Prev Chapter 2 Kings 22 Next Chapter
1
Yosia
4whysay
<2977>
berumur
1Nb
<1121>
8
2hnms
<8083>
tahun
3hns
<8141>
ketika dia
 
 
menjadi raja
5wklmb
<4427>
dan
 
 
memerintah
9Klm
<4427>
selama
 
 
31
7txaw 6Myslsw
<259> <7970>
tahun
8hns
<8141>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
Ibunya
12wma
<517>
bernama
11Msw
<8034>
Yedida
13hdydy
<3040>
anak
14tb
<1323>
Adaya
15hyde
<5718>
dari
 
 
Bozkat
16tqubm
<1218>
2
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang benar
2rsyh
<3477>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan hidup
 
 
mengikuti
5Klyw
<1980>
seluruh
6lkb
<3605>
jalan
7Krd
<1870>
Daud
8dwd
<1732>
nenek moyangnya
9wyba
<1>
dengan
 
 
tidak
10alw
<3808>
menyimpang
11ro
<5493>
ke kanan
12Nymy
<3225>
atau
 
 
ke kiri
13lwamvw
<8040>
 
14P
<0>
3
Adapun
 
 
pada
1yhyw
<1961>
tahun
4hns
<8141>
ke-18
3hrve 2hnmsb
<6240> <8083>
pemerintahan
 
 
raja
5Klml
<4428>
Yosia
6whysay
<2977>
raja
8Klmh
<4428>
menyuruh
7xls
<7971>
 
9ta
<853>
Safan
10Nps
<8227>
anak
11Nb
<1121>
Azalya
12whylua
<683>
anak
13Nb
<1121>
Mesulam
14Mlsm
<4918>
juru tulis
15rpoh
<5608>
itu ke
 
 
Bait
16tyb
<1004>
TUHAN
17hwhy
<3068>
dengan
 
 
berkata
18rmal
<559>
4
Pergilah
1hle
<5927>
kepada
2la
<413>
Imam
4Nhkh
<3548>
Besar
5lwdgh
<1419>
Hilkia
3whyqlx
<2518>
supaya dia menyerahkan seluruh
7ta 6Mtyw
<853> <8552>
uang
8Pokh
<3701>
yang
 
 
dibawa
9abwmh
<935>
ke dalam
 
 
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang
12rsa
<834>
dikumpulkan
13wpoa
<622>
oleh penjaga-penjaga
14yrms
<8104>
pintu
15Poh
<5592>
dari
16tam
<853>
rakyat
17Meh
<5971>
5
Biarlah itu
 
 
diberikan
1*whntyw {hntyw}
<5414>
ke
2le
<5921>
dalam
 
 
tangan
3dy
<3027>
orang yang
 
 
melakukan
4yve
<6213>
pekerjaan
5hkalmh
<4399>
untuk
 
 
mengawasi
6Mydqpmh
<6485>
Bait
7*tyb {tybb}
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
untuk mereka
 
 
berikan
9wntyw
<5414>
kepada
10wta
<853>
orang-orang yang
 
 
melakukan
11yvel
<6213>
pekerjaan
12hkalmh
<4399>
yang
13rsa
<834>
ada di
 
 
Bait
14tybb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
yaitu mereka yang
 
 
memperbaiki
16qzxl
<2388>
kerusakan
17qdb
<919>
di Bait itu
18tybh
<1004>
6
yakni para
 
 
tukang kayu
1Mysrxl
<2796>
tukang bangunan
2Mynblw
<1129>
tukang batu
3Myrdglw
<1443>
serta untuk
 
 
pembelian
4twnqlw
<7069>
kayu
5Myue
<6086>
dan
 
 
batu
6ynbaw
<68>
pahat
7buxm
<4274>
untuk
 
 
perbaikan
8qzxl
<2388>
 
9ta
<853>
Bait
10tybh
<1004>
itu
 
 
7
Namun
1Ka
<389>
janganlah
2al
<3808>
mengadakan
 
 
perhitungan
3bsxy
<2803>
dengan
4Mta
<854>
uang
5Pokh
<3701>
yang
 
 
diberikan
6Ntnh
<5414>
ke
7le
<5921>
tangan
8Mdy
<3027>
mereka
 
 
karena
9yk
<3588>
mereka
11Mh
<1992>
bekerja dengan
 
 
jujur
10hnwmab
<530>
 
12Myve
<6213>
8
Imam
3Nhkh
<3548>
Besar
4lwdgh
<1419>
Hilkia
2whyqlx
<2518>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
5le
<5921>
Safan
6Nps
<8227>
juru tulis
7rpoh
<5608>
itu Aku telah
 
 
menemukan
10ytaum
<4672>
Kitab
8rpo
<5612>
Taurat
9hrwth
<8451>
di
 
 
Bait
11tybb
<1004>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Kemudian
 
 
Hilkia
14hyqlx
<2518>
memberikan
13Ntyw
<5414>
 
15ta
<853>
kitab
16rpoh
<5612>
itu
 
 
kepada
17la
<413>
Safan
18Nps
<8227>
dan dia
 
 
membacanya
19wharqyw
<7121>
9
Safan
2Nps
<8227>
juru tulis
3rpoh
<5608>
itu
 
 
pergi
1abyw
<935>
menghadap
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
dan
 
 
menyampaikan
6bsyw
<7725>
hal itu
9rbd
<1697>
kepada
7ta
<853>
raja
8Klmh
<4428>
katanya
10rmayw
<559>
Hamba-hambamu
12Kydbe
<5650>
telah
 
 
mengambil
11wkyth
<5413>
 
13ta
<853>
uang
14Pokh
<3701>
yang
 
 
terdapat
15aumnh
<4672>
di
 
 
Bait
16tybb
<1004>
dan
 
 
memberikannya
17whntyw
<5414>
ke
18le
<5921>
tangan
19dy
<3027>
orang yang
 
 
melakukan
20yve
<6213>
pekerjaan
21hkalmh
<4399>
mengawasi
22Mydqpmh
<6485>
Bait
23tyb
<1004>
TUHAN
24hwhy
<3068>
10
Safan
2Nps
<8227>
juru tulis
3rpoh
<5608>
itu
 
 
memberitahukan
1dgyw
<5046>
kepada
 
 
raja
4Klml
<4428>
katanya
5rmal
<559>
Imam
10Nhkh
<3548>
Hilkia
9hyqlx
<2518>
juga telah
 
 
memberikan
7Ntn
<5414>
kitab
6rpo
<5612>
kepadaku
8yl
<0>
Lalu
11wharqyw
<7121>
Safan
12Nps
<8227>
membacakannya di
 
 
hadapan
13ynpl
<6440>
raja
14Klmh
<4428>
11
Saat
1yhyw
<1961>
raja
3Klmh
<4428>
mendengar
2emsk
<8085>
 
4ta
<853>
perkataan
5yrbd
<1697>
Kitab
6rpo
<5612>
Taurat
7hrwth
<8451>
itu dia
 
 
mengoyakkan
8erqyw
<7167>
 
9ta
<853>
pakaiannya
10wydgb
<899>
12
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
Imam
5Nhkh
<3548>
Hilkia
4hyqlx
<2518>
kepada
6taw
<853>
Ahikam
7Mqyxa
<296>
anak
8Nb
<1121>
Safan
9Nps
<8227>
kepada
10taw
<853>
Akhbor
11rwbke
<5907>
anak
12Nb
<1121>
Mikha
13hykym
<4320>
kepada
14taw
<853>
Safan
15Nps
<8227>
juru tulis
16rpoh
<5608>
dan
 
 
kepada
17taw
<853>
Asaya
18hyve
<6222>
hamba
19dbe
<5650>
raja
20Klmh
<4428>
dengan
 
 
mengatakan
21rmal
<559>
13
Pergi
1wkl
<1980>
dan
 
 
mintalah petunjuk
2wsrd
<1875>
dari
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
untukku
5ydeb
<1157>
untuk
6debw
<1157>
rakyat
7Meh
<5971>
dan
 
 
untuk
8debw
<1157>
seluruh
9lk
<3605>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
tentang
11le
<5921>
perkataan
12yrbd
<1697>
dari
 
 
kitab
13rpoh
<5612>
yang
 
 
ditemukan
14aumnh
<4672>
ini
15hzh
<2088>
Sebab
16yk
<3588>
hebatlah
17hlwdg
<1419>
murka
18tmx
<2534>
TUHAN
19hwhy
<3068>
yang
20rsa
<834>
dinyatakan dengan menyala-nyala
22htun
<3341>
kepada
 
 
kita
21ayh
<1931>
 
23wnb
<0>
karena
24le
<5921>
nenek moyang
28wnytba
<1>
kita
25rsa
<834>
tidak
26al
<3808>
mendengarkan
27wems
<8085>
 
29le
<5921>
perkataan
30yrbd
<1697>
dari
 
 
kitab
31rpoh
<5612>
ini
32hzh
<2088>
dan tidak

melakukan
33twvel
<6213>
sesuai dengan
34lkk
<3605>
yang
 
 
tertulis
35bwtkh
<3789>
mengenai
36wnyle
<5921>
kita
 
 
14
Lalu
 
 
Imam
3Nhkh
<3548>
Hilkia
2whyqlx
<2518>
Ahikam
4Mqyxaw
<296>
Akhbor
5rwbkew
<5907>
Safan
6Npsw
<8227>
dan
 
 
Asaya
7hyvew
<6222>
pergi
1Klyw
<1980>
menemui
8la
<413>
Nabiah
10haybnh
<5031>
Hulda
9hdlx
<2468>
istri
11tsa
<802>
Salum
12Mls
<7967>
anak
13Nb
<1121>
Tikwa
14hwqt
<8616>
anak
15Nb
<1121>
Harhas
16oxrx
<2745>
yang
 
 
mengurus
17rms
<8104>
pakaian
18Mydgbh
<899>
dan
19ayhw
<1931>
tinggal
20tbsy
<3427>
di
 
 
perkampungan baru
22hnsmb
<4932>
di
 
 
Yerusalem
21Mlswryb
<3389>
Lalu mereka
 
 
berbicara
23wrbdyw
<1696>
kepadanya
24hyla
<413>
15
Kemudian dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Inilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Katakanlah
8wrma
<559>
kepada
 
 
orang
9syal
<376>
yang
10rsa
<834>
mengutusmu
11xls
<7971>
 
12Mkta
<853>
kepadaku
13yla
<413>
16
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Ketahuilah
4ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mendatangkan
5aybm
<935>
malapetaka
6her
<7451>
atas
7la
<413>
tempat
8Mwqmh
<4725>
ini
9hzh
<2088>
dan
 
 
atas
10lew
<5921>
penduduknya
11wybsy
<3427>
seperti
13lk 12ta
<3605> <853>
perkataan
14yrbd
<1697>
kitab
15rpoh
<5612>
yang
16rsa
<834>
telah
17arq
<7121>
dibaca
 
 
raja
18Klm
<4428>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
17
Sebab
1txt
<8478>
mereka
 
 
telah
2rsa
<834>
meninggalkan
3ynwbze
<5800>
Aku dan telah
 
 
membakar dupa
4wrjqyw
<6999>
kepada
 
 
ilah
5Myhlal
<430>
lain
6Myrxa
<312>
dengan
7Neml
<4616>
maksud
 
 
membangkitkan murka-Ku
8ynoyekh
<3707>
dengan
 
 
segala
9lkb
<3605>
perbuatan
10hvem
<4639>
tangan
11Mhydy
<3027>
mereka Oleh karena itu
 
 
marah-Ku
13ytmx
<2534>
akan
 
 
menyala-nyala
12htunw
<3341>
terhadap
 
 
tempat
14Mwqmb
<4725>
ini
15hzh
<2088>
dan
 
 
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
terpadamkan
17hbkt
<3518>
18
Namun
 
 
kepada
1law
<413>
Raja
2Klm
<4428>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
yang telah
 
 
mengutus
4xlsh
<7971>
kamu untuk meminta
5Mkta
<853>
petunjuk
6srdl
<1875>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
kamu harus
9hk
<3541>
berkata
10wrmat
<559>
kepadanya
11wyla
<413>
Inilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allah
15yhla
<430>
Israel
16larvy
<3478>
Mengenai
 
 
perkataan
17Myrbdh
<1697>
yang
18rsa
<834>
telah kamu
 
 
dengar
19tems
<8085>
itu
 
 
19
karena
1Ney
<3282>
hatimu
3Kbbl
<3824>
telah
 
 
lunak
2Kr
<7401>
dan kamu telah
 
 
merendahkan diri
4enktw
<3665>
di hadapan
5ynpm
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
pada saat kamu
 
 
mendengar
7Kemsb
<8085>
apa
 
 
yang
8rsa
<834>
Aku
 
 
katakan
9ytrbd
<1696>
terhadap
10le
<5921>
tempat
11Mwqmh
<4725>
ini
12hzh
<2088>
dan
 
 
terhadap
13lew
<5921>
penduduknya
14wybsy
<3427>
bahwa mereka
 
 
akan mengalami
15twyhl
<1961>
kengerian
16hmsl
<8047>
dan
 
 
kutuk
17hllqlw
<7045>
dan oleh karena kamu telah
 
 
mengoyakkan
18erqtw
<7167>
 
19ta
<853>
pakaianmu
20Kydgb
<899>
serta
 
 
menangis
21hkbtw
<1058>
di hadapan-Ku
22ynpl
<6440>
maka
23Mgw
<1571>
Aku
24ykna
<595>
akan
 
 
mendengarkan
25ytems
<8085>
kamu Demikianlah
 
 
firman
26Man
<5002>
TUHAN
27hwhy
<3068>
20
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
ketahuilah
2ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mengumpulkan
3Kpoa
<622>
kamu kepada
4le
<5921>
nenek moyangmu
5Kytba
<1>
dan kamu
 
 
akan
6tpoanw
<622>
dikebumikan
 
 
di
7la
<413>
dalam
 
 
kuburmu
8Kytrbq
<6913>
dengan
 
 
damai
9Mwlsb
<7965>
Matamu
12Kynye
<5869>
tidak
10alw
<3808>
akan
 
 
melihat
11hnyart
<7200>
semua
13lkb
<3605>
malapetaka
14herh
<7451>
yang
15rsa
<834>
akan
 
 
Aku
16yna
<589>
datangkan
17aybm
<935>
atas
18le
<5921>
tempat
19Mwqmh
<4725>
ini
20hzh
<2088>
Lalu mereka
 
 
kembali
21wbysyw
<7725>
kepada
22ta
<853>
raja
23Klmh
<4428>
untuk menyampaikannya
24rbd
<1697>