Prev Chapter Exodus 7 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Lihat
5har
<7200>
Aku telah
 
 
menjadikanmu
6Kyttn
<5414>
seperti
 
 
Allah
7Myhla
<430>
bagi
 
 
Firaun
8herpl
<6547>
dan
 
 
kakakmu
10Kyxa
<251>
Harun
9Nrhaw
<175>
akan
 
 
menjadi
11hyhy
<1961>
nabimu
12Kaybn
<5030>
2
Kamu
1hta
<859>
harus
 
 
menyampaikan
2rbdt
<1696>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
yang
5rsa
<834>
Kuperintahkan
6Kwua
<6680>
kepadamu sedangkan
 
 
kakakmu
8Kyxa
<251>
Harun
7Nrhaw
<175>
akan
 
 
mengatakannya
9rbdy
<1696>
kepada
10la
<413>
Firaun
11herp
<6547>
agar dia
 
 
melepaskan
12xlsw
<7971>
 
13ta
<853>
bangsa
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
keluar dari
 
 
negerinya
16wuram
<776>
3
Namun
 
 
Aku
1ynaw
<589>
akan
 
 
mengeraskan
2hsqa
<7185>
 
3ta
<853>
hati
4bl
<3820>
Firaun
5herp
<6547>
dan
 
 
melipatgandakan
6ytybrhw
<7235>
 
7ta
<853>
tanda-tanda-Ku
8ytta
<226>
dan
9taw
<853>
mukjizat-mukjizat-Ku
10ytpwm
<4159>
di
 
 
tanah
11Urab
<776>
Mesir
12Myrum
<4714>
4
 
3Mkla
<413>
Firaun
4herp
<6547>
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
mendengarkanmu
2emsy
<8085>
Sebab itu Aku akan
 
 
meletakkan
5yttnw
<5414>
 
6ta
<853>
tangan-Ku
7ydy
<3027>
atas
 
 
Mesir
8Myrumb
<4714>
dan
 
 
membawa
9ytauwhw
<3318> ==>
 
10ta
<853>
pasukan-Ku
11ytabu
<6635>
yaitu
12ta
<853>
umat-Ku
13yme
<5971>
keturunan
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
keluar
9ytauwhw
<== <3318>
dari
 
 
tanah
16Uram
<776>
Mesir
17Myrum
<4714>
dengan
 
 
hukuman-hukuman
18Myjpsb
<8201>
yang
 
 
berat
19Myldg
<1419>
5
Orang Mesir
2Myrum
<4713>
pun akan
 
 
tahu
1wedyw
<3045>
bahwa
3yk
<3588>
Akulah
4yna
<589>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ketika Aku
 
 
merentangkan
6ytjnb
<5186>
 
7ta
<853>
tangan-Ku
8ydy
<3027>
atas
9le
<5921>
Mesir
10Myrum
<4713>
dan
 
 
mengeluarkan
11ytauwhw
<3318>
 
12ta
<853>
keturunan
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
dari
 
 
tengah-tengah
15Mkwtm
<8432>
mereka
 
 
6
 
1veyw
<6213>
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
melakukan seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
diperintahkan
5hwu
<6680>
TUHAN
6hwhy
<3068>
kepada
7Mta
<853>
mereka
9wve 8Nk
<6213> <3651>
7
Musa
1hsmw
<4872>
berumur
2Nb
<1121>
80
3Mynms
<8084>
tahun
4hns
<8141>
dan
 
 
Harun
5Nrhaw
<175>
 
6Nb
<1121>
83
8Mynmsw 7sls
<8084> <7969>
tahun
9hns
<8141>
ketika mereka
 
 
berbicara
10Mrbdb
<1696>
kepada
11la
<413>
Firaun
12herp
<6547>
 
13P
<0>
8
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
 
7rmal
<559>
9
Jika
1yk
<3588>
Firaun
4herp
<6547>
berkata
2rbdy
<1696>
kepadamu
3Mkla
<413>
begini
5rmal
<559>
Berikanlah
6wnt
<5414>
satu
7Mkl
<0>
mukjizat
8tpwm
<4159>
kamu harus
 
 
berkata
9trmaw
<559>
kepada
10la
<413>
Harun
11Nrha
<175>
Ambil
12xq
<3947>
 
13ta
<853>
tongkatmu
14Kjm
<4294>
dan
 
 
lemparkan
15Klshw
<7993>
itu di
 
 
hadapan
16ynpl
<6440>
Firaun
17herp
<6547>
Tongkat itu pun akan
 
 
menjadi
18yhy
<1961>
seekor
 
 
ular
19Nyntl
<8577>
10
Jadi
1abyw
<935>
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
menghadap
4la
<413>
Firaun
5herp
<6547>
dan mereka
 
 
melaksanakan
6wveyw
<6213>
seperti
7Nk
<3651>
yang
8rsak
<834>
diperintahkan
9hwu
<6680>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Harun
12Nrha
<175>
melemparkan
11Klsyw
<7993>
 
13ta
<853>
tongkatnya
14whjm
<4294>
di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
Firaun
16herp
<6547>
dan para
17ynplw
<6440>
hambanya
18wydbe
<5650>
lalu tongkat itu
 
 
menjadi
19yhyw
<1961>
seekor
 
 
ular
20Nyntl
<8577>
11
Kemudian
2Mg
<1571>
Firaun
3herp
<6547>
memanggil
1arqyw
<7121>
orang-orang pintar
4Mymkxl
<2450>
dan para
 
 
ahli sihir
5Mypskmlw
<3784>
Lalu
7Mg
<1571>
mereka
8Mh
<1992>
para
 
 
ahli ilmu gaib
9ymjrx
<2748>
Mesir
10Myrum
<4714>
itu juga
 
 
melakukan
6wveyw
<6213>
hal yang sama
12Nk
<3651>
menggunakan
 
 
mantra-mantra rahasia
11Mhyjhlb
<3858>
mereka
 
 
12
Mereka
 
 
masing-masing
2sya
<376>
melemparkan
1wkylsyw
<7993>
tongkatnya
3whjm
<4294>
dan tongkat-tongkat itu

menjadi
4wyhyw
<1961>
ular
5Mnyntl
<8577>
tetapi
 
 
tongkat
7hjm
<4294>
Harun
8Nrha
<175>
memakan
6elbyw
<1104>
 
9ta
<853>
tongkat-tongkat
10Mtjm
<4294>
mereka
 
 
13
Namun
1qzxyw
<2388>
hati
2bl
<3820>
Firaun
3herp
<6547>
dikeraskan sehingga dia
 
 
tidak
4alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
5ems
<8085>
mereka seperti
6Mhla
<413>
yang
7rsak
<834>
telah
8rbd
<1696>
TUHAN
9hwhy
<3068>
katakan
10P
<0>
14
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Hati
6bl
<3820>
Firaun
7herp
<6547>
itu
 
 
keras
5dbk
<3515>
Dia
 
 
menolak
8Nam
<3985>
untuk
 
 
melepaskan
9xlsl
<7971> ==>
bangsa
10Meh
<5971>
itu
 
 
pergi
9xlsl
<== <7971>
15
Pada
 
 
pagi hari
4rqbb
<1242>
pergilah
1Kl
<1980>
kepada
2la
<413>
Firaun
3herp
<6547>
Amatilah
5hnh
<2009>
ketika dia sedang
 
 
menuju
6auy
<3318>
air
7hmymh
<4325>
berdirilah
8tbunw
<5324>
di
10le
<5921>
tepi
11tpv
<8193>
sungai
12rayh
<2975>
untuk
 
 
menemuinya
9wtarql
<7125>
Kamu harus
 
 
membawa
17xqt
<3947>
tongkat
13hjmhw
<4294>
yang
14rsa
<834>
pernah
 
 
berubah
15Kphn
<2015>
menjadi
 
 
ular
16sxnl
<5175>
itu di
 
 
tanganmu
18Kdyb
<3027>
16
Kamu harus
 
 
berkata
1trmaw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
orang Ibrani
5Myrbeh
<5680>
telah
 
 
mengutus
6ynxls
<7971>
aku
 
 
kepadamu
7Kyla
<413>
kata-Nya
8rmal
<559>
Biarkan
10ta
<853>
umat-Ku
11yme
<5971>
pergi
9xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
melayani-Ku
12yndbeyw
<5647>
di
 
 
padang belantara
13rbdmb
<4057>
Namun
 
 
lihatlah
14hnhw
<2009>
engkau
 
 
tidak
15al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
16tems
<8085>
sampai
17de
<5704>
sekarang
18hk
<3541>
17
Karena itu
 
 
inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Dengan
 
 
ini
4tazb
<2063>
engkau akan
 
 
tahu
5edt
<3045>
bahwa
6yk
<3588>
Akulah
7yna
<589>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Lihatlah
9hnh
<2009>
dengan
 
 
tongkat
12hjmb
<4294>
di
13rsa
<834>
tanganku
14ydyb
<3027>
ini
 
 
aku
10ykna
<595>
akan
 
 
memukul
11hkm
<5221>
 
15le
<5921>
air
16Mymh
<4325>
 
17rsa
<834>
sungai
18rayb
<2975>
dan itu akan
 
 
berubah
19wkphnw
<2015>
menjadi
 
 
darah
20Mdl
<1818>
18
Ikan-ikan
1hgdhw
<1710>
di
2rsa
<834>
sungai
3rayb
<2975>
akan
 
 
mati
4twmt
<4191>
dan
 
 
airnya
6rayh
<2975>
akan
 
 
berbau busuk
5sabw
<887>
Orang Mesir
8Myrum
<4713>
tidak dapat lagi
7walnw
<3811>
minum
9twtsl
<8354>
air
10Mym
<4325>
dari
11Nm
<4480>
sungai
12rayh
<2975>
 
13o
<0>
19
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Katakan
5rma
<559>
kepada
6la
<413>
Harun
7Nrha
<175>
Ambillah
8xq
<3947>
tongkatmu
9Kjm
<4294>
dan
 
 
ulurkan
10hjnw
<5186>
tanganmu
11Kdy
<3027>
ke atas
12le
<5921>
air
13ymym
<4325>
orang
 
 
Mesir
14Myrum
<4714>
ke atas
15le
<5921>
sungai-sungainya
16Mtrhn
<5104>
 
17le
<5921>
kanal-kanalnya
18Mhyray
<2975>
dan
 
 
ke atas
19lew
<5921>
kolam-kolamnya
20Mhymga
<98>
atas
21lew
<5921>
semua
22lk
<3605>
penampungan
23hwqm
<4723>
air
24Mhymym
<4325>
sehingga semuanya itu
 
 
menjadi
25wyhyw
<1961>
darah
26Md
<1818>
Demikianlah akan
 
 
ada
27hyhw
<1961>
darah
28Md
<1818>
di
 
 
seluruh
29lkb
<3605>
tanah
30Ura
<776>
Mesir
31Myrum
<4714>
baik dalam wadah-wadah
 
 
kayu
32Myuebw
<6086>
maupun wadah-wadah
 
 
batu
33Mynbabw
<68>
20
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
4Nrhaw
<175>
melaksanakannya
1wveyw
<6213>
seperti
2Nk
<3651>
yang
5rsak
<834>
diperintahkan
6hwu
<6680>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Lalu dia
 
 
mengangkat
8Mryw
<7311>
tongkat
9hjmb
<4294>
dan
 
 
memukulkannya
10Kyw
<5221>
ke
11ta
<853>
air
12Mymh
<4325>
di
13rsa
<834>
sungai
14rayb
<2975>
di depan mata
15ynyel
<5869>
Firaun
16herp
<6547>
dan para
17ynyelw
<5869>
hambanya
18wydbe
<5650>
dan
 
 
seluruh
20lk
<3605>
air
21Mymh
<4325>
di
22rsa
<834>
sungai
23rayb
<2975>
berubah menjadi
19wkphyw
<2015>
darah
24Mdl
<1818>
21
Ikan-ikan
1hgdhw
<1710>
di
2rsa
<834>
sungai
3rayb
<2975>
pun
 
 
mati
4htm
<4191>
sehingga
 
 
sungai
6rayh
<2975>
berbau busuk
5sabyw
<887>
Sebab itu
 
 
orang Mesir
9Myrum
<4713>
tidak
7alw
<3808>
dapat
8wlky
<3201>
minum
10twtsl
<8354>
air
11Mym
<4325>
dari
12Nm
<4480>
sungai
13rayh
<2975>
Darah
15Mdh
<1818>
ada
14yhyw
<1961>
di
 
 
seluruh
16lkb
<3605>
 
17Ura
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
22
Namun
2Nk
<3651>
para
 
 
ahli ilmu gaib
3ymjrx
<2748>
Mesir
4Myrum
<4714>
melakukannya
1wveyw
<6213>
juga dengan
 
 
mantra-mantra rahasianya
5Mhyjlb
<3909>
sehingga
 
 
hati
7bl
<3820>
Firaun
8herp
<6547>
dikeraskan
6qzxyw
<2388>
Sebab itu dia
 
 
tidak
9alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
10ems
<8085>
mereka
11Mhla
<413>
sebagaimana
12rsak
<834>
yang telah
 
 
difirmankan
13rbd
<1696>
TUHAN
14hwhy
<3068>
23
Firaun
2herp
<6547>
berbalik
1Npyw
<6437>
dan
 
 
kembali
3abyw
<935>
ke
4la
<413>
istananya
5wtyb
<1004>
Bahkan dia juga
 
 
tidak
6alw
<3808>
menaruh
7ts
<7896>
hatinya
8wbl
<3820>
terhadap hal
9Mg
<1571>
ini
10tazl
<2063>
24
Semua
2lk
<3605>
orang Mesir
3Myrum
<4713>
menggali
1wrpxyw
<2658>
di
 
 
sekitar
4tbybo
<5439>
sungai
5rayh
<2975>
untuk mencari
 
 
air
6Mym
<4325>
minum
7twtsl
<8354>
karena
8yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
dapat
10wlky
<3201>
minum
11ttsl
<8354>
air
12ymymm
<4325>
dari
 
 
sungai
13rayh
<2975>
25
 
1almyw
<4390>
Tujuh
2tebs
<7651>
hari
3Mymy
<3117>
telah berlalu
 
 
sesudah
4yrxa
<310>
TUHAN
6hwhy
<3068>
memukul
5twkh
<5221>
 
7ta
<853>
sungai
8rayh
<2975>
 
9P
<0>