Prev Chapter Proverbs 25 Next Chapter
1
Ini
2hla
<428>
pun
1Mg
<1571>
amsal-amsal
3ylsm
<4912>
Salomo
4hmls
<8010>
yang
5rsa
<834>
disalin
6wqyteh
<6275>
oleh
 
 
orang-orang
7ysna
<376>
Hizkia
8hyqzx
<2396>
raja
9Klm
<4428>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
2
Kemuliaan
1dbk
<3519>
Allah
2Myhla
<430>
ialah
 
 
merahasiakan
3rtoh
<5641>
perkara
4rbd
<1697>
tetapi
 
 
kemuliaan
5dbkw
<3519>
raja-raja
6Myklm
<4428>
ialah
 
 
menyelidiki
7rqx
<2713>
perkara
8rbd
<1697>
3
Seperti
 
 
tingginya
2Mwrl
<7312>
langit
1Myms
<8064>
dan
 
 
dalamnya
4qmel
<6011>
bumi
3Uraw
<776>
demikian pula
 
 
hati
5blw
<3820>
raja-raja
6Myklm
<4428>
tidak
7Nya
<369>
terduga
8rqx
<2714>
4
Singkirkan
1wgh
<1898>
sanga
2Mygyo
<5509>
dari
 
 
perak
3Pokm
<3701>
maka
 
 
keluarlah
4auyw
<3318>
bejana yang indah
6ylk
<3627>
bagi
 
 
tukang perak
5Prul
<6884>
5
Singkirkan
1wgh
<1898>
orang fasik
2esr
<7563>
dari
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
raja
4Klm
<4428>
maka
 
 
takhtanya
7waok
<3678>
akan
 
 
ditegakkan
5Nwkyw
<3559>
oleh
 
 
kebenaran
6qdub
<6664>
6
Jangan
1la
<408>
meninggikan
2rdhtt
<1921>
diri
 
 
di hadapan
3ynpl
<6440>
raja
4Klm
<4428>
dan
 
 
jangan
7la
<408>
berdiri
8dmet
<5975>
di
 
 
tempat
5Mwqmbw
<4725>
para
 
 
pembesar
6Myldg
<1419>
7
Sebab
1yk
<3588>
lebih
 
 
baik
2bwj
<2896>
orang
 
 
berkata
3rma
<559>
kepadamu
4Kl
<0>
Naiklah
5hle
<5927>
kemari
6hnh
<2008>
daripada kamu
 
 
direndahkan
7Klypshm
<8213>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
orang
 
 
mulia
9bydn
<5081>
yang
10rsa
<834>
pernah
 
 
dilihat
11war
<7200>
oleh
 
 
matamu
12Kynye
<5869>
8
Jangan
1la
<408>
terburu-buru
4rhm
<4118>
membawa
2aut
<3318>
perkara
3brl
<7378>
ke pengadilan

Sebab
5Np
<6435>
apakah
6hm
<4100>
yang akan
 
 
kaulakukan
7hvet
<6213>
pada
 
 
akhirnya
8htyrxab
<319>
ketika
10Kta
<853>
sesamamu
11Ker
<7453>
mempermalukanmu
9Mylkhb
<3637>
9
Belalah
1Kbyr
<7378>
perkaramu
2byr
<7379>
dengan
3ta
<854>
sesamamu
4Ker
<7453>
dan
 
 
jangan
7la
<408>
menyingkapkan
8lgt
<1540>
rahasia
5dwow
<5475>
orang lain
6rxa
<312>
10
supaya
 
 
jangan
1Np
<6435>
sampai orang yang
 
 
mendengarnya
3ems
<8085>
mencemoohmu
2Kdoxy
<2616>
lalu
 
 
pergunjingan
4Ktbdw
<1681>
tentangmu
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
hilang
6bwst
<7725>
11
Bagaikan
 
 
buah apel
1yxwpt
<8598>
emas
2bhz
<2091>
di
 
 
pinggan
3twykvmb
<4906>
perak
4Pok
<3701>
seperti itulah
 
 
perkataan
5rbd
<1697>
yang
 
 
diucapkan
6rbd
<1696>
tepat
 
 
pada
7le
<5921>
waktunya
8wynpa
<655>
12
Bagaikan
 
 
anting-anting
1Mzn
<5141>
emas
2bhz
<2091>
dan
 
 
perhiasan
3ylxw
<2481>
emas
4Mtk
<3800>
seperti itulah
 
 
teguran
5xykwm
<3198>
orang bijak
6Mkx
<2450>
bagi
7le
<5921>
telinga
8Nza
<241>
yang mendengarkannya
9tems
<8085>
13
Bagaikan
 
 
sejuknya
1tnuk
<6793>
salju
2gls
<7950>
pada
 
 
musim
3Mwyb
<3117>
panen
4ryuq
<7105>
seperti itulah
 
 
utusan
5ryu
<6735>
yang
 
 
setia
6Nman
<539>
bagi mereka yang
 
 
mengutusnya
7wyxlsl
<7971>
Dia
 
 
menyegarkan
10bysy
<7725>
hati
8spnw
<5315>
tuan-tuannya
9wynda
<113>
 
11P
<0>
14
Bagaikan
 
 
awan-awan
1Myayvn
<5387>
dan
 
 
angin
2xwrw
<7307>
tanpa
4Nya
<369>
hujan
3Msgw
<1653>
seperti itulah
 
 
orang
5sya
<376>
yang
 
 
membual
6llhtm
<1984>
tentang
 
 
hadiah
7ttmb
<4991>
yang
 
 
tidak pernah
8rqs
<8267> ==>
dia
 
 
berikan
8rqs
<== <8267>
15
Dengan
 
 
panjang sabar
2Mypa 1Krab
<639> <753>
seorang
 
 
penguasa
4Nyuq
<7101>
dapat
 
 
diyakinkan
3htpy
<6601>
dan
 
 
lidah
5Nwslw
<3956>
yang
 
 
lembut
6hkr
<7390>
mematahkan
7rbst
<7665>
tulang
8Mrg
<1634>
16
Jika kamu
 
 
mendapat
2taum
<4672>
madu
1sbd
<1706>
makanlah
3lka
<398>
secukupnya
4Kyd
<1767>
supaya
 
 
jangan
5Np
<6435>
sampai
6wnebvt
<7646> ==>
kamu
 
 
kekenyangan
6wnebvt
<== <7646>
lalu
 
 
memuntahkannya
7wtaqhw
<6958>
17
Biarlah
 
 
kakimu
2Klgr
<7272>
jarang datang
1rqh
<3365>
ke
 
 
rumah
3tybm
<1004>
sesamamu
4Ker
<7453>
supaya
 
 
jangan
5Np
<6435>
sampai
6Kebvy
<7646> ==>
dia
 
 
bosan
6Kebvy
<== <7646>
lalu
 
 
membencimu
7Kanvw
<8130>
18
Bagaikan
 
 
gada
1Uypm
<4650>
atau
 
 
pedang
2brxw
<2719>
atau
 
 
anak panah
3Uxw
<2671>
yang
 
 
tajam
4Nwns
<8150>
seperti itulah
 
 
orang
5sya
<376>
yang
 
 
mengangkat
6hne
<6030>
kesaksian
8de
<5707>
dusta
9rqs
<8267>
terhadap
 
 
sesamanya
7wherb
<7453>
19
Bagaikan
 
 
gigi
1Ns
<8127>
yang
 
 
rusak
2her
<7465>
dan
 
 
kaki
3lgrw
<7272>
yang
 
 
goyah
4tdewm
<4154>
seperti itulah
 
 
kepercayaan
5xjbm
<4009>
kepada
 
 
pengkhianat
6dgwb
<898>
pada
 
 
masa
7Mwyb
<3117>
kesusahan
8hru
<6869>
20
Bagaikan
 
 
menanggalkan
1hdem
<5710>
pakaian
2dgb
<899>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
yang
 
 
dingin
4hrq
<7135>
atau
 
 
cuka
5Umx
<2558>
di atas
6le
<5921>
air abu
7rtn
<5427>
seperti itulah orang yang
 
 
menyenandungkan
8rsw
<7891>
nyanyian
9Myrsb
<7892>
bagi
10le
<5921>
hati
11bl
<3820>
yang sedih
12er
<7451>
 
13P
<0>
21
Jika
1Ma
<518>
musuhmu
3Kanv
<8130>
lapar
2ber
<7456>
berilah
 
 
roti
5Mxl
<3899>
untuk dia
 
 
makan
4whlkah
<398>
dan
 
 
jika
6Maw
<518>
dia
 
 
haus
7amu
<6771>
berilah
8whqsh
<8248> ==>
air
9Mym
<4325>
untuk dia
 
 
minum
8whqsh
<== <8248>
22
Sebab
1yk
<3588>
kamu akan
3hta
<859>
menumpuk
4htx
<2846>
bara api
2Mylxg
<1513>
di atas
5le
<5921>
kepalanya
6wsar
<7218>
dan
 
 
TUHAN
7hwhyw
<3069>
akan
 
 
membalasmu
8Mlsy
<7999>
 
9Kl
<0>
23
Angin
1xwr
<7307>
utara
2Nwpu
<6828>
membawa
3llwxt
<2342>
hujan
4Msg
<1653>
dan
 
 
lidah
7Nwsl
<3956>
fitnah
8rto
<5643>
mendatangkan
 
 
muka
5Mynpw
<6440>
yang
 
 
marah
6Mymezn
<2194>
24
Lebih baik
1bwj
<2896>
tinggal
2tbs
<3427>
di
3le
<5921>
sudut
4tnp
<6438>
atap rumah
5gg
<1406>
daripada di dalam
 
 
rumah yang dibagi
9rbx 8tybw
<2267> <1004>
dengan
 
 
perempuan
6tsam
<802>
yang
 
 
suka bertengkar
7*Mynydm {Mynwdm}
<4066>
25
Bagaikan
 
 
air
1Mym
<4325>
sejuk
2Myrq
<7119>
bagi
3le
<5921>
jiwa
4spn
<5315>
yang
 
 
dahaga
5hpye
<5889>
seperti itulah
 
 
kabar
6hewmsw
<8052>
baik
7hbwj
<2896>
dari
 
 
negeri
8Uram
<776>
yang
 
 
jauh
9qxrm
<4801>
26
Bagaikan
 
 
mata air
1Nyem
<4599>
yang
 
 
keruh
2vprn
<7515>
dan
 
 
sumur
3rwqmw
<4726>
yang
 
 
kotor
4txsm
<7843>
seperti itulah
 
 
orang benar
5qydu
<6662>
yang
 
 
goyah
6jm
<4131>
di hadapan
7ynpl
<6440>
orang fasik
8esr
<7563>
27
Tidaklah
4al
<3808>
baik
5bwj
<2896>
makan
1lka
<398>
madu
2sbd
<1706>
terlalu
 
 
banyak
3twbrh
<7235>
begitu juga
 
 
tidaklah
6rqxw
<2714>
mulia
7Mdbk
<3519>
orang yang mencari
 
 
kemuliaannya
8dwbk
<3519>
sendiri
 
 
28
Bagaikan
 
 
kota
1rye
<5892>
yang
 
 
roboh
2huwrp
<6555>
tanpa
3Nya
<369>
tembok
4hmwx
<2346>
seperti itulah
 
 
orang
5sya
<376>
yang
6rsa
<834>
tidak
7Nya
<369>
bisa
 
 
mengendalikan
8ruem
<4623>
diri
9wxwrl
<7307>