Prev Chapter 2 Samuel 20 Next Chapter
1
Kebetulan
2arqn
<7122>
di sana
1Msw
<8033>
ada
 
 
seorang
3sya
<376>
yang
 
 
berkelakuan jahat
4leylb
<1100>
bernama
5wmsw
<8034>
Seba
6ebs
<7652>
anak
7Nb
<1121>
Bikri
8yrkb
<1075>
orang
9sya
<376>
Benyamin
10ynymy
<3228>
Dia
 
 
meniup
11eqtyw
<8628>
trompet
12rpsb
<7782>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
Kita
 
 
tidak
14Nya
<369>
mendapat
15wnl
<0>
bagian
16qlx
<2506>
dari
 
 
Daud
17dwdb
<1732>
Kita
 
 
tidak
18alw
<3808>
mendapat
 
 
milik pusaka
19hlxn
<5159>
dari
20wnl
<0>
anak
21Nbb
<1121>
Isai
22ysy
<3448>
itu
 
 
Setiap orang
23sya
<376>
ke
 
 
tendanya
24wylhal
<168>
hai orang
 
 
Israel
25larvy
<3478>
2
 
1leyw
<5927>
Seluruh
2lk
<3605>
orang
3sya
<376>
Israel
4larvy
<3478>
undur dari
5yrxam
<310>
Daud
6dwd
<1732>
dan
 
 
mengikuti
7yrxa
<310>
Seba
8ebs
<7652>
anak
9Nb
<1121>
Bikri
10yrkb
<1075>
Sementara
 
 
orang-orang
11syaw
<376>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
tetap
 
 
bergabung
13wqbd
<1692>
dengan
 
 
raja
14Mklmb
<4428>
dari
15Nm
<4480>
Sungai Yordan
16Ndryh
<3383>
sampai
17dew
<5704>
Yerusalem
18Mlswry
<3389>
3
Daud
2dwd
<1732>
sampai
1abyw
<935>
ke
3la
<413>
istananya
4wtyb
<1004>
di
 
 
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
Lalu
 
 
raja
7Klmh
<4428>
mengambil
6xqyw
<3947>
 
8ta
<853>
sepuluh
9rve
<6235>
gundik
11Mysglp
<6370>
perempuan
10Mysn
<802>
yang
12rsa
<834>
ditinggalkannya
13xynh
<3240>
untuk
 
 
menunggui
14rmsl
<8104>
istana
15tybh
<1004>
dan
 
 
menempatkan
16Mntyw
<5414>
mereka di
 
 
istana
17tyb
<1004>
yang berada di bawah
 
 
penjagaan
18trmsm
<4931>
dan
 
 
menyediakan pemeliharaan
19Mlklkyw
<3557>
atas
20Mhylaw
<413>
mereka Akan tetapi dia
 
 
tidak
21al
<3808>
menghampiri
22ab
<935>
mereka
 
 
sehingga
23hnyyhtw
<1961>
mereka
 
 
terasing
24twrru
<6887>
sampai
25de
<5704>
pada
 
 
hari
26Mwy
<3117>
kematiannya
27Ntm
<4194>
hidup
29twyx
<2424>
sebagai
 
 
janda
28twnmla
<491>
 
30o
<0>
4
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Amasa
4avme
<6021>
Panggillah
5qezh
<2199>
 
7ta 6yl
<853> <0>
orang-orang
8sya
<376>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
dalam
 
 
tiga
10tsls
<7969>
hari
11Mymy
<3117>
lalu
 
 
menghadaplah
14dme
<5975>
kamu
12htaw
<859>
di sini
13hp
<6311>
5
Amasa
2avme
<6021>
pergi
1Klyw
<1980>
untuk
 
 
mengerahkan
3qyezhl
<2199>
orang
4ta
<853>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
tetapi dia
 
 
menunda-nunda
6*rxwyw {rxyyw}
<309>
sampai melewati
7Nm
<4480>
waktu
8dewmh
<4150>
yang
9rsa
<834>
ditetapkan
10wdey
<3259>
 
11o
<0>
6
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abisai
4ysyba
<52>
Sekarang
5hte
<6258>
 
7wnl
<0>
Seba
8ebs
<7652>
anak
9Nb
<1121>
Bikri
10yrkb
<1075>
menjadi lebih berbahaya
6ery
<3415>
dari
11Nm
<4480>
Absalom
12Mwlsba
<53>
 
13hta
<859>
Bawalah
14xq
<3947>
 
15ta
<853>
hamba-hamba
16ydbe
<5650>
tuanmu
17Kynda
<113>
dan
 
 
kejarlah
18Pdrw
<7291>
dia supaya dia
19wyrxa
<310>
jangan
20Np
<6435>
mencapai
21aum
<4672>
 
22wl
<0>
kota
23Myre
<5892>
yang
 
 
berkubu
24twrub
<1219>
sehingga
 
 
terlepas
25lyuhw
<5337>
dari
 
 
pandangan
26wnnye
<5869>
kita
 
 
7
Dia
 
 
pergi
1wauyw
<3318>
mengejar
2wyrxa
<310>
orang
3ysna
<376>
itu Lalu
 
 
Yoab
4bawy
<3097>
orang Kreti
5ytrkhw
<3774>
orang Pleti
6ytlphw
<6432>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
pahlawan
8Myrbgh
<1368>
pergi
9wauyw
<3318>
dari
 
 
Yerusalem
10Mlswrym
<3389>
berusaha
11Pdrl
<7291>
mengejar
12yrxa
<310>
Seba
13ebs
<7652>
anak
14Nb
<1121>
Bikri
15yrkb
<1075>
8
Ketika
 
 
mereka
1Mh
<1992>
sampai
 
 
di
2Me
<5973>
batu
3Nbah
<68>
besar
4hlwdgh
<1419>
yang
5rsa
<834>
ada di
 
 
Gibeon
6Nwebgb
<1391>
ternyata
 
 
Amasa
7avmew
<6021>
sudah
 
 
sampai
8ab
<935>
lebih
 
 
dahulu
9Mhynpl
<6440>
Saat itu
 
 
Yoab
10bawyw
<3097>
mengenakan
11rwgx
<2296>
pakaian perangnya
13wsbl 12wdm
<3830> <4055>
dan
 
 
di
14*wylew {wlew}
<5921>
ikat pinggangnya
15rwgx
<2290>
ada
 
 
pedang
16brx
<2719>
yang
 
 
melekat
17tdmum
<6775>
pada
18le
<5921>
pinggangnya
19wyntm
<4975>
Dia
21awhw
<1931>
pun
 
 
maju
22auy
<3318>
dan
 
 
menjatuhkan
23lptw
<5307>
pedang itu dari

sarungnya
20hretb
<8593>
 
24o
<0>
9
Yoab
2bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Amasa
3avmel
<6021>
Selamatkah
4Mwlsh
<7965>
engkau
5hta
<859>
Saudaraku
6yxa
<251>
Lalu
 
 
tangan
8dy
<3027>
kanan
9Nymy
<3225>
Yoab
10bawy
<3097>
memegang
7zxtw
<270>
janggut
11Nqzb
<2206>
Amasa
12avme
<6021>
untuk
 
 
menciumnya
13qsnl
<5401>
 
14wl
<0>
10
Amasa
1avmew
<6021>
tidak
2al
<3808>
mengawasi
3rmsn
<8104>
pedang
4brxb
<2719>
yang
5rsa
<834>
ada di
 
 
tangan
6dyb
<3027>
Yoab
7bawy
<3097>
itu yang
 
 
ditikamkan
8whkyw
<5221>
 
9hb
<0>
ke
10la
<413>
perutnya
11smxh
<2570>
sehingga
 
 
mencurahkan
12Kpsyw
<8210>
isi perutnya
13wyem
<4578>
ke
 
 
tanah
14hura
<776>
Tidak
15alw
<3808>
ditikamnya
 
 
dua kali
16hns
<8138>
sebab dia sudah
17wl
<0>
mati
18tmyw
<4191>
Setelah itu
 
 
Yoab
19bawyw o
<3097>
dan
 
 
Abisai
20ysybaw
<52>
adiknya
21wyxa
<251>
mengejar
22Pdr
<7291>
 
23yrxa
<310>
Seba
24ebs
<7652>
anak
25Nb
<1121>
Bikri
26yrkb
<1075>
Setelah itu Yoab dan Abisai adiknya melanjutkan pengejaran terhadap Seba
 
 
11
Lalu
 
 
seseorang
1syaw
<376>
dari
 
 
orang-orang
4yrenm
<5288>
Yoab
5bawy
<3097>
yang
 
 
tinggal berdiri
2dme
<5976>
di sana
3wyle
<5921>
berkata
6rmayw
<559>
Siapa
7ym
<4310>
yang
8rsa
<834>
menyukai
9Upx
<2654>
Yoab
10bawyb
<3097>
dan
 
 
siapa
11ymw
<4310>
yang
12rsa
<834>
memihak
 
 
Daud
13dwdl
<1732>
ikutlah
14yrxa
<310>
Yoab
15bawy
<3097>
12
Sementara
 
 
Amasa
1avmew
<6021>
terguling
2llgtm
<1556>
mati dengan
 
 
darah
3Mdb
<1818>
di
 
 
tengah-tengah
4Kwtb
<8432>
jalan raya
5hlomh
<4546>
Ketika orang itu
 
 
melihat
6aryw
<7200>
 
7syah
<376>
bahwa
8yk
<3588>
seluruh
10lk
<3605>
rakyat
11Meh
<5971>
mengerumuninya
9dme
<5975>
disingkirkannya mayat
13ta 12boyw
<853> <5437>
Amasa
14avme
<6021>
dari
15Nm
<4480>
tengah-tengah
 
 
jalan raya
16hlomh
<4546>
ke
 
 
padang
17hdvh
<7704>
lalu
 
 
dihamparkannya
18Klsyw
<7993>
 
19wyle
<5921>
kain
20dgb
<899>
di
21rsak
<834>
atasnya Sebab dilihatnya
22har
<7200>
semua
23lk
<3605>
orang
 
 
datang
24abh
<935>
ke
25wyle
<5921>
dekatnya dan
 
 
mengerumuninya
26dmew
<5975>
13
Sesudah dia
1rsak
<834>
memindahkan mayat
2hgh
<3014>
itu
 
 
dari
3Nm
<4480>
jalan raya
4hlomh
<4546>
semua
6lk
<3605>
orang
7sya
<376>
itu
 
 
berjalan
5rbe
<5674>
mengikuti
8yrxa
<310>
Yoab
9bawy
<3097>
dan
 
 
berusaha
10Pdrl
<7291>
mengejar
11yrxa
<310>
Seba
12ebs
<7652>
anak
13Nb
<1121>
Bikri
14yrkb
<1075>
14
Lalu Seba

melewati
1rbeyw
<5674>
semua
2lkb
<3605>
daerah
 
 
suku
3yjbs
<7626>
Israel
4larvy
<3478>
melewati
 
 
Abel
5hlba
<59>
 
6tybw
<0>
Bet-Maakha
7hkem
<1038>
Semua
8lkw
<3605>
orang Bikri
9Myrbh
<1276>
sudah
 
 
datang
11wabyw
<935>
berkumpul
10*wlhqyw {whlqyw} o
<7035>
dan
12Pa
<637>
mengikutinya
13wyrxa
<310>
15
Lalu mereka
 
 
sampai
1wabyw
<935>
dan
 
 
mengepungnya
2wruyw
<6696>
di
3wyle
<5921>
Abel
4hlbab
<59>
 
5tyb
<0>
Bet-Maakha
6hkemh
<1038>
dan mereka
 
 
menimbun
7wkpsyw
<8210>
tanah menjadi tembok
8hllo
<5550>
terhadap
9la
<413>
kota
10ryeh
<5892>
itu
 
 
Tembok
12lxb
<2426>
itu
 
 
berdiri
11dmetw
<5975>
saat
 
 
seluruh
13lkw
<3605>
rakyat
14Meh
<5971>
yang
15rsa
<834>
menyertai
16ta
<854>
Yoab
17bawy
<3097>
merusak
18Mtyxsm
<7843>
tembok
20hmwxh
<2346>
itu untuk
 
 
meruntuhkannya
19lyphl
<5307>
16
Lalu seorang
 
 
perempuan
2hsa
<802>
bijak
3hmkx
<2450>
dari
4Nm
<4480>
kota
5ryeh
<5892>
itu
 
 
berseru
1arqtw
<7121>
Dengarlah
6wems
<8085>
Dengarlah
7wems
<8085>
Katakanlah
8wrma
<559>
sekarang
9an
<4994>
kepada
10la
<413>
Yoab
11bawy
<3097>
Mendekatlah
12brq
<7126>
ke sini
14hnh
<2008>
sehingga
13de
<5704>
aku dapat
 
 
berbicara
15hrbdaw
<1696>
dengannya
16Kyla
<413>
17
Yoab
 
 
mendekat
1brqyw
<7126>
kepadanya
2hyla
<413>
lalu
 
 
perempuan
4hsah
<802>
itu
 
 
bertanya
3rmatw
<559>
Engkaukah
5htah
<859>
Yoab
6bawy
<3097>
Jawabnya
7rmayw
<559>
Benar
8yna
<589>
Perempuan itu

berkata
9rmatw
<559>
 
10wl
<0>
Dengarlah
11ems
<8085>
perkataan
12yrbd
<1697>
hambamu
13Ktma
<519>
ini Yoab
 
 
menjawab
14rmayw
<559>
Baik
 
 
aku
16ykna
<595>
akan
 
 
mendengarkan
15ems
<8085>
18
Kemudian dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
 
4wrbdy 3rbd 2rmal
<1696> <1696> <559>
Dahulu
5hnsarb
<7223>
dikatakan
6rmal
<559>
orang demikian
 
 
Mintalah
7las
<7592>
petunjuk di
8wlasy
<7592>
Abel
9lbab
<59>
demikianlah
10Nkw
<3651>
masalah
 
 
berakhir
11wmth
<8552>
19
Namun
 
 
aku
1ykna
<595>
adalah salah satu dari mereka yang hidup dalam
 
 
damai
2ymls
<7999>
dan
 
 
setia
3ynwma
<539>
di
 
 
Israel
4larvy
<3478>
Akan tetapi
 
 
engkau
5hta
<859>
berusaha
6sqbm
<1245>
membinasakan
7tymhl
<4191>
kota
8rye
<5892>
yaitu kota
 
 
induk
9Maw
<517>
di
 
 
Israel
10larvyb
<3478>
Mengapa
11hml
<4100>
engkau
 
 
menghancurkan
12elbt
<1104>
milik pusaka
13tlxn
<5159>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
15P
<0>
20
Yoab
2bawy
<3097>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3rmayw
<559>
Sama sekali tidak
4hlylx
<2486>
Jauhlah dariku
5hlylx
<2486>
dari
7Ma 6yl
<518> <0>
membinasakan
8elba
<1104>
dan
9Maw
<518>
memusnahkan
10tyxsa
<7843>
21
Bukan
1al
<3808>
begitu
2Nk
<3651>
peristiwanya
3rbdh
<1697>
Sesungguhnya
4yk
<3588>
seseorang
5sya
<376>
dari
 
 
Pegunungan
6rhm
<2022>
Efraim
7Myrpa
<669>
yang
 
 
bernama
11wms
<8034>
Seba
8ebs
<7652>
anak
9Nb
<1121>
Bikri
10yrkb
<1075>
telah
 
 
mengangkat
12avn
<5375>
tangannya
13wdy
<3027>
terhadap
 
 
Raja
14Klmb
<4428>
Daud
15dwdb
<1732>
Serahkanlah
16wnt
<5414>
dia
17wta
<853>
saja
18wdbl
<905>
maka aku akan
 
 
pergi
19hklaw
<1980>
dari
20lem
<5921>
kota
21ryeh
<5892>
ini Lalu
 
 
perempuan
23hsah
<802>
itu
 
 
menjawab
22rmatw
<559>
kepada
24la
<413>
Yoab
25bawy
<3097>
Baiklah
26hnh
<2009>
kepalanya
27wsar
<7218>
akan
 
 
dilemparkan
28Klsm
<7993>
kepadamu
29Kyla
<413>
dari
30deb
<1157>
belakang
 
 
tembok
31hmwxh
<2346>
ini
 
 
22
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
datang
1awbtw
<935>
kepada
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
dengan
 
 
bijaksana
6htmkxb
<2451>
Sesudah itu mereka
 
 
memenggal
7wtrkyw
<3772>
 
8ta
<853>
kepala
9sar
<7218>
Seba
10ebs
<7652>
anak
11Nb
<1121>
Bikri
12yrkb
<1075>
dan
 
 
melemparkannya
13wklsyw
<7993>
kepada
14la
<413>
Yoab
15bawy
<3097>
Lalu dia
 
 
meniup
16eqtyw
<8628>
trompet
17rpwsb
<7782>
lalu mereka
 
 
berserak
18wupyw
<6327>
meninggalkan
19lem
<5921>
kota
20ryeh
<5892>
masing-masing
21sya
<376>
ke
 
 
tempatnya
22wylhal
<168>
Yoab
23bawyw
<3097>
pun
 
 
kembali
24bs
<7725>
kepada
26la
<413>
raja
27Klmh
<4428>
di
 
 
Yerusalem
25Mlswry
<3389>
 
28o
<0>
23
Yoab
1bawyw
<3097>
menjadi kepala
 
 
atas
2la
<413>
seluruh
3lk
<3605>
tentara
4abuh
<6635>
Israel
5larvy
<3478>
sedangkan
 
 
Benaya
6hynbw
<1141>
anak
7Nb
<1121>
Yoyada
8edywhy
<3077>
menjadi kepala
 
 
atas
9le
<5921>
orang
 
 
Kreti
10*ytrkh {yrkh}
<3746>
dan
11lew
<5921>
orang Pleti
12ytlph
<6432>
24
Adoram
1Mrdaw
<151>
menjadi kepala
 
 
atas
2le
<5921>
orang Rodi
3omh
<4522>
sedangkan
 
 
Yosafat
4jpswhyw
<3092>
anak
5Nb
<1121>
Ahilud
6dwlyxa
<286>
menjadi
 
 
bendahara negara
7rykzmh
<2142>
25
Seya
1*awsw {aysw}
<7724>
menjadi sekretaris negara dan
2rpo
<5608>
Zadok
3qwduw
<6659>
serta
 
 
Abyatar
4rtybaw
<54>
menjadi
 
 
imam
5Mynhk
<3548>
26
Lalu
1Mgw
<1571>
Ira
2arye
<5896>
 
3yrayh
<2972>
menjadi
4hyh
<1961>
imam
5Nhk
<3548>
bagi
 
 
Daud
6dwdl
<1732>
 
7o
<0>