Prev Chapter Isaiah 40 Next Chapter
1
Hiburlah
1wmxn
<5162>
hiburlah
2wmxn
<5162>
umat-Ku
3yme
<5971>
demikianlah
 
 
firman
4rmay
<559>
Allahmu
5Mkyhla
<430>
2
Berbicaralah
1wrbd
<1696>
dengan
2le
<5921>
hati lembut
3bl
<3820>
kepada
 
 
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
dan
 
 
serukanlah
5warqw
<7121>
kepadanya
6hyla
<413>
bahwa
7yk
<3588>
peperangannya
9habu
<6635>
telah
 
 
berakhir
8halm
<4390>
bahwa
10yk
<3588>
kesalahannya
12hnwe
<5771>
telah
 
 
dihapus
11hurn
<7521>
bahwa
13yk
<3588>
dia telah
 
 
menerima
14hxql
<3947>
dari
 
 
tangan
15dym
<3027>
TUHAN
16hwhy
<3069>
dua kali lipat
17Mylpk
<3718>
atas
 
 
semua
18lkb
<3605>
dosanya
19hytajx
<2403>
 
20o
<0>
3
Ada
 
 
suara
1lwq
<6963>
berseru-seru
2arwq
<7121>
Persiapkan
4wnp
<6437>
jalan
5Krd
<1870>
di
 
 
padang belantara
3rbdmb
<4057>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Ratakan
7wrsy
<3474>
jalan
9hlom
<4546>
di
 
 
padang gurun
8hbreb
<6160>
bagi
 
 
Allah
10wnyhlal
<430>
kita
 
 
4
Setiap
1lk
<3605>
lembah
2ayg
<1516>
akan
 
 
ditinggikan
3avny
<5375>
setiap
4lkw
<3605>
gunung
5rh
<2022>
dan
 
 
bukit
6hebgw
<1389>
akan
 
 
direndahkan
7wlpsy
<8213>
Tanah yang bergelombang
9bqeh
<6121>
akan
8hyhw
<1961>
diratakan
10rwsyml
<4334>
yang
 
 
berlekuk-lekuk
11Myokrhw
<7406>
dijadikan
 
 
datar
12heqbl
<1237>
5
Kemuliaan
2dwbk
<3519>
TUHAN
3hwhy
<3068>
akan
 
 
dinyatakan
1hlgnw
<1540>
dan
 
 
semua orang
5lk
<3605>
akan
 
 
melihatnya
4warw
<7200>
 
6rvb
<1320>
bersama-sama
7wdxy
<3162>
Sebab
8yk
<3588>
mulut
9yp
<6310>
TUHAN
10hwhy
<3068>
telah
 
 
mengatakannya
11rbd
<1696>
 
12o
<0>
6
Sebuah
 
 
suara
1lwq
<6963>
berkata
2rma
<559>
Berserulah
3arq
<7121>
Maka dia
 
 
bertanya
4rmaw
<559>
Apa
5hm
<4100>
yang harus
 
 
kuserukan
6arqa
<7121>
Semua
7lk
<3605>
manusia
8rvbh
<1320>
seperti
 
 
rumput
9ryux
<2682>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
keindahannya
11wdox
<2617>
seperti
 
 
bunga
12Uyuk
<6731>
di
 
 
padang
13hdvh
<7704>
7
Rumput
2ryux
<2682>
layu
1sby
<3001>
bunga
4Uyu
<6731>
gugur
3lbn
<5034>
ketika
5yk
<3588>
napas
6xwr
<7307>
TUHAN
7hwhy
<3068>
menerpanya
8hbsn
<5380>
Sedangkan semua
 
 
manusia
12Meh
<5971>
 
9wb
<0>
seperti
10Nka
<403>
rumput
11ryux
<2682>
8
Rumput
2ryux
<2682>
layu
1sby
<3001>
dan
 
 
bunga
4Uyu
<6731>
gugur
3lbn
<5034>
tetapi
 
 
firman
5rbdw
<1697>
Allah
6wnyhla
<430>
kita
 
 
tegak
7Mwqy
<6965>
selama-lamanya
8Mlwel
<5769>
 
9o
<0>
9
Naiklah
4yle
<5927>
ke atas
1le
<5921>
gunung
2rh
<2022>
yang
 
 
tinggi
3hbg
<1364>
hai
 
 
Sion
7Nwyu
<6726>
yang
5Kl
<0>
membawa kabar baik
6trvbm
<1319>
angkatlah
8ymyrh
<7311>
suaramu
10Klwq
<6963>
dengan
 
 
kekuatan
9xkb
<3581>
Hai
 
 
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
pembawa kabar baik
11trvbm
<1319>
naikkan
13ymyrh
<7311>
suaramu
 
 
jangan
14la
<408>
takut
15yaryt
<3372>
Katakanlah
16yrma
<559>
kepada
 
 
kota-kota
17yrel
<5892>
Yehuda
18hdwhy
<3063>
Lihat
19hnh
<2009>
itu
 
 
Allahmu
20Mkyhla
<430>
10
Lihatlah
1hnh
<2009>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allah
2ynda
<136>
akan
 
 
datang
5awby
<935>
dengan penuh
 
 
kuasa
4qzxb
<2389>
Dia akan
 
 
berkuasa
7hlsm
<4910>
dengan
11wta
<854>
tangan-Nya
6werzw
<2220>
Dia membawa
9hnh 8wl
<2009> <0>
upah-Nya
10wrkv
<7939>
dan
 
 
ganjaran-Nya
12wtlepw
<6468>
ada di
 
 
hadapan-Nya
13wynpl
<6440>
11
Seperti seorang
 
 
gembala
1herk
<7462>
Dia akan
 
 
menggembalakan
3hery
<7462>
kawanan-Nya
2wrde
<5739>
Dia akan
 
 
mengumpulkan
5Ubqy
<6908>
anak-anak domba
6Myalj
<2922>
dengan
 
 
lengan-Nya
4werzb
<2220>
dan
 
 
membawa
8avy
<5375>
mereka di
 
 
dada-Nya
7wqyxbw
<2436>
Dia akan
9twle
<5763>
memelihara
10lhny
<5095> ==>
dan
 
 
membimbing
10lhny
<== <5095>
mereka
11o
<0>
12
Siapakah
1ym
<4310>
yang telah
 
 
menakar
2ddm
<4058>
air
4Mym
<4325>
dalam
 
 
telapak tangan-Nya
3wlesb
<8168>
dan
 
 
mengukur
7Nkt
<8505>
langit
5Mymsw
<8064>
dengan
 
 
jengkal
6trzb
<2239>
yang
 
 
menghitung
8lkw
<3557>
debu
10rpe
<6083>
tanah
11Urah
<776>
dengan
 
 
ukuran
9slsb
<7991>
dan
 
 
menimbang
12lqsw
<8254>
gunung-gunung
14Myrh
<2022>
dengan
 
 
timbangan
13olpb
<6425>
dan
 
 
bukit-bukit
15twebgw
<1389>
dengan
 
 
neraca
16Mynzamb
<3976>
13
Siapakah
1ym
<4310>
yang dapat
 
 
mengatur
2Nkt
<8505>
 
3ta
<853>
Roh
4xwr
<7307>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Atau menjadi
 
 
penasihat-Nya
7wtue 6syaw
<6098> <376>
dan
 
 
memberi tahu
8wneydwy
<3045>
Dia
 
 
14
Kepada
1ta
<854>
siapakah
2ym
<4310>
Dia meminta
 
 
nasihat
3Uewn
<3289>
dan siapakah yang dapat memberi-Nya
 
 
pengertian
4whnybyw
<995>
Siapakah yang
 
 
mengajari-Nya
5whdmlyw
<3925>
jalan
6xrab
<734>
keadilan
7jpsm
<4941>
dan
 
 
mengajari-Nya
8whdmlyw
<3925>
pengetahuan
9ted
<1847>
serta menunjukkan kepada-Nya
 
 
jalan
10Krdw
<1870>
pengertian
11twnwbt
<8394>
 
12wneydwy
<3045>
15
Sesungguhnya
1Nh
<2005>
bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
seperti
 
 
setitik air
3rmk
<4752>
dalam
 
 
ember
4yldm
<1805>
dan
 
 
diperhitungkan
7wbsxn
<2803>
seperti
 
 
debu
5qxskw
<7834>
dalam
 
 
timbangan
6Mynzam
<3976>
Lihatlah
8Nh
<2005>
Tuhan
 
 
mengangkat
11lwjy
<5190>
pulau-pulau
9Myya
<339>
seperti
 
 
debu halus
10qdk
<1851>
16
Lebanon
1Nwnblw
<3844>
tidak
2Nya
<369>
cukup
3yd
<1767>
untuk
 
 
bahan bakar
4reb
<1197>
ataupun
6Nya
<369>
binatang-binatangnya
5wtyxw
<2416>
untuk
7yd
<1767>
kurban bakaran
8hlwe
<5930>
 
9o
<0>
17
Semua
1lk
<3605>
bangsa
2Mywgh
<1471>
seperti
 
 
bukan apa-apa
3Nyak
<369>
di hadapan-Nya
4wdgn
<5048>
mereka
 
 
dianggap
7wbsxn
<2803>
seperti
 
 
kehampaan
6whtw
<8414>
dan
 
 
tidak berarti
5opam
<657>
 
8wl
<0>
18
Jika demikian
 
 
dengan
1law
<413>
siapakah
2ym
<4310>
kamu akan
 
 
menyamakan
3Nwymdt
<1819>
Allah
4la
<410>
Atau
 
 
kesamaan
6twmd
<1823>
apa
5hmw
<4100>
yang akan kamu
 
 
bandingkan
7wkret
<6186>
dengan Dia
8wl
<0>
19
Patungkah
1loph
<6459>
Pengrajin
3srx
<2796>
menuangnya
2Kon
<5258>
pandai besi
4Pruw
<6884>
melapisinya
6wneqry
<7554>
dengan
 
 
emas
5bhzb
<2091>
dan
 
 
membuat
9Prwu
<6884>
rantai-rantai
7twqtrw
<7577>
perak
8Pok
<3701>
untuknya
 
 
20
Orang yang
 
 
terlalu miskin
1Nkomh
<5533>
untuk memberikan
 
 
persembahan
2hmwrt
<8641>
memilih
6rxby
<977>
kayu
3Ue
<6086>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
lapuk
5bqry
<7537>
Dia berusaha
 
 
mencari
9sqby
<1245>
seorang
 
 
pengrajin
7srx
<2796>
ahli
8Mkx
<2450>
untuk
10wl
<0>
membuat
11Nykhl
<3559>
sebuah
 
 
patung
12lop
<6459>
yang
 
 
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
goyah
14jwmy
<4131>
21
Tidakkah
1awlh
<3808>
kamu
 
 
tahu
2wedt
<3045>
Tidakkah
3awlh
<3808>
kamu
 
 
dengar
4wemst
<8085>
Apakah
 
 
belum
5awlh
<3808>
diberitahukan
6dgh
<5046>
kepadamu sejak
 
 
semula
7sarm
<7218>
Apakah kamu
8Mkl
<0>
belum
9awlh
<3808>
memahami
10Mtnybh
<995>
sejak
 
 
dasar
11twdowm
<4146>
bumi
12Urah
<776>
diletakkan
 
 
22
Dia yang
 
 
duduk
1bsyh
<3427>
di atas
2le
<5921>
bulatan
3gwx
<2329>
bumi
4Urah
<776>
yang
 
 
penduduknya
5hybsyw
<3427>
seperti
 
 
belalang
6Mybgxk
<2284>
Dialah yang
 
 
membentangkan
7hjwnh
<5186>
langit
9Myms
<8064>
seperti
 
 
tirai
8qdk
<1852>
dan
 
 
menghamparkannya
10Mxtmyw
<4969>
seperti
 
 
kemah
11lhak
<168>
untuk
 
 
ditinggali
12tbsl
<3427>
23
yang
 
 
menjadikan
1Ntwnh
<5414>
para
 
 
penguasa
2Mynzwr
<7336>
bukan apa-apa
3Nyal
<369>
dan
 
 
membuat
7hve
<6213>
hakim-hakim
4yjps
<8199>
dunia
5Ura
<776>
seperti
 
 
kesia-siaan
6whtk
<8414>
belaka
 
 
24
Baru saja
2lb 1Pa
<1077> <637>
mereka
 
 
ditanam
3wejn
<5193>
baru saja
5lb 4Pa
<1077> <637>
mereka
 
 
ditaburkan
6werz
<2232>
dan
 
 
baru saja
8lb 7Pa
<1077> <637>
mereka
 
 
berakar
9srs
<8327>
ke dalam
 
 
tanah
10Urab
<776>
Dia
11Mezg
<1503>
pun
12Mgw
<1571>
meniup
13Psn
<5398>
mereka sehingga mereka
14Mhb
<0>
layu
15wsbyw
<3001>
dan
 
 
badai
16hreow
<5591>
menerbangkan
18Mavt
<5375>
mereka seperti
 
 
jerami
17sqk
<7179>
 
19o
<0>
25
Dengan
1law
<413>
siapakah
2ym
<4310>
kamu hendak
 
 
menyamakan
3ynwymdt
<1819>
Aku
4hwsaw
<7737>
sehingga Aku sejajar dengannya
 
 
firman
5rmay
<559>
Yang Mahakudus
6swdq
<6918>
26
Arahkan
1wav
<5375>
pandanganmu
3Mkynye
<5869>
ke
 
 
tempat tinggi
2Mwrm
<4791>
dan
 
 
lihatlah
4warw
<7200>
siapakah
5ym
<4310>
yang
 
 
menciptakan
6arb
<1254>
semua
 
 
itu
7hla
<428>
yang
 
 
mengeluarkan
8ayuwmh
<3318>
benda-benda angkasa
10Mabu
<6635>
menurut
 
 
jumlahnya
9rpomb
<4557>
dan
 
 
memanggil
13arqy
<7121>
mereka menurut
11Mlkl
<3605>
nama
12Msb
<8034>
mereka dengan
 
 
kebesaran
14brm
<7230>
kekuasaan-Nya
15Mynwa
<202>
dan
 
 
kekuatan
16Uymaw
<533>
kuasa-Nya
17xk
<3581>
tidak ada
19al
<3808>
satu pun
18sya
<376>
dari mereka yang

hilang
20rden
<5737>
 
21o
<0>
27
Mengapa
1hml
<4100>
kamu
 
 
berkata
2rmat
<559>
Hai
 
 
Yakub
3bqey
<3290>
dan
 
 
berkata
4rbdtw
<1696>
Hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
jalanku
7ykrd
<1870>
tersembunyi
6hrton
<5641>
dari
 
 
TUHAN
8hwhym
<3068>
dan
 
 
keadilanku
10yjpsm
<4941>
dijauhkan
11rwbey
<5674>
dari
 
 
Allahku
9yhlamw
<430>
28
Tidakkah
1awlh
<3808>
kamu
 
 
tahu
2tedy
<3045>
 
3Ma
<518>
tidakkah
4al
<3808>
kamu
 
 
dengar
5tems
<8085>
bahwa
 
 
Allah
6yhla
<430>
yang
 
 
kekal
7Mlwe
<5769>
yaitu
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Pencipta
9arwb
<1254>
ujung-ujung
10twuq
<7098>
bumi
11Urah
<776>
tidak
12al
<3808>
menjadi letih
13Peyy
<3286>
dan
14alw
<3808>
lesu
15egyy
<3021>
Pemahaman-Nya
18wtnwbtl
<8394>
tidak
16Nya
<369>
dapat
 
 
diduga
17rqx
<2714>
29
Dia
 
 
memberi
1Ntn
<5414>
kekuatan
3xk
<3581>
kepada yang
 
 
letih
2Peyl
<3287>
dan kepada yang
 
 
tak
4Nyalw
<369>
berdaya
5Mynwa
<202>
Dia
 
 
menambahkan
7hbry
<7235>
kuasa
6hmue
<6109>
30
Orang-orang muda
2Myren
<5288>
menjadi letih
1wpeyw
<3286>
dan
 
 
lesu
3wegyw
<3021>
dan
 
 
anak-anak muda
4Myrwxbw
<970>
akan
 
 
jatuh tersandung
6wlsky 5lwsk
<3782> <3782>
31
Akan tetapi mereka yang
 
 
menanti-nantikan
1ywqw
<6960>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
memperoleh
3wpylxy
<2498> ==>
kekuatan
4xk
<3581>
baru
3wpylxy
<== <2498>
Mereka akan
 
 
naik
5wley
<5927>
dengan
 
 
sayap-sayap
6rba
<83>
seperti
 
 
burung rajawali
7Myrsnk
<5404>
Mereka akan
 
 
berlari
8wuwry
<7323>
tetapi
 
 
tidak
9alw
<3808>
menjadi lesu
10wegyy
<3021>
mereka akan
 
 
berjalan
11wkly
<1980>
tetapi
 
 
tidak
12alw
<3808>
menjadi letih
13wpeyy
<3286>
 
14P
<0>