Prev Chapter 2 Chronicles 6 Next Chapter
1
Pada
 
 
waktu
1za
<227>
itu
 
 
Salomo
3hmls
<8010>
berkata
2rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
berfirman
5rma
<559>
bahwa Dia akan
 
 
tinggal
6Nwksl
<7931>
dalam
 
 
kekelaman
7lpreb
<6205>
2
Aku
1ynaw
<589>
telah
 
 
membangun
2ytynb
<1129>
bait
3tyb
<1004>
agung
4lbz
<2073>
bagi-Mu
5Kl
<0>
tempat
6Nwkmw
<4349>
Engkau
 
 
bersemayam
7Ktbsl
<3427>
selama-lamanya
8Mymlwe
<5769>
3
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
memalingkan
1boyw
<5437>
 
3ta
<853>
wajahnya
4wynp
<6440>
dan
 
 
memberkati
5Krbyw
<1288>
 
6ta
<853>
seluruh
7lk
<3605>
umat
8lhq
<6951>
Israel
9larvy
<3478>
sementara
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
umat
11lhq
<6951>
Israel
12larvy
<3478>
berdiri
13dmwe
<5975>
4
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Terpujilah
2Kwrb
<1288>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
yang
6rsa
<834>
telah menggenapi dengan tangan-Nya apa yang
 
 
difirmankan-Nya
7rbd
<1696>
 
8wypb
<6310>
kepada
9ta
<853>
Daud
10dywd
<1732>
ayahku
11yba
<1>
 
13alm 12wydybw
<4390> <3027>
firman-Nya
14rmal
<559>
5
Sejak
1Nm
<4480>
hari
2Mwyh
<3117>
Aku
3rsa
<834>
membawa
4ytauwh
<3318>
 
5ta
<853>
umat-Ku
6yme
<5971>
keluar dari
 
 
tanah
7Uram
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
memilih
10ytrxb
<977>
satu pun
 
 
kota
11ryeb
<5892>
di antara
 
 
semua
12lkm
<3605>
suku
13yjbs
<7626>
Israel
14larvy
<3478>
untuk
 
 
membangun
15twnbl
<1129>
rumah
16tyb
<1004>
bagi
17twyhl
<1961>
nama-Ku
18yms
<8034>
di
 
 
sana
19Ms
<8033>
Aku juga
 
 
tidak
20alw
<3808>
memilih
21ytrxb
<977>
seorang
22syab
<376>
pun untuk
 
 
menjadi
23twyhl
<1961>
raja
24dygn
<5057>
atas
25le
<5921>
umat-Ku
26yme
<5971>
Israel
27larvy
<3478>
6
Namun Aku telah
 
 
memilih
1rxbaw
<977>
Yerusalem
2Mlswryb
<3389>
bagi
3twyhl
<1961>
nama-Ku
4yms
<8034>
di
 
 
sana
5Ms
<8033>
dan
 
 
memilih
6rxbaw
<977>
Daud
7dywdb
<1732>
untuk berkuasa
8twyhl
<1961>
atas
9le
<5921>
umat-Ku
10yme
<5971>
Israel
11larvy
<3478>
7
Lalu
 
 
Daud
4dywd
<1732>
ayahku
5yba
<1>
 
2Me 1yhyw
<5973> <1961>
berniat
3bbl
<3824>
membangun
6twnbl
<1129>
bait
7tyb
<1004>
bagi
 
 
nama
8Msl
<8034>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
8
Akan tetapi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
ayahku
5yba
<1>
Kamu
9Me 8hyh 7rsa 6Ney
<5973> <1961> <834> <3282>
berniat
10Kbbl
<3824>
mendirikan
11twnbl
<1129>
rumah
12tyb
<1004>
bagi
 
 
nama-Ku
13ymsl
<8034>
dan
17Me 16hyh 15yk
<5973> <1961> <3588>
niatmu
18Kbbl
<3824>
itu
 
 
memang baik
14twbyjh
<2895>
9
Namun
1qr
<7535>
bukan
3al
<3808>
kamu
2hta
<859>
yang akan
 
 
membangun
4hnbt
<1129>
rumah
5tybh
<1004>
itu
 
 
melainkan
6yk
<3588>
anak
7Knb
<1121>
kandungmu
9Kyulxm
<2504>
yang akan
 
 
lahir
8auwyh
<3318>
kelak
 
 
Dialah
10awh
<1931>
yang akan
 
 
membangun
11hnby
<1129>
rumah
12tybh
<1004>
itu bagi
 
 
nama-Ku
13ymsl
<8034>
10
Sekarang
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
menepati
1Mqyw
<6965>
 
3ta
<853>
janji
4wrbd
<1697>
yang
5rsa
<834>
Dia
 
 
firmankan
6rbd
<1696>
Aku telah
 
 
bangkit
7Mwqaw
<6965>
menggantikan
8txt
<8478>
Daud
9dywd
<1732>
ayahku
10yba
<1>
dan
 
 
duduk
11bsaw
<3427>
di
 
 
atas
12le
<5921>
takhta
13aok
<3678>
kerajaan
 
 
Israel
14larvy
<3478>
seperti
 
 
yang
15rsak
<834>
TUHAN
17hwhy
<3068>
firmankan
16rbd
<1696>
Aku telah
 
 
membangun
18hnbaw
<1129>
bait
19tybh
<1004>
bagi
 
 
nama
20Msl
<8034>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Allah
22yhla
<430>
Israel
23larvy
<3478>
11
Di
1Myvaw
<7760>
sana
2Ms
<8033>
aku menempatkan
3ta
<853>
tabut
4Nwrah
<727>
yang
5rsa
<834>
berisi
6Ms
<8033>
perjanjian
7tyrb
<1285>
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
9rsa
<834>
Dia
 
 
buat
10trk
<3772>
dengan
11Me
<5973>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
12
Salomo
 
 
berdiri
1dmeyw
<5975>
di
 
 
depan
2ynpl
<6440>
mazbah
3xbzm
<4196>
TUHAN
4hwhy
<3068>
di
 
 
hadapan
5dgn
<5048>
seluruh
6lk
<3605>
umat
7lhq
<6951>
Israel
8larvy
<3478>
sambil
 
 
menadahkan
9vrpyw
<6566>
tangannya
10wypk
<3709>
13
Dia
1yk
<3588>
membuat
2hve
<6213>
 
3hmls
<8010>
mimbar
4rwyk
<3595>
tembaga
5tsxn
<5178>
dan
 
 
meletakkannya
6whntyw
<5414>
di tengah-tengah
7Kwtb
<8432>
halaman
8hrzeh
<5835>
Panjangnya
11wkra
<753>
5
9smx
<2568>
hasta
10twma
<520>
lebarnya
14wbxr
<7341>
5
12smxw
<2568>
hasta
13twma
<520>
dan
 
 
tingginya
17wtmwq
<6967>
3
16swls
<7969>
hasta
15twmaw
<520>
Dia
 
 
berdiri
18dmeyw
<5975>
di atasnya
19wyle
<5921>
dan
 
 
bertelut
20Krbyw
<1288>
di atas
21le
<5921>
lututnya
22wykrb
<1290>
di hadapan
23dgn
<5048>
seluruh
24lk
<3605>
umat
25lhq
<6951>
Israel
26larvy
<3478>
dan
 
 
menadahkan
27vrpyw
<6566>
tangannya
28wypk
<3709>
ke
 
 
langit
29hmymsh
<8064>
14
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
Tidak
5Nya
<369>
ada
 
 
Allah
7Myhla
<430>
yang
 
 
seperti
6Kwmk
<3644>
Engkau baik di
 
 
langit
8Mymsb
<8064>
maupun di
 
 
bumi
9Urabw
<776>
Engkau
 
 
memegang
10rms
<8104>
teguh
 
 
perjanjian
11tyrbh
<1285>
dan
 
 
kasih setia
12doxhw
<2617>
kepada
 
 
hamba-hamba-Mu
13Kydbel
<5650>
yang
 
 
hidup
14Myklhh
<1980>
di
 
 
hadapan-Mu
15Kynpl
<6440>
dengan
 
 
segenap
16lkb
<3605>
hatinya
17Mbl
<3820>
15
Engkau
1rsa
<834>
memegang teguh
2trms
<8104>
apa yang Kaujanjikan kepada

hamba-Mu
3Kdbel
<5650>
Daud
4dywd
<1732>
ayahku
5yba
<1>
Engkau telah
7rsa
<834>
berfirman
8trbd
<1696>
kepada-Nya
6ta
<854>
dengan
10rbdtw 9wl
<1696> <0>
mulut-Mu
11Kypb
<6310>
dan
 
 
menggenapinya
13talm
<4390>
dengan
 
 
tangan-Mu
12Kdybw
<3027>
seperti yang terjadi pada
 
 
hari
14Mwyk
<3117>
ini
15hzh
<2088>
16
Sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
peganglah
5rms
<8104>
apa
9ta
<853>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
Kaufirmankan
11trbd
<1696>
kepada
 
 
hamba-Mu
6Kdbel
<5650>
Daud
7dywd
<1732>
ayahku
8yba
<1>
dengan
12wl
<0>
berfirman
13rmal
<559>
 
16Kl
<0>
Keturunanmu
17sya
<376>
yang akan
 
 
duduk
19bswy
<3427>
di atas
20le
<5921>
takhta
21aok
<3678>
Israel
22larvy
<3478>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
terputus
15trky
<3772>
di hadapan-Ku
18ynplm
<6440>
asalkan
24Ma 23qr
<518> <7535>
anak-anakmu
26Kynb
<1121>
tetap
25wrmsy
<8104>
hidup
29tkll
<1980>
 
27ta
<853>
menurut
28Mkrd
<1870>
hukum-Ku
30ytrwtb
<8451>
seperti
31rsak
<834>
kamu
 
 
hidup
32tklh
<1980>
di hadapan-Ku
33ynpl
<6440>
17
Sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
biarlah
 
 
terbukti
5Nmay
<539>
firman
6Krbd
<1697>
yang
7rsa
<834>
Kauucapkan
8trbd
<1696>
kepada
 
 
Daud
10dywdl
<1732>
hamba-Mu
9Kdbel
<5650>
itu
 
 
18
Namun
1yk
<3588>
benarkah
2Mnmah
<552>
Allah
4Myhla
<430>
mau
 
 
tinggal
3bsy
<3427>
bersama
5ta
<854>
manusia
6Mdah
<120>
di atas
7le
<5921>
bumi
8Urah
<776>
Lihat
9hnh
<2009>
langit
10Myms
<8064>
bahkan
 
 
langit
11ymsw
<8064>
di atas
 
 
langit
12Mymsh
<8064>
tidak dapat
13al
<3808>
menampung
14Kwlklky
<3557>
Engkau
 
 
apalagi
15Pa
<637>
 
16yk
<3588>
bait
17tybh
<1004>
 
18hzh
<2088>
yang
19rsa
<834>
kubangun
20ytynb
<1129>
ini
 
 
19
Perhatikanlah
1tynpw
<6437>
 
2la
<413>
doa
3tlpt
<8605>
dan
5law
<413>
permohonan
6wtnxt
<8467>
hamba-Mu
4Kdbe
<5650>
ini ya
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahku
8yhla
<430>
Dengarlah
9emsl
<8085>
 
10la
<413>
seruan
11hnrh
<7440>
dan
12law
<413>
doa
13hlpth
<8605>
yang
14rsa
<834>
hamba-Mu
15Kdbe
<5650>
panjatkan
16llptm
<6419>
di
 
 
hadapan-Mu
17Kynpl
<6440>
20
Kiranya
1twyhl
<1961>
mata-Mu
2Kynye
<5869>
terbuka
3twxtp
<6605>
terhadap
4la
<413>
bait
5tybh
<1004>
ini
6hzh
<2088>
baik
 
 
siang
7Mmwy
<3119>
maupun
 
 
malam
8hlylw
<3915>
terhadap
9la
<413>
tempat
10Mwqmh
<4725>
yang
11rsa
<834>
Kaufirmankan
12trma
<559>
akan
13Mwvl
<7760>
Kautaruh
 
 
nama-Mu
14Kms
<8034>
di
 
 
sana
15Ms
<8033>
Dengarlah
16ewmsl
<8085>
 
17la
<413>
doa
18hlpth
<8605>
yang
19rsa
<834>
hamba-Mu
21Kdbe
<5650>
panjatkan
20llpty
<6419>
di
22la
<413>
tempat
23Mwqmh
<4725>
ini
24hzh
<2088>
21
Dan
 
 
dengarlah
1temsw
<8085>
 
2la
<413>
permohonan
3ynwnxt
<8469>
hamba-Mu
4Kdbe
<5650>
dan
 
 
umat-Mu
5Kmew
<5971>
Israel
6larvy
<3478>
yang
7rsa
<834>
mereka
 
 
panjatkan
8wllpty
<6419>
ke
9la
<413>
arah
 
 
tempat
10Mwqmh
<4725>
ini
11hzh
<2088>
Kiranya
 
 
Engkau
12htaw
<859>
mendengar
13emst
<8085>
dari
 
 
tempat
14Mwqmm
<4725>
kediaman-Mu
15Ktbs
<3427>
di
16Nm
<4480>
surga
17Mymsh
<8064>
dan jika Engkau
 
 
mendengarnya
18temsw
<8085>
kiranya Engkau akan
 
 
mengampuni
19txlow
<5545>
22
Jika
1Ma
<518>
seseorang
3sya
<376>
berdosa
2ajxy
<2398>
terhadap
 
 
sesamanya
4wherl
<7453>
lalu dia
 
 
mengangkat
5asnw
<5375>
 
6wb
<0>
sumpah
7hla
<422>
dengan
 
 
mengutuki
8wtlahl
<423>
diri dan
 
 
datang
9abw
<935>
bersumpah
10hla
<423>
di
 
 
depan
11ynpl
<6440>
mazbah-Mu
12Kxbzm
<4196>
di dalam
 
 
bait
13tybb
<1004>
ini
14hzh
<2088>
23
kiranya
 
 
Engkau
1htaw
<859>
mendengar
2emst
<8085>
dari
3Nm
<4480>
surga
4Mymsh
<8064>
dan akan
 
 
bertindak
5tyvew
<6213>
serta
 
 
mengadili
6tjpsw
<8199>
 
7ta
<853>
hamba-hamba-Mu
8Kydbe
<5650>
dengan
 
 
membalas
9byshl
<7725>
orang jahat
10esrl
<7563>
dengan menanggungkan
11ttl
<5414>
perbuatannya
12wkrd
<1870>
pada dirinya
 
 
sendiri
13wsarb
<7218>
dan
 
 
membenarkan
14qyduhlw
<6663>
orang
 
 
benar
15qydu
<6662>
dengan membalasnya sesuai dengan
17wl 16ttl
<0> <5414>
kebenarannya
18wtqduk
<6666>
 
19o
<0>
24
Jika
1Maw
<518>
umat-Mu
3Kme
<5971>
Israel
4larvy
<3478>
dikalahkan
2Pgny
<5062>
oleh
5ynpl
<6440>
musuhnya
6bywa
<341>
karena
7yk
<3588>
mereka telah
 
 
berdosa
8wajxy
<2398>
kepada-Mu
9Kl
<0>
tetapi mereka
 
 
berbalik
10wbsw
<7725>
dan
 
 
mengakui
11wdwhw
<3034>
 
12ta
<853>
nama-Mu
13Kms
<8034>
dan
 
 
berdoa
14wllpthw
<6419>
serta
 
 
memohon
15wnnxthw
<2603>
di
 
 
hadapan-Mu
16Kynpl
<6440>
di
 
 
bait
17tybb
<1004>
ini
18hzh
<2088>
25
kiranya
 
 
Engkau
1htaw
<859>
mendengar
2emst
<8085>
dari
3Nm
<4480>
surga
4Mymsh
<8064>
dan
 
 
mengampuni
5txlow
<5545>
dosa
6tajxl
<2403>
umat-Mu
7Kme
<5971>
Israel
8larvy
<3478>
dan
 
 
mengembalikan
9Mtwbyshw
<7725>
mereka
 
 
ke
10la
<413>
tanah
11hmdah
<127>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
Kauberikan
13httn
<5414>
kepada
 
 
mereka
14Mhl
<1992>
dan kepada
 
 
nenek moyang
15Mhytbalw
<1>
mereka
16P
<0>
26
Jika
1ruehb
<6113>
langit
2Mymsh
<8064>
tertutup dan
 
 
tidak
3alw
<3808>
ada
4hyhy
<1961>
hujan
5rjm
<4306>
sebab
6yk
<3588>
mereka telah
 
 
berdosa
7wajxy
<2398>
kepada-Mu
8Kl
<0>
lalu mereka
 
 
berdoa
9wllpthw
<6419>
di
10la
<413>
tempat
11Mwqmh
<4725>
ini
12hzh
<2088>
untuk
 
 
mengakui
13wdwhw
<3034>
 
14ta
<853>
nama-Mu
15Kms
<8034>
dan
 
 
berbalik
17Nwbwsy
<7725>
dari
 
 
dosa
16Mtajxm
<2403>
mereka
 
 
sebab
18yk
<3588>
Engkau yang
 
 
menindas
19Mnet
<6031>
mereka
 
 
27
kiranya
 
 
Engkau
1htaw
<859>
akan
 
 
mendengar
2emst
<8085>
dari
 
 
surga
3Mymsh
<8064>
dan
 
 
mengampuni
4txlow
<5545>
dosa
5tajxl
<2403>
hamba-hamba-Mu
6Kydbe
<5650>
dan
 
 
umat-Mu
7Kmew
<5971>
Israel
8larvy
<3478>
Sebab
9yk
<3588>
Engkaulah yang
 
 
mengajarkan
10Mrwt
<3384>
kepada
11la
<413>
mereka
 
 
jalan
12Krdh
<1870>
yang
 
 
baik
13hbwjh
<2896>
yang
14rsa
<834>
harus mereka
 
 
tempuh
15wkly
<1980>
dan
16hb
<0>
memberikan
17httnw
<5414>
hujan
18rjm
<4306>
ke atas
19le
<5921>
tanah-Mu
20Kura
<776>
yang
21rsa
<834>
telah
 
 
Kauberikan
22httn
<5414>
kepada
 
 
umat-Mu
23Kmel
<5971>
sebagai
 
 
milik pusaka
24hlxnl
<5159>
 
25o
<0>
28
Jika
2yk
<3588>
ada
3hyhy
<1961>
kelaparan
1ber
<7458>
di
 
 
negeri
4Urab
<776>
ini
 
 
jika
6yk
<3588>
ada
7hyhy
<1961>
penyakit sampar
5rbd
<1698>
hama
8Nwpds
<7711>
dan
 
 
penyakit tanaman
9Nwqryw
<3420>
belalang
10hbra
<697>
serta
 
 
belalang pelahap
11lyoxw
<2625>
dan
13hyhy 12yk
<1961> <3588>
jika
14yk
<3588>
 
16wl
<0>
musuh
17wybywa
<341>
mengepung
15ruy
<6696>
mereka di
 
 
pintu-pintu gerbang
19wyres
<8179>
negeri
18Urab
<776>
ini jika ada
20lk
<3605>
tulah
21egn
<5061>
atau
 
 
penyakit
23hlxm
<4245>
apa pun
22lkw
<3605>
29
apa
 
 
pun
1lk
<3605>
doa
2hlpt
<8605>
dan apa
 
 
pun
3lk
<3605>
permohonan
4hnxt
<8467>
yang
5rsa
<834>
dipanjatkan oleh siapa saja
6hyhy
<1961>
atau
7lkl
<3605>
oleh
8Mdah
<120>
segenap
9lklw
<3605>
umat-Mu
10Kme
<5971>
Israel
11larvy
<3478>
karena
 
 
mereka
12rsa
<834>
masing-masing
14sya
<376>
mengetahui
13wedy
<3045>
tulah
15wegn
<5061>
dan
 
 
penderitaannya
16wbakmw
<4341>
sendiri dengan
 
 
menadahkan
17vrpw
<6566>
tangannya
18wypk
<3709>
di
19la
<413>
bait
20tybh
<1004>
ini
21hzh
<2088>
30
kiranya
 
 
Engkau
1htaw
<859>
mendengar
2emst
<8085>
dari
3Nm
<4480>
surga
4Mymsh
<8064>
dari
 
 
tempat
5Nwkm
<4349>
kediaman-Mu
6Ktbs
<3427>
dan
 
 
mengampuni
7txlow
<5545>
serta
 
 
membalas
8httnw
<5414>
kepada
 
 
setiap orang
9syal
<376>
sesuai dengan
11wykrd
<1870> ==>
segala
10lkk
<3605>
perbuatannya
11wykrd
<== <1870>
karena Engkau
12rsa
<834>
mengenal
13edt
<3045>
 
14ta
<853>
hatinya
15wbbl
<3824>
Sebab
16yk
<3588>
hanya
18Kdbl
<905>
Engkaulah
17hta
<859>
yang
 
 
mengenal
19tedy
<3045>
 
20ta
<853>
hati
21bbl
<3824>
anak-anak
22ynb
<1121>
manusia
23Mdah
<120>
31
supaya
1Neml
<4616>
mereka
 
 
takut
2Kwaryy
<3372>
akan Engkau dan
 
 
hidup
3tkll
<1980>
di
 
 
jalan-jalan-Mu
4Kykrdb
<1870>
setiap
5lk
<3605>
hari
6Mymyh
<3117>
selama
7rsa
<834>
mereka
8Mh
<1992>
hidup
9Myyx
<2416>
di atas
10le
<5921>
 
11ynp
<6440>
tanah
12hmdah
<127>
yang
13rsa
<834>
Kauberikan
14httn
<5414>
kepada
 
 
nenek moyang
15wnytbal
<1>
kami
16o
<0>
32
Juga
1Mgw
<1571>
terhadap
2la
<413>
orang asing
3yrknh
<5237>
yang
4rsa
<834>
bukan
5al
<3808>
umat-Mu
6Kmem
<5971>
Israel
7larvy
<3478>
yang
8awh
<1931>
datang
9abw
<935>
dari
 
 
negeri
10Uram
<776>
yang
 
 
jauh
11hqwxr
<7350>
oleh
 
 
karena
12Neml
<4616>
nama-Mu
13Kms
<8034>
yang
 
 
besar
14lwdgh
<1419>
tangan-Mu
15Kdyw
<3027>
yang
 
 
kuat
16hqzxh
<2389>
dan
 
 
lengan-Mu
17Kewrzw
<2220>
yang
 
 
terangkat
18hywjnh
<5186>
jika dia
 
 
datang
19wabw
<935>
dan
 
 
berdoa
20wllpthw
<6419>
di
21la
<413>
bait
22tybh
<1004>
ini
23hzh
<2088>
33
kiranya
 
 
Engkau
1htaw
<859>
mendengar
2emst
<8085>
dari
3Nm
<4480>
surga
4Mymsh
<8064>
dari
 
 
tempat
5Nwkmm
<4349>
kediaman-Mu
6Ktbs
<3427>
Bertindaklah
7tyvew
<6213>
sesuai dengan
 
 
semua
8lkk
<3605>
yang
9rsa
<834>
diserukan
10arqy
<7121>
kepada-Mu
11Kyla
<413>
oleh
 
 
orang asing
12yrknh
<5237>
itu
 
 
supaya
13Neml
<4616>
semua
15lk
<3605>
bangsa
16yme
<5971>
di
 
 
bumi
17Urah
<776>
mengenal
14wedy
<3045>
 
18ta
<853>
nama-Mu
19Kms
<8034>
sehingga mereka
 
 
takut
20harylw
<3372>
akan Engkau seperti
21Kta
<853>
umat-Mu
22Kmek
<5971>
Israel
23larvy
<3478>
Dan supaya mereka
 
 
tahu
24tedlw
<3045>
bahwa
25yk
<3588>
nama-Mu
26Kms
<8034>
diserukan
27arqn
<7121>
atas
28le
<5921>
bait
29tybh
<1004>
yang
31rsa
<834>
telah
 
 
kubangun
32ytynb
<1129>
ini
30hzh
<2088>
34
Jika
1yk
<3588>
umat-Mu
3Kme
<5971>
maju
2auy
<3318>
berperang
4hmxlml
<4421>
melawan
5le
<5921>
musuh-musuhnya
6wybywa
<341>
ke
 
 
arah
7Krdb
<1870>
mana
8rsa
<834>
pun Engkau
 
 
menyuruh
9Mxlst
<7971>
mereka dan jika mereka
 
 
berdoa
10wllpthw
<6419>
kepada-Mu
11Kyla
<413>
ke
 
 
arah
12Krd
<1870>
kota
13ryeh
<5892>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
Kaupilih
16trxb
<977>
ini
14tazh
<2063>
dan ke
17hb
<0>
bait
18tybhw
<1004>
yang
19rsa
<834>
telah
 
 
kubangun
20ytynb
<1129>
bagi
 
 
nama-Mu
21Kmsl
<8034>
35
kiranya Engkau
 
 
mendengar
1temsw
<8085>
dari
2Nm
<4480>
surga
3Mymsh
<8064>
 
4ta
<853>
doa
5Mtlpt
<8605>
dan
6taw
<853>
permohonan
7Mtnxt
<8467>
mereka dan memberikan
8tyvew
<6213>
keadilan-Mu
9Mjpsm
<4941>
kepada mereka
 
 
36
Jika
1yk
<3588>
mereka
 
 
berdosa
2wajxy
<2398>
 
3Kl
<0>
sebab
4yk
<3588>
tidak ada
5Nya
<369>
manusia
6Mda
<120>
yang
7rsa
<834>
tidak
8al
<3808>
berdosa
9ajxy
<2398>
dan Engkau
 
 
murka
10tpnaw
<599>
serta
11Mb
<0>
menyerahkan
12Mttnw
<5414>
mereka
 
 
kepada
13ynpl
<6440>
musuh
14bywa
<341>
sehingga mereka
 
 
diangkut sebagai tawanan
16Mhybws 15Mwbsw
<7617> <7617>
ke
17la
<413>
negeri
18Ura
<776>
yang
 
 
jauh
19hqwxr
<7350>
atau
20wa
<176>
ke negeri yang
 
 
dekat
21hbwrq
<7138>
37
dan jika mereka sadar diri
1wbyshw
<7725>
di
2la
<413>
 
3Mbbl
<3824>
negeri
4Urab
<776>
tempat
5rsa
<834>
mereka
 
 
ditawan
6wbsn
<7617>
dan
7Ms
<8033>
berbalik
8wbsw
<7725>
serta
 
 
memohon
9wnnxthw
<2603>
kepada-Mu
10Kyla
<413>
di
 
 
negeri
11Urab
<776>
tempat mereka
 
 
ditawan
12Mybs
<7633>
dengan
 
 
berkata
13rmal
<559>
Kami telah
 
 
berdosa
14wnajx
<2398>
bersalah
15wnyweh
<5753>
dan berbuat
 
 
fasik
16wnesrw
<7561>
38
jika mereka
 
 
berbalik
1wbsw
<7725>
kepada-Mu
2Kyla
<413>
dengan
 
 
segenap
3lkb
<3605>
hati
4Mbl
<3820>
dan dengan
 
 
segenap
5lkbw
<3605>
jiwa
6Mspn
<5315>
di
 
 
negeri
7Urab
<776>
tempat
8Mybs
<7633>
mereka
 
 
telah
9rsa
<834>
diangkut sebagai tawanan
10wbs
<7617>
lalu
11Mta
<853>
berdoa
12wllpthw
<6419>
kepada-Mu ke
 
 
arah
13Krd
<1870>
negeri
14Mura
<776>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
Kauberikan
16httn
<5414>
kepada
 
 
nenek moyang
17Mtwbal
<1>
mereka ke
 
 
kota
18ryehw
<5892>
yang
19rsa
<834>
Kaupilih
20trxb
<977>
dan ke
 
 
bait
21tyblw
<1004>
yang
22rsa
<834>
telah
 
 
kubangun
23ytynb
<1129>
bagi
 
 
nama-Mu
24Kmsl
<8034>
ini
 
 
39
kiranya Engkau
 
 
mendengar
1temsw
<8085>
dari
2Nm
<4480>
surga
3Mymsh
<8064>
dari
 
 
tempat
4Nwkmm
<4349>
kediaman-Mu
5Ktbs
<3427>
segala
6ta
<853>
doa
7Mtlpt
<8605>
dan
8taw
<853>
permohonan
9Mhytnxt
<8467>
mereka Nyatakanlah
10tyvew
<6213>
keadilan-Mu
11Mjpsm
<4941>
kepada mereka dan
 
 
ampunilah
12txlow
<5545>
umat-Mu
13Kmel
<5971>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
berdosa
15wajx
<2398>
kepada-Mu
16Kl
<0>
40
Sekarang
1hte
<6258>
ya
 
 
Allahku
2yhla
<430>
 
3wyhy
<1961>
kiranya
4an
<4994>
mata-Mu
5Kynye
<5869>
terbuka
6twxtp
<6605>
dan
 
 
telinga-Mu
7Kynzaw
<241>
mendengar
8twbsq
<7183>
doa
9tlptl
<8605>
yang dipanjatkan di

tempat
10Mwqmh
<4725>
ini
11hzh
<2088>
 
12o
<0>
41
Sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4Myhla
<430>
bangkitlah
2hmwq
<6965>
ke
 
 
tempat perhentian-Mu
5Kxwnl
<5118>
Engkau
6hta
<859>
dan
 
 
tabut
7Nwraw
<727>
kekuatan-Mu
8Kze
<5797>
Ya
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11Myhla
<430>
kiranya
 
 
imam-imam-Mu
9Kynhk
<3548>
berpakaian
12wsbly
<3847>
keselamatan
13hewst
<8668>
dan
 
 
orang-orang kudus-Mu
14Kydyoxw
<2623>
bersukacita
15wxmvy
<8055>
karena
 
 
kebaikan-Mu
16bwjb
<2896>
42
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2Myhla
<430>
janganlah
3la
<408>
memalingkan
4bst
<7725>
wajah
5ynp
<6440>
orang yang Kauurapi
6Kyxysm
<4899>
Ingatlah
7hrkz
<2142>
kasih setia-Mu
8ydoxl
<2617>
kepada
 
 
Daud
9dywd
<1732>
hamba-Mu
10Kdbe
<5650>
itu
11P
<0>