Prev Chapter Ezekiel 14 Next Chapter
1
Lalu
 
 
beberapa
3Mysna
<582>
tua-tua
4ynqzm
<2205>
Israel
5larvy
<3478>
datang
1awbyw
<935>
kepadaku
2yla
<413>
dan
 
 
duduk
6wbsyw
<3427>
di
7ynpl
<6440>
hadapanku
8P
<0>
2
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
3
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
orang-orang
3Mysnah
<376>
ini
4hlah
<428>
telah
 
 
menjunjung
5wleh
<5927>
berhala-berhala
6Mhylwlg
<1544>
mereka
 
 
di
7le
<5921>
dalam
 
 
hati
8Mbl
<3820>
mereka dan telah meletakkan
 
 
batu sandungan
9lwskmw
<4383>
kejahatan
10Mnwe
<5771>
mereka
11wntn
<5414>
di
12xkn
<5227>
hadapan
 
 
wajah
13Mhynp
<6440>
mereka Apakah Aku akan membiarkan mereka
 
 
meminta
14srdah
<1875>
petunjuk
15srda
<1875>
dari-Ku
17o 16Mhl
<0> <0>
4
Karena itu
1Nkl
<3651>
berbicaralah
2rbd
<1696>
kepada mereka dan
3Mtwa
<853>
katakanlah
4trmaw
<559>
kepada
5Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
6hk
<3541>
perkataan
7rma
<559>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
Setiap orang
11sya 10sya
<376> <376>
dari
 
 
keturunan
12tybm
<1004>
Israel
13larvy
<3478>
yang
14rsa
<834>
menjunjung
15hley
<5927>
 
16ta
<853>
berhala-berhalanya
17wylwlg
<1544>
di dalam
18la
<413>
hatinya
19wbl
<3820>
meletakkan
22Myvy
<7760>
batu sandungan
20lwskmw
<4383>
kejahatannya
21wnwe
<5771>
 
23xkn
<5227>
di hadapannya
24wynp
<6440>
dan
 
 
datang
25abw
<935>
kepada
26la
<413>
nabi
27aybnh
<5030>
Aku
28yna
<589>
TUHAN
29hwhy
<3068>
akan
 
 
menjawabnya
30ytynen
<6030>
ketika ia datang bersama
32*ab {hb} 31wl
<0> <0>
kumpulan
33brb
<7230>
berhalanya
34wylwlg
<1544>
5
sehingga
1Neml
<4616>
Aku
 
 
dapat
2vpt
<8610>
memikat
 
 
hati
6Mblb
<3820>
 
3ta
<853>
keturunan
4tyb
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
mengasingkan
8wrzn
<2114>
dirinya sendiri dari-Ku
 
 
karena
9ylem
<5921>
berhala-berhala
10Mhylwlgb
<1544>
 
11Mlk
<3605>
mereka
12o
<0>
6
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
katakanlah
2rma
<559>
kepada
3la
<413>
keturunan
4tyb
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
Beginilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
Bertobatlah
10wbws
<7725>
dan
 
 
berbaliklah
11wbyshw
<7725>
dari
12lem
<5921>
berhala-berhalamu
13Mkylwlg
<1544>
dan palingkan wajahmu
 
 
dari
14lemw
<5921>
semua
15lk
<3605>
kekejianmu
16Mkytbewt
<8441>
 
18Mkynp 17wbysh
<6440> <7725>
7
Sebab
1yk
<3588>
setiap orang
3sya 2sya
<376> <376>
dari
 
 
keturunan
4tybm
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
atau dari
 
 
orang asing
6rghmw
<1616>
yang
7rsa
<834>
tinggal
8rwgy
<1481>
di
 
 
Israel
9larvyb
<3478>
yang
 
 
memisahkan
10rznyw
<5144>
diri
 
 
dari-Ku
11yrxam
<310>
menjunjung
12leyw
<5927>
berhala-berhalanya
13wylwlg
<1544>
di dalam
14la
<413>
hatinya
15wbl
<3820>
dan
 
 
meletakkan
18Myvy
<7760>
batu sandungan
16lwskmw
<4383>
kejahatannya
17wnwe
<5771>
 
19xkn
<5227>
di hadapannya
20wynp
<6440>
dan kemudian
21abw
<935>
menemui
22la
<413>
nabi
23aybnh
<5030>
untuk
 
 
meminta petunjuk-Ku
24srdl
<1875>
melalui dia
26yb 25wl
<0> <0>
Aku
27yna
<589>
TUHAN
28hwhy
<3068>
akan
 
 
menjawabnya
29hnen
<6030>
sendiri
31yb 30wl
<0> <0>
8
Aku akan
 
 
menempatkan
1yttnw
<5414>
wajah-Ku
2ynp
<6440>
melawan
 
 
orang
3syab
<376>
itu
4awhh
<1931>
dan Aku akan membuat dia menjadi suatu
5whytmvhw
<8074>
tanda
6twal
<226>
dan
 
 
perumpamaan
7Mylsmlw
<4912>
dan Aku akan
 
 
melenyapkan
8wytrkhw
<3772>
dia dari
 
 
tengah-tengah
9Kwtm
<8432>
umat-Ku
10yme
<5971>
Dan kamu akan
 
 
mengetahui
11Mtedyw
<3045>
bahwa
12yk
<3588>
Akulah
13yna
<589>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
15o
<0>
9
Dan
 
 
jika
2yk
<3588>
nabi
1aybnhw
<5030>
itu
 
 
terkecoh
3htpy
<6601>
dan
 
 
mengatakan
4rbdw
<1696>
sesuatu
5rbd
<1697>
Akulah
6yna
<589>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang telah
 
 
mengecoh
8ytytp
<6601>
 
9ta
<853>
nabi
10aybnh
<5030>
itu
11awhh
<1931>
dan Aku akan
 
 
merentangkan
12ytyjnw
<5186>
 
13ta
<853>
tangan-Ku
14ydy
<3027>
melawan
15wyle
<5921>
dia dan akan
 
 
menghancurkannya
16wytdmshw
<8045>
dari
 
 
tengah-tengah
17Kwtm
<8432>
umat-Ku
18yme
<5971>
Israel
19larvy
<3478>
10
Dan mereka akan
 
 
menanggung
1wavnw
<5375>
hukuman
2Mnwe
<5771> ==>
atas
 
 
kesalahan
2Mnwe
<== <5771>
mereka
 
 
hukuman
3Nwek
<5771>
nabi
6aybnh
<5030>
akan sama dengan
 
 
hukuman
5Nwek
<5771>
dari yang
 
 
meminta petunjuk
4srdh
<1875>
 
7hyhy
<1961>
11
supaya
1Neml
<4616>
keturunan
5tyb
<1004>
Israel
6larvy
<3478>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
lagi
4dwe
<5750>
tersesat
3wety
<8582>
dari-Ku
7yrxam
<310>
maupun
8alw
<3808>
dinajiskan
9wamjy
<2930>
lagi
10dwe
<5750>
oleh
 
 
semua
11lkb
<3605>
pelanggaran
12Mhyesp
<6588>
mereka tetapi supaya mereka dapat
 
 
menjadi
13wyhw
<1961>
 
14yl
<0>
umat-Ku
15Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
16ynaw
<589>
dapat
 
 
menjadi
17hyha
<1961>
 
18Mhl
<0>
Allah
19Myhlal
<430>
mereka
 
 
firman
20Man
<5002>
Tuhan
21ynda
<136>
ALLAH
22hwhy
<3069>
 
23P
<0>
12
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
13
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
apabila
4yk
<3588>
suatu
 
 
negeri
3Ura
<776>
berdosa
5ajxt
<2398>
terhadap Aku dengan
6yl
<0>
melakukan ketidaksetiaan
8lem 7leml
<4604> <4603>
Aku
 
 
merentangkan
9ytyjnw
<5186>
tanganku
10ydy
<3027>
terhadapnya
11hyle
<5921>
menghancurkan
12ytrbsw
<7665>
 
13hl
<0>
persediaan
14hjm
<4294>
rotinya
15Mxl
<3899>
mendatangkan
16ytxlshw
<7971>
 
17hb
<0>
kelaparan
18ber
<7458>
ke atasnya dan
 
 
melenyapkan
19ytrkhw
<3772>
manusia
21Mda
<120>
serta
 
 
binatang
22hmhbw
<929>
di dalamnya
20hnmm
<4480>
14
walaupun
 
 
ketiga
2tsls
<7969>
orang
3Mysnah
<582>
ini
4hlah
<428>
Nuh
6xn
<5146>
Daniel
7*laynd {land}
<1840>
dan
 
 
Ayub
8bwyaw
<347>
ada
1wyhw
<1961>
di antara
5hkwtb
<8432>
mereka
 
 
mereka
9hmh
<1992>
hanya akan
 
 
menyelamatkan
11wluny
<5337>
nyawa
12Mspn
<5315>
mereka sendiri dengan
 
 
kebenaran
10Mtqdub
<6666>
mereka
 
 
ketetapan
13Man
<5002>
Tuhan
14ynda
<136>
ALLAH
15hwhy
<3068>
15
Apabila
1wl
<3863>
Aku membuat
 
 
binatang-binatang
2hyx
<2416>
buas
3her
<7451>
melintasi
4rybea
<5674>
negeri
5Urab
<776>
itu dan mereka
 
 
merusaknya
6htlksw
<7921>
dan negeri itu
 
 
menjadi
7htyhw
<1961>
sunyi
8hmms
<8077>
sehingga
 
 
tidak ada seorang pun
9ylbm
<1097>
dapat
 
 
melintas
10rbwe
<5674>
karena
11ynpm
<6440>
binatang-binatang
12hyxh
<2416>
tersebut
 
 
16
sekalipun
 
 
ketiga
1tsls
<7969>
orang
2Mysnah
<376>
itu
3hlah
<428>
ada
 
 
di tengah-tengah
4hkwtb
<8432>
negeri itu demi
 
 
Aku
6yna
<589>
yang
 
 
hidup
5yx
<2416>
firman
7Man
<5002>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
mereka
 
 
tidak
10Ma
<518>
akan
 
 
menyelamatkan
14wlyuy
<5337>
baik
 
 
anak-anak laki-laki
11Mynb
<1121>
maupun
12Maw
<518>
anak-anak perempuan
13twnb
<1323>
mereka
 
 
Mereka
15hmh
<1992>
sendiri
16Mdbl
<905>
akan
 
 
diselamatkan
17wluny
<5337>
tetapi
 
 
negeri
18Urahw
<776>
ini akan
 
 
menjadi
19hyht
<1961>
sunyi
20hmms
<8077>
17
Atau
1wa
<176>
jika Aku mendatangkan
 
 
pedang
2brx
<2719>
ke
3ayba
<935>
atas
4le
<5921>
negeri
5Urah
<776>
itu
6ayhh
<1931>
dan
 
 
berkata
7ytrmaw
<559>
Pedang
8brx
<2719>
lintasilah
9rbet
<5674>
negeri
10Urab
<776>
itu sehingga Aku
 
 
melenyapkan
11ytrkhw
<3772>
 
12hnmm
<4480>
manusia
13Mda
<120>
dan
 
 
binatang
14hmhbw
<929>
darinya
 
 
18
walaupun
 
 
ketiga
1tslsw
<7969>
orang
2Mysnah
<376>
itu
3hlah
<428>
ada di
 
 
tengah-tengahnya
4hkwtb
<8432>
demi
 
 
Aku
6yna
<589>
yang
 
 
hidup
5yx
<2416>
firman
7Man
<5002>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
mereka
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
menyelamatkan
11wlyuy
<5337>
anak-anak
12Mynb
<1121>
laki-laki dan
 
 
anak-anak perempuan
13twnbw
<1323>
mereka
 
 
tetapi
14yk
<3588>
mereka
15Mh
<1992>
sendiri
16Mdbl
<905>
akan
 
 
diselamatkan
17wluny
<5337>
19
Atau
1wa
<176>
jika Aku
 
 
mendatangkan
3xlsa
<7971>
penyakit sampar
2rbd
<1698>
ke
4la
<413>
negeri
5Urah
<776>
itu
6ayhh
<1931>
dan
 
 
mencurahkan
7ytkpsw
<8210>
murka-Ku
8ytmx
<2534>
ke
 
 
atasnya
9hyle
<5921>
dengan
 
 
darah
10Mdb
<1818>
untuk
 
 
melenyapkan
11tyrkhl
<3772>
 
12hnmm
<4480>
manusia
13Mda
<120>
dan
 
 
binatang
14hmhbw
<929>
darinya
 
 
20
meskipun
 
 
Nuh
1xnw
<5146>
Daniel
2*laynd {land}
<1840>
dan
 
 
Ayub
3bwyaw
<347>
ada di
 
 
tengah-tengahnya
4hkwtb
<8432>
demi
 
 
Aku
6yna
<589>
yang
 
 
hidup
5yx
<2416>
firman
7Man
<5002>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
mereka
 
 
tidak
10Ma
<518>
akan menyelamatkan
 
 
anak-anak
11Nb
<1121>
laki-laki dan
12Ma
<518>
anak-anak perempuan
13tb
<1323>
mereka Mereka hanya akan
 
 
menyelamatkan
17wlyuy 14wlyuy
<5337> <5337>
nyawa
18Mspn
<5315>
mereka
15hmh
<1992>
sendiri dengan
 
 
kebenaran
16Mtqdub
<6666>
mereka
19P
<0>
21
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Lebih
6Pa
<637>
lagi
 
 
ketika
7yk
<3588>
Aku
 
 
mengirimkan
16ytxls
<7971>
empat
8tebra
<702>
hukuman-Ku
9yjps
<8201>
yang
 
 
mengerikan
10Myerh
<7451>
ke
17la
<413>
atas
 
 
Yerusalem
18Mlswry
<3389>
pedang
11brx
<2719>
kelaparan
12berw
<7458>
binatang-binatang
13hyxw
<2416>
buas
14her
<7451>
dan
 
 
penyakit sampar
15rbdw
<1698>
untuk
 
 
melenyapkan
19tyrkhl
<3772>
 
20hnmm
<4480>
manusia
21Mda
<120>
dan
 
 
binatang
22hmhbw
<929>
dari negeri itu
 
 
22
Namun
 
 
ketahuilah
1hnhw
<2009>
 
3hb
<0>
orang-orang yang selamat
4hjlp
<6413>
akan
 
 
ditinggalkan
2hrtwn
<3498>
di negeri itu

anak-anak laki-laki
6Mynb
<1121>
maupun
 
 
anak-anak perempuan
7twnbw
<1323>
akan
 
 
dibawa keluar
5Myauwmh
<3318>
Ketahuilah
8Mnh
<2005>
mereka akan
 
 
menghadap
9Myauwy
<3318>
kamu dan kamu akan
10Mkyla
<413>
melihat
11Mtyarw
<7200>
 
12ta
<853>
jalan-jalan
13Mkrd
<1870>
mereka dan
14taw
<853>
perbuatan-perbuatan
15Mtwlyle
<5949>
mereka kamu akan
 
 
dihibur
16Mtmxnw
<5162>
karena
17le
<5921>
kemalangan
18herh
<7451>
yang
19rsa
<834>
telah Aku
 
 
datangkan
20ytabh
<935>
ke atas
21le
<5921>
Yerusalem
22Mlswry
<3389>
karena
23ta
<853>
segala
24lk
<3605>
hal
 
 
yang
25rsa
<834>
telah Aku
 
 
datangkan
26ytabh
<935>
ke atasnya
27hyle
<5921>
23
Kemudian mereka akan
 
 
menghiburmu
1wmxnw
<5162>
 
2Mkta
<853>
ketika
3yk
<3588>
kamu
 
 
melihat
4wart
<7200>
 
5ta
<853>
jalan-jalan
6Mkrd
<1870>
mereka dan
7taw
<853>
perbuatan-perbuatan
8Mtwlyle
<5949>
mereka dan kamu akan
 
 
mengetahui
9Mtedyw
<3045>
bahwa
10yk
<3588>
Aku
 
 
tidak
11al
<3808>
bertindak
13ytyve
<6213>
tanpa alasan
12Mnx
<2600>
atas
14ta
<853>
semua
15lk
<3605>
yang
16rsa
<834>
Aku
 
 
lakukan
17ytyve
<6213>
kepada Yerusalem
18hb
<0>
firman
19Man
<5002>
Tuhan
20ynda
<136>
ALLAH
21hwhy
<3069>
 
22P
<0>