Prev Chapter Job 7 Next Chapter
1
Bukankah
1alh
<3808>
manusia
3swnal
<582>
mengalami
 
 
pergumulan
2abu
<6635>
di
4*yle {le}
<5921>
atas
5Ura
<5921>
bumi sehingga
 
 
hari-harinya
6ymykw
<3117>
seperti
 
 
hari-hari
8wymy
<3117>
orang upahan
7rykv
<7916>
2
Seperti seorang
 
 
budak
1dbek
<5650>
yang
 
 
merindukan
2Pasy
<7602>
tempat
 
 
berlindung
3lu
<6738>
dan seperti
 
 
orang upahan
4rykvkw
<7916>
yang
 
 
menanti-nantikan
5hwqy
<6960>
upahnya
6wlep
<6467>
3
begitu juga
1Nk
<3651>
aku yang
 
 
mendapatkan
2ytlxnh
<5157>
 
3yl
<0>
bulan-bulan
4yxry
<3391>
yang
 
 
sia-sia
5aws
<7723>
dan
 
 
malam-malam
6twlylw
<3915>
kesengsaraan
7lme
<5999>
telah
 
 
ditentukan
8wnm
<4487>
bagiku
9yl
<0>
4
Saat
1Ma
<518>
berbaring
2ytbks
<7901>
aku
 
 
berkata
3ytrmaw
<559>
Kapan
4ytm
<4970>
aku akan
 
 
bangun
5Mwqa
<6965>
Namun
 
 
malam
7bre
<6153>
sangat panjang
6ddmw
<4059>
dan aku
 
 
berguling-guling
9Myddn 8ytebvw
<5076> <7646>
hingga
10yde
<5704>
fajar
11Psn
<5399>
5
Tubuhku
2yrvb
<1320>
penuh
1sbl
<3847>
dengan
 
 
ulat
3hmr
<7415>
dan
4*swgw {sygw}
<1487>
tanah
5rpe
<6083>
Kulitku
6yrwe
<5785>
pecah-pecah
7egr
<7280>
dan
 
 
bernanah
8oamyw
<3988>
6
Hari-hariku
1ymy
<3117>
berlalu lebih cepat
2wlq
<7043>
daripada
3ynm
<4480>
sekoci penenun
4gra
<708>
dan sampai pada
 
 
akhir
5wlkyw
<3615>
yang
 
 
tanpa
6opab
<657>
harapan
7hwqt
<8615>
7
Ingatlah
1rkz
<2142>
bahwa
2yk
<3588>
hidupku
4yyx
<2416>
hanyalah sebuah embusan
 
 
napas
3xwr
<7307>
mataku
7ynye
<5869>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
lagi
6bwst
<7725>
melihat
8twarl
<7200>
hal yang
 
 
baik
9bwj
<2896>
8
Mata
3Nye
<5869>
orang yang
 
 
memandangku
4yar
<7210>
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
melihatku
2ynrwst
<7789>
lagi Sementara
 
 
mata-Mu
5Kynye
<5869>
memandangku aku
6yb
<0>
tidak akan ada lagi
7ynnyaw
<369>
9
Seperti
 
 
awan
2Nne
<6051>
yang
 
 
memudar
1hlk
<3615>
dan
 
 
lenyap
3Klyw
<1980>
begitu
4Nk
<3651>
juga orang yang
 
 
turun
5drwy
<3381>
ke
 
 
dunia orang mati
6lwas
<7585>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
naik
8hley
<5927>
lagi
 
 
10
Dia
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
kembali
2bwsy
<7725>
lagi
3dwe
<5750>
ke
 
 
rumahnya
4wtybl
<1004>
dan
 
 
tempat tinggalnya
8wmqm
<4725>
pun
 
 
tidak
5alw
<3808>
mengenalnya
6wnryky
<5234>
lagi
7dwe
<5750>
11
Oleh karena itu
1Mg
<1571>
aku
2yna
<589>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
menahan
4Kvxa
<2820>
mulutku
5yp
<6310>
aku akan
 
 
berbicara
6hrbda
<1696>
dalam
 
 
kesesakan
7rub
<6862>
rohku
8yxwr
<7307>
aku akan
 
 
mengeluh
9hxyva
<7878>
dalam
 
 
kepahitan
10rmb
<4751>
jiwaku
11yspn
<5315>
12
Apakah
 
 
aku
2yna
<589>
ini
 
 
laut
1Myh
<3220>
atau
3Ma
<518>
makhluk laut
4Nynt
<8577>
yang menakutkan

sehingga
5yk
<3588>
Engkau
 
 
menempatkan
6Myvt
<7760>
penjaga
8rmsm
<4929>
atasku
7yle
<5921>
13
Ketika
1yk
<3588>
aku
 
 
berkata
2ytrma
<559>
Tempat tidurku
4yvre
<6210>
akan
 
 
menghiburku
3ynmxnt
<5162>
tempat pembaringanku
7ybksm
<4904>
akan
 
 
meringankan
5avy
<5375>
keluhanku
6yxyvb
<7878>
14
maka Engkau
 
 
menakutiku
1ynttxw
<2865>
dengan
 
 
mimpi-mimpi
2twmlxb
<2472>
dan
 
 
membuatku ngeri
4yntebt
<1204>
dengan
 
 
penglihatan-penglihatan
3twnyzxmw
<2384>
15
Oleh karena itu
 
 
jiwaku
3yspn
<5315>
lebih
 
 
memilih
1rxbtw
<977>
dicekik
2qnxm
<4267>
dan
 
 
kematian
4twm
<4194>
daripada
 
 
tulang-tulangku
5ytwmuem
<6106>
ini
 
 
16
Aku
 
 
membenci
1ytoam
<3988>
hidupku aku
 
 
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
hidup
4hyxa
<2421>
selama-lamanya
3Mlel
<5769>
Tinggalkan
5ldx
<2308>
aku sendiri
6ynmm
<4480>
karena
7yk
<3588>
hari-hariku
9ymy
<3117>
hanyalah
 
 
sebuah embusan napas
8lbh
<1892>
17
Apakah
1hm
<4100>
manusia
2swna
<582>
sehingga
3yk
<3588>
Engkau meninggikannya
4wnldgt
<1431>
sehingga
5ykw
<3588>
Engkau
 
 
menaruh
6tyst
<7896>
hati-Mu padanya
8Kbl 7wyla
<3820> <413>
18
mengunjunginya
1wndqptw
<6485>
setiap
 
 
pagi
2Myrqbl
<1242>
dan
 
 
mengujinya
4wnnxbt
<974>
setiap
 
 
saat
3Myegrl
<7281>
19
Berapa lama
1hmk
<4100>
Engkau akan
 
 
memalingkan
2al
<3808>
pandangan-Mu
3hest
<8159>
dari
4ynmm
<4480>
aku sehingga
5al
<3808>
membiarkan
6ynprt
<7503>
aku seorang diri
 
 
hingga
7de
<5704>
aku
 
 
menelan
8yelb
<1104>
ludahku
9yqr
<7536>
20
Jika aku telah
 
 
berdosa
1ytajx
<2398>
apa
2hm
<4100>
yang telah aku
 
 
lakukan
3lepa
<6466>
kepada-Mu hai
4Kl
<0>
Pengawas
5run
<5341>
manusia
6Mdah
<120>
Mengapa
7hml
<4100>
Engkau
 
 
menjadikanku
8yntmv
<7760>
sasaran-Mu
9egpml
<4645>
Mengapa aku
10Kl
<0>
menjadi
11hyhaw
<1961>
beban
13avml
<4853>
bagi-Mu
12yle
<5921>
21
Mengapa
1hmw
<4100>
Engkau
 
 
tidak
2al
<3808>
mengampuni
3avt
<5375>
pelanggaranku
4yesp
<6588>
dan
 
 
menghapus
5rybetw
<5674>
 
6ta
<853>
kesalahanku
7ynwe
<5771>
Sebab
8yk
<3588>
sekarang
9hte
<6258>
aku akan
 
 
berbaring
11bksa
<7901>
di dalam
 
 
debu
10rpel
<6083>
Engkau akan
 
 
mencari
12yntrxsw
<7836>
aku tetapi aku
 
 
tidak akan ada lagi
13ynnyaw
<369>
 
14P
<0>