Prev Chapter Ezra 3 Next Chapter
1
Ketika
1egyw
<5060>
bulan
2sdxh
<2320>
ketujuh
3yeybsh
<7637>
tiba dan keturunan-keturunan
4ynbw
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
berada di
 
 
kota-kota
6Myreb
<5892>
mereka
8Meh
<5971>
orang-orang
9syak
<376>
berkumpul
7wpoayw o
<622>
menjadi
 
 
satu
10dxa
<259>
di
11la
<413>
kota
 
 
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
 
13o
<0>
2
Lalu
 
 
Yesua
2ewsy
<3442>
anak
3Nb
<1121>
Yozadak
4qduwy
<3136>
dan
 
 
saudara-saudaranya
5wyxaw
<251>
para
 
 
imam
6Mynhkh
<3548>
dan
 
 
Zerubabel
7lbbrzw
<2216>
anak
8Nb
<1121>
Sealtiel
9laytlas
<7597>
dan
 
 
saudara-saudaranya
10wyxaw
<251>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
membangun
11wnbyw
<1129>
 
12ta
<853>
mazbah
13xbzm
<4196>
Allah
14yhla
<430>
Israel
15larvy
<3478>
untuk
 
 
mempersembahkan
16twlehl
<5927>
 
17wyle
<5921>
kurban bakaran
18twle
<5930>
di atasnya seperti yang
 
 
tertulis
19bwtkk
<3789>
dalam
 
 
Taurat
20trwtb
<8451>
Musa
21hsm
<4872>
abdi
22sya
<376>
Allah
23Myhlah
<430>
3
Mereka
 
 
membangun
1wnykyw
<3559>
mazbah
2xbzmh
<4196>
itu
 
 
di
3le
<5921>
tempat semula
4wytnwkm
<4350>
karena
5yk
<3588>
mereka
 
 
takut
6hmyab
<367>
kepada
7Mhyle
<5921>
penduduk
8ymem
<5971>
negeri
9twurah
<776>
itu Mereka
 
 
mempersembahkan
10*wleyw {leyw}
<5927>
kurban bakaran
12twle
<5930>
kepada
11wyle
<5921>
TUHAN
13hwhyl
<3068>
yakni
 
 
kurban bakaran
14twle
<5930>
pagi
15rqbl
<1242>
dan
 
 
petang
16brelw
<6153>
4
Mereka juga
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
Hari Raya
3gx
<2282>
Pondok Daun
4twkoh
<5521>
sebagaimana
 
 
tertulis
5bwtkk
<3789>
dan mempersembahkan
 
 
kurban bakaran
6tlew
<5930>
setiap
 
 
hari
8Mwyb 7Mwy
<3117> <3117>
sesuai dengan
 
 
jumlah
9rpomb
<4557>
yang ditetapkan dalam
 
 
peraturan
10jpsmk
<4941>
 
11rbd
<1697>
setiap
12Mwy
<3117>
hari
13wmwyb
<3117>
5
Setelah
1Nkyrxaw
<310>
itu mereka mempersembahkan

kurban bakaran
2tle
<5930>
secara tetap
3dymt
<8548>
baik pada
 
 
bulan baru
4Mysdxlw
<2320>
maupun pada
 
 
semua
5lklw
<3605>
hari raya
6ydewm
<4150>
yang telah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
kuduskan
8Mysdqmh
<6942>
dan kurban dari

setiap orang
9lklw
<3605>
yang
 
 
mempersembahkan
10bdntm
<5068> ==>
persembahan
11hbdn
<5071>
sukarela
11hbdn 10bdntm
<== <5071> <5068>
kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
6
Sejak
 
 
hari
1Mwym
<3117>
pertama
2dxa
<259>
pada
 
 
bulan
3sdxl
<2320>
ketujuh
4yeybsh
<7637>
mereka
 
 
mulai
5wlxh
<2490>
mempersembahkan
6twlehl
<5927>
kurban bakaran
7twle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3069>
meskipun fondasi
 
 
Bait
9lkyhw
<1964>
TUHAN
10hwhy
<3069>
belum
11al
<3808>
diletakkan
12doy
<3245>
7
Mereka juga
 
 
memberi
1wntyw
<5414>
uang
2Pok
<3701>
kepada
 
 
tukang batu
3Mybuxl
<2672>
dan
 
 
tukang kayu
4Mysrxlw
<2796>
dan
 
 
makanan
5lkamw
<3978>
minuman
6htsmw
<4960>
dan
 
 
minyak
7Nmsw
<8081>
kepada
 
 
orang Sidon
8Myndul
<6722>
dan
 
 
Tirus
9Myrulw
<6876>
untuk
 
 
membawa
10aybhl
<935>
kayu
11yue
<6086>
aras
12Myzra
<730>
dari
13Nm
<4480>
Lebanon
14Nwnblh
<3844>
sampai ke
15la
<413>
Laut
16My
<3220>
Yafo
17awpy
<3305>
sesuai dengan
 
 
izin
18Nwysrk
<7558>
Koresh
19srwk
<3566>
raja
20Klm
<4428>
Persia
21orp
<6539>
 
23P 22Mhyle
<0> <5921>
8
Pada
 
 
tahun
1hnsbw
<8141>
kedua
2tynsh
<8145>
setelah
 
 
kedatangan
3Mawbl
<935>
mereka
 
 
di
4la
<413>
Bait
5tyb
<1004>
Allah
6Myhlah
<430>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswryl
<3389>
pada
 
 
bulan
8sdxb
<2320>
kedua
9ynsh
<8145>
Zerubabel
11lbbrz
<2216>
anak
12Nb
<1121>
Sealtiel
13laytlas
<7597>
dan
 
 
Yesua
14ewsyw
<3442>
anak
15Nb
<1121>
Yozadak
16qduwy
<3136>
serta
17rasw
<7605>
saudara-saudara
18Mhyxa
<251>
mereka yaitu para
 
 
imam
19Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
20Mywlhw
<3881>
dan
 
 
semua orang
21lkw
<3605>
yang
 
 
pulang
22Myabh
<935>
dari
 
 
pembuangan
23ybshm
<7628>
ke
 
 
Yerusalem
24Mlswry
<3389>
memulai pekerjaan
10wlxh
<2490>
itu Mereka
 
 
menugaskan
25wdymeyw
<5975>
 
26ta
<853>
orang-orang Lewi
27Mywlh
<3881>
yang
 
 
berumur
28Nbm
<1121>
20
29Myrve
<6242>
tahun
30hns
<8141>
ke atas
31hlemw
<4605>
untuk
 
 
mengawasi
32xunl
<5329>
 
33le
<5921>
pekerjaan
34tkalm
<4399>
Bait
35tyb
<1004>
TUHAN
36hwhy
<3068>
 
37P
<0>
9
Lalu
 
 
Yesua
2ewsy
<3442>
dengan
 
 
anak-anak
3wynb
<1121>
dan
 
 
saudara-saudaranya
4wyxaw
<251>
serta
 
 
Kadmiel
5laymdq
<6934>
dan
 
 
anak-anaknya
6wynbw
<1121>
keturunan
7ynb
<1121>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
melakukan
1dmeyw
<5975>
pengawasan
10xunl
<5329>
bersama
9dxak
<259>
atas
11le
<5921>
para
12hve
<6213>
pekerja
13hkalmh
<4399>
di
 
 
Bait
14tybb
<1004>
Allah
15Myhlah
<430>
Demikian pula
 
 
keturunan
16ynb o
<1121>
Henadad
17ddnx
<2582>
bersama
 
 
anak-anak
18Mhynb
<1121>
dan
 
 
saudara-saudara
19Mhyxaw
<251>
mereka yaitu
 
 
orang-orang Lewi
20Mywlh
<3881>
10
Ketika para
 
 
pembangun
2Mynbh
<1129>
meletakkan fondasi
1wdoyw
<3245>
 
3ta
<853>
rumah
4lkyh
<1964>
TUHAN
5hwhy
<3068>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
berdiri
6wdymeyw
<5975>
dengan
 
 
jubah
8Mysblm
<3847>
mereka sambil membawa
 
 
trompet
9twruuxb
<2689>
Orang-orang Lewi
10Mywlhw
<3881>
keturunan
11ynb
<1121>
Asaf
12Poa
<623>
membawa
 
 
ceracap
13Mytlumb
<4700>
untuk
 
 
memuji
14llhl
<1984>
 
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
sesuai dengan
17le
<5921>
petunjuk
18ydy
<3027>
Daud
19dywd
<1732>
raja
20Klm
<4428>
Israel
21larvy
<3478>
11
Mereka
 
 
bernyanyi berbalas-balasan
1wneyw
<6030>
sambil
 
 
memuji
2llhb
<1984>
dan
 
 
mengucap syukur
3tdwhbw
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
Sebab
5yk
<3588>
Dia
 
 
baik
6bwj
<2896>
sesungguhnya
7yk
<3588>
untuk
 
 
selama-lamanya
8Mlwel
<5769>
kasih setia-Nya
9wdox
<2617>
atas
10le
<5921>
Israel
11larvy
<3478>
Semua
12lkw
<3605>
orang
13Meh
<5971>
bersorak
14weyrh
<7321>
dengan
 
 
suara
15hewrt
<8643>
nyaring
16hlwdg
<1419>
ketika mereka
 
 
memuji
17llhb
<1984>
TUHAN
18hwhyl
<3068>
sebab
19le
<5921>
fondasi
20dowh
<3245> ==>
Bait
21tyb
<1004>
Allah
22hwhy
<3068>
sudah
 
 
diletakkan
20dowh
<== <3245>
 
23o
<0>
12
Akan tetapi
 
 
banyak
1Mybrw
<7227>
imam
2Mynhkhm
<3548>
orang-orang Lewi
3Mywlhw
<3881>
dan para
 
 
kepala
4ysarw
<7218>
kaum keluarga
5twbah
<1>
yaitu para
 
 
tua-tua
6Mynqzh
<2205>
yang
7rsa
<834>
melihat
8war
<7200>
 
9ta
<853>
Bait
10tybh
<1004>
yang
 
 
pertama
11Nwsarh
<7223>
menangis
16Mykb
<1058>
dengan
 
 
suara
17lwqb
<6963>
keras
18lwdg
<1419>
ketika
 
 
fondasi
12wdoyb
<3245> ==>
 
13hz
<2088>
Bait Allah
14tybh
<1004>
diletakkan
12wdoyb
<== <3245>
di depan
 
 
mata
15Mhynyeb
<5869>
mereka meskipun
 
 
banyak orang
19Mybrw
<7227>
bersorak-sorai
20hewrtb
<8643>
dengan
 
 
nyaring
23lwq 22Myrhl
<6963> <7311>
karena
 
 
gembira
21hxmvb
<8057>
13
Orang-orang
2Meh
<5971>
tidak dapat
1Nyaw
<369>
membedakan
3Myrykm
<5234>
antara
4lwq
<6963>
sorak-sorai
5tewrt
<8643>
sukacita
6hxmvh
<8057>
dan
 
 
suara
7lwql
<6963>
tangisan
8ykb
<1065>
umat
9Meh
<5971>
sebab
10yk
<3588>
orang-orang
11Meh
<5971>
bersorak-sorai
12Myeyrm
<7321>
dengan
 
 
suara
13hewrt
<8643>
nyaring
14hlwdg
<1419>
dan
 
 
suaranya
15lwqhw
<6963>
terdengar
16emsn
<8085>
sampai
17de
<5704>
jauh
18qwxrml
<7350>
 
19P
<0>