Prev Chapter Jeremiah 18 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
 
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
katanya
8rmal
<559>
2
Berdirilah
1Mwq
<6965>
dan
 
 
turunlah
2tdryw
<3381>
ke
 
 
rumah
3tyb
<1004>
tukang periuk
4ruwyh
<3335>
Di
 
 
sana
5hmsw
<8033>
Aku akan menyampaikan firman-firman-Ku kepadamu
8yrbd 7ta 6Keymsa
<1697> <853> <8085>
3
Lalu aku
 
 
turun
1draw
<3381>
ke
 
 
rumah
2tyb
<1004>
tukang periuk
3ruwyh
<3335>
dan tukang periuk itu sedang
4awh *hnhw {whnhw}
<2009>
bekerja
6hkalm 5hve
<4399> <6213>
dengan
7le
<5921>
pelarikan
8Mynbah
<70>
4
Jika
 
 
bejana
2ylkh
<3627>
yang
3rsa
<834>
sedang
 
 
dia
4awh
<1931>
buat
5hve
<6213>
dari
 
 
tanah liat
6rmxb
<2563>
itu
 
 
rusak
1txsnw
<7843>
di
 
 
tangan
7dyb
<3027>
si
 
 
tukang periuk
8ruwyh
<3335>
dia
 
 
membentuknya
10whveyw
<6213>
kembali
9bsw
<7725>
menjadi
 
 
bejana
11ylk
<3627>
yang
 
 
lain
12rxa
<312>
menurut apa
 
 
yang
13rsak
<834>
dipandangnya
15ynyeb 14rsy
<5869> <3474>
baik
18P 17twvel 16ruwyh
<0> <6213> <3335>
5
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
katanya
5rwmal
<559>
6
Tidak
3al
<3808>
dapatkah
4lkwa
<3201>
Aku
 
 
melakukan
5twvel
<6213>
terhadapmu seperti yang dilakukan
 
 
tukang periuk
1ruwykh
<3335>
ini
2hzh
<2088>
hai
6Mkl
<0>
keturunan
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
firman
9Man
<5002>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Lihatlah
11hnh
<2009>
seperti
 
 
tanah liat
12rmxk
<2563>
di
 
 
tangan
13dyb
<3027>
tukang periuk
14ruwyh
<3335>
demikian
15Nk
<3651>
juga
 
 
kamu
16Mta
<859>
di
 
 
tangan-Ku
17ydyb
<3027>
hai
 
 
keturunan
18tyb
<1004>
Israel
19larvy
<3478>
 
20o
<0>
7
Ada
 
 
kalanya
1egr
<7281>
Aku
 
 
berfirman
2rbda
<1696>
tentang
3le
<5921>
suatu
 
 
bangsa
4ywg
<1471>
atau suatu
5lew
<5921>
kerajaan
6hklmm
<4467>
bahwa Aku akan
 
 
mencabut
7swtnl
<5428>
merobohkan
8Uwtnlw
<5422>
dan
 
 
menghancurkannya
9dybahlw
<6>
8
Jika
 
 
bangsa
2ywgh
<1471>
itu
3awhh
<1931>
yang
 
 
kepadanya
7wyle
<5921>
Aku
5rsa
<834>
berfirman
6ytrbd
<1696>
berbalik
1bsw
<7725>
dari
 
 
kejahatannya
4wterm
<7451>
Aku akan
 
 
menyesali
8ytmxnw
<5162>
 
9le
<5921>
bencana
10herh
<7451>
yang
11rsa
<834>
Aku
 
 
rencanakan
12ytbsx
<2803>
untuk
 
 
ditimpakan
13twvel
<6213>
kepadanya
15o 14wl
<0> <0>
9
Ada
 
 
kalanya
1egrw
<7281>
Aku
 
 
berfirman
2rbda
<1696>
tentang
3le
<5921>
suatu
 
 
bangsa
4ywg
<1471>
atau suatu
5lew
<5921>
kerajaan
6hklmm
<4467>
bahwa Aku akan
 
 
membangun
7tnbl
<1129>
dan
 
 
mengokohkannya
8ejnlw
<5193>
10
Jika bangsa itu
 
 
melakukan
1hvew
<6213>
yang
 
 
jahat
2*erh {herh}
<7451>
dalam
 
 
pandangan-Ku
3ynyeb
<5869>
tidak
4ytlbl
<1115>
mendengarkan
5ems
<8085>
suara-Ku
6ylwqb
<6963>
maka Aku akan
 
 
menyesal
7ytmxnw
<5162>
tentang
8le
<5921>
yang
 
 
baik
9hbwjh
<2896>
yang
10rsa
<834>
telah Aku rancangkan untuknya
14o 13wtwa 12byjyhl 11ytrma
<0> <853> <3190> <559>
11
Karena itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
katakanlah
2rma
<559>
 
3an
<4994>
kepada
4la
<413>
orang-orang
5sya
<376>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan kepada
7lew
<5921>
penduduk
8ybswy
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
 
10rmal
<559>
Beginilah
11hk
<3541>
firman
12rma
<559>
TUHAN
13hwhy
<3068>
lihatlah
14hnh
<2009>
Aku
15ykna
<595>
sedang
 
 
menyiapkan
16ruwy
<3335>
 
17Mkyle
<5921>
bencana
18her
<7451>
terhadap kamu dan
 
 
menyusun
19bsxw
<2803>
 
20Mkyle
<5921>
rencana
21hbsxm
<4284>
melawan kamu
 
 
Kembalilah
22wbws
<7725>
 
23an
<4994>
masing-masing
24sya
<376>
dari
 
 
jalannya
25wkrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
26herh
<7451>
dan
 
 
perbaikilah
27wbyjyhw
<3190>
jalan-jalanmu
28Mkykrd
<1870>
dan
 
 
perbuatan-perbuatanmu
29Mkyllemw
<4611>
12
Akan tetapi mereka
 
 
berkata
1wrmaw
<559>
Percuma
2sawn
<2976>
saja Kami akan
3yk
<3588>
mengikuti
6Kln 4yrxa
<1980> <310>
rencana-rencana
5wnytwbsxm
<4284>
kami sendiri dan
 
 
masing-masing orang
7syaw
<376>
akan
 
 
bertindak
11hven
<6213>
menurut
 
 
kekerasan
8twrrs
<8307>
hatinya
9wbl
<3820>
yang
 
 
jahat
10erh
<7451>
 
12o
<0>
13
Karena itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Sekarang
6an
<4994>
tanyakanlah
5wlas
<7592>
kepada
 
 
bangsa-bangsa
7Mywgb
<1471>
Siapa
8ym
<4310>
yang pernah
 
 
mendengar
9ems
<8085>
hal semacam
 
 
ini
10hlak
<428>
Perawan
14tlwtb
<1330>
Israel
15larvy
<3478>
telah
 
 
melakukan
12htve
<6213>
sesuatu yang
 
 
sangat
13dam
<3966>
mengerikan
11trres
<8186>
14
Apakah
 
 
salju
4gls
<7950>
Lebanon
5Nwnbl
<3844>
pernah
 
 
menghilang
1bzeyh
<5800>
dari
 
 
lereng-lerengnya
3ydv
<7704>
yang
 
 
berbatu
2rwum
<6697>
Apakah
6Ma
<518>
airnya
8Mym
<4325>
dingin
10Myrq
<7119>
dari sumber-sumber

yang jauh
9Myrz
<2114>
berhenti
7wstny
<5428>
mengalir
11Mylzwn
<5140>
15
Karena
1yk
<3588>
jemaat-Ku
3yme
<5971>
telah
 
 
melupakan
2ynxks
<7911>
Aku mereka telah
 
 
membakar kemenyan
5wrjqy
<6999>
kepada berhala

kesia-siaan
4awsl
<7723>
Mereka telah
 
 
tersandung
6Mwlskyw
<3782>
di
 
 
jalan-jalan
7Mhykrdb
<1870>
mereka di
 
 
jalan-jalan
8ylybs
<7635>
yang sudah tua
9Mlwe
<5769>
dan
 
 
berjalan
10tkll
<1980>
di
 
 
jalan-jalan kecil
11twbytn
<5410>
di
 
 
jalan
12Krd
<1870>
yang
 
 
belum
13al
<3808>
dibangun
14hlwlo
<5549>
16
sehingga
 
 
membuat
1Mwvl
<7760>
negeri
2Mura
<776>
mereka menjadi
 
 
kengerian
3hmsl
<8047>
dan
 
 
helaan napas
4*twqyrs {tqwrs}
<8292>
selamanya
5Mlwe
<5769>
Setiap orang
6lk
<3605>
yang
 
 
melewatinya
7rbwe
<5674>
akan
8hyle
<5921>
merasa ngeri
9Msy
<8074>
dan
 
 
menggeleng-gelengkan
10dynyw
<5110>
kepalanya
11wsarb
<7218>
17
Seperti
 
 
angin
1xwrk
<7307>
timur
2Mydq
<6921>
Aku akan
 
 
mencerai-beraikan
3Muypa
<6327>
mereka di
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
musuh-musuh
5bywa
<341>
Aku akan
 
 
menghadapkan
9Mara
<7200>
punggung-Ku
6Pre
<6203>
kepada mereka dan
 
 
bukan
7alw
<3808>
wajah-Ku
8Mynp
<6440>
pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
kemalangan
11Mdya
<343>
mereka
12o
<0>
18
Kemudian mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Kemarilah
 
 
mari
2wkl
<1980>
kita membuat
 
 
rencana-rencana
6twbsxm
<4284>
 
3hbsxnw
<2803>
melawan
4le
<5921>
Yeremia
5whymry
<3414>
karena
7yk
<3588>
Hukum
 
 
Taurat
10hrwt
<8451>
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
lenyap
9dbat
<6>
dari
 
 
imam
11Nhkm
<3548>
ataupun
 
 
nasihat
12huew
<6098>
dari
 
 
orang bijaksana
13Mkxm
<2450>
ataupun
 
 
firman
14rbdw
<1697>
dari
 
 
nabi
15aybnm
<5030>
Kemarilah
 
 
mari
16wkl
<1980>
kita mendakwanya dengan
17whknw
<5221>
lidah
18Nwslb
<3956>
kita dan mari kita
 
 
tidak
19law
<408>
menghiraukan
20hbysqn
<7181>
kata-katanya
23wyrbd 22lk 21la
<1697> <3605> <413>
19
Hiraukanlah
1hbysqh
<7181>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
3yla
<413>
dengarkanlah
4emsw
<8085>
suara
5lwql
<6963>
musuh-musuhku
6ybyry
<3401>
20
Haruskah
2txt
<8478>
kebaikan
3hbwj
<2896>
dibalas
1Mlsyh
<7999>
dengan
 
 
kejahatan
4her
<7451>
Sebab
5yk
<3588>
mereka telah
 
 
menggali
6wrk
<3738>
lubang
7hxws
<7745>
untuk
 
 
nyawaku
8yspnl
<5315>
Ingatlah
9rkz
<2142>
bagaimana aku
 
 
berdiri
10ydme
<5975>
di hadapan-Mu
11Kynpl
<6440>
untuk
 
 
mengatakan
12rbdl
<1696>
 
13Mhyle
<5921>
kebaikan
14hbwj
<2896>
bagi mereka untuk
 
 
menjauhkan
15byshl
<7725>
 
16ta
<853>
murka-Mu
17Ktmx
<2534>
dari
 
 
mereka
18Mhm
<1992>
21
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
serahkan
2Nt
<5414>
 
3ta
<853>
anak-anak
4Mhynb
<1121>
mereka kepada
 
 
kelaparan
5berl
<7458>
dan
 
 
serahkanlah
6Mrghw
<5064>
mereka
 
 
pada
7le
<5921>
kuasa
8ydy
<3027>
pedang
9brx
<2719>
Biarlah
10hnyhtw
<1961>
istri-istri
11Mhysn
<802>
mereka
 
 
tidak memiliki anak
12twlks
<7909>
dan menjadi
 
 
janda
13twnmlaw
<490>
Biarlah
 
 
kaum laki-laki
14Mhysnaw
<376>
mereka
15wyhy
<1961>
terhantam
16ygrh
<2026>
mati
17twm
<4194>
dan
 
 
pemuda-pemuda
18Mhyrwxb
<970>
mereka
 
 
ditebas
19ykm
<5221>
oleh
 
 
pedang
20brx
<2719>
dalam
 
 
pertempuran
21hmxlmb
<4421>
22
Biarlah
 
 
jeritan
2hqez
<2201>
terdengar
1emst
<8085>
dari
 
 
rumah-rumah
3Mhytbm
<1004>
mereka
 
 
ketika
4yk
<3588>
Engkau
 
 
mendatangkan
5aybt
<935>
gerombolan
7dwdg
<1416>
kepada
6Mhyle
<5921>
mereka secara
 
 
tiba-tiba
8Matp
<6597>
Sebab
9yk
<3588>
mereka telah
 
 
menggali
10wrk
<3738>
lubang
11*hxws {hxys}
<7882>
untuk
 
 
menangkapku
12yndkll
<3920>
menyembunyikan
14wnmj
<2934>
perangkap
13Myxpw
<6341>
untuk
 
 
kakiku
15ylgrl
<7272>
23
Namun
 
 
Engkau
1htaw
<859>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengetahui
3tedy
<3045>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
rencana
6Mtue
<6098>
mereka
 
 
untuk
7yle
<5921>
membunuhku
8twml
<4194>
Jangan
9la
<408>
ampuni
10rpkt
<3722>
 
11le
<5921>
kesalahan
12Mnwe
<5771>
mereka dan
 
 
jangan
15la
<408>
hapuskan
16yxmt
<4229>
dosa
13Mtajxw
<2403>
mereka dari
 
 
mata-Mu
14Kynplm
<6440>
Biarlah
17*wyhyw {wyhw}
<1961>
mereka
 
 
dijungkirbalikkan
18Mylskm
<3782>
di
 
 
depan-Mu
19Kynpl
<6440>
bertindaklah
22hve
<6213>
kepada mereka pada
 
 
masa
20teb
<6256>
kemarahan-Mu
21Kpa
<639>
 
24o 23Mhb
<0> <0>