Prev Chapter Exodus 28 Next Chapter
1
 
1htaw
<859>
Bawalah
2brqh
<7126>
 
4ta 3Kyla
<853> <413>
Harun
5Nrha
<175>
kakakmu
6Kyxa
<251>
beserta
7taw
<853>
anak-anaknya
8wynb
<1121>
dari
9wta
<854>
tengah-tengah
10Kwtm
<8432>
keturunan
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
kepadamu supaya dia
 
 
dapat melayani sebagai imam
13wnhkl
<3547>
bagi-Ku yaitu
14yl
<0>
Harun
15Nrha
<175>
Nadab
16bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
17awhybaw
<30>
Eleazar
18rzela
<499>
dan
 
 
Itamar
19rmtyaw
<385>
para
 
 
anak laki-laki
20ynb
<1121>
Harun
21Nrha
<175>
2
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
pakaian
2ydgb
<899>
kudus
3sdq
<6944>
untuk
 
 
Harun
4Nrhal
<175>
kakakmu
5Kyxa
<251>
untuk
 
 
kemuliaan
6dwbkl
<3519>
dan
 
 
keindahan
7traptlw
<8597>
3
Kamu
1htaw
<859>
harus
 
 
berbicara
2rbdt
<1696>
kepada
3la
<413>
semua
4lk
<3605>
orang ahli
6bl 5ymkx
<3820> <2450>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
Kupenuhi
8wytalm
<4390>
dengan
 
 
roh
9xwr
<7307>
hikmat
10hmkx
<2451>
agar mereka
 
 
membuat
11wvew
<6213>
 
12ta
<853>
pakaian
13ydgb
<899>
Harun
14Nrha
<175>
untuk
 
 
mengkhususkannya
15wsdql
<6942>
sehingga dia
 
 
dapat melayani sebagai imam
16wnhkl
<3547>
bagi-Ku
17yl
<0>
4
Inilah
1hlaw
<428>
pakaian
2Mydgbh
<899>
yang
3rsa
<834>
harus mereka
 
 
buat
4wvey
<6213>
tutup dada
5Nsx
<2833>
dan
 
 
baju efod
6dwpaw
<646>
dan
 
 
jubah
7lyemw
<4598>
dan
 
 
baju panjang
8tntkw
<3801>
yang
 
 
bersulam
9Ubst
<8665>
serban
10tpnum
<4701>
dan
 
 
ikat pinggang
11jnbaw
<73>
Mereka harus
 
 
membuat
12wvew
<6213>
pakaian
13ydgb
<899>
kudus
14sdq
<6944>
itu untuk
 
 
Harun
15Nrhal
<175>
kakakmu
16Kyxa
<251>
dan untuk para
 
 
anak laki-lakinya
17wynblw
<1121>
supaya mereka
 
 
dapat melayani-Ku sebagai imam
18wnhkl
<3547>
 
19yl
<0>
5
Mereka
1Mhw
<1992>
harus menggunakan
3ta 2wxqy
<853> <3947>
emas
4bhzh
<2091>
dan kain
5taw
<853>
biru
6tlkth
<8504>
dan kain
7taw
<853>
ungu
8Nmgrah
<713>
dan kain
9taw
<853>
kirmizi
11ynsh 10telwt
<8144> <8438>
dan
12taw
<853>
linen halus
13ssh
<8336>
 
14P
<0>
6
Mereka harus
 
 
membuat
1wvew
<6213>
 
2ta
<853>
baju efod
3dpah
<646>
itu dari
 
 
emas
4bhz
<2091>
kain
 
 
biru
5tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwt
<8144> <8438>
dan
 
 
linen halus
9ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
10rzsm
<7806>
buatan
11hvem
<4639>
ahli
 
 
tenun
12bsx
<2803>
7
Pada baju efod itu harus ada

dua
1yts
<8147>
penutup bahu
2tptk
<3802>
yang
 
 
saling menyambung
3trbx
<2266>
pada
4hyhy
<1961>
 
6la 5wl
<413> <0>
dua
7yns
<8147>
ujungnya
8wytwuq
<7098>
demikianlah itu harus
 
 
tersambung
9rbxw
<2266>
8
Ikat pinggang yang ditenun dengan terampil
1bsxw
<2805>
yang
3rsa
<834>
ada
 
 
pada
4wyle
<5921>
baju efod
2wtdpa
<642>
harus
 
 
dibuat
5whvemk
<4639>
dari bahan yang sama yaitu
 
 
dari
6wnmm
<4480>
 
7hyhy
<1961>
emas
8bhz
<2091>
kain
 
 
biru
9tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
10Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
12yns 11telwtw
<8144> <8438>
dan kain
 
 
linen halus
13ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
14rzsm
<7806>
9
Kamu harus
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
 
2ta
<853>
dua
3yts
<8147>
permata
4ynba
<68>
krisopras
5Mhs
<7718>
dan
 
 
mengukir
6txtpw
<6605>
 
7Mhyle
<5921>
nama
8twms
<8034>
anak-anak
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
di atasnya
 
 
10
enam
1hss
<8337>
nama
2Mtmsm
<8034>
mereka
 
 
pada
3le
<5921>
batu permata
4Nbah
<68>
yang
 
 
satu
5txah
<259>
dan
 
 
enam
8hssh
<8337>
 
6taw
<853>
nama
7twms
<8034>
sisanya
9Myrtwnh
<3498>
pada
10le
<5921>
batu permata
11Nbah
<68>
yang
 
 
lainnya
12tynsh
<8145>
berdasarkan kelahiran
13Mtdlwtk
<8435>
mereka
 
 
11
Sebagaimana
1hvem
<4639>
ahli pengukir
2srx
<2796>
permata
3Nba
<68>
demikianlah kamu harus
5Mtx 4yxwtp
<2368> <6603>
mengukir
6xtpt
<6605>
 
7ta
<853>
dua
8yts
<8147>
batu permata
9Mynbah
<68>
itu
 
 
dengan
10le
<5921>
nama
11tms
<8034>
anak-anak
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
lalu kamu harus
 
 
melilitnya
15twubsm 14tbom
<4865> <4142>
dengan
 
 
emas
16bhz
<2091>

18Mta 17hvet
<853> <6213>
12
Kamu harus
 
 
meletakkan
1tmvw
<7760>
 
2ta
<853>
dua
3yts
<8147>
batu
4Mynbah
<68>
itu
 
 
pada
5le
<5921>
 
18le
<5921>
dua
19yts
<8147>
bahu
20wyptk 6tptk
<3802> <3802>
baju efod
7dpah
<646>
sebagai
 
 
batu
8ynba
<68>
permata
 
 
peringatan
21Nrkzl 9Nrkz
<2146> <2146>
akan
 
 
anak-anak
10ynbl
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
dan
12avnw
<5375>
Harun
13Nrha
<175>
harus membawa
14ta
<853>
nama-nama
15Mtwms
<8034>
mereka di bahunya di
 
 
hadapan
16ynpl
<6440>
TUHAN
17hwhy
<3068>
sebagai tanda peringatan
22o
<0>
13
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
sulaman
2tubsm
<4865>
dari
 
 
emas
3bhz
<2091>
14
dan
 
 
dua
1ytsw
<8147>
rantai
2trsrs
<8333>
dari
 
 
emas
3bhz
<2091>
yang
7Mta 4rwhj
<853> <2889>
dijalin
8hvem 6hvet 5tlbgm
<4639> <6213> <4020>
seperti
 
 
tali
9tbe
<5688>
lalu kamu harus
 
 
memasang
10httnw
<5414>
untaian
13ttbeh
<5688>
 
11ta
<853>
rantai
12trsrs
<8333>
itu
 
 
pada
14le
<5921>
sulaman emas
15tubsmh
<4865>
itu
16o
<0>
15
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
tutup dada
2Nsx
<2833>
penghakiman
3jpsm
<4941>
yang
 
 
dikerjakan
4hvem
<4639>
oleh seorang
 
 
ahli
5bsx
<2803>
Kamu harus
 
 
membuatnya
6hvemk
<4639>
seperti pada
 
 
baju efod
7dpa
<646>
yaitu
 
 
terbuat
8wnvet
<6213>
dari
 
 
emas
9bhz
<2091>
kain
 
 
biru
10tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
11Nmgraw
<713>
kain
 
 
kirmizi
13yns 12telwtw
<8144> <8438>
dan kain
 
 
linen halus
14ssw
<8336>
yang
 
 
dipintal
15rzsm
<7806>
demikianlah
 
 
kamu
17wta
<853>
harus
 
 
membuatnya
16hvet
<6213>
16
Tutup dada itu harus

berbentuk persegi
1ewbr
<7251>
 
2hyhy
<1961>
dilipat dua
3lwpk
<3717>
sejengkal
4trz
<2239>
panjangnya
5wkra
<753>
dan
 
 
sejengkal
6trzw
<2239>
lebarnya
7wbxr
<7341>
17
Kamu harus
2wb 1talmw
<0> <4390>
memasang
3talm
<4396>
empat
5hebra
<702>
baris
6Myrwj
<2905>
batu
4Nba
<68>
permata
7Nba
<68>
padanya
 
 
Baris
8rwj
<2905>
pertama harus terdiri dari
 
 
permata yaspis merah
9Mda
<124>
krisolit
10hdjp
<6357>
dan
 
 
malakit
11tqrbw
<1304>
itulah
 
 
baris
12rwjh
<2905>
pertama
13dxah
<259>
18
Lalu
 
 
baris
1rwjhw
<2905>
kedua
2ynsh
<8145>
harus terdiri dari
 
 
permata batu darah
3Kpn
<5306>
lazurit
4rypo
<5601>
dan
 
 
yaspis hijau
5Mlhyw
<3095>
19
Baris
1rwjhw
<2905>
ketiga
2ysylsh
<7992>
adalah
 
 
permata ambar
3Msl
<3958>
akik
4wbs
<7618>
dan
 
 
kecubung
5hmlxaw
<306>
20
Baris
1rwjhw
<2905>
keempat
2yeybrh
<7243>
adalah
 
 
permata pirus
3sysrt
<8658>
krisopras
4Mhsw
<7718>
dan
 
 
nefrit
5hpsyw
<3471>
Semua itu harus
 
 
dipasang
6Myubsm
<7660>
dalam
8wyhy
<1961>
sulaman
9Mtawlmb
<4396>
emas
7bhz
<2091>
21
Harus ada dua belas
 
 
permata
1Mynbahw
<68>
 
2Nyyht
<1961>
dengan
3le
<5921>
namanya
4tms
<8034>
yang sesuai dengan
9le
<5921>
nama
10Mtms
<8034>
anak-anak
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
sejumlah
 
 
dua
7Myts
<8147>
belas
8hrve
<6240>
seperti
 
 
ukiran
11yxwtp
<6603>
pada
 
 
meterai
12Mtwx
<2368>
setiap
13sya
<376>
permata
 
 
dengan
14le
<5921>
namanya
15wms
<8034>
tersendiri berdasarkan
16Nyyht
<1961>
dua
17ynsl
<8147>
belas
18rve
<6240>
suku
19jbs
<7626>
22
Untuk
2le
<5921>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
rantai
4tsrs
<8331>
dari
 
 
emas
8bhz
<2091>
murni
9rwhj
<2889>
yang
5tlbg
<1383>
dijalin
6hvem
<4639>
seperti
 
 
tali
7tbe
<5688>
23
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
dua
4yts
<8147>
gelang
5twebj
<2885>
emas
6bhz
<2091>
pada
2le
<5921>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
itu dan harus
 
 
memasang
7ttnw
<5414>
 
8ta
<853>
dua
9yts
<8147>
gelang
10twebjh
<2885>
itu
 
 
di
11le
<5921>
 
12yns
<8147>
ujung-ujung
13twuq
<7098>
tutup dada
14Nsxh
<2833>
itu
 
 
24
Kemudian kamu harus
 
 
memasang
1httnw
<5414>
 
2ta
<853>
dua
3yts
<8147>
rantai
4ttbe
<5688>
emas
5bhzh
<2091>
itu
 
 
pada
6le
<5921>
dua
7yts
<8147>
gelang
8tebjh
<2885>
di
9la
<413>
ujung-ujung
10twuq
<7098>
tutup dada
11Nsxh
<2833>
itu
 
 
25
 
1taw
<853>
Dua
2yts
<8147>
ujung
3twuq
<7098>
lain dari
4yts
<8147>
rantai emas
5ttbeh
<5688>
itu harus kamu
 
 
pasang
6Ntt
<5414>
pada
7le
<5921>
 
8yts
<8147>
sulamannya
9twubsmh
<4865>
lalu
 
 
pasanglah
10httnw
<5414>
itu
 
 
pada
11le
<5921>
tutup bahu
12twptk
<3802>
baju efod
13dpah
<646>
di
14la
<413>
bagian
15lwm
<4136>
depannya
16wynp
<6440>
26
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
dua
2yts
<8147>
gelang
3twebj
<2885>
emas
4bhz
<2091>
dan
 
 
memasangnya
5tmvw
<7760>
 
6Mta
<853>
pada
7le
<5921>
kedua
8yns
<8147>
ujung
9twuq
<7098>
tutup dada
10Nsxh
<2833>
itu
 
 
di
11le
<5921>
tepinya
12wtpv
<8193>
 
13rsa
<834>
di
14la
<413>
bagian
15rbe
<5676>
dalam
17htyb
<1004>
baju efod
16dpah
<646>
27
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
dua
2yts
<8147>
gelang
3twebj
<2885>
emas
4bhz
<2091>
lainnya dan
 
 
pasanglah
5httnw
<5414>
itu
6Mta
<853>
pada
7le
<5921>
kedua
8yts
<8147>
bahu
9twptk
<3802>
efod
10dwpah
<646>
di sebelah bawah
11hjmlm
<4295>
di bagian
12lwmm
<4136>
depannya
13wynp
<6440>
di dekat
14tmel
<5980>
sambungannya
15wtrbxm
<4225>
di atas
16lemm
<4605>
pita
17bsxl
<2805>
efod
18dwpah
<646>
28
Mereka harus
 
 
mengikat
1wokryw
<7405>
 
2ta
<853>
tutup dada
3Nsxh
<2833>
itu
 
 
dengan
5la
<413>
gelang-gelang
4*wytebjm {wtebjm}
<2885>
 
6tebj
<2885>
baju efod
7dpah
<646>
dengan
 
 
tali
8lytpb
<6616>
biru
9tlkt
<8504>
supaya
 
 
tutup dada
16Nsxh
<2833>
itu
13dwpah 12bsx 11le 10twyhl
<646> <2805> <5921> <1961>
tidak
14alw
<3808>
terlepas
15xzy
<2118>
dari
17lem
<5921>
baju efod
18dwpah
<646>
29
Harun
2Nrha
<175>
akan
 
 
menanggung
1avnw
<5375>
 
3ta
<853>
nama
4twms
<8034>
anak-anak
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
pada
 
 
tutup dada
7Nsxb
<2833>
penghakiman
8jpsmh
<4941>
itu di
 
 
atas
9le
<5921>
jantungnya
10wbl
<3820>
ketika dia
 
 
masuk
11wabb
<935>
ke
12la
<413>
Ruang Kudus
13sdqh
<6944>
sebagai
 
 
peringatan
14Nrkzl
<2146>
di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
senantiasa
17dymt
<8548>
30
Pasanglah
5ta
<853>
Urim
6Myrwah
<224>
dan
7taw
<853>
Tumim
8Mymth
<8550>
 
1ttnw
<5414>
di
2la
<413>
tutup dada
3Nsx
<2833>
penghakiman
4jpsmh
<4941>
itu yang keduanya harus
 
 
ada
9wyhw
<1961>
di
 
 
atas
10le
<5921>
jantung
11bl
<3820>
Harun
12Nrha
<175>
ketika dia
 
 
pergi
13wabb
<935>
ke
 
 
hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
 
 
Harun
17Nrha
<175>
akan
 
 
menanggung
16avnw
<5375>
 
18ta
<853>
penghakiman
19jpsm
<4941>
atas
 
 
bangsa
20ynb
<1121>
Israel
21larvy
<3478>
di
22le
<5921>
jantungnya
23wbl
<3820>
di
 
 
hadapan
24ynpl
<6440>
TUHAN
25hwhy
<3068>
senantiasa
26dymt
<8548>
 
27o
<0>
31
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
 
2ta
<853>
jubah efod
4dwpah 3lyem
<646> <4598>
yang
 
 
semuanya
5lylk
<3632>
terbuat dari kain
 
 
biru
6tlkt
<8504>
32
Jubah itu harus
 
 
mempunyai
1hyhw
<1961>
lubang
2yp
<6310>
pada
 
 
bagian atasnya
3wsar
<7218>
di tengah-tengahnya
4wkwtb
<8432>
Di
 
 
sekeliling
8bybo
<5439>
 
6hyhy
<1961>
lubang
7wypl
<6310>
itu harus ada
 
 
pinggiran
5hpv
<8193>
hasil karya
9hvem
<4639>
seorang
 
 
penenun
10gra
<707>
seperti
 
 
lubang
11ypk
<6310>
pada
 
 
baju zirah
12arxt
<8473>
agar jubah

itu
13hyhy
<1961>
 
14wl
<0>
tidak
15al
<3808>
mudah
 
 
koyak
16erqy
<7167>
33
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
 
3wylws 2le
<7757> <5921>
hiasan delima
4ynmr
<7416>
dari kain
 
 
biru
5tlkt
<8504>
kain
 
 
ungu
6Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
8yns 7telwtw
<8144> <8438>
di
9le
<5921>
sekeliling
11bybo
<5439>
tepi bawah jubah
10wylws
<7757>
itu dengan
 
 
kerincing-kerincing
12ynmepw
<6472>
emas
13bhz
<2091>
di
14Mkwtb
<8432>
antaranya
15bybo
<5439>
34
satu
 
 
kerincing
1Nmep
<6472>
emas
2bhz
<2091>
satu
 
 
delima
3Nwmrw
<7416>
satu
 
 
kerincing
4Nmep
<6472>
emas
5bhz
<2091>
satu
 
 
delima
6Nwmrw
<7416>
di
7le
<5921>
sekeliling
10bybo
<5439>
bawah tepi
8ylws
<7757>
jubah
9lyemh
<4598>
itu
 
 
35
Harun
3Nrha
<175>
harus
 
 
memakainya
2le 1hyhw
<5921> <1961>
ketika dia
 
 
melayani
4trsl
<8334>
lalu
 
 
bunyinya
6wlwq
<6963>
akan
 
 
terdengar
5emsnw
<8085>
ketika dia
 
 
masuk
7wabb
<935>
ke
8la
<413>
Ruang Kudus
9sdqh
<6944>
di hadapan
10ynpl
<6440>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dan ketika dia
 
 
keluar
12wtaubw
<3318>
supaya dia
 
 
tidak
13alw
<3808>
mati
14twmy
<4191>
 
15o
<0>
36
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
pelat
2Uyu
<6731>
dari
 
 
emas
3bhz
<2091>
murni
4rwhj
<2889>
dan
 
 
ukirlah
5txtpw
<6605>
di
 
 
atasnya
6wyle
<5921>
seperti
 
 
ukiran
7yxwtp
<6603>
pada
 
 
meterai
8Mtx
<2368>
Kudus
9sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
37
Kamu harus
 
 
memasangnya
1tmvw
<7760>
 
2wta
<853>
pada
3le
<5921>
tali
4lytp
<6616>
biru
5tlkt
<8504>
supaya dapat
 
 
dipasang
6hyhw
<1961>
pada
7le
<5921>
serban
8tpnumh
<4701>
yang harus
 
 
dipasang
13hyhy
<1961>
di
9la
<413>
bagian
10lwm
<4136>
depan
11ynp
<6440>
serban
12tpnumh
<4701>
38
Serban itu harus

ada
1hyhw
<1961>
di
2le
<5921>
dahi
3xum
<4696>
Harun
4Nrha
<175>
supaya
 
 
Harun
6Nrha
<175>
dapat
 
 
menanggung
5avnw
<5375>
 
7ta
<853>
kesalahan
8Nwe
<5771>
dari segala yang
 
 
kudus
9Mysdqh
<6944>
yang
10rsa
<834>
dikhususkan
11wsydqy
<6942>
oleh
 
 
keturunan
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
sebagai
14lkl
<3605>
persembahan
15tntm
<4979>
kudus
16Mhysdq
<6944>
mereka Itu akan
 
 
selalu
20dymt
<8548>
ada
17hyhw
<1961>
di
18le
<5921>
dahinya
19wxum
<4696>
supaya dia
 
 
dapat diterima
21Nwurl
<7522>
 
22Mhl
<0>
di hadapan
23ynpl
<6440>
TUHAN
24hwhy
<3068>
39
Kamu harus
 
 
menyulam
1tubsw
<7660>
baju panjang
2tntkh
<3801>
dari
 
 
linen halus
3ss
<8336>
dan harus
 
 
membuat
4tyvew
<6213>
serban
5tpnum
<4701>
dari
 
 
linen halus
6ss
<8336>
dan kamu harus
 
 
membuat
8hvet
<6213>
ikat pinggang
7jnbaw
<73>
suatu
 
 
karya
9hvem
<4639>
seorang penyulam
10Mqr
<7551>
40
Untuk
 
 
anak-anak
1ynblw
<1121>
Harun
2Nrha
<175>
kamu harus
 
 
membuat
3hvet
<6213>
baju-baju panjang
4tntk
<3801>
kamu juga harus
 
 
membuat
5tyvew
<6213>
 
6Mhl
<0>
ikat pinggang-ikat pinggang
7Myjnba
<73>
bagi mereka dan kamu harus
 
 
membuat
9hvet
<6213>
ikat-ikat kepala
8twebgmw
<4021>
bagi mereka untuk
10Mhl
<0>
kemuliaan
11dwbkl
<3519>
dan
 
 
keindahannya
12traptlw
<8597>
41
Kamu harus
 
 
mengenakannya
1tsblhw
<3847>
pada
3ta 2Mta
<853> <853>
Harun
4Nrha
<175>
kakakmu
5Kyxa
<251>
beserta
6taw
<853>
anak-anaknya
7wynb
<1121>
Kamu harus
12ta 10Mta
<853> <853>
menahbiskan
13Mdy 11talmw
<3027> <4390>
mereka dan
8wta
<853>
mengkhususkan
9txsmw
<4886>
mereka dan
 
 
menguduskan
14tsdqw
<6942>
mereka supaya mereka
15Mta
<853>
dapat melayani-Ku sebagai imam
16wnhkw
<3547>
 
17yl
<0>
42
Kamu harus
 
 
membuat
1hvew
<6213>
 
2Mhl
<0>
celana-celana
3yonkm
<4370>
linen putih
4db
<906>
untuk
5twokl
<3680>
ketelanjangan
7hwre 6rvb
<6172> <1320>
mereka
 
 
mulai
11wyhy
<1961>
dari
 
 
pinggang
8Myntmm
<4975>
sampai ke
9dew
<5704>
paha
10Mykry
<3409>
43
Semua
 
 
itu
1wyhw
<1961>
harus dipakai
 
 
oleh
2le
<5921>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4lew
<5921>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
ketika mereka
 
 
masuk
6Mabb
<935>
ke
7la
<413>
tenda
8lha
<168>
pertemuan
9dewm
<4150>
atau
10wa
<176>
ketika
11Mtsgb
<5066>
mereka di
 
 
dekat
12la
<413>
mazbah
13xbzmh
<4196>
untuk
 
 
melayani
14trsl
<8334>
di
 
 
Ruang Kudus
15sdqb
<6944>
agar mereka
 
 
tidak
16alw
<3808>
menanggung
17wavy
<5375>
kesalahan
18Nwe
<5771>
dan
 
 
mati
19wtmw
<4191>
Ini harus menjadi
 
 
ketetapan
20tqx
<2708>
baginya
22wl
<0>
dan
 
 
keturunannya
23werzlw
<2233>
untuk
 
 
selama-lamanya
21Mlwe
<5769>
 
25o 24wyrxa
<0> <310>