Prev Chapter Exodus 11 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Aku masih akan
 
 
menimpakan
8ayba
<935>
satu
7dxa
<259>
bencana
6egn
<5061>
lagi
5dwe
<5750>
atas
9le
<5921>
Firaun
10herp
<6547>
dan
 
 
atas
11lew
<5921>
Mesir
12Myrum
<4714>
Sesudah
13yrxa
<310>
itu
14Nk
<3651>
dia baru akan
 
 
membiarkanmu pergi
15xlsy
<7971>
dari
16Mkta
<853>
sini
17hzm
<2088>
Ketika dia
 
 
membiarkanmu pergi
18wxlsk
<7971>
dia akan
 
 
benar-benar
19hlk
<3617>
mengusirmu
21srgy 20srg
<1644> <1644>
dari
22Mkta
<853>
sini
23hzm
<2088>
2
Sekarang
2an
<4994>
sampaikanlah
1rbd
<1696>
hal ini ke
 
 
telinga
3ynzab
<241>
umat
4Meh
<5971>
itu agar setiap laki-laki
 
 
meminta
5wlasyw
<7592>
 
6sya
<376>
kepada
7tam
<853>
tetangganya
8wher
<7453>
dan setiap
 
 
perempuan
9hsaw
<802>
kepada
10tam
<853>
tetangganya
11htwer
<7468>
yaitu
 
 
barang-barang
14ylkw 12ylk
<3627> <3627>
emas
15bhz
<2091>
dan
 
 
perak
13Pok
<3701>
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepada
3ta
<853>
umat
5Meh
<5971>
itu
 
 
kemurahan
4Nx
<2580>
di
 
 
mata
6ynyeb
<5869>
orang Mesir
7Myrum
<4713>
apalagi
8Mg
<1571>
Musa
10hsm
<4872>
adalah
 
 
orang
9syah
<376>
yang
 
 
terpandang
12dam 11lwdg
<3966> <1419>
di
 
 
tanah
13Urab
<776>
Mesir
14Myrum
<4714>
baik di
 
 
mata
15ynyeb
<5869>
hamba-hamba
16ydbe
<5650>
Firaun
17herp
<6547>
dan di
 
 
mata
18ynyebw
<5869>
penduduknya
19Meh
<5971>
 
20o
<0>
4
Karena itu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
Inilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Kira-kira pada
 
 
tengah malam
7hlylh 6tuxk
<3915> <2676>
Aku
8yna
<589>
akan
 
 
keluar
9auwy
<3318>
ke
 
 
tengah-tengah
10Kwtb
<8432>
Mesir
11Myrum
<4714>
5
dan
 
 
semua
2lk
<3605>
anak sulung
3rwkb
<1060>
di
 
 
tanah
4Urab
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
akan
 
 
mati
1tmw
<4191>
mulai dari
 
 
anak sulung
6rwkbm
<1060>
Firaun
7herp
<6547>
yang
 
 
duduk
8bsyh
<3427>
di
9le
<5921>
takhtanya
10waok
<3678>
hingga
11de
<5704>
anak sulung
12rwkb
<1060>
budak perempuan
13hxpsh
<8198>
yang
14rsa
<834>
ada
 
 
di balik
15rxa
<310>
kilangan
16Myxrh
<7347>
begitu juga dengan
 
 
semua
17lkw
<3605>
anak sulung
18rwkb
<1060>
binatang
19hmhb
<929>
6
Akan
 
 
ada
1htyhw
<1961>
ratapan
2hqeu
<6818>
yang
 
 
sangat hebat
3hldg
<1419>
di
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
 
5Ura
<776>
Mesir
6Myrum
<4714>
suatu ratapan

yang
7rsa
<834>
belum
9al
<3808>
pernah
8whmk
<3644>
ada
10htyhn
<1961>
dan
11whmkw
<0>
tidak
12al
<3808>
akan pernah ada
 
 
lagi
13Pot
<3254>
7
Namun seekor
 
 
anjing
6blk
<3611>
pun
1lklw
<3605>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
bergerak
5Urxy
<2782>
lidahnya
7wnsl
<3956>
atas
 
 
keturunan
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
baik
 
 
manusia
8syaml
<376>
ataupun
9dew
<5704>
binatang
10hmhb
<929>
supaya
11Neml
<4616>
kamu
 
 
mengetahui
12Nwedt
<3045>
bahwa
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
13rsa
<834>
membuat perbedaan
14hlpy
<6395>
antara
16Nyb
<996>
Mesir
17Myrum
<4714>
dan
18Nybw
<996>
Israel
19larvy
<3478>
8
Semua
2lk
<3605>
hambamu
3Kydbe
<5650>
akan
 
 
bersujud
1wdryw
<3381>
 
4hla
<428>
kepadaku
5yla
<413>
dan
 
 
membungkukkan
6wwxtshw
<7812>
diri mereka kepadaku sambil
7yl
<0>
berkata
8rmal
<559>
Keluarlah
9au
<3318>
kamu
10hta
<859>
dan
 
 
seluruh
11lkw
<3605>
umat
12Meh
<5971>
yang
13rsa
<834>
mengikutimu
14Kylgrb
<7272>
Setelah
15yrxaw
<310>
itu
16Nk
<3651>
aku baru akan
 
 
pergi
17aua
<3318>
Kemudian dia
 
 
pergi
18auyw
<3318>
dari
19Mem
<5973>
Firaun
20herp
<6547>
dalam
 
 
kemarahan
22Pa
<639>
yang
 
 
menyala-nyala
21yrxb
<2750>
 
23o
<0>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
7Mkyla
<413>
Firaun
8herp
<6547>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
mendengarkanmu
6emsy
<8085>
Dengan
 
 
demikian
9Neml
<4616>
mukjizat-mukjizat-Ku
11ytpwm
<4159>
akan
 
 
berlipat
10twbr
<7235>
ganda di
 
 
tanah
12Urab
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
10
Itulah sebabnya
 
 
Musa
1hsmw
<4872>
dan
 
 
Harun
2Nrhaw
<175>
melakukan
3wve
<6213>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
mukjizat
6Mytpmh
<4159>
besar
 
 
itu
7hlah
<428>
di
 
 
depan
8ynpl
<6440>
Firaun
9herp
<6547>
tetapi
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
mengeraskan
10qzxyw
<2388>
 
12ta
<853>
hati
13bl
<3820>
Firaun
14herp
<6547>
sehingga dia
 
 
tidak
15alw
<3808>
membiarkan
16xls
<7971>
 
17ta
<853>
keturunan
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
keluar dari
 
 
negerinya
20wuram
<776>
 
21P
<0>