Prev Chapter Isaiah 6 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
kematian
2twm
<4194>
Raja
3Klmh
<4428>
Uzia
4whyze
<5818>
aku
 
 
melihat
5haraw
<7200>
 
6ta
<853>
Tuhan
7ynda
<136>
duduk
8bsy
<3427>
di atas
9le
<5921>
takhta
10aok
<3678>
yang
 
 
tinggi
11Mr
<7311>
dan
 
 
menjulang
12avnw
<5375>
ujung jubah-Nya
13wylwsw
<7757>
turun
 
 
memenuhi
14Myalm
<4390>
 
15ta
<853>
Bait Suci
16lkyhh
<1964>
2
Para
 
 
serafim
1Myprv
<8314>
berdiri
2Mydme
<5975>
di
3lemm
<4605>
sebelah atas-Nya masing-masing
 
 
memiliki
4wl
<0>
enam
7ss 5ss
<8337> <8337>
sayap
8Mypnk
<3671>
 
9dxal
<259>
Dua
10Mytsb
<8147>
sayap
6Mypnk
<3671>
menutupi
11hoky
<3680>
wajah
12wynp
<6440>
dua
13Mytsbw
<8147>
sayap
 
 
menutupi
14hoky
<3680>
kaki
15wylgr
<7272>
dan
 
 
dua
16Mytsbw
<8147>
sayap lainnya untuk
 
 
terbang
17Ppwey
<5774>
3
Para serafim itu

berseru
1arqw
<7121>
satu
2hz
<2088>
sama
3la
<413>
lain
4hz
<2088>
 
5rmaw
<559>
Kudus
6swdq
<6918>
kudus
7swdq
<6918>
kuduslah
8swdq
<6918>
TUHAN
9hwhy
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
seluruh
12lk
<3605>
bumi
13Urah
<776>
penuh
11alm
<4393>
dengan
 
 
kemuliaan-Nya
14wdwbk
<3519>
4
Maka
 
 
bergetarlah
1wenyw
<5128>
dasar-dasar
2twma
<520>
ambang pintu
3Mypoh
<5592>
karena
 
 
suara
4lwqm
<6963>
serafim yang

berseru
5arwqh
<7121>
tadi dan
 
 
Bait Suci
6tybhw
<1004>
itu
 
 
dipenuhi
7almy
<4390>
dengan
 
 
asap
8Nse
<6227>
5
Kemudian aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Celakalah
2ywa
<188>
aku
3yl
<0>
Aku
4yk
<3588>
binasa
5ytymdn
<1820>
Sebab
6yk
<3588>
aku
 
 
seorang
7sya
<376>
yang
 
 
najis
8amj
<2931>
bibir
9Mytpv
<8193>
dan
 
 
aku
10ykna
<595>
 
15ykna
<595>
tinggal
16bswy
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
11Kwtbw
<8432>
bangsa
12Me
<5971>
yang
 
 
najis
13amj
<2931>
bibir
14Mytpv
<8193>
Namun
17yk
<3588>
mataku
23ynye
<5869>
telah
 
 
melihat
22war
<7200>
Sang
18ta
<853>
Raja
19Klmh
<4428>
TUHAN
20hwhy
<3068>
semesta alam
21twabu
<6635>
6
Kemudian salah
 
 
satu
3dxa
<259>
 
4Nm
<4480>
serafim
5Myprvh
<8314>
itu
 
 
terbang
1Peyw
<5774>
ke arahku
2yla
<413>
dengan membawa
 
 
batu bara
7hpur
<7531>
di
 
 
tangannya
6wdybw
<3027>
yang telah
 
 
diambilnya
9xql
<3947>
dengan
 
 
penjepit
8Myxqlmb
<4457>
dari atas
10lem
<5921>
mazbah
11xbzmh
<4196>
7
Dia
 
 
menyentuh
1egyw
<5060>
 
2le
<5921>
mulutku
3yp
<6310>
dengan bara itu dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Bara
 
 
ini
7hz
<2088>
telah
5hnh
<2009>
menyentuh
6egn
<5060>
 
8le
<5921>
bibirmu
9Kytpv
<8193>
 
10row
<5493>
kesalahanmu
11Knwe
<5771>
telah dihapuskan
 
 
dosa-dosamu
12Ktajxw
<2403>
telah
 
 
diampuni
13rpkt
<3722>
8
Setelah itu aku
 
 
mendengar
1emsaw
<8085>
 
2ta
<853>
suara
3lwq
<6963>
Tuhan
4ynda
<136>
berfirman
5rma
<559>
 
6ta
<853>
Siapa
7ym
<4310>
yang akan
 
 
Kuutus
8xlsa
<7971>
Siapa
9ymw
<4310>
yang mau
 
 
pergi
10Kly
<1980>
untuk Kami Lalu aku
11wnl
<0>
menjawab
12rmaw
<559>
Ini aku
13ynnh
<2005>
Utuslah
14ynxls
<7971>
aku
 
 
9
Kemudian
 
 
firman-Nya
1rmayw
<559>
Pergi
2Kl
<1980>
dan
 
 
katakan
3trmaw
<559>
kepada
 
 
umat
4Mel
<5971>
ini
5hzh
<2088>
Dengarlah
6wems
<8085>
baik-baik
7ewms
<8085>
tetapi
 
 
jangan
8law
<408>
mengerti
9wnybt
<995>
Lihatlah
11war 10warw
<7200> <7200>
baik-baik tetapi
 
 
jangan
12law
<408>
pahami
13wedt
<3045>
10
Buatlah
1Nmsh
<8080> ==>
hati
2bl
<3820>
umat
3Meh
<5971>
ini
4hzh
<2088>
tidak peka
1Nmsh
<== <8080>
buatlah
6dbkh
<3513> ==>
telinga
5wynzaw
<241>
mereka
 
 
berat
6dbkh
<== <3513>
dan
 
 
buatlah
8esh
<8173> ==>
mata
7wynyew
<5869>
mereka
 
 
tertutup
8esh
<== <8173>
Jika
 
 
tidak
9Np
<6435>
mereka akan
 
 
melihat
10hary
<7200>
dengan
 
 
mata
11wynyeb
<5869>
mereka dan
 
 
mendengar
13emsy
<8085>
dengan
 
 
telinga
12wynzabw
<241>
mereka serta
 
 
mengerti
15Nyby
<995>
dengan
 
 
hati
14wbblw
<3824>
mereka sehingga mereka
 
 
berbalik
16bsw
<7725>
dan
 
 
disembuhkan
17aprw
<7495>
 
18wl
<0>
11
Lalu aku
 
 
bertanya
1rmaw
<559>
Sampai
2de
<5704>
kapan
3ytm
<4970>
ya
 
 
Tuhan
4ynda
<136>
Dia
 
 
menjawab
5rmayw
<559>
Sampai
6de
<5704>
kota-kota
10Myre
<5892>
 
8Ma 7rsa
<518> <834>
diruntuhkan
9was
<7582>
dan
 
 
tidak
11Nyam
<369>
berpenghuni
12bswy
<3427>
rumah-rumah
13Mytbw
<1004>
tidak
14Nyam
<369>
ditinggali dan
15Mda
<120>
negeri
16hmdahw
<127>
itu
 
 
menjadi tandus
17hast
<7582>
dan
 
 
sunyi
18hmms
<8077>
12
TUHAN
2hwhy
<3069>
membuang jauh
1qxrw
<7368>
 
3ta
<853>
orang-orang
4Mdah
<120>
itu sehingga
 
 
tempat-tempat yang ditinggalkan
6hbwzeh
<5805>
akan
 
 
banyak
5hbrw
<7227>
di
7brqb
<7130>
negeri
8Urah
<776>
itu
 
 
13
Meskipun
1dwew
<5750>
 
2hb
<0>
sepersepuluh
3hyrve
<6224>
umat
 
 
masih tinggal
4hbsw
<7725>
negeri itu akan
 
 
dibinasakan
6rebl
<1197>
juga
 
 
seperti
5htyhw
<1961>
pohon tarbantin
7hlak
<424>
dan
 
 
pohon ek
8Nwlakw
<437>
yang
9rsa
<834>
tunggulnya
11tbum
<4678>
tetap ada saat
 
 
ditebang
10tklsb
<7995>
Tunggul
15htbum
<4678>
itulah
12Mb
<0>
benih
13erz
<2233>
suci
14sdq
<6944>
 
16P
<0>