Prev Chapter Isaiah 8 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Ambillah
4xq
<3947>
sebuah
5Kl
<0>
batu
6Nwylg
<1549>
besar
7lwdg
<1419>
dan
 
 
tuliskan
8btkw
<3789>
di atasnya
9wyle
<5921>
dengan
 
 
tulisan
10jrxb
<2747>
biasa yaitu kata-kata ini
14sx 13lls 12rhml 11swna
<0> <0> <0> <582>
Maher-Syalal Hash-Bas
15zb
<4122>
2
Maka aku
 
 
mengambil saksi-saksi
1hdyeaw
<5749>
yang dapat
 
 
dipercaya
4Mynman
<539>
untuk
2yl
<0>
dijadikan saksi
3Myde
<5707>
yaitu
5ta
<853>
Imam
7Nhkh
<3548>
Uria
6hyrwa
<223>
dan
8taw
<853>
Zakharia
9whyrkz
<2148>
anak
10Nb
<1121>
Yeberekhya
11whykrby
<3000>
3
Kemudian aku
 
 
menghampiri
1brqaw
<7126>
 
2la
<413>
nabiah
3haybnh
<5031>
dia
 
 
mengandung
4rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
5dltw
<3205>
seorang
 
 
anak
6Nb
<1121>
laki-laki
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
berfirman
7rmayw
<559>
kepadaku
9yla
<413>
Namailah
11wms 10arq
<8034> <7121>
dia
14sx 13lls 12rhm
<0> <0> <0>
Maher-Syalal Hash-Bas
15zb
<4122>
4
karena
1yk
<3588>
sebelum
2Mrjb
<2962>
anak
4renh
<5288>
itu
 
 
tahu
3edy
<3045>
bagaimana
 
 
memanggil
5arq
<7121>
ayah
6yba
<1>
atau
 
 
ibu
7ymaw
<517>
 
9ta 8avy
<853> <5375>
kekayaan
10lyx
<2428>
Damsyik
11qvmd
<1834>
dan hasil
12taw
<853>
jarahan
13lls
<7998>
Samaria
14Nwrms
<8111>
akan diangkut di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
Raja
16Klm
<4428>
Asyur
17rwsa
<804>
 
18o
<0>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
3rbd
<1696>
lagi
1Poyw
<3254>
kepadaku
4yla
<413>
 
6rmal 5dwe
<559> <5750>
6
Karena
1Ney
<3282>
bangsa
4Meh
<5971>
ini
5hzh
<2088>
telah
2yk
<3588>
menolak
3oam
<3988>
 
6ta
<853>
air
7ym
<4325>
Syiloah
8xlsh
<7975>
yang
 
 
mengalir
9Myklhh
<1980>
perlahan
10jal
<328>
dan
 
 
bersukacita
11vwvmw
<4885>
atas
12ta
<853>
Rezin
13Nyur
<7526>
dan
 
 
anak
14Nbw
<1121>
Remalya
15whylmr
<7425>
7
sebab itu
1Nklw
<3651>
lihatlah
2hnh
<2009>
Tuhan
3ynda
<136>
akan
 
 
menimpakan
4hlem
<5927>
atas
5Mhyle
<5921>
mereka
6ta
<853>
air
7ym
<4325>
sungai
8rhnh
<5104>
itu yang
 
 
kuat
9Mymwueh
<6099>
dan
 
 
berlimpah
10Mybrhw
<7227>
yaitu
11ta
<853>
Raja
12Klm
<4428>
Asyur
13rwsa
<804>
dan
14taw
<853>
segala
15lk
<3605>
kemuliaannya
16wdwbk
<3519>
Air itu akan

meluap
17hlew
<5927>
menutupi
18le
<5921>
semua
19lk
<3605>
saluran
20wyqypa
<650>
dan
 
 
memenuhi
21Klhw
<1980>
 
22le
<5921>
semua
23lk
<3605>
tepinya
24wytwdg
<1415>
8
Air itu akan

menyapu
1Plxw
<2498>
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
dia akan
 
 
meluap
3Pjs
<7857>
dan
 
 
melewatinya
4rbew
<5674>
bahkan
 
 
sampai
7eygy
<5060>
ke
5de
<5704>
leher
6rawu
<6677>
Dan
 
 
sayap-sayapnya
10wypnk
<3671>
yang
8hyhw
<1961>
mengembang
9twjm
<4298>
akan
 
 
memenuhi
11alm
<4393>
luasnya
12bxr
<7341>
negerimu
13Kura
<776>
oh
14wnme
<0>
Imanuel
15la
<6005>
 
16o
<0>
9
Hancurlah
1wer
<7489>
oh
 
 
bangsa-bangsa
2Myme
<5971>
Tercerai-berailah
3wtxw
<2865>
Berilah telinga
4wnyzahw
<238>
hai
5lk
<3605>
tempat-tempat terpencil
6yqxrm
<4801>
di
 
 
bumi
7Ura
<776>
Ikatlah pinggangmu
8wrzath
<247>
tetapi kamu akan
 
 
dihancurkan
9wtxw
<2865>
berkeping-keping
 
 
Ikatlah pinggangmu
10wrzath
<247>
tetapi kamu akan
 
 
dihancurkan
11wtxw
<2865>
berkeping-keping
 
 
10
Berembuklah bersama
1wue
<5779>
tetapi itu
2hue
<6098>
tidak akan menghasilkan
3rptw
<6565>
apa-apa
 
 
Berikanlah
4wrbd
<1696>
perintah
5rbd
<1697>
kepada tentaramu tetapi perintahmu akan

sia-sia
7Mwqy 6alw
<6965> <3808>
karena
8yk
<3588>
Allah
10la
<410>
menyertai
9wnme
<5973>
kami
11o
<0>
11
Oleh
 
 
karena
1yk
<3588>
itu
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
2hk
<3541>
berfirman
3rma
<559>
kepadaku
5yla
<413>
dengan
 
 
kekuatan
6tqzxk
<2393>
kuasa-Nya
7dyh
<3027>
dan
 
 
memerintahkan
8ynroyw
<3256>
aku untuk tidak

berjalan
9tklm
<1980>
di
 
 
jalan
10Krdb
<1870>
yang dilalui

bangsa
11Meh
<5971>
ini
12hzh
<2088>
kata-Nya
13rmal
<559>
12
Jangan
1al
<3808>
menyebut
2Nwrmat
<559>
konspirasi
3rsq
<7195>
terhadap
 
 
semua
4lkl
<3605>
hal
 
 
yang
5rsa
<834>
disebut
6rmay
<559>
konspirasi
9rsq
<7195>
oleh
 
 
bangsa
7Meh
<5971>
ini
8hzh
<2088>
jangan
12al
<3808>
takut
13waryt
<3372>
pada apa yang mereka
10taw
<853>
takuti
11warwm
<4172>
dan
 
 
jangan
14alw
<3808>
gentar
15wuyret
<6206>
13
 
1ta
<853>
TUHAN
2hwhy
<3068>
semesta alam
3twabu
<6635>
Dialah yang harus kamu sebut
4wta
<853>
suci
5wsydqt
<6942>
kepada
 
 
Dialah
6awhw
<1931>
kamu harus
 
 
takut
7Mkarwm
<4172>
dan kepada
 
 
Dialah
8awhw
<1931>
kamu harus
 
 
gentar
9Mkurem
<6206>
14
Kemudian Dia akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
tempat kudus
2sdqml
<4720>
tetapi menjadi
5rwulw
<6697>
batu sandungan
6lwskm
<4383>
dan
 
 
batu
3Nbalw
<68>
yang
 
 
menjatuhkan
4Pgn
<5063>
bagi
 
 
kedua
7ynsl
<8147>
keluarga
8ytb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
menjadi
 
 
perangkap
10xpl
<6341>
dan
 
 
jerat
11sqwmlw
<4170>
bagi
 
 
penghuni
12bswyl
<3427>
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
15
Banyak
3Mybr
<7227>
orang akan
 
 
tersandung
1wlskw
<3782>
kepadanya
2Mb
<0>
lalu
 
 
jatuh
4wlpnw
<5307>
dan
 
 
terluka
5wrbsnw
<7665>
terjerat
6wsqwnw
<3369>
dan
7wdklnw
<3920>
tertangkap
8o
<0>
16
Ikatlah
1rwu
<6887>
kesaksian
2hdwet
<8584>
ini dan
 
 
segellah
3Mwtx
<2856>
pengajaran
4hrwt
<8451>
ini di antara
 
 
murid-murid-Ku
5ydmlb
<3928>
17
Aku akan
 
 
menantikan
1ytykxw
<2442>
TUHAN
2hwhyl
<3068>
yang
 
 
menyembunyikan
3rytomh
<5641>
wajah-Nya
4wynp
<6440>
dari
 
 
keluarga
5tybm
<1004>
Yakub
6bqey
<3290>
Aku akan
 
 
berharap
7ytywqw
<6960>
kepada-Nya
8wl
<0>
18
Lihatlah
1hnh
<2009>
aku
2ykna
<595>
dan
 
 
anak-anak
3Mydlyhw
<3206>
yang
4rsa
<834>
diberikan
5Ntn
<5414>
 
6yl
<0>
TUHAN
7hwhy
<3068>
kepadaku merupakan
 
 
tanda-tanda
8twtal
<226>
dan
 
 
keajaiban-keajaiban
9Mytpwmlw
<4159>
di
 
 
Israel
10larvyb
<3478>
dari
11Mem
<5973>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
yang
 
 
tinggal
14Nksh
<7931>
di
 
 
Gunung
15rhb
<2022>
Sion
16Nwyu
<6726>
 
17o
<0>
19
Ketika
1ykw
<3588>
mereka
 
 
berkata
2wrmay
<559>
kepadamu
3Mkyla
<413>
Carilah petunjuk
4wsrd
<1875>
dari para
5la
<413>
pemanggil arwah
6twbah
<178>
dan
7law
<413>
ahli sihir
8Mynedyh
<3049>
yang
 
 
berbisik
9Mypupumh
<6850>
dan
 
 
berkomat-kamit
10Myghmhw
<1897>
jawablah
 
 
Bukankah
11awlh
<3808>
suatu
 
 
bangsa
12Me
<5971>
seharusnya
 
 
meminta petunjuk
15srdy
<1875>
dari
13la
<413>
Allahnya
14wyhla
<430>
Patutkah mereka meminta petunjuk
 
 
kepada
18la
<413>
yang
 
 
mati
19Mytmh
<4191>
mengenai
16deb
<1157>
yang
 
 
hidup
17Myyxh
<2416>
20
Carilah petunjuk dari Hukum
 
 
Taurat
1hrwtl
<8451>
dan
 
 
kesaksian
2hdwetlw
<8584>
Jika
3Ma
<518>
mereka
 
 
berbicara
5wrmay
<559>
tidak
4al
<3808>
sesuai dengan
 
 
perkataan
6rbdk
<1697>
ini
7hzh
<2088>
itu karena
 
 
mereka
8rsa
<834>
tidak
9Nya
<369>
memiliki
10wl
<0>
terang
 
 
fajar
11rxs
<7837>
21
Mereka akan
 
 
melewati
1rbew
<5674>
negeri itu dengan
2hb
<0>
kesulitan
3hsqn
<7185>
dan
 
 
kelaparan
4berw
<7457>
dan
5hyhw
<1961>
ketika
6yk
<3588>
mereka
 
 
lapar
7bery
<7456>
mereka akan
 
 
marah
8Puqthw
<7107>
dan
 
 
mengutuki
9llqw
<7043>
raja
10wklmb
<4428>
dan
 
 
Allah
11wyhlabw
<430>
mereka sambil
 
 
mendongakkan wajah
12hnpw
<6437>
ke
 
 
langit
13hleml
<4605>
22
Kemudian mereka akan
 
 
menghadapkan wajah
3jyby
<5027>
ke
1law
<413>
bumi
2Ura
<776>
dan
 
 
melihat
4hnhw
<2009>
penderitaan
5hru
<6869>
dan
 
 
kegelapan
6hksxw
<2825>
kesuraman
7Pwem
<4588>
dan
 
 
kesedihan
8hqwu
<6695>
lalu mereka akan
 
 
diusir
10xdnm
<5080>
ke dalam
 
 
kegelapan
9hlpaw
<653>