Prev Chapter Job 2 Next Chapter
1
Sekali lagi
 
 
ada
1yhyw
<1961>
suatu
 
 
hari
2Mwyh
<3117>
ketika
3wabyw
<935>
anak-anak
4ynb
<1121>
Tuhan
5Myhlah
<430>
datang
 
 
berdiri
6buythl
<3320>
di
7le
<5921>
hadapan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
 
 
Setan
11Njvh
<7854>
datang
9awbyw
<935>
juga
10Mg
<1571>
di
12Mktb
<8432>
antara mereka untuk
 
 
berdiri
13buythl
<3320>
di
14le
<5921>
hadapan
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
2
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Setan
4Njvh
<7854>
Dari mana
5ya
<335>
kamu
6hzm
<2088>
datang
7abt
<935>
Lalu
 
 
Setan
9Njvh
<7854>
menjawab
8Neyw
<6030>
 
10ta
<853>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dan
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Dari
 
 
menjelajahi
13jsm
<7751>
bumi
14Urab
<776>
dan
 
 
berjalan
15Klhthmw
<1980>
kian kemari di atasnya
16hb
<0>
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Setan
4Njvh
<7854>
Sudahkah kamu
 
 
memperhatikan
6Kbl 5tmvh
<3820> <7760>
 
7la
<413>
hamba-Ku
8ydbe
<5650>
Ayub
9bwya
<347>
 
10yk
<3588>
Tidak
11Nya
<369>
ada orang yang
 
 
seperti
12whmk
<3644>
dia di
 
 
bumi
13Urab
<776>
seorang
14sya
<376>
yang
 
 
saleh
15Mt
<8535>
dan
 
 
benar
16rsyw
<3477>
seorang yang
 
 
takut
17ary
<3373>
akan
 
 
Allah
18Myhla
<430>
dan
 
 
menjauhkan
19row
<5493>
diri dari
 
 
kejahatan
20erm
<7451>
Dia
 
 
masih terus
21wndew
<5750>
berpegang teguh
22qyzxm
<2388>
pada
 
 
integritasnya
23wtmtb
<8538>
walaupun kamu telah
 
 
menghasut-Ku
24yntyotw
<5496>
untuk
25wb
<0>
menghancurkannya
26welbl
<1104>
tanpa alasan
27Mnx
<2600>
4
Lalu
 
 
Setan
2Njvh
<7854>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Kulit
6rwe
<5785>
ganti
7deb
<1157>
kulit
8rwe
<5785>
Orang
11syal
<376>
akan
 
 
memberikan
12Nty
<5414>
semua
9lkw
<3605>
yang
10rsa
<834>
dia miliki
 
 
demi
13deb
<1157>
menyelamatkan
 
 
nyawanya
14wspn
<5315>
5
Akan
 
 
tetapi
1Mlwa
<199>
sekarang
3an
<4994>
ulurkan
2xls
<7971>
tangan-Mu
4Kdy
<3027>
dan
 
 
sentuh
5egw
<5060>
 
6la
<413>
tulang
7wmue
<6106>
dan
8law
<413>
dagingnya
9wrvb
<1320>
maka dia pasti akan
10Ma
<518>
mengutuki-Mu
14Kkrby 11al
<1288> <3808>
 
12la
<413>
di hadapan-Mu
13Kynp
<6440>
6
Oleh karena itu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Setan
4Njvh
<7854>
Baiklah
5wnh
<2005>
dia ada dalam
 
 
tanganmu
6Kdyb
<3027>
hanya
7Ka
<389>
sisakan
10rms
<8104>
 
8ta
<853>
nyawanya
9wspn
<5315>
7
Kemudian
 
 
Setan
2Njvh
<7854>
pergi
1auyw
<3318>
dari
3tam
<853>
hadapan
4ynp
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
lalu
 
 
menyerang
6Kyw
<5221>
 
7ta
<853>
Ayub
8bwya
<347>
dengan
 
 
luka
9Nyxsb
<7822>
borok
10er
<7451>
dari
 
 
telapak
11Pkm
<3709>
kakinya
12wlgr
<7272>
hingga
13*dew {de}
<5704>
ujung kepalanya
14wdqdq
<6936>
8
Ayub
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
2wl
<0>
sekeping pecahan tembikar
3vrx
<2789>
untuk
 
 
menggaruk-garuk
4drgthl
<1623>
badannya sendiri sementara
5wb
<0>
dia
6awhw
<1931>
duduk
7bsy
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
8Kwtb
<8432>
abu
9rpah
<665>
9
Lalu
2wl
<0>
istrinya
3wtsa
<802>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya Apakah kamu
 
 
masih
4Kde
<5750>
akan
 
 
berpegang teguh
5qyzxm
<2388>
pada
 
 
integritasmu
6Ktmtb
<8538>
Kutukilah
7Krb
<1288>
Allah
8Myhla
<430>
dan
 
 
matilah
9tmw
<4191>
10
Namun
 
 
jawab
1rmayw
<559>
Ayub
 
 
kepadanya
2hyla
<413>
Kamu
 
 
berbicara
3rbdk
<1696>
seperti perempuan
4txa
<259>
bodoh
5twlbnh
<5036>
berbicara
6yrbdt
<1696>
Apakah kita akan
 
 
menerima
10lbqn
<6901>
yang
8ta 7Mg
<853> <1571>
baik
9bwjh
<2896>
dari
11tam
<853>
Allah
12Myhlah
<430>
dan
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
menerima
16lbqn
<6901>
yang
13taw
<853>
buruk
14erh
<7451>
Dalam
 
 
semuanya
17lkb
<3605>
itu
18taz
<2063>
Ayub
21bwya
<347>
tidak
19al
<3808>
berdosa
20ajx
<2398>
dengan
 
 
bibirnya
22wytpvb
<8193>
 
23P
<0>
11
Ketika
 
 
tiga
2tsls
<7969>
sahabat
3yer
<7453>
Ayub
4bwya
<347>
mendengar
1wemsyw
<8085>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
hal
 
 
buruk
7herh
<7451>
yang
8tazh
<2063>
terjadi
9habh
<935>
padanya
10wyle
<5921>
satu per satu
12sya
<376>
datang
11wabyw
<935>
dari
 
 
tempat tinggal
13wmqmm
<4725>
mereka yaitu
 
 
Elifas
14zpyla
<464>
orang Teman
15ynmyth
<8489>
Bildad
16ddlbw
<1085>
orang Suah
17yxwsh
<7747>
dan
 
 
Zofar
18rpwuw
<6691>
orang Naama
19ytmenh
<5284>
Sebab mereka telah
 
 
sepakat
20wdewyw
<3259>
untuk
 
 
pergi
22awbl
<935>
bersama-sama
21wdxy
<3162>
dan
 
 
berduka
23dwnl
<5110>
bersama dia dan
24wl
<0>
menghibur
25wmxnlw
<5162>
dia
 
 
12
Ketika mereka
 
 
melayangkan
1wavyw
<5375>
 
2ta
<853>
mata
3Mhynye
<5869>
dari
 
 
jauh
4qwxrm
<7350>
mereka
 
 
tidak
5alw
<3808>
mengenali
6whrykh
<5234>
Ayub Lalu mereka

berseru
7wavyw
<5375>
dengan
 
 
suara nyaring
8Mlwq
<6963>
dan
 
 
meratap
9wkbyw
<1058>
Satu per satu
 
 
merobek
10werqyw
<7167>
 
11sya
<376>
jubahnya
12wlem
<4598>
dan
 
 
menabur
13wqrzyw
<2236>
debu
14rpe
<6083>
ke atas
15le
<5921>
kepala
16Mhysar
<7218>
mereka
17hmymsh
<8064>
13
Kemudian mereka
 
 
duduk
1wbsyw
<3427>
bersama
2wta
<854>
Ayub di atas
 
 
tanah
3Ural
<776>
selama
 
 
tujuh
4tebs
<7651>
hari
5Mymy
<3117>
dan
 
 
tujuh
6tebsw
<7651>
malam
7twlyl
<3915>
Tidak
8Nyaw
<369>
seorang pun
 
 
mengucapkan
9rbd
<1696>
sepatah
 
 
kata
11rbd
<1697>
kepada
10wyla
<413>
Ayub
 
 
karena
12yk
<3588>
mereka
 
 
melihat
13war
<7200>
 
15ldg 14yk
<1431> <3588>
penderitaan
16bakh
<3511>
Ayub
 
 
sangat
17dam
<3966>
berat