Prev Chapter Isaiah 2 Next Chapter
1
Inilah
 
 
firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
dinyatakan
3hzx
<2372>
kepada
 
 
Yesaya
4whyesy
<3470>
anak
5Nb
<1121>
Amos
6Uwma
<531>
tentang
7le
<5921>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
9Mlswryw
<3389>
2
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
pada
 
 
hari-hari
3Mymyh
<3117>
terakhir
2tyrxab
<319>
 
5hyhy
<1961>
gunung
6rh
<2022>
kediaman
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
akan
 
 
didirikan
4Nwkn
<3559>
di
 
 
puncak
9sarb
<7218>
gunung-gunung
10Myrhh
<2022>
dan akan
 
 
ditinggikan
11avnw
<5375>
melebihi
 
 
bukit-bukit
12twebgm
<1389>
dan
 
 
semua
15lk
<3605>
bangsa
16Mywgh
<1471>
akan
 
 
beramai-ramai
13wrhnw
<5102>
ke sana
14wyla
<413>
3
 
2Myme
<5971>
Banyak orang
3Mybr
<7227>
akan
 
 
datang
1wklhw
<1980>
dan
 
 
berkata
4wrmaw
<559>
Mari
5wkl
<1980>
kita
 
 
naik
6hlenw
<5927>
ke
7la
<413>
gunung
8rh
<2022>
TUHAN
9hwhy
<3069>
ke
10la
<413>
kediaman
11tyb
<1004>
Allah
12yhla
<430>
Yakub
13bqey
<3290>
Dia akan
 
 
mengajarkan
14wnryw
<3384>
jalan-jalan-Nya
15wykrdm
<1870>
kepada kita sehingga kita akan
 
 
berjalan
16hklnw
<1980>
di
 
 
jalan-jalan-Nya
17wytxrab
<734>
Sebab
18yk
<3588>
dari
 
 
Sion
19Nwyum
<6726>
akan
 
 
keluar
20aut
<3318>
hukum
21hrwt
<8451>
dan
 
 
firman
22rbdw
<1697>
TUHAN
23hwhy
<3069>
dari
 
 
Yerusalem
24Mlswrym
<3389>
4
Dia akan
 
 
menjadi hakim
1jpsw
<8199>
di antara
2Nyb
<996>
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
dan
 
 
memutuskan perkara
4xykwhw
<3198>
bagi
 
 
banyak
6Mybr
<7227>
orang
5Mymel
<5971>
Mereka akan
 
 
menempa
7wttkw
<3807>
pedang
8Mtwbrx
<2719>
mereka menjadi
 
 
mata bajak
9Mytal
<855>
dan
 
 
tombak
10Mhytwtynxw
<2595>
mereka menjadi
 
 
sabit
11twrmzml
<4211>
Bangsa
14ywg
<1471>
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
mengangkat
13avy
<5375>
pedang
17brx
<2719>
melawan
15la
<413>
bangsa
16ywg
<1471>
dan mereka
 
 
tidak
18alw
<3808>
akan
 
 
lagi
20dwe
<5750>
belajar
19wdmly
<3925>
berperang
21hmxlm
<4421>
 
22P
<0>
5
Hai
 
 
keluarga
1tyb
<1004>
Yakub
2bqey
<3290>
mari
3wkl
<1980>
kita
 
 
berjalan
4hklnw
<1980>
dalam
 
 
terang
5rwab
<216>
TUHAN
6hwhy
<3068>
6
Sebab
1yk
<3588>
Engkau telah
 
 
meninggalkan
2htsjn
<5203>
umat-Mu
3Kme
<5971>
keluarga
4tyb
<1004>
Yakub
5bqey
<3290>
karena
6yk
<3588>
mereka
 
 
dipenuhi
7walm
<4390>
dengan pengaruh dari
 
 
adat
8Mdqm
<6924>
ketimuran mereka
 
 
peramal
9Mynnew
<6049>
seperti orang-orang
 
 
Filistin
10Mytslpk
<6430>
dan mereka
 
 
bertepuk
13wqypvy
<5606>
tangan dengan
 
 
anak-anak
11ydlybw
<3206>
orang asing
12Myrkn
<5237>
7
Tanah
2wura
<776>
mereka juga
 
 
penuh
1almtw
<4390>
dengan
 
 
perak
3Pok
<3701>
dan
 
 
emas
4bhzw
<2091>
dan
 
 
kekayaan
7wytrual
<214>
mereka
 
 
tidak
5Nyaw
<369>
ada
 
 
batasnya
6huq
<7097>
Tanah
9wura
<776>
mereka
 
 
penuh
8almtw
<4390>
juga dengan
 
 
kuda
10Myowo
<5483>
dan
 
 
kereta-kereta
13wytbkrml
<4818>
mereka
 
 
tidak
11Nyaw
<369>
terhitung
12huq
<7097>
jumlahnya
 
 
8
Negeri
2wura
<776>
mereka
 
 
penuh
1almtw
<4390>
dengan
 
 
berhala
3Mylyla
<457>
mereka
 
 
menyembah
6wwxtsy
<7812>
karya
4hveml
<4639>
tangan
5wydy
<3027>
mereka sendiri yaitu hasil
7rsal
<834>
buatan
8wve
<6213>
jari
9wytebua
<676>
mereka
 
 
9
Maka
1xsyw
<7817>
manusia
2Mda
<120>
membungkuk dan
 
 
masing-masing
4sya
<376>
orang
 
 
merendahkan
3lpsyw
<8213>
diri tetapi
 
 
janganlah
5law
<408>
ampuni
6avt
<5375>
mereka
7Mhl
<0>
10
Masuklah
1awb
<935>
ke dalam
 
 
gunung batu
2rwub
<6697>
dan
 
 
bersembunyilah
3Nmjhw
<2934>
dalam
 
 
debu
4rpeb
<6083>
dari
5ynpm
<6440>
kengerian
6dxp
<6343>
akan
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
dan
 
 
kemuliaan
8rdhmw
<1926>
keagungan-Nya
9wnag
<1347>
11
Tatapan
1ynye
<5869>
sombong
2twhbg
<1365>
manusia
3Mda
<120>
akan
 
 
direndahkan
4lps
<8213>
dan
 
 
keangkuhan
6Mwr
<7312>
manusia
7Mysna
<376>
akan
 
 
ditundukkan
5xsw
<7817>
hanya
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
saja
10wdbl
<905>
yang akan
 
 
ditinggikan
8bgvnw
<7682>
pada
 
 
hari
11Mwyb
<3117>
itu
12awhh
<1931>
 
13o
<0>
12
Sebab
1yk
<3588>
 
2Mwy
<3117>
TUHAN
3hwhyl
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
memiliki satu hari
 
 
bagi
5le
<5921>
semua
6lk
<3605>
orang yaitu
 
 
orang yang sombong
7hag
<1343>
dan
 
 
angkuh
8Mrw
<7311>
terhadap
9lew
<5921>
semua
10lk
<3605>
orang yang diangkat dan
 
 
ditinggikan
11avn
<5375>
semuanya akan
 
 
direndahkan
12lpsw
<8213>
13
Terhadap
1lew
<5921>
semua
2lk
<3605>
pohon aras
3yzra
<730>
lebanon
4Nwnblh
<3844>
yang menjulang dan
 
 
ditinggikan
5Mymrh
<7311>
 
6Myavnhw
<5375>
terhadap
7lew
<5921>
semua
8lk
<3605>
pohon tarbantin
9ynwla
<437>
dari
 
 
Basan
10Nsbh
<1316>
14
Terhadap
1lew
<5921>
semua
2lk
<3605>
gunung
3Myrhh
<2022>
tinggi
4Mymrh
<7311>
terhadap
5lew
<5921>
semua
6lk
<3605>
bukit
7twebgh
<1389>
yang
 
 
ditinggikan
8twavnh
<5375>
15
Terhadap
1lew
<5921>
semua
2lk
<3605>
menara
3ldgm
<4026>
tinggi
4hbg
<1364>
terhadap
5lew
<5921>
setiap
6lk
<3605>
tembok
7hmwx
<2346>
yang
 
 
berkubu
8hrwub
<1219>
16
Terhadap
1lew
<5921>
semua
2lk
<3605>
kapal
3twyna
<591>
besar dari
 
 
Tarsis
4sysrt
<8659>
dan
 
 
terhadap
5lew
<5921>
semua
6lk
<3605>
kapal
7twykv
<7914>
yang
 
 
indah
8hdmxh
<2532>
17
Kesombongan
2twhbg
<1365>
manusia
3Mdah
<120>
akan
 
 
ditundukkan
1xsw
<7817>
kemegahan
5Mwr
<7312>
manusia
6Mysna
<376>
yang meninggi akan

direndahkan
4lpsw
<8213>
hanya
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
saja
9wdbl
<905>
yang akan
 
 
ditinggikan
7bgvnw
<7682>
pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
itu
11awhh
<1931>
18
Semua
2lylk
<3632>
berhala
1Mylylahw
<457>
akan
 
 
lenyap
3Plxy
<2498>
19
Orang-orang akan
 
 
masuk
1wabw
<935>
ke dalam
 
 
gua-gua
2twremb
<4631>
batu
3Myru
<6697>
dan ke dalam
 
 
lubang-lubang
4twlxmbw
<4247>
di
 
 
tanah
5rpe
<6083>
karena
6ynpm
<6440>
teror
7dxp
<6343>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
 
 
kemuliaan
9rdhmw
<1926>
keagungan-Nya
10wnwag
<1347>
ketika Dia
 
 
berdiri
11wmwqb
<6965>
untuk
 
 
mengguncangkan
12Urel
<6206>
bumi
13Urah
<776>
dengan hebat
 
 
20
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
orang-orang
4Mdah
<120>
akan
 
 
membuang
3Kylsy
<7993>
 
5ta
<853>
berhala
6ylyla
<457>
perak
7wpok
<3701>
dan
8taw
<853>
berhala
9ylyla
<457>
emasnya
10wbhz
<2091>
yang
11rsa
<834>
mereka
 
 
buat
12wve
<6213>
sendiri untuk
13wl
<0>
disembah
14twxtshl
<7812>
kepada
 
 
tikus mondok
16twrp 15rpxl
<2661> <2661>
dan
 
 
kelelawar
17Mypljelw
<5847>
21
untuk
 
 
masuk
1awbl
<935>
ke dalam
 
 
gua-gua
2twrqnb
<5366>
batu
3Myruh
<6697>
dan
 
 
celah-celah
4ypeobw
<5585>
tebing
5Myeloh
<5553>
menghindari
6ynpm
<6440>
kedahsyatan
7dxp
<6343>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
 
 
kemuliaan
9rdhmw
<1926>
keagungan-Nya
10wnwag
<1347>
ketika Dia
 
 
berdiri
11wmwqb
<6965>
untuk
 
 
mengguncangkan
12Urel
<6206> ==>
bumi
13Urah
<776>
dengan hebat
12Urel
<== <6206>
22
Berhentilah mengandalkan
1wldx
<2308>
 
3Nm 2Mkl
<4480> <0>
manusia
4Mdah
<120>
yang
5rsa
<834>
napas
6hmsn
<5397>
hidupnya ada pada

lubang hidungnya
7wpab
<639>
Sebab
8yk
<3588>
itu untuk
 
 
apa
9hmb
<4100>
dia
11awh
<1931>
diandalkan
10bsxn
<2803>
 
12P
<0>