Prev Chapter Ezekiel 18 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Apa
1hm
<4100>
yang
2Mkl
<0>
kamu
3Mta
<859>
maksudkan dengan
 
 
mengulang
4Mylsm
<4911>
 
5ta
<853>
perumpamaan
6lsmh
<4912>
ini
7hzh
<2088>
mengenai
8le
<5921>
negeri
9tmda
<127>
Israel
10larvy
<3478>
yang isinya Para
11rmal
<559>
ayah
12twba
<1>
makan
13wlkay
<398>
anggur asam
14rob
<1155>
dan
 
 
gigi
15ynsw
<8127>
anak-anak
16Mynbh
<1121>
menjadi ngilu
17hnyhqt
<6949>
3
Demi
 
 
Aku
2yna
<589>
yang
 
 
hidup
1yx
<2416>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
berfirman
3Man
<5002>
Kamu
 
 
tidak
6Ma
<518>
akan
7hyhy
<1961>
 
8Mkl
<0>
lagi
9dwe
<5750>
menggunakan perumpamaan
11lsmh 10lsm
<4912> <4911>
ini
12hzh
<2088>
atas
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
4
Ketahuilah
1Nh
<2005>
semua
2lk
<3605>
jiwa
3twspnh
<5315>
adalah milik-Ku
5hnh 4yl
<2007> <0>
jiwa
6spnk
<5315>
ayah
7bah
<1>
dan juga
 
 
jiwa
8spnkw
<5315>
anak
9Nbh
<1121>
adalah milik-Ku
11hnh 10yl
<2007> <0>
Jiwa
12spnh
<5315>
yang
 
 
berdosalah
13tajxh
<2398>
yang
14ayh
<1931>
akan
 
 
mati
15twmt
<4191>
 
16o
<0>
5
Jika
2yk
<3588>
seseorang
1syaw
<376>
itu
3hyhy
<1961>
benar
4qydu
<6662>
dan
 
 
melakukan
5hvew
<6213>
keadilan
6jpsm
<4941>
dan
 
 
kebenaran
7hqduw
<6666>
6
dan
 
 
tidak
3al
<3808>
makan
4lka
<398>
di
1la
<413>
gunung-gunung
2Myrhh
<2022>
atau
6al
<3808>
mengangkat
7avn
<5375>
matanya
5wynyew
<5869>
kepada
8la
<413>
berhala-berhala
9ylwlg
<1544>
keturunan
10tyb
<1004>
Israel
11larvy
<3478>
dan
 
 
tidak
15al
<3808>
menajiskan
16amj
<2930>
 
12taw
<853>
istri
13tsa
<802>
sesamanya
14wher
<7453>
atau
20al
<3808>
mendekati
21brqy
<7126>
seorang
17law
<413>
perempuan
18hsa
<802>
selama
 
 
masa menstruasi
19hdn
<5079>
7
dan
 
 
tidak
2al
<3808>
menindas
3hnwy
<3238>
siapa pun
1syaw
<376>
tetapi
 
 
mengembalikan
6bysy
<7725>
kepada
4wtlbx
<2258>
orang
5bwx
<2326>
yang berutang jaminannya
 
 
tidak
8al
<3808>
melakukan
 
 
perampokan
9lzgy 7hlzg
<1497> <1500>
memberikan
12Nty
<5414>
rotinya
10wmxl
<3899>
kepada
 
 
orang lapar
11berl
<7457>
dan
 
 
memberi
14hoky
<3680>
pakaian
15dgb
<899>
kepada
 
 
orang yang telanjang
13Mryew
<5903>
8
tidak
2al
<3808>
mendapatkan
3Nty
<5414>
riba dari pinjaman
1Ksnb
<5392>
atau
5al
<3808>
mengambil
6xqy
<3947>
untung
4tybrtw
<8636>
menahan
8bysy
<7725>
tangannya
9wdy
<3027>
dari
 
 
ketidakadilan
7lwem
<5766>
dan
 
 
melakukan
12hvey
<6213>
penghakiman
10jpsm
<4941>
yang
 
 
adil
11tma
<571>
di antara
13Nyb
<996>
manusia
14sya
<376>
dan
 
 
manusia
15syal
<376>
9
dan
 
 
berjalan
2Klhy
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
1ytwqxb
<2708>
serta
 
 
menjaga
4rms
<8104>
peraturan-peraturan-Ku
3yjpsmw
<4941>
dengan
 
 
bertindak
5twvel
<6213>
setia
6tma
<571>
orang itu adalah
 
 
orang benar
7qydu
<6662>
dan pastilah
 
 
dia
8awh
<1931>
akan
 
 
hidup
10hyxy 9hyx
<2421> <2421>
firman
11Man
<5002>
Tuhan
12ynda
<136>
ALLAH
13hwhy
<3069>
10
Jika dia
 
 
memiliki
1dylwhw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
2Nb
<1121>
yang bengis
3Uyrp
<6530>
seorang
 
 
penumpah
4Kps
<8210>
darah
5Md
<1818>
yang
 
 
melakukan
6hvew
<6213>
 
7xa
<251>
salah satu
8dxam
<259>
dari
 
 
hal-hal
9hlam
<428>
tadi
 
 
11
walaupun sang
 
 
ayah sendiri
1awhw
<1931>
 
4hla
<428>
tidak
5al
<3808>
melakukan
6hve
<6213>
salah
2ta
<853>
satu
3lk
<3605>
dari hal-hal tadi
7yk
<3588>
bahkan
8Mg
<1571>
makan
11lka
<398>
di
 
 
atas
9la
<413>
gunung-gunung
10Myrhh
<2022>
menajiskan
15amj
<2930>
 
12taw
<853>
istri
13tsa
<802>
sesamanya
14wher
<7453>
12
menindas
3hnwh
<3238>
orang miskin
1yne
<6041>
dan
 
 
orang yang membutuhkan
2Nwybaw
<34>
melakukan perampokan
5lzg 4twlzg
<1497> <1500>
tidak
7al
<3808>
mengembalikan
8bysy
<7725>
barang jaminan
6lbx
<2258>
mengarahkan
11avn
<5375>
matanya
12wynye
<5869>
kepada
9law
<413>
berhala-berhala
10Mylwlgh
<1544>
dan
 
 
melakukan
14hve
<6213>
kekejian
13hbewt
<8441>
13
mendapat
2Ntn
<5414>
riba atas pinjaman
1Ksnb
<5392>
dan
 
 
mendapatkan
4xql
<3947>
keuntungan
3tybrtw
<8636>
akankah ia
 
 
hidup
5yxw
<2425>
Dia telah
 
 
melakukan
12hve
<6213>

8ta 7hyxy 6al
<853> <2421> <3808>
semua
9lk
<3605>
kekejian
10twbewth
<8441>
ini
11hlah
<428>
ia
 
 
pasti
14tmwy 13twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
14tmwy 13twm
<== <4191> <4191>
darahnya
15wymd
<1818>
akan
16wb
<0>
ditanggungkan
17hyhy
<1961>
ke atasnya sendiri
 
 
14
Sesungguhnya
1hnhw
<2009>
seandainya dia
 
 
memiliki
2dylwh
<3205>
anak
3Nb
<1121>
yang
 
 
melihat
4aryw
<7200>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
dosa
7tajx
<2403>
ayahnya
8wyba
<1>
 
10hve 9rsa
<6213> <834>
mengetahuinya
11haryw
<7200>
tetapi
 
 
tidak
12alw
<3808>
melakukan
13hvey
<6213>
hal yang
 
 
sama
14Nhk
<2004>
15
ia
 
 
tidak
3al
<3808>
makan
4lka
<398>
di
1le
<5921>
gunung-gunung
2Myrhh
<2022>
atau
6al
<3808>
mengarahkan
7avn
<5375>
matanya
5wynyew
<5869>
kepada
8la
<413>
berhala-berhala
9ylwlg
<1544>
keturunan
10tyb
<1004>
Israel
11larvy
<3478>
tidak
15al
<3808>
menajiskan
16amj
<2930>
 
12ta
<853>
istri
13tsa
<802>
sesamanya
14wher
<7453>
16
tidak
2al
<3808>
menindas
3hnwh
<3238>
seseorang
1syaw
<376>
tidak
5al
<3808>
menahan barang jaminan
6lbx
<2254>
jaminan
4lbx
<2258>
tidak
8al
<3808>
melakukan perampokan
9lzg
<1497>
perampokan
7hlzgw
<1500>
tetapi
 
 
memberikan
12Ntn
<5414>
rotinya
10wmxl
<3899>
kepada
 
 
orang yang lapar
11berl
<7457>
dan
 
 
menutupi
14hok
<3680>
orang yang telanjang
13Mwrew
<5903>
dengan
 
 
pakaian
15dgb
<899>
17
menahan
2bysh
<7725>
tangannya
3wdy
<3027>
dari
 
 
orang miskin
1ynem
<6041>
tidak
6al
<3808>
menerima
7xql
<3947>
riba
4Ksn
<5392>
maupun
 
 
keuntungan
5tybrtw
<8636>
tetapi
 
 
melakukan
9hve
<6213>
peraturan-peraturan-Ku
8yjpsm
<4941>
dan
 
 
berjalan
11Klh
<1980>
menurut
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
10ytwqxb
<2708>
dia
12awh
<1931>
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
mati
14twmy
<4191>
karena
 
 
kesalahan
15Nweb
<5771>
ayahnya
16wyba
<1>
dia
 
 
pasti
18hyxy 17hyx
<2421> <2421> ==>
akan
 
 
hidup
18hyxy 17hyx
<== <2421> <2421>
18
Sedangkan
 
 
ayahnya
1wyba
<1>
karena
2yk
<3588>
dia
 
 
melakukan
3qse
<6231>
penindasan
4qse
<6233>
merampok
6lzg 5lzg
<1499> <1497>
saudaranya
7xa
<251>
dan
 
 
melakukan
11hve
<6213>
apa
 
 
yang
8rsaw
<834>
tidak
9al
<3808>
baik
10bwj
<2896>
di tengah-tengah
12Kwtb
<8432>
bangsanya
13wyme
<5971>
ketahuilah
14hnhw
<2009>
dia akan
 
 
mati
15tm
<4191>
karena
 
 
dosanya
16wnweb
<5771>
19
Namun kamu
 
 
bertanya
1Mtrmaw
<559>
Mengapa
2edm
<4069>
anak
5Nbh
<1121>
tidak
3al
<3808>
ikut
 
 
menanggung
4avn
<5375>
kesalahan
6Nweb
<5771>
ayahnya
7bah
<1>
Jika
 
 
anak
8Nbhw
<1121>
itu melakukan apa yang
 
 
adil
9jpsm
<4941>
dan
 
 
benar
10hqduw
<6666>
dan
 
 
menjaga
15rms
<8104>
 
13lk 12ta 11hve
<3605> <853> <6213>
ketetapan-ketetapan-Ku
14ytwqx
<2708>
serta
 
 
melakukannya
16hveyw
<6213>
dia
17Mta
<853>
pasti
18hyx
<2421>
akan
 
 
hidup
19hyxy
<2421>
20
Jiwa
1spnh
<5315>
yang
 
 
berdosalah
2tajxh
<2398>
yang
3ayh
<1931>
akan
 
 
mati
4twmt
<4191>
Anak
5Nb
<1121>
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
menanggung
7avy
<5375>
kesalahan
8Nweb
<5771>
ayahnya
9bah
<1>
demikian juga
 
 
ayah
10baw
<1>
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
menanggung
12avy
<5375>
kesalahan
13Nweb
<5771>
anaknya
14Nbh
<1121>
Kebenaran
15tqdu
<6666>
dari orang
 
 
benar
16qyduh
<6662>
akan ditanggungkan ke
 
 
atasnya
17wyle
<5921>
sendiri dan
18hyht
<1961>
kejahatan
19tesrw
<7564>
orang jahat
20*esrh {esr}
<7563>
akan ditanggungkan ke
 
 
atasnya
21wyle
<5921>
 
22hyht
<1961>
sendiri
23o
<0>
21
Akan tetapi jika
 
 
orang jahat
1esrhw
<7563>
 
2yk
<3588>
berbalik
3bwsy
<7725>
dari
 
 
semua
4lkm
<3605>
dosanya
5*wytajx {wtajx}
<2403>
yang
6rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
7hve
<6213>
lalu
 
 
melakukan
8rmsw
<8104>
 
9ta
<853>
semua
10lk
<3605>
ketetapan-Ku
11ytwqx
<2708>
dan
 
 
melakukan
12hvew
<6213>
yang
 
 
adil
13jpsm
<4941>
dan
 
 
benar
14hqduw
<6666>
dia
 
 
pasti
16hyxy 15hyx
<2421> <2421> ==>
akan
 
 
hidup
16hyxy 15hyx
<== <2421> <2421>
dia
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
mati
18twmy
<4191>
22
Semua
1lk
<3605>
pelanggarannya
2wyesp
<6588>
yang
3rsa
<834>
telah ia
 
 
lakukan
4hve
<6213>
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
diingat-ingat
6wrkzy
<2142>
terhadap dia karena
7wl
<0>
kebenaran
8wtqdub
<6666>
yang
9rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
10hve
<6213>
dia akan
 
 
hidup
11hyxy
<2421>
23
Apakah Aku
 
 
senang
1Upxh
<2654>
pada
2Upxa
<2654>
kematian
3twm
<4194>
orang fasik
4esr
<7563>
firman
5Man
<5002>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
bukannya
8awlh
<3808>
supaya dia
 
 
berbalik
9wbwsb
<7725>
dari
 
 
jalan-jalannya
10wykrdm
<1870>
dan
 
 
hidup
11hyxw
<2421>
 
12o
<0>
24
Akan tetapi ketika orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
berbalik
1bwsbw
<7725>
dari
 
 
kebenarannya
3wtqdum
<6666>
dan
 
 
melakukan
4hvew
<6213>
ketidakadilan
5lwe
<5766>
serta
 
 
melakukan
11hvey
<6213>
 
6lkk
<3605>
kejijikan
7twbewth
<8441>
seperti
 
 
yang
8rsa
<834>
dilakukan
9hve
<6213>
orang fasik
10esrh
<7563>
akankah dia
 
 
hidup
12yxw
<2425>
Semua
13lk
<3605>
perbuatannya yang benar
14*wytqdu {wtqdu}
<6666>
yang
15rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
16hve
<6213>
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
diingat
18hnrkzt
<2142>
karena
 
 
ketidaksetiaan
21lem 19wlemb
<4604> <4603> ==>
yang
20rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
21lem 19wlemb
<== <4604> <4603>
dan karena
 
 
dosa
24ajx 22wtajxbw
<2398> <2403> ==>
yang
23rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
24ajx 22wtajxbw
<== <2398> <2403>
dia akan
25Mb
<0>
mati
26twmy
<4191>
25
Namun kamu
 
 
berkata
1Mtrmaw
<559>
Jalan
4Krd
<1870>
Tuhan
5ynda
<136>
tidak
2al
<3808>
adil
3Nkty
<8505>
Sekarang
7an
<4994>
dengarkanlah
6wems
<8085>
hai
 
 
keturunan
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
tidak
11al
<3808>
adilkah
12Nkty
<8505>
jalan-Ku
10ykrdh
<1870>
Bukankah
13alh
<3808>
jalan-jalanmu
14Mkykrd
<1870>
yang
 
 
tidak
15al
<3808>
adil
16wnkty
<8505>
26
Jika orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
berbalik
1bwsb
<7725>
dari
 
 
kebenarannya
3wtqdum
<6666>
dan
 
 
melakukan
4hvew
<6213>
kejahatan
5lwe
<5766>
dan
 
 
mati
6tmw
<4191>
karenanya dia akan
 
 
mati
11twmy
<4191>
karena
7Mhyle
<5921>
kesalahan
8wlweb
<5766>
yang
9rsa
<834>
telah
10hve
<6213>
dilakukannya
12o
<0>
27
Sekali lagi jika
 
 
orang fasik
2esr
<7563>
berbalik
1bwsbw
<7725>
dari
 
 
kejahatan
3wtesrm
<7564>
yang
4rsa
<834>
telah dia
 
 
lakukan
5hve
<6213>
lalu
 
 
melakukan
6veyw
<6213>
apa yang
 
 
adil
7jpsm
<4941>
dan
 
 
benar
8hqduw
<6666>
dia
9awh
<1931>
akan
11wspn 10ta
<5315> <853>
menyelamatkan
12hyxy
<2421>
hidupnya
 
 
28
Karena dia sadar dan
1haryw
<7200>
berbalik
2*bsyw {bwsyw}
<7725>
dari
 
 
semua
3lkm
<3605>
pelanggaran
4wyesp
<6588>
yang
5rsa
<834>
telah ia
 
 
lakukan
6hve
<6213>
dia
 
 
pasti
7wyx
<2421>
akan
 
 
hidup
8hyxy
<2421>
dia
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
mati
10twmy
<4191>
29
Akan tetapi
 
 
keturunan
2tyb
<1004>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1wrmaw
<559>
Jalan
6Krd
<1870>
Tuhan
7ynda
<136>
itu
 
 
tidak
4al
<3808>
adil
5Nkty
<8505>
Tidak
9al
<3808>
adilkah
10wnkty
<8505>
jalan-Ku
8ykrdh
<1870>
hai
 
 
keturunan
11tyb
<1004>
Israel
12larvy
<3478>
Bukankah
13alh
<3808>
jalan-jalanmu
14Mkykrd
<1870>
yang
 
 
tidak
15al
<3808>
adil
16Nkty
<8505>
30
Karena
1Nkl
<3651>
itu Aku akan
 
 
mengadili
4jpsa
<8199>
kamu hai
5Mkta
<853>
keturunan
6tyb
<1004>
Israel
7larvy
<3478>
masing-masing
2sya
<376>
orang menurut
 
 
jalan-jalannya
3wykrdk
<1870>
firman
8Man
<5002>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3068>
Bertobatlah
11wbws
<7725>
dan
 
 
berbaliklah
12wbyshw
<7725>
dari
 
 
semua
13lkm
<3605>
pelanggaranmu
14Mkyesp
<6588>
supaya
 
 
kesalahanmu
19Nwe
<5771>
tidak
15alw
<3808>
akan
 
 
menjadi
16hyhy
<1961>
 
17Mkl
<0>
batu sandungan
18lwskml
<4383>
bagimu
 
 
31
Buanglah
1wkylsh
<7993>
darimu
2Mkylem
<5921>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
pelanggaranmu
5Mkyesp
<6588>
yang
6rsa
<834>
telah kamu
 
 
lakukan
7Mtesp
<6586>
dan
8Mb
<0>
buatlah
9wvew
<6213>
bagi dirimu sendiri
10Mkl
<0>
hati
11bl
<3820>
dan
12sdx
<2319>
roh
13xwrw
<7307>
yang
 
 
baru
14hsdx
<2319>
Mengapakah
15hmlw
<4100>
kamu mesti
 
 
mati
16wtmt
<4191>
hai
 
 
keturunan
17tyb
<1004>
Israel
18larvy
<3478>
32
Sebab
1yk
<3588>
Aku
 
 
tidak
2al
<3808>
menginginkan
3Upxa
<2654>
kematian
4twmb
<4194>
orang yang
 
 
mati
5tmh
<4191>
firman
6Man
<5002>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
Karena itu
 
 
bertobatlah
9wbyshw
<7725>
dan
 
 
hiduplah
10wyxw
<2421>
 
11P
<0>