Prev Chapter Nehemiah 5 Next Chapter
1
Ada
1yhtw
<1961>
protes
2tqeu
<6818>
keras
5hlwdg
<1419>
dari
 
 
orang-orang
3Meh
<5971>
dan
 
 
istri-istri
4Mhysnw
<802>
mereka
 
 
terhadap
6la
<413>
saudara-saudara
7Mhyxa
<251>
mereka
 
 
orang Yahudi
8Mydwhyh
<3064>
2
Ada
1syw
<3426>
yang
2rsa
<834>
berkata
3Myrma
<559>
Kami
 
 
anak
4wnynb
<1121>
laki-laki kami dan
 
 
anak perempuan
5wnytnbw
<1323>
kami
6wnxna
<587>
banyak
7Mybr
<7227>
jumlahnya Oleh karena itu kami harus
 
 
memperoleh
8hxqnw
<3947>
gandum
9Ngd
<1715>
supaya kami dapat
 
 
makan
10hlkanw
<398>
dan
 
 
hidup
11hyxnw
<2421>
3
Ada
1syw
<3426>
yang
2rsa
<834>
berkata
3Myrma
<559>
Kami sudah
 
 
menggadaikan
8Mybre
<6148>
ladang
4wnytdv
<7704>
kebun anggur
5wnymrkw
<3754>
dan
 
 
rumah
6wnytbw
<1004>
kami
7wnxna
<587>
untuk
 
 
memperoleh
9hxqnw
<3947>
gandum
10Ngd
<1715>
karena ini adalah masa
 
 
paceklik
11berb
<7458>
4
Ada
1syw
<3426>
juga
 
 
yang
2rsa
<834>
berkata
3Myrma
<559>
Kami harus
 
 
meminjam
4wnywl
<3867>
uang
5Pok
<3701>
untuk membayar
 
 
pajak
6tdml
<4060>
kepada
 
 
raja
7Klmh
<4428>
atas
 
 
ladang
8wnytdv
<7704>
dan
 
 
kebun anggur
9wnymrkw
<3754>
5
Sekarang
1htew
<6258>
kami ini
 
 
sedarah
2rvbk
<1320>
daging
4wnrvb
<1320>
dengan
 
 
saudara-saudara
3wnyxa
<251>
kami
 
 
anak-anak
5Mhynbk
<1121>
kami sama seperti
 
 
anak-anak
6wnynb
<1121>
mereka Namun
7hnhw
<2009>
kami
8wnxna
<587>
memaksa
9Mysbk
<3533>
 
10ta
<853>
anak laki-laki
11wnynb
<1121>
dan
12taw
<853>
anak perempuan
13wnytnb
<1323>
kami menjadi
 
 
budak
14Mydbel
<5650>
Beberapa
15syw
<3426>
anak perempuan
16wnytnbm
<1323>
kami sudah
 
 
dibawa ke tempat perbudakan
17twsbkn
<3533>
tetapi kami
 
 
tidak dapat
18Nyaw
<369>
berbuat apa-apa karena
 
 
ladang
21wnytdvw
<7704>
dan
 
 
kebun anggur
22wnymrkw
<3754>
kami sudah
19lal
<410>
dimiliki
20wndy
<3027>
orang lain
23Myrxal
<312>
6
Aku
2yl
<0>
sangat
3dam
<3966>
marah
1rxyw
<2734>
ketika
4rsak
<834>
mendengar
5ytems
<8085>
 
6ta
<853>
teriakan
7Mtqez
<2201>
dan
8taw
<853>
perkataan
9Myrbdh
<1697>
mereka
10hlah
<428>
7
Aku
 
 
mempertimbangkan
1Klmyw
<4427>
hal ini dalam
 
 
hati
2ybl
<3820>
dan
3yle
<5921>
menegur
4hbyraw
<7378>
para
5ta
<853>
pembesar
6Myrxh
<2715>
dan
7taw
<853>
penguasa
8Myngoh
<5461>
dan
 
 
berkata
9hrmaw
<559>
kepada mereka
 
 
Masing-masing
12sya
<376>
kamu
14Mta
<859>
telah
10Mhl
<0>
menuntut riba
11asm
<5378>
dari
 
 
saudaramu
13wyxab
<251>
Oleh karena itu aku
15Myasn
<5383>
mengadakan
16Ntaw
<5414>
sidang jemaat
18hlhq
<6952>
yang
 
 
besar
19hlwdg
<1419>
melawan
17Mhyle
<5921>
mereka
 
 
8
Aku
 
 
berkata
1hrmaw
<559>
kepada mereka
2Mhl
<0>
Kami
3wnxna
<587>
sedapat mungkin
10ydk
<1767>
sudah
 
 
menebus
4wnynq
<7069>
 
5ta
<853>
saudara-saudara
6wnyxa
<251>
kami
 
 
orang Yahudi
7Mydwhyh
<3064>
yang
 
 
dijual
8Myrkmnh
<4376>
kepada
 
 
bangsa-bangsa
9Mywgl
<1471>
lain
11wnb
<0>
Namun sekarang
12Mgw
<1571>
kamu
13Mta
<859>
malah
 
 
menjual
14wrkmt
<4376>
 
15ta
<853>
saudara-saudaramu
16Mkyxa
<251>
untuk
 
 
dijual
17wrkmnw
<4376>
kepada kami Mereka
18wnl
<0>
tidak berkata apa-apa
19wsyrxyw
<2790>
dan
 
 
tidak
20alw
<3808>
membantah
22rbd 21waum
<1696> <4672>
 
23o
<0>
9
Aku
 
 
berkata
1*rmwaw {rmayw}
<559>
Perbuatan
4rbdh
<1697>
yang
5rsa
<834>
kamu
6Mta
<859>
lakukan
7Myve
<6213>
itu
 
 
tidak
2al
<3808>
baik
3bwj
<2896>
Bukankah
8awlh
<3808>
kamu harus
 
 
takut
9taryb
<3374>
kepada
 
 
Allah
10wnyhla
<430>
kita untuk menghindar dari
11wklt
<1980>
celaan
12tprxm
<2781>
bangsa-bangsa
13Mywgh
<1471>
lain
 
 
musuh-musuh
14wnybywa
<341>
kita
 
 
10
 
1Mgw
<1571>
Aku
2yna
<589>
saudara-saudaraku
3yxa
<251>
dan
 
 
hamba-hambaku
4yrenw
<5288>
sudah
 
 
meminjamkan
5Mysn
<5383>
 
6Mhb
<0>
uang
7Pok
<3701>
dan
 
 
gandum
8Ngdw
<1715>
kepada mereka
 
 
Mari
10an
<4994>
kita
 
 
hapuskan
9hbzen
<5800>
 
11ta
<853>
utang
12asmh
<4855>
mereka
13hzh
<2088>
11
Kembalikan
1wbysh
<7725>
kepada mereka
3Mhl 2an
<0> <4994>
hari
4Mwyhk
<3117>
ini juga
 
 
ladang
5Mhytdv
<7704>
kebun anggur
6Mhymrk
<3754>
kebun zaitun
7Mhytyz
<2132>
dan
 
 
rumah
8Mhytbw
<1004>
mereka juga
 
 
1/100
9tamw
<3967>
dari
 
 
uang
10Pokh
<3701>
gandum
11Ngdhw
<1715>
air anggur
12swryth
<8492>
dan
 
 
minyak
13rhuyhw
<3323>
yang
14rsa
<834>
kamu
15Mta
<859>
tagih
16Mysn
<5383>
dari mereka
17Mhb
<0>
12
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Kami akan
 
 
mengembalikannya
2bysn
<7725>
dan kami
3Mhmw
<1992>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
meminta
5sqbn
<1245>
apa pun dari
 
 
mereka
6Nk
<3651>
Kami akan
 
 
melakukan
7hven
<6213>
seperti
 
 
yang
8rsak
<834>
engkau
9hta
<859>
katakan
10rmwa
<559>
Lalu aku
 
 
memanggil
11arqaw
<7121>
para
12ta
<853>
imam
13Mynhkh
<3548>
dan meminta mereka
 
 
bersumpah
14Meybsaw
<7650>
bahwa mereka akan
 
 
berbuat
15twvel
<6213>
sesuai dengan
 
 
janji
16rbdk
<1697>
tersebut
17hzh
<2088>
13
Aku
 
 
mengibaskan
3ytren
<5287>
 
1Mg
<1571>
lipatan-lipatan pakaianku
2ynux
<2684>
dan
 
 
berkata
4hrmaw
<559>
Kiranya
5hkk
<3602>
Allah
7Myhlah
<430>
mengibaskan
6reny
<5287>
 
8ta
<853>
setiap
9lk
<3605>
orang
10syah
<376>
yang
11rsa
<834>
tidak
12al
<3808>
memenuhi
13Myqy
<6965>
 
14ta
<853>
janji
15rbdh
<1697>
ini
16hzh
<2088>
dari
 
 
rumahnya
17wtybm
<1004>
dan dari
 
 
harta miliknya
18weygymw
<3018>
Demikianlah
19hkkw
<3602>
mereka
 
 
dikibaskan
21rwen
<5287>
dan
 
 
menjadi
20hyhy
<1961>
tidak berarti
22qrw
<7386>
Dan
 
 
semua orang
24lk
<3605>
yang
 
 
berkumpul
25lhqh
<6951>
berkata
23wrmayw
<559>
Amin
26Nma
<543>
dan
 
 
memuji
27wllhyw
<1984>
 
28ta
<853>
TUHAN
29hwhy
<3069>
Lalu
 
 
orang-orang
31Meh
<5971>
bertindak
30veyw
<6213>
sesuai dengan
 
 
janji
32rbdk
<1697>
tersebut
33hzh
<2088>
14
Selain
1Mg
<1571>
itu sejak
 
 
hari
2Mwym
<3117>
aku
3rsa
<834>
ditunjuk
4hwu
<6680>
 
5yta
<853>
menjadi
6twyhl
<1961>
gubernur
7Mxp
<6346>
mereka di
 
 
tanah
8Urab
<776>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
dari
 
 
tahun
10tnsm
<8141>
ke-20
11Myrve
<6242>
sampai
12dew
<5704>
tahun
13tns
<8141>
ke-32
15Mytsw 14Mysls
<8147> <7970>
pada masa
 
 
kerajaan
17Klmh
<4428>
Artahsasta
16atosxtral
<783>
yaitu selama
 
 
dua
19Myts
<8147>
belas
20hrve
<6240>
tahun
18Myns
<8141>
baik
 
 
aku
21yna
<589>
maupun
 
 
saudara-saudaraku
22yxaw
<251>
tidak
25al
<3808>
memakan
26ytlka
<398>
makanan
23Mxl
<3899>
yang
 
 
disediakan
24hxph
<6346>
untuk gubernur
 
 
15
Akan tetapi
 
 
gubernur
1twxphw
<6346>
yang
3rsa
<834>
memerintah
 
 
sebelumnya
2Mynsarh
<7223>
 
4ynpl
<6440>
memberikan beban yang berat
5wdybkh
<3513>
kepada
6le
<5921>
rakyat
7Meh
<5971>
dan
 
 
mengambil
8wxqyw
<3947>
roti
10Mxlb
<3899>
dan
 
 
anggur
11Nyyw
<3196>
dari
 
 
mereka
9Mhm
<1992>
selain
12rxa
<310>
40
15Myebra
<705>
syikal
14Mylqs
<8255>
perak
13Pok
<3701>
Bahkan
16Mg
<1571>
anak buah
17Mhyren
<5288>
mereka
 
 
berkuasa
18wjls
<7980>
atas
19le
<5921>
rakyat
20Meh
<5971>
tetapi
 
 
aku
21ynaw
<589>
tidak
22al
<3808>
melakukan perbuatan
23ytyve
<6213>
seperti
 
 
itu
24Nk
<3651>
karena
25ynpm
<6440>
aku
 
 
takut
26tary
<3374>
kepada
 
 
Allah
27Myhla
<430>
16
Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
melanjutkan
5ytqzxh
<2388>
pembangunan
2tkalmb
<4399>
tembok
3hmwxh
<2346>
ini
4tazh
<2063>
dan kami
 
 
tidak
7al
<3808>
membeli
8wnynq
<7069>
tanah
6hdvw
<7704>
sedikit pun
 
 
Semua
9lkw
<3605>
anak buahku
10yren
<5288>
berkumpul
11Myuwbq
<6908>
di sana
12Ms
<8033>
untuk
13le
<5921>
mengerjakan
14hkalmh
<4399>
pembangunan itu

17
Bahkan
 
 
150
4Mysmxw 3ham
<2572> <3967>
orang Yahudi
1Mydwhyhw
<3064>
dan para
 
 
penguasa
2Myngohw
<5461>
duduk makan
 
 
di
12le
<5921>
mejaku
13ynxls
<7979>
bersama
 
 
orang-orang
5sya
<376>
yang
 
 
datang
6Myabhw
<935>
kepada
7wnyla
<413>
kami
 
 
dari
8Nm
<4480>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
 
10rsa
<834>
di sekitar
11wnytbybo
<5439>
kami
 
 
18
Setiap
3hven 2hyh 1rsaw
<6213> <1961> <834>
hari
4Mwyl
<3117>
makanan yang disediakan bagiku adalah
 
 
seekor
5dxa
<259>
sapi
6rws
<7794>
enam
9ss
<8337>
ekor
7dxa
<259>
domba
8Nau
<6629>
pilihan
10twrrb
<1305>
dan bermacam-macam jenis
 
 
burung
11Myrpuw
<6833>
Setiap
14Nybw 13yl 12wven
<996> <0> <6213>
sepuluh
15trve
<6235>
hari
16Mymy
<3117>
semua
17lkb
<3605>
jenis
 
 
anggur
18Nyy
<3196>
disediakan di mejaku
 
 
dengan
20Mew
<5973>
berlimpah
19hbrhl
<7235>
Namun aku
 
 
tidak
24al
<3808>
pernah
 
 
meminta
25ytsqb
<1245>
 
21hz
<2088>
makanan
22Mxl
<3899>
yang disediakan untuk
 
 
gubernur
23hxph
<6346>
karena
26yk
<3588>
 
27hdbk
<3513>
perbudakan
28hdbeh
<5656>
itu terlalu berat
 
 
bagi
29le
<5921>
orang-orang
30Meh
<5971>
ini
31hzh
<2088>
19
Ingatlah
1hrkz
<2142>
aku
2yl
<0>
ya
 
 
Allahku
3yhla
<430>
untuk
 
 
semua
5lk
<3605>
kebaikan
4hbwjl
<2896>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
kulakukan
7ytyve
<6213>
untuk
8le
<5921>
bangsa
9Meh
<5971>
ini
10hzh
<2088>
 
11P
<0>