Prev Chapter 1 Chronicles 11 Next Chapter
1
Seluruh
2lk
<3605>
Israel
3larvy
<3478>
berkumpul
1wubqyw
<6908>
menghadap
4la
<413>
Daud
5dywd
<1732>
di
 
 
Hebron
6hnwrbx
<2275>
dan
 
 
berkata
7rmal
<559>
Lihatlah
8hnh
<2009>
kami
11wnxna
<587>
ini
 
 
darah
9Kmue
<6106>
dagingmu
10Krvbw
<1320>
2
Bahkan
1Mg
<1571>
pada
 
 
masa lalu
4Mwsls 2lwmt
<8032> <8543>
ketika
3Mg
<1571>
Saul
7lwas
<7586>
 
5Mg
<1571>
menjadi
6twyhb
<1961>
raja
8Klm
<4428>
engkaulah
9hta
<859>
yang
 
 
memimpin keluar
10ayuwmh
<3318>
dan
 
 
mengantar masuk
11aybmhw
<935>
orang
12ta
<853>
Israel
13larvy
<3478>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allahmu
16Kyhla
<430>
telah
 
 
berfirman
14rmayw
<559>
kepadamu
17Kl
<0>
Kamulah
18hta
<859>
yang akan
 
 
menggembalakan
19hert
<7462>
 
20ta
<853>
umat-Ku
21yme
<5971>
 
22ta
<853>
Israel
23larvy
<3478>
dan
 
 
kamulah
24htaw
<859>
yang akan
 
 
menjadi
25hyht
<1961>
raja
26dygn
<5057>
atas
27le
<5921>
umat-Ku
28yme
<5971>
Israel
29larvy
<3478>
3
Lalu
 
 
semua
2lk
<3605>
tua-tua
3ynqz
<2205>
Israel
4larvy
<3478>
datang
1wabyw
<935>
menghadap
5la
<413>
raja
6Klmh
<4428>
di
 
 
Hebron
7hnwrbx
<2275>
 
9Mhl
<0>
Daud
10dywd
<1732>
mengadakan
8trkyw
<3772>
perjanjian
11tyrb
<1285>
dengan mereka di
 
 
Hebron
12Nwrbxb
<2275>
di hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Mereka
 
 
mengurapi
15wxsmyw
<4886>
 
16ta
<853>
Daud
17dywd
<1732>
menjadi
 
 
raja
18Klml
<4428>
atas
19le
<5921>
Israel
20larvy
<3478>
seperti yang
 
 
TUHAN
22hwhy
<3068>
firmankan
21rbdk
<1697>
melalui
23dyb
<3027>
Samuel
24lawms
<8050>
 
25o
<0>
4
Daud
2dywd
<1732>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
yaitu
6ayh
<1931>
Yebus
7owby
<2982>
Orang Yebus
9yowbyh
<2983>
penduduk
10ybsy
<3427>
tanah
11Urah
<776>
itu tinggal
 
 
di sana
8Msw
<8033>
5
Penduduk
2ybsy
<3427>
Yebus
3owby
<2982>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
 
 
Daud
4dywdl
<1732>
Kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
dapat
 
 
masuk
6awbt
<935>
kemari
7hnh
<2008>
Namun
 
 
Daud
9dywd
<1732>
merebut
8dklyw
<3920>
 
10ta
<853>
benteng pertahanan
11tdum
<4686>
Sion
12Nwyu
<6726>
yaitu
13ayh
<1931>
kota
14rye
<5892>
Daud
15dywd
<1732>
6
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
Siapa
3lk
<3605>
saja yang lebih
 
 
dahulu
6hnwsarb
<7223>
menyerang
4hkm
<5221>
orang Yebus
5yowby
<2983>
akan
 
 
menjadi
7hyhy
<1961>
kepala
8sarl
<7218>
dan
 
 
pemimpin
9rvlw
<8269>
Yoab
12bawy
<3097>
anak
13Nb
<1121>
Zeruya
14hywru
<6870>
maju
10leyw
<5927>
lebih
 
 
dahulu
11hnwsarb
<7223>
sehingga dia
 
 
menjadi
15yhyw
<1961>
kepala
16sarl
<7218>
7
Kemudian
 
 
Daud
2dywd
<1732>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
benteng pertahanan
3dumb
<4679>
itu
 
 
Karena
4le
<5921>
itulah
5Nk
<3651>
benteng pertahanan itu
 
 
dinamai
6warq
<7121>
 
7wl
<0>
Kota
8rye
<5892>
Daud
9dywd
<1732>
8
Dia
 
 
membangun
1Nbyw
<1129>
sekeliling
3bybom
<5439>
kota
2ryeh
<5892>
itu
6dew
<5704>
dari
4Nm
<4480>
Milo
5awlmh
<4407>
dalam satu
 
 
lingkaran
7byboh
<5439>
penuh
 
 
Yoab
8bawyw
<3097>
membangun kembali
9hyxy
<2421>
bagian
10ta
<853>
selebihnya
11ras
<7605>
dari
 
 
kota
12ryeh
<5892>
itu
 
 
9
Kekuasaan
1Klyw
<1980>
Daud
2dywd
<1732>
semakin
3Kwlh
<1980>
bertambah
4lwdgw
<1419>
karena
 
 
TUHAN
5hwhyw
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
menyertai
7wme
<5973>
dia
8P
<0>
10
Inilah
1hlaw
<428>
para
 
 
kepala
2ysar
<7218>
pahlawan
3Myrwbgh
<1368>
yang
4rsa
<834>
Daud
5dywdl
<1732>
miliki Mereka
 
 
bersama
9Me
<5973>
seluruh
10lk
<3605>
Israel
11larvy
<3478>
memberinya dukungan
 
 
kuat
6Myqzxtmh
<2388>
dalam
7wme
<5973>
kerajaannya
8wtwklmb
<4438>
supaya dia
 
 
menjadi raja
12wkylmhl
<4427>
sesuai dengan
 
 
firman
13rbdk
<1697>
TUHAN
14hwhy
<3068>
mengenai
15le
<5921>
Israel
16larvy
<3478>
 
17o
<0>
11
Inilah
1hlaw
<428>
daftar
2rpom
<4557>
para
 
 
pahlawan
3Myrbgh
<1368>
Daud
5dywdl
<1732>
Yasobam
6Mebsy
<3434>
anak
7Nb
<1121>
Hakhmoni
8ynwmkx
<2453>
kepala
9sar
<7218>
tiga puluh
10*Mysylsh {Myswlsh}
<7970>
orang
 
 
Dialah
11awh
<1931>
yang
4rsa
<834>
mengayunkan
12rrwe
<5782>
 
13ta
<853>
tombaknya
14wtynx
<2595>
melawan
15le
<5921>
tiga
16sls
<7969>
ratus
17twam
<3967>
orang dan
 
 
membunuh
18llx
<2491>
mereka
 
 
sekaligus
19Mepb
<6471>
 
20txa
<259>
12
Sesudah
1wyrxaw
<310>
dia ada
 
 
Eleazar
2rzela
<499>
anak
3Nb
<1121>
Dodo
4wdwd
<1734>
orang
 
 
Ahohi
5yxwxah
<266>
Dia
6awh
<1931>
adalah salah satu dari
 
 
tiga
7hswlsb
<7969>
pahlawan
8Myrbgh
<1368>
itu
 
 
13
Dia
1awh
<1931>
ada
2hyh
<1961>
bersama
3Me
<5973>
Daud
4dywd
<1732>
di
5opb
<0>
Pas-Damim
6Mymd
<6450>
ketika orang
 
 
Filistin
7Mytslphw
<6430>
berkumpul
8wpoan
<622>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
untuk
 
 
berperang
10hmxlml
<4421>
Di
11yhtw
<1961>
sebidang
12tqlx
<2513>
tanah
13hdvh
<7704>
penuh
14halm
<4392>
jelai
15Myrwev
<8184>
di sana ketika
 
 
pasukan
16Mehw
<5971>
telah
 
 
melarikan diri
17won
<5127>
dari
 
 
hadapan
18ynpm
<6440>
orang
 
 
Filistin
19Mytslp
<6430>
14
tiga pahlawan itu
 
 
berdiri
1wbuytyw
<3320>
di
 
 
tengah-tengah
2Kwtb
<8432>
ladang
3hqlxh
<2513>
itu Mereka
 
 
mempertahankannya
4hwlyuyw
<5337>
dan
 
 
mengalahkan
5wkyw
<5221>
orang-orang
6ta
<853>
Filistin
7Mytslp
<6430>
TUHAN
9hwhy
<3068>
menyelamatkan
8eswyw
<3467>
mereka dengan
 
 
kemenangan
10hewst
<8668>
yang
 
 
besar
11hlwdg
<1419>
15
Sementara
 
 
tentara
13hnxmw
<4264>
Filistin
14Mytslp
<6430>
berkemah
15hnx
<2583>
di
 
 
Lembah
16qmeb
<6010>
Refaim
17Myapr
<7497>
 
1wdryw
<3381>
tiga
2hswls
<7969>
dari
3Nm
<4480>
antara
 
 
tiga puluh
4Myswlsh
<7970>
kepala
5sar
<7218>
itu datang
 
 
ke
6le
<5921>
Gunung Batu
7ruh
<6697>
untuk
 
 
menghadap
8la
<413>
Daud
9dywd
<1732>
di
 
 
dekat
10la
<413>
Gua
11trem
<4631>
Adulam
12Mlde
<5725>
16
Pada
 
 
waktu
2za
<227>
itu
 
 
Daud
1dywdw
<1732>
berada di dalam
 
 
kubu pertahanan
3hdwumb
<4686>
sementara pasukan
 
 
pendudukan
4byunw
<5333>
orang
 
 
Filistin
5Mytslp
<6430>
pada
 
 
waktu
6za
<227>
itu ada di
7tybb
<0>
Betlehem
8Mxl
<1035>
17
Lalu
 
 
Daud
2dywd
<1732>
berkata
3rmayw
<559>
dengan
 
 
penuh harap
1*wyatyw {watyw}
<183>
Sekiranya
4ym
<4310>
ada orang yang
 
 
memberiku
5ynqsy
<8248> ==>
air
6Mym
<4325>
minum
5ynqsy
<== <8248>
dari
 
 
sumur
7rwbm
<953>
 
8tyb
<0>
Betlehem
9Mxl
<1035>
di
10rsa
<834>
dekat
 
 
pintu gerbang
11resb
<8179>
18
Kemudian
 
 
tiga
2hslsh
<7969>
orang itu
 
 
menerobos
1weqbyw
<1234>
perkemahan
3hnxmb
<4264>
orang Filistin
4Mytslp
<6430>
dan
 
 
menimba
5wbasyw
<7579>
air
6Mym
<4325>
dari
 
 
sumur
7rwbm
<953>
 
8tyb
<0>
Betlehem
9Mxl
<1035>
yang
10rsa
<834>
ada di dekat
 
 
pintu gerbang
11resb
<8179>
Mereka
 
 
mengambilnya
12wavyw
<5375>
dan
 
 
membawanya
13wabyw
<935>
kepada
14la
<413>
Daud
15dywd
<1732>
Namun
 
 
Daud
18dywd
<1732>
tidak
16alw
<3808>
mau
17hba
<14>
meminumnya
19Mtwtsl
<8354>
melainkan
 
 
mempersembahkannya
20Konyw
<5258> ==>
kepada
21Mta
<853>
TUHAN
22hwhyl
<3068>
sebagai kurban curahan
20Konyw
<== <5258>
19
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Pantang bagiku
2hlylx
<2486>
ya
3yl
<0>
Allah
4yhlam
<430>
untuk
 
 
berbuat
5twvem
<6213>
demikian
6taz
<2063>
Patutkah aku

meminum
10htsa
<8354>
darah
7Mdh
<1818>
orang
8Mysnah
<582>
orang
9hlah
<428>
yang telah menempatkan

diri mereka
11Mtwspnb
<5315>
dalam bahaya

Sebab
12yk
<3588>
dengan mempertaruhkan

nyawa
13Mtwspnb
<5315>
mereka mereka
 
 
membawa
14Mwaybh
<935>
air ini Itulah sebabnya Daud

tidak
15alw
<3808>
mau
16hba
<14>
meminum
17Mtwtsl
<8354>
air itu

Inilah
18hla
<428>
yang
 
 
dilakukan
19wve
<6213>
oleh
 
 
tiga
20tsls
<7969>
pahlawan
21Myrwbgh
<1368>
itu
 
 
20
Abisai
1ysbaw
<52>
adik
2yxa
<251>
Yoab
3bawy
<3097>
 
4awh
<1931>
adalah
5hyh
<1961>
kepala
6sar
<7218>
dari
 
 
tiga
7hswlsh
<7969>
orang
 
 
itu
8awhw
<1931>
Dia
 
 
mengayunkan
9rrwe
<5782>
 
10ta
<853>
tombaknya
11wtynx
<2595>
melawan
12le
<5921>
tiga
13sls
<7969>
ratus
14twam
<3967>
orang dan
 
 
membunuh
15llx
<2490>
mereka semua Dia mendapat
16*wlw {alw}
<3808>
nama
17Ms
<8034>
di antara
 
 
tiga
18hswlsb
<7969>
orang itu
 
 
21
Di antara
1Nm
<4480>
tiga
2hswlsh
<7969>
orang itu dialah yang paling
3Mynsb
<8147>
dihormati
4dbkn
<3513>
dan
 
 
menjadi
5yhyw
<1961>
 
6Mhl
<0>
pemimpin
7rvl
<8269>
mereka Akan tetapi dia
 
 
tidak
10al
<3808>
dapat
 
 
menyamai
11ab
<935>
 
8dew
<5704>
tiga
9hswlsh
<7969>
orang itu
12o
<0>
22
Benaya
1hynb
<1141>
anak
2Nb
<1121>
Yoyada
3edywhy
<3077>
adalah
4Nb
<1121>
seorang
5sya
<376>
yang
 
 
gagah perkasa
6lyx
<2428>
dari
9Nm
<4480>
Kabzeel
10laubq
<6909>
yang
 
 
besar
7br
<7227>
jasanya
8Mylep
<6467>
Dialah
11awh
<1931>
yang
 
 
membunuh
12hkh
<5221>
 
13ta
<853>
dua
14yns
<8147>
pahlawan besar
15layra
<739>
dari
 
 
Moab
16bawm
<4124>
Dia
17awhw
<1931>
juga
 
 
turun
18dry
<3381>
ke
 
 
dalam
22Kwtb
<8432>
lubang
23rwbh
<953>
dan
 
 
membunuh
19hkhw
<5221>
seekor
20ta
<853>
singa
21yrah
<738>
pada suatu
 
 
hari
24Mwyb
<3117>
yang
 
 
bersalju
25glsh
<7950>
23
Benaya
 
 
juga
1awhw
<1931>
membunuh
2hkh
<5221>
 
3ta
<853>
seorang
4syah
<376>
Mesir
5yrumh
<4713>
yang
6sya
<376>
tingginya
7hdm
<4060>
lima
8smx
<2568>
hasta
9hmab
<520>
Di
 
 
tangan
10dybw
<3027>
orang itu ada
11yrumh
<4713>
tombak
12tynx
<2595>
seperti
 
 
pesa
13rwnmk
<4500>
tukang tenun
14Mygra
<707>
Namun Benaya
 
 
mendatangi
15dryw
<3381>
orang itu
 
 
dengan
16wyla
<413>
sebuah
 
 
tongkat
17jbsb
<7626>
Dia
 
 
merampas
18lzgyw
<1497>
 
19ta
<853>
tombak
20tynxh
<2595>
dari
 
 
tangan
21dym
<3027>
orang Mesir
22yrumh
<4713>
itu dan
 
 
membunuh
23whgrhyw
<2026>
orang itu dengan
 
 
tombaknya
24wtynxb
<2595>
sendiri
 
 
24
Itulah
1hla
<428>
perbuatan
2hve
<6213>
Benaya
3whynb
<1141>
anak
4Nb
<1121>
Yoyada
5edywhy
<3077>
Dia mendapat
6wlw
<0>
nama
7Ms
<8034>
di antara
 
 
tiga
8hswlsb
<7969>
pahlawan
9Myrbgh
<1368>
itu
 
 
25
Sesungguhnya
3wnh
<2005>
dia
 
 
dihormati
4dbkn
<3513>
di antara
1Nm
<4480>
tiga puluh
2Myswlsh
<7970>
orang itu tetapi
 
 
tidak
8al
<3808>
dapat
 
 
menyamai
9ab
<935>
 
6law 5awh
<413> <1931>
tiga
7hswlsh
<7969>
orang itu
 
 
Daud
11dywd
<1732>
mengangkat
10whmyvyw
<7760>
Benaya sebagai kepala
12le
<5921>
pengawalnya
13wtemsm
<4928>
 
14o
<0>
26
Para
 
 
pahlawan
1yrwbgw
<1368>
lain yang
 
 
gagah perkasa
2Mylyxh
<2428>
adalah
3hve
<0>
Asael
4la
<6214>
saudara
5yxa
<251>
Yoab
6bawy
<3097>
Elhanan
7Nnxla
<445>
anak
8Nb
<1121>
Dodo
9wdwd
<1734>
orang
10tybm
<0>
Betlehem
11Mxl
<1035>
 
12o
<0>
27
Samot
1twms
<8054>
orang Harod
2yrwrhh
<2033>
Heles
3Ulx
<2503>
orang Peloni
4ynwlph
<6397>
 
5o
<0>
28
Ira
1arye
<5896>
anak
2Nb
<1121>
Ikesh
3sqe
<6142>
orang Tekoa
4yewqth
<8621>
Abiezer
5rzeyba
<44>
orang
 
 
Anatot
6ytwtneh
<6069>
 
7o
<0>
29
Sibkhai
1ykbo
<5444>
orang
 
 
Husa
2ytsxh
<2843>
Ilai
3ylye
<5866>
orang
 
 
Ahohi
4yxwxah
<266>
 
5o
<0>
30
Maharai
1yrhm
<4121>
orang Netofa
2ytpjnh
<5200>
Heled
3dlx
<2466>
anak
4Nb
<1121>
Baana
5hneb
<1196>
orang Netofa
6ytpwjnh
<5200>
 
7o
<0>
31
Itai
1ytya
<863>
anak
2Nb
<1121>
Ribai
3ybyr
<7380>
dari
 
 
Gibea
4tebgm
<1390>
orang
5ynb
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
Benaya
7hynb o
<1141>
orang Piraton
8ynterph
<6553>
32
Hurai
1yrwx
<2360>
dari
 
 
Lembah
2ylxnm
<5158>
Gaas
3seg
<1608>
Abiel
4layba o
<22>
orang
 
 
Bet-Araba
5ytbreh
<6164>
 
6o
<0>
33
Azmawet
1twmze
<5820>
orang
 
 
Bahurim
2ymwrxbh
<978>
Elyahba
3abxyla
<455>
orang
 
 
Saalbon
4ynblesh
<8170>
 
5o
<0>
34
Anak
1ynb
<1121>
Hasyem
2Msh
<2044>
orang
 
 
Gizon
3ynwzgh
<1493>
Yonatan
4Ntnwy
<3129>
anak
5Nb
<1121>
Sage
6hgs
<7681>
orang Harari
7yrrhh
<2043>
 
8o
<0>
35
Ahiam
1Mayxa
<279>
anak
2Nb
<1121>
Sakhar
3rkv
<7940>
orang Harari
4yrrhh
<2043>
Elifal
5lpyla
<465>
anak
6Nb
<1121>
Ur
7rwa
<218>
 
8o
<0>
36
Hefer
1rpx
<2660>
orang
 
 
Mekherati
2ytrkmh
<4382>
Ahia
3hyxa
<281>
orang
 
 
Peloni
4ynlph
<6397>
 
5o
<0>
37
Hezro
1wrux
<2695>
orang
 
 
Karmel
2ylmrkh
<3761>
Naarai
3yren
<5293>
anak
4Nb
<1121>
Esbai
5ybza
<229>
 
6o
<0>
38
Yoel
1lawy
<3100>
saudara
2yxa
<251>
Natan
3Ntn
<5416>
Mibhar
4rxbm
<4006>
anak
5Nb
<1121>
Hagri
6yrgh
<1905>
 
7o
<0>
39
Zelek
1qlu
<6768>
orang Amon
2ynwmeh
<5984>
Naharai
3yrxn
<5171>
orang
 
 
Beerot
4ytrbh
<1307>
pembawa
5avn
<5375>
senjata
6ylk
<3627>
Yoab
7bawy
<3097>
anak
8Nb
<1121>
Zeruya
9hywru
<6870>
 
10o
<0>
40
Ira
1arye
<5896>
orang
 
 
Yetri
2yrtyh
<3505>
Gareb
3brg
<1619>
orang
 
 
Yetri
4yrtyh
<3505>
 
5o
<0>
41
Uria
1hyrwa
<223>
orang Het
2ytxh
<2850>
Zabad
3dbz
<2066>
anak
4Nb
<1121>
Ahlai
5ylxa
<304>
 
6o
<0>
42
Adina
1anyde
<5721>
anak
2Nb
<1121>
Siza
3azys
<7877>
orang Ruben
4ynbwarh
<7206>
Dialah
 
 
kepala
5sar
<7218>
orang Ruben
6ynbwarl
<7206>
dan
 
 
bersamanya
7wylew
<5921>
ada
 
 
tiga puluh
8Myswls
<7970>
orang
9o
<0>
43
Hanan
1Nnx
<2605>
anak
2Nb
<1121>
Maakha
3hkem
<4601>
Yosafat
4jpswyw
<3146>
orang
 
 
Mitni
5yntmh
<4981>
 
6o
<0>
44
Uzia
1ayze
<5814>
orang
 
 
Asytarot
2ytrtseh
<6254>
Syama
3ems
<8091>
dan
 
 
Yeiel
4*layeyw {laweyw}
<3273>
anak-anak
5ynb o
<1121>
Hotam
6Mtwx
<2369>
orang
 
 
Aroer
7yrereh
<6200>
 
8o
<0>
45
Yediael
1laeydy
<3043>
anak
2Nb
<1121>
Simri
3yrms
<8113>
dan
 
 
Yoha
4axyw
<3109>
saudaranya
5wyxa
<251>
orang
 
 
Tizi
6yuyth
<8491>
 
7o
<0>
46
Eliel
1layla
<447>
orang
 
 
Mahawim
2Mywxmh
<4233>
Yeribai
3ybyryw
<3403>
dan
 
 
Yosawya
4hywswyw
<3145>
anak-anak
5ynb
<1121>
Elnaam
6Menla
<493>
Yitma
7hmtyw
<3495>
orang
 
 
Moab
8ybawmh
<4125>
47
Dan
 
 
Eliel
1layla
<447>
Obed
2dbwew
<5744>
dan
 
 
Yaasiel
3layveyw
<3300>
orang
 
 
Mezobaya
4hybumh
<4677>
 
5P
<0>