Prev Chapter 2 Kings 7 Next Chapter
1
Lalu
 
 
Elisa
2esyla
<477>
berkata
1rmayw
<559>
Dengarlah
3wems
<8085>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Besok
10rxm
<4279>
pada
 
 
waktu
9tek
<6256>
seperti sekarang
 
 
sesukat
11hao
<5429>
tepung terbaik
12tlo
<5560>
berharga
 
 
sesyikal
13lqsb
<8255>
dan
 
 
sesukat
14Mytaow
<5429>
jelai
15Myrev
<8184>
akan berharga
 
 
sesyikal
16lqsb
<8255>
di
 
 
pintu gerbang
17resb
<8179>
Samaria
18Nwrms
<8111>
2
Namun
 
 
perwira
2sylsh
<7991>
yang
3rsa
<834>
menjadi ajudan
5Nesn
<8172>
dalam
6le
<5921>
kekuasaan
7wdy
<3027>
raja
4Klml
<4428>
menjawab
1Neyw
<6030>
kepada
8ta
<853>
abdi
9sya
<376>
Allah
10Myhlah
<430>
 
11rmayw
<559>
Sekalipun
12hnh
<2009>
TUHAN
13hwhy
<3068>
membuat
14hve
<6213>
tingkap-tingkap
15twbra
<699>
di
 
 
langit
16Mymsb
<8064>
akankah
 
 
hal
18rbdh
<1697>
itu
19hzh
<2088>
terjadi
17hyhyh
<1961>
Elisa
 
 
menjawab
20rmayw
<559>
Ketahuilah
21hknh
<2005>
kamu akan
 
 
melihatnya
22har
<7200>
dengan
 
 
matamu
23Kynyeb
<5869>
sendiri tetapi kamu
 
 
tidak
25al
<3808>
akan
 
 
makan
26lkat
<398>
dari sana
24Msmw
<8033>
 
27o
<0>
3
Ada
 
 
empat
1hebraw
<702>
orang
2Mysna
<376>
 
3wyh
<1961>
berpenyakit kusta
4Myerum
<6879>
di
 
 
pintu gerbang
6resh 5xtp
<8179> <6607>
Seseorang
8sya
<376>
berkata
7wrmayw
<559>
kepada
9la
<413>
yang lain
10wher
<7453>
Mengapa
11hm
<4100>
kita
12wnxna
<587>
duduk-duduk
 
 
di
13Mybsy
<3427>
sini
14hp
<6311>
sampai
15de
<5704>
mati
16wntm
<4191>
4
Jika
1Ma
<518>
kita
 
 
berkata
2wnrma
<559>
Kita akan
 
 
masuk
3awbn
<935>
ke
 
 
kota
4ryeh
<5892>
sementara ada
 
 
kelaparan
5berhw
<7458>
di
 
 
kota
6ryeb
<5892>
kita akan
 
 
mati
7wntmw
<4191>
di
 
 
sana
8Ms
<8033>
Namun
 
 
jika
9Maw
<518>
kita
 
 
tinggal
10wnbsy
<3427>
di
 
 
sini
11hp
<6311>
kita juga akan
 
 
mati
12wntmw
<4191>
Sekarang
13htew
<6258>
mari
14wkl
<1980>
kita menyeberang
15hlpnw
<5307>
ke
16la
<413>
perkemahan
17hnxm
<4264>
tentara
 
 
Aram
18Mra
<758>
Jika
19Ma
<518>
mereka membiarkan kita
 
 
hidup
20wnyxy
<2421>
kita akan
 
 
hidup
21hyxn
<2421>
tetapi
 
 
jika
22Maw
<518>
mereka
 
 
membunuh
23wntymy
<4191>
kita maka kita akan
 
 
mati
24wntmw
<4191>
5
Lalu mereka
 
 
bangkit
1wmwqyw
<6965>
pada waktu
 
 
senja
2Psnb
<5399>
untuk
 
 
masuk
3awbl
<935>
ke
4la
<413>
perkemahan
5hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
6Mra
<758>
Saat mereka
 
 
sampai
7wabyw
<935>
di
8de
<5704>
pinggir
9huq
<7097>
perkemahan
10hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
11Mra
<758>
itu
 
 
ternyata
12hnhw
<2009>
tidak ada
13Nya
<369>
orang
15sya
<376>
di sana
14Ms
<8033>
6
Tuhan
1yndaw
<136>
telah membuat
3ta
<853>
tentara
4hnxm
<4264>
Aram
5Mra
<758>
itu
 
 
mendengar
2eymsh
<8085>
bunyi
6lwq
<6963>
kereta
7bkr
<7393>
bunyi
8lwq
<6963>
kuda
9owo
<5483>
dan
 
 
bunyi
10lwq
<6963>
tentara
11lyx
<2428>
yang
 
 
sangat besar
12lwdg
<1419>
sehingga mereka
 
 
berkata
13wrmayw
<559>
seorang
14sya
<376>
kepada
15la
<413>
yang
 
 
lain
16wyxa
<251>
Sesungguhnya
17hnh
<2009>
Raja
20Klm
<4428>
Israel
21larvy
<3478>
telah
 
 
memberi upah
18rkv
<7936>
kepada
19wnyle
<5921>
 
22ta
<853>
raja-raja
23yklm
<4428>
orang Het
24Mytxh
<2850>
dan
25taw
<853>
raja-raja
26yklm
<4428>
orang
 
 
Mesir
27Myrum
<4714>
untuk
 
 
datang
28awbl
<935>
menyerang kita
29wnyle
<5921>
7
Oleh sebab itu mereka
 
 
bangkit
1wmwqyw
<6965>
pada
 
 
waktu senja
3Psnb
<5399>
untuk
 
 
melarikan diri
2wownyw
<5127>
dengan
 
 
meninggalkan
4wbzeyw
<5800>
 
5ta
<853>
kemah
6Mhylha
<168>
 
7taw
<853>
kuda
8Mhyowo
<5483>
dan
9taw
<853>
keledai
10Mhyrmx
<2543>
mereka di
 
 
tempat perkemahan
11hnxmh
<4264>
 
12rsak
<834>
itu
13ayh
<1931>
Mereka
 
 
melarikan diri
14wonyw
<5127>
untuk
15la
<413>
menyelamatkan
 
 
jiwanya
16Mspn
<5315>
8
 
1wabyw
<935>
Orang-orang kusta
2Myerumh
<6879>
itu
3hlah
<428>
sampai
4de
<5704>
di
 
 
pinggir
5huq
<7097>
perkemahan
6hnxmh
<4264>
dan
 
 
masuk
7wabyw
<935>
ke
8la
<413>
sebuah
 
 
kemah
9lha
<168>
lalu
10dxa
<259>
makan
11wlkayw
<398>
dan
 
 
minum
12wtsyw
<8354>
Lalu mereka
 
 
mengangkat
13wavyw
<5375>
dari
 
 
sana
14Msm
<8033>
perak
15Pok
<3701>
dan
 
 
emas
16bhzw
<2091>
serta
 
 
pakaian
17Mydgbw
<899>
dan
 
 
pergi
18wklyw
<1980>
untuk
 
 
menyembunyikannya
19wnmjyw
<2934>
Lalu mereka
 
 
kembali
20wbsyw
<7725>
untuk
 
 
masuk
21wabyw
<935>
ke
22la
<413>
dalam
 
 
kemah
23lha
<168>
yang
 
 
lain
24rxa
<312>
dan
 
 
mengangkat
25wavyw
<5375>
barang-barang juga dari
 
 
sana
26Msm
<8033>
dan
 
 
pergi
27wklyw
<1980>
untuk
 
 
menyembunyikannya
28wnmjyw
<2934>
9
Kemudian
 
 
seorang
2sya
<376>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
3la
<413>
yang lain
4wher
<7453>
Yang
 
 
kita
7wnxna
<587>
perbuat
8Myve
<6213>
tidaklah
5al
<3808>
patut
6Nk
<3651>
Hari
9Mwyh
<3117>
ini
10hzh
<2088>
adalah
 
 
waktu
11Mwy
<3117>
untuk
 
 
kabar yang baik
12hrvb
<1309>
dan
13awh
<1931>
kita
14wnxnaw
<587>
hanya
 
 
tinggal diam
15Mysxm
<2814>
Jika kita
 
 
menanti
16wnykxw
<2442>
sampai
17de
<5704>
fajar menyingsing
18rwa
<216>
besok pagi
19rqbh
<1242>
kita akan
 
 
mendapat
20wnaumw
<4672>
hukuman
21Nwwe
<5771>
Oleh sebab itu mari kita
22htew
<6258>
pergi
23wkl
<1980>
untuk
 
 
menghadap
24habnw
<935>
dan
 
 
memberitahukan
25hdygnw
<5046>
ke
 
 
istana
26tyb
<1004>
raja
27Klmh
<4428>
10
Lalu mereka
 
 
pergi
1wabyw
<935>
dan
 
 
berseru
2warqyw
<7121>
kepada
3la
<413>
penunggu pintu gerbang
4res
<7778>
untuk
5ryeh
<5892>
memberi tahu
6wdygyw
<5046>
orang-orang
 
 
itu
7Mhl
<1992>
katanya
8rmal
<559>
Kami sudah
 
 
masuk
9wnab
<935>
ke
10la
<413>
perkemahan
11hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
12Mra
<758>
Ternyata
13hnhw
<2009>
tidak
14Nya
<369>
ada
 
 
orang
16sya
<376>
di sana
15Ms
<8033>
bahkan
 
 
suara
17lwqw
<6963>
manusia
18Mda
<120>
 
19yk
<3588>
kecuali
20Ma
<518>
kuda-kuda
21owoh
<5483>
dan
22rwoa
<631>
keledai
23rwmxhw
<2543>
yang
 
 
tertambat
24rwoa
<631>
di
 
 
tempat perkemahan
25Mylhaw
<168>
kepunyaan
26rsak
<834>
orang-orang itu
27hmh
<1992>
11
Para
 
 
penunggu pintu gerbang
2Myresh
<7778>
berseru
1arqyw
<7121>
untuk
 
 
memberitahukan
3wdygyw
<5046>
hal itu ke
 
 
dalam
6hmynp
<6441>
istana
4tyb
<1004>
raja
5Klmh
<4428>
12
Raja
2Klmh
<4428>
bangun
1Mqyw
<6965>
pada
 
 
malam hari
3hlyl
<3915>
lalu
 
 
berkata
4rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
para
 
 
pegawainya
6wydbe
<5650>
Biarlah
8an
<4994>
aku
 
 
beritahukan
7hdyga
<5046>
kepadamu apa
10ta 9Mkl
<853> <0>
yang
11rsa
<834>
dilakukan
12wve
<6213>
oleh
13wnl
<0>
orang-orang Aram
14Mra
<758>
itu Mereka
 
 
mengetahui
15wedy
<3045>
bahwa
16yk
<3588>
kita
18wnxna
<587>
sedang
 
 
menderita kelaparan
17Myber
<7457>
sehingga mereka
 
 
keluar
19wauyw
<3318>
dari
20Nm
<4480>
perkemahan
21hnxmh
<4264>
itu untuk
 
 
bersembunyi
22hbxhl
<2247>
di
 
 
padang
23*hdvb {hdvhb}
<7704>
sambil
 
 
berpikir
24rmal
<559>
Apabila
25yk
<3588>
mereka
 
 
keluar
26wauy
<3318>
dari
27Nm
<4480>
kota
28ryeh
<5892>
kita akan
 
 
menangkap
29Mvptnw
<8610>
mereka
 
 
hidup-hidup
30Myyx
<2416>
lalu
 
 
masuk
33abn
<935>
ke dalam
31law
<413>
kota
32ryeh
<5892>
13
Salah
 
 
seorang
2dxa
<259>
pegawainya
3wydbem
<5650>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
4rmayw
<559>
Biarkanlah
 
 
kiranya
6an
<4994>
kami
 
 
mengambil
5wxqyw
<3947>
lima
7hsmx
<2568>
ekor
 
 
dari
8Nm
<4480>
kuda
9Myowoh
<5483>
yang masih
 
 
tersisa
10Myrasnh
<7604>
dan
11rsa
<834>
tinggal
12wrasn
<7604>
di kota ini
13hb
<0>
Sesungguhnya
14Mnh
<2009>
seluruh
15lkk
<3605>
jumlah
16*Nwmh {Nwmhh}
<1995>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
di
18rsa
<834>
kota
 
 
ini
19wrasn
<7604>
 
20hb
<0>
sekarang
21Mnh
<2005>
sama keadaannya seperti
 
 
jumlah
23Nwmh
<1995>
seluruh
22lkk
<3605>
orang
 
 
Israel
24larvy
<3478>
yang
25rsa
<834>
sudah
 
 
habis
26wmt
<8552>
mati itu Biarlah kita
 
 
mengutus
27hxlsnw
<7971>
orang untuk
 
 
melihatnya
28harnw
<7200>
14
Lalu mereka
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
dua
2yns
<8147>
kereta
3bkr
<7393>
kuda
4Myowo
<5483>
dan
 
 
raja
6Klmh
<4428>
menyuruh
5xlsyw
<7971>
mereka untuk
 
 
menyusul
7yrxa
<310>
tentara
8hnxm
<4264>
Aram
9Mra
<758>
sambil
 
 
berkata
10rmal
<559>
Pergilah
11wkl
<1980>
untuk
 
 
melihatnya
12warw
<7200>
15
Mereka
 
 
pergi
1wklyw
<1980>
untuk
 
 
menyusul
2Mhyrxa
<310>
orang-orang itu
 
 
sampai
3de
<5704>
ke
 
 
Sungai Yordan
4Ndryh
<3383>
Ternyata
5hnhw
<2009>
seluruh
6lk
<3605>
jalan
7Krdh
<1870>
itu
 
 
penuh
8halm
<4392>
dengan
 
 
pakaian
9Mydgb
<899>
dan
 
 
barang-barang
10Mylkw
<3627>
yang
11rsa
<834>
dilemparkan
12wkylsh
<7993>
oleh orang-orang
 
 
Aram
13Mra
<758>
ketika mereka
 
 
terburu-buru
14*Mzpxb {Mzpxhb}
<2648>
Lalu
 
 
para utusan
16Mykalmh
<4397>
itu
 
 
kembali
15wbsyw
<7725>
untuk
 
 
memberitahukannya
17wdgyw
<5046>
kepada
 
 
raja
18Klml
<4428>
16
Kemudian
 
 
penduduk
2Meh
<5971>
keluar
1auyw
<3318>
untuk
 
 
menjarah
3wzbyw
<962>
 
4ta
<853>
perkemahan
5hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
6Mra
<758>
itu Oleh sebab itu
7yhyw
<1961>
sesukat
8hao
<5429>
tepung yang terbaik
9tlo
<5560>
berharga
 
 
sesyikal
10lqsb
<8255>
dan
 
 
sesukat
11Mytaow
<5429>
jelai
12Myrev
<8184>
berharga
 
 
sesyikal
13lqsb
<8255>
sesuai dengan
 
 
firman
14rbdk
<1697>
TUHAN
15hwhy
<3068>
17
Lalu
 
 
raja
1Klmhw
<4428>
menetapkan kekuasaan
2dyqph
<6485>
kepada
3ta
<853>
perwira
4sylsh
<7991>
yang
5rsa
<834>
menjadi ajudannya
6Nesn
<8172>
itu
 
 
untuk
7le
<5921>
mengawasi
9le 8wdy
<5921> <3027>
pintu gerbang
10resh
<8179>
Namun
 
 
rakyat
12Meh
<5971>
menginjak-injaknya
11whomryw
<7429>
di
 
 
pintu gerbang
13resb
<8179>
sehingga dia
 
 
mati
14tmyw
<4191>
seperti
 
 
yang
15rsak
<834>
telah
 
 
dikatakan
16rbd
<1696>
oleh
 
 
abdi
17sya
<376>
Allah
18Myhlah
<430>
pada waktu dia
19rsa
<834>
berbicara
20rbd
<1696>
ketika
 
 
raja
22Klmh
<4428>
datang menemuinya
21tdrb
<3381>
 
23wyla
<413>
18
Lalu
 
 
terjadilah
1yhyw
<1961>
sesuai dengan yang
 
 
dikatakan
2rbdk
<1696>
oleh
 
 
abdi
3sya
<376>
Allah
4Myhlah
<430>
itu
 
 
kepada
5la
<413>
raja
6Klmh
<4428>
demikian
7rmal
<559>
Dua
 
 
sukat
8Mytao
<5429>
jelai
9Myrev
<8184>
akan berharga
 
 
sesyikal
10lqsb
<8255>
dan
 
 
sesukat
11haow
<5429>
tepung terbaik
12tlo
<5560>
akan berharga
 
 
sesyikal
13lqsb
<8255>
Itu akan
 
 
terjadi
14hyhy
<1961>
besok
16rxm
<4279>
pada
 
 
waktu
15tek
<6256>
seperti ini di
 
 
pintu gerbang
17resb
<8179>
Samaria
18Nwrms
<8111>
19
Namun
 
 
perwira
2sylsh
<7991>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
kepada
3ta
<853>
abdi
4sya
<376>
Allah
5Myhlah
<430>
pada saat itu
6rmayw
<559>
Sekalipun
7hnhw
<2009>
TUHAN
8hwhy
<3068>
membuat
9hve
<6213>
tingkap-tingkap
10twbra
<699>
di
 
 
langit
11Mymsb
<8064>
akankah
12hyhyh
<1961>
hal
13rbdk
<1697>
itu
14hzh
<2088>
terjadi Lalu Elisa
 
 
menjawab
15rmayw
<559>
Lihatlah
16Knh
<2005>
kamu akan
 
 
melihatnya
17har
<7200>
dengan
 
 
matamu
18Kynyeb
<5869>
tetapi engkau
19Msmw
<8033>
tidak
20al
<3808>
akan
 
 
makan
21lkat
<398>
dari sana
 
 
20
 
2wl 1yhyw
<0> <1961>
Demikianlah
3Nk
<3651>
hal itu terjadi
5wta
<853>
Rakyat
6Meh
<5971>
menginjak-injaknya
4womryw
<7429>
di
 
 
pintu gerbang
7resb
<8179>
sehingga dia
 
 
mati
8tmyw
<4191>
 
9o
<0>