 5sls
<2572> <3967> <7969>
tahun
9hns
<8141>
lagi
 
 
29
Jadi
 
 
seluruh
2lk
<3605>
masa hidup
3ymy
<3117>
Nuh
4xn
<5146>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
7hns
<8141>
950
8Mysmxw 6twam 5est
<2572> <3967> <8672>
tahun
9hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
10tmyw
<4191>
 
11P
<0>