Prev Chapter 2 Chronicles 5 Next Chapter
1
Seluruh
2lk
<3605>
pekerjaan
3hkalmh
<4399>
yang
4rsa
<834>
Salomo
6hmls
<8010>
lakukan
5hve
<6213>
untuk
 
 
bait
7tybl
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
telah
 
 
selesai
1Mlstw
<7999>
Salomo
10hmls
<8010>
memasukkan
9abyw o
<935>
 
11ta
<853>
barang-barang yang dikuduskan
12ysdq
<6944>
oleh
 
 
Daud
13dywd
<1732>
ayahnya
14wyba
<1>
yaitu
15taw
<853>
perak
16Pokh
<3701>
 
17taw
<853>
emas
18bhzh
<2091>
dan
19taw
<853>
semua
20lk
<3605>
peralatan
21Mylkh
<3627>
itu dan
 
 
meletakkannya
22Ntn
<5414>
di dalam
 
 
perbendaharaan
23twruab
<214>
bait
24tyb
<1004>
Allah
25Myhlah
<430>
 
26P
<0>
2
Kemudian
1za
<227>
Salomo
3hmls
<8010>
mengumpulkan
2lyhqy
<6950>
di
15la
<413>
Yerusalem
16Mlswry
<3389>
para
4ta
<853>
tua-tua
5ynqz
<2205>
Israel
6larvy
<3478>
dan
7taw
<853>
semua
8lk
<3605>
kepala
9ysar
<7218>
suku
10twjmh
<4294>
yakni para
 
 
pemimpin
11yayvn
<5387>
kaum
12twbah
<1>
orang
13ynbl
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
untuk
 
 
mengangkut
17twlehl
<5927>
 
18ta
<853>
Tabut
19Nwra
<727>
Perjanjian
20tyrb
<1285>
TUHAN
21hwhy
<3068>
dari
24ayh
<1931>
Sion
25Nwyu
<6726>
kota
22ryem
<5892>
Daud
23dywd
<1732>
3
Lalu
 
 
semua
4lk
<3605>
orang
5sya
<376>
Israel
6larvy
<3478>
berkumpul
1wlhqyw
<6950>
di
2la
<413>
hadapan
 
 
raja
3Klmh
<4428>
pada
 
 
hari raya
7gxb
<2282>
pada
8awh
<1931>
bulan
9sdxh
<2320>
ketujuh
10yebsh
<7637>
4
Setelah
1wabyw
<935>
semua
2lk
<3605>
tua-tua
3ynqz
<2205>
Israel
4larvy
<3478>
datang
 
 
orang-orang Lewi
6Mywlh
<3881>
mengangkat
5wavyw
<5375>
 
7ta
<853>
tabut
8Nwrah
<727>
itu
 
 
5
Mereka
 
 
mengangkat
1wleyw
<5927>
 
2ta
<853>
tabut
3Nwrah
<727>
 
4taw
<853>
Tenda
5lha
<168>
Pertemuan
6dewm
<4150>
dan
7taw
<853>
semua
8lk
<3605>
barang
9ylk
<3627>
kudus
10sdqh
<6944>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
tenda
12lhab
<168>
itu Semuanya itu

diangkut
13wleh
<5927>
oleh para
14Mta
<853>
imam
15Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
16Mywlh
<3881>
6
Raja
1Klmhw
<4428>
Salomo
2hmls
<8010>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
umat
4tde
<5712>
Israel
5larvy
<3478>
yang
 
 
berkumpul
6Mydewnh
<3259>
di
7wyle
<5921>
hadapannya berdiri di
 
 
depan
8ynpl
<6440>
tabut
9Nwrah
<727>
itu lalu
 
 
mempersembahkan
10Myxbzm
<2076>
domba
11Nau
<6629>
dan
 
 
sapi
12rqbw
<1241>
yang
13rsa
<834>
tidak
14al
<3808>
terhitung
15wrpoy
<5608>
dan
 
 
tidak
16alw
<3808>
terbilang
17wnmy
<4487>
jumlahnya
18brm
<7230>
7
Para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
membawa
1waybyw
<935>
 
3ta
<853>
Tabut
4Nwra
<727>
Perjanjian
5tyrb
<1285>
itu
6hwhy
<3068>
ke
7la
<413>
tempatnya
8wmwqm
<4725>
di
9la
<413>
ruang belakang
10rybd
<1687>
bait
11tybh
<1004>
di
12la
<413>
ruang mahakudus
14Mysdqh 13sdq
<6944> <6944>
di
15la
<413>
bawah
16txt
<8478>
sayap
17ypnk
<3671>
kerub-kerub
18Mybwrkh
<3742>
8
Jadi
1wyhyw
<1961>
kerub-kerub
2Mybwrkh
<3742>
itu
 
 
membentangkan
3Myvrp
<6566>
sayap-sayapnya
4Mypnk
<3671>
di
 
 
atas
5le
<5921>
tempat
6Mwqm
<4725>
tabut
7Nwrah
<727>
itu sehingga
8wokyw
<3680>
kerub-kerub
9Mybwrkh
<3742>
itu menudungi
10le
<5921>
tabut
11Nwrah
<727>
itu dan
12lew
<5921>
kayu-kayu pengusungnya
13wydb
<905>
dari
 
 
atas
14hlemlm
<4605>
9
Kayu-kayu pengusung
2Mydbh
<905>
itu sangat
 
 
panjang
1wkyrayw
<748>
sehingga
 
 
ujungnya
4ysar
<7218>
terlihat
3waryw
<7200>
dari
6Nm
<4480>
tempat kudus
10rybdh
<1687> ==>
 
7Nwrah
<727>
di
8le
<5921>
depan
9ynp
<6440>
ruang belakang
10rybdh
<== <1687>
Namun
 
 
kayu-kayu pengusung
5Mydbh
<905>
itu
 
 
tidak
11alw
<3808>
terlihat
12wary
<7200>
dari luar
13huwxh
<2351>
 
14yhyw
<1961>
Di sanalah
15Ms
<8033>
tempatnya
 
 
sampai
16de
<5704>
saat
17Mwyh
<3117>
ini
18hzh
<2088>
10
Tidak
1Nya
<369>
ada apa pun di dalam
 
 
tabut
2Nwrab
<727>
itu
 
 
selain
3qr
<7535>
dua
4yns
<8147>
loh batu
5twxlh
<3871>
yang
6rsa
<834>
diletakkan
7Ntn
<5414>
Musa
8hsm
<4872>
di dalamnya
 
 
ketika
10rsa
<834>
TUHAN
12hwhy
<3068>
mengikat
11trk
<3772>
perjanjian
 
 
dengan
13Me
<5973>
orang
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
di
 
 
Gunung Horeb
9brxb
<2722>
setelah mereka
 
 
keluar
16Mtaub
<3318>
dari
 
 
Mesir
17Myrumm
<4714>
 
18P
<0>
11
Kemudian para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
 
1yhyw
<1961>
keluar
2taub
<3318>
dari
4Nm
<4480>
ruang kudus
5sdqh
<6944>
 
6yk
<3588>
Semua
7lk
<3605>
imam
8Mynhkh
<3548>
yang
 
 
hadir
9Myaumnh
<4672>
telah
 
 
menguduskan diri
10wsdqth
<6942>
dan
 
 
tidak
11Nya
<369>
lagi
 
 
menunggu
12rwmsl
<8104>
sesuai giliran
13twqlxml
<4256>
12
Semua
3Mlkl
<3605>
penyanyi
2Myrrsmh
<7891>
dari
 
 
keturunan Lewi
1Mywlhw
<3881>
yaitu
 
 
Asaf
4Poal
<623>
Heman
5Nmyhl
<1968>
Yedutun
6Nwtdyl
<3038>
beserta
 
 
anak-anak
7Mhynblw
<1121>
dan
 
 
saudara-saudaranya
8Mhyxalw
<251>
berdiri
14Mydme
<5975>
di
 
 
timur
15xrzm
<4217>
mazbah
16xbzml
<4196>
dengan
 
 
mengenakan
9Mysblm
<3847>
linen
10Uwb
<948>
halus dan dengan
 
 
ceracap
11Mytlumb
<4700>
gambus
12Mylbnbw
<5035>
dan
 
 
kecapi
13twrnkw
<3658>
Bersama
17Mhmew
<5973>
mereka ada
 
 
seratus
19haml
<3967>
dua puluh
20Myrvew
<6242>
imam
18Mynhk
<3548>
peniup
21*Myruxm {Myrruxm}
<2690>
nafiri
22twruuxb
<2689>
13
Secara
1yhyw
<1961>
serentak
2dxak
<259>
para
 
 
peniup nafiri
3*Myruxml {Myruuxml}
<2690>
dan
 
 
penyanyi
4Myrrsmlw
<7891>
itu
 
 
memperdengarkan
5eymshl
<8085>
paduan
7dxa
<259>
suaranya
6lwq
<6963>
untuk
 
 
menyanyikan puji-pujian
8llhl
<1984>
dan
 
 
syukur
9twdhlw
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
Ketika mereka
 
 
mengangkat
11Myrhkw
<7311>
suara
12lwq
<6963>
dengan
 
 
nafiri
13twruuxb
<2689>
ceracap
14Mytlumbw
<4700>
dan
 
 
alat-alat
15ylkbw
<3627>
musik
16rysh
<7892>
lainnya sambil
 
 
memuji
17llhbw
<1984>
TUHAN
18hwhyl
<3068>
Sebab
19yk
<3588>
Dia
 
 
baik
20bwj
<2896>
Sesungguhnya
21yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
22Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
23wdox
<2617>
bait
24tybhw
<1004>
itu yakni
 
 
bait
27tyb
<1004>
TUHAN
28hwhy
<3068>
dipenuhi
25alm
<4390>
dengan
 
 
awan
26Nne
<6051>
14
Para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
tidak
1alw
<3808>
mampu
2wlky
<3201>
berdiri
4dwmel
<5975>
untuk
 
 
menyelenggarakan
5trsl
<8334>
ibadah
 
 
karena
6ynpm
<6440>
awan
7Nneh
<6051>
itu
 
 
sebab
8yk
<3588>
kemuliaan
10dwbk
<3519>
TUHAN
11hwhy
<3068>
memenuhi
9alm
<4390>
 
12ta
<853>
bait
13tyb
<1004>
Allah
14Myhlah
<430>
 
15P
<0>