Prev Chapter Ezekiel 27 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Kamu
1htaw
<859>
hai
 
 
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
naikanlah
4av
<5375>
ratapan
7hnyq
<7015>
bagi
5le
<5921>
Tirus
6ru
<6865>
3
dan
 
 
katakan
1trmaw
<559>
kepada
 
 
Tirus
2rwul
<6865>
yang
 
 
tinggal
3*tbsyh {ytbsyh}
<3427>
di
4le
<5921>
pintu masuk
5tawbm
<3996>
lautan
6My
<3220>
pedagang
7tlkr
<7402>
bangsa-bangsa
8Mymeh
<5971>
untuk
9la
<413>
orang-orang
 
 
kepulauan
10Myya
<339>
 
11Mybr
<7227>
beginilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
Tuhan
14ynda
<136>
ALLAH
15hwhy
<3068>
Hai
 
 
Tirus
16rwu
<6865>
kamu
17ta
<859>
telah
 
 
berkata
18trma
<559>
Aku
19yna
<589>
sempurna
20tlylk
<3632>
dalam
 
 
keindahan
21ypy
<3308>
4
Perbatasan-perbatasanmu
3Kylwbg
<1366>
ada
 
 
di tengah
1blb
<3820>
lautan
2Mymy
<3220>
orang-orang yang
 
 
membangunmu
4Kynb
<1129>
telah
 
 
menyempurnakan
5wllk
<3634>
keindahanmu
6Kypy
<3308>
5
Mereka telah
 
 
membuat
3wnb
<1129>
 
5ta 4Kl
<853> <0>
semua
6lk
<3605>
papanmu
7Mytxl
<3871>
dari
 
 
kayu sanobar
1Myswrb
<1265>
Senir
2rynvm
<8149>
mereka
 
 
mengambil
10wxql
<3947>
kayu aras
8zra
<730>
dari
 
 
Lebanon
9Nwnblm
<3844>
untuk
 
 
membuat
11twvel
<6213>
tiang kapal
12Nrt
<8650>
bagimu
13Kyle
<5921>
6
Dari
 
 
kayu ek
1Mynwla
<437>
Basan
2Nsbm
<1316>
mereka
 
 
membuat
3wve
<6213>
dayung-dayungmu
4Kyjwsm
<4880>
dengan
 
 
gading
7Ns
<8127>
mereka
 
 
menatah
6wve
<6213>
geladakmu
5Ksrq
<7175>
dari
9Myrsa 8tb
<839> <1323>
kepulauan
10yyam
<339>
Kitim
11*Myytk {Mytk}
<3794>
7
Kain linen
1ss
<8336>
dengan
 
 
bordiran indah
2hmqrb
<7553>
dari
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
adalah
4hyh
<1961>
layarmu
5Kvrpm
<4666>
itulah
7Kl 6twyhl
<0> <1961>
panji-panjimu
8onl
<5251>
Kain
 
 
biru
9tlkt
<8504>
dan
 
 
ungu
10Nmgraw
<713>
dari
 
 
kepulauan
11yyam
<339>
Elisa
12hsyla
<473>
itulah yang
 
 
menjadi
13hyh
<1961>
tudung atapmu
14Kokm
<4374>
8
Penduduk
1ybsy
<3427>
Sidon
2Nwdyu
<6721>
dan
 
 
Arwad
3dwraw
<719>
adalah
4wyh
<1961>
para
 
 
pendayungmu
5Myjs
<7751>
 
6Kl
<0>
orang-orangmu yang terampil
7Kymkx
<2450>
hai
 
 
Tirus
8rwu
<6865>
yang
 
 
ada
9wyh
<1961>
di dalammu adalah
10Kb
<0>
para
11hmh
<1992>
kapten kapalmu
12Kylbx
<2259>
9
Para
 
 
tua-tua
1ynqz
<2205>
dari
 
 
Gebal
2lbg
<1380>
dan
 
 
orang-orang terampil
3hymkxw
<2450>
yang
 
 
ada
4wyh
<1961>
di dalammu sedang
5Kb
<0>
memperbaiki
6yqyzxm
<2388>
celah-celahmu
7Kqdb
<919>
Semua
8lk
<3605>
kapal
9twyna
<591>
di
 
 
laut
10Myh
<3220>
beserta para
 
 
pelautnya
11Mhyxlmw
<4419>
ada
12wyh
<1961>
di dalammu untuk
13Kb
<0>
membeli
14brel
<6148>
daganganmu
15Kbrem
<4627>
10
Orang-orang
 
 
Persia
1orp
<6539>
Lud
2dwlw
<3865>
dan
 
 
Put
3jwpw
<6316>
ada
4wyh
<1961>
dalam
 
 
pasukanmu
5Klyxb
<2428>
 
6ysna
<376>
tentara perangmu
7Ktmxlm
<4421>
Mereka
 
 
menggantungkan
10wlt
<8518>
perisai
8Ngm
<4043>
dan
 
 
ketopong
9ebwkw
<3553>
padamu
11Kb
<0>
mereka
12hmh
<1992>
menambahkan
13wntn
<5414>
kemegahanmu
14Krdh
<1926>
11
Orang-orang
1ynb
<1121>
Arwad
2dwra
<719>
dan
 
 
pasukanmu
3Klyxw
<2428>
ada
 
 
di atas
4le
<5921>
tembok-tembokmu
5Kytwmwx
<2346>
sekeliling
6bybo
<5439>
dan
 
 
orang-orang Gamad
7Mydmgw
<1575>
ada di
 
 
menara-menaramu
8Kytwldgmb
<4026>
Mereka
 
 
menggantungkan
11wlt
<8518>
 
9wyh
<1961>
perisai
10Mhyjls
<7982>
mereka
 
 
pada
12le
<5921>
tembok-tembokmu
13Kytwmwx
<2346>
sekeliling
14bybo
<5439>
mereka
15hmh
<1992>
membuat
16wllk
<3634> ==>
keindahanmu
17Kypy
<3308>
sempurna
16wllk
<== <3634>
12
Tarsis
1sysrt
<8659>
berdagang
2Ktrxo
<5503>
denganmu karena
 
 
banyaknya
3brm
<7230>
segala jenis
4lk
<3605>
kekayaanmu
5Nwh
<1952>
dengan
 
 
perak
6Pokb
<3701>
besi
7lzrb
<1270>
timah putih
8lydb
<913>
dan
 
 
timah hitam
9trpwew
<5777>
mereka
 
 
menukar
10wntn
<5414>
barang-barangmu
11Kynwbze
<5801>
13
Orang-orang
 
 
Yawan
1Nwy
<3120>
Tubal
2lbt
<8422>
dan
 
 
Mesekh
3Ksmw
<4902>
 
4hmh
<1992>
berdagang
5Kylkr
<7402>
denganmu mereka menukar budak
6spnb
<5315>
manusia
7Mda
<120>
dan
 
 
bejana
8ylkw
<3627>
perunggu
9tsxn
<5178>
dengan
10wntn
<5414>
barang daganganmu
11Kbrem
<4627>
14
Orang-orang dari
 
 
Bet-Togarma
2hmrgwt 1tybm
<8425> <1004>
menukarkan
6wntn
<5414>
kuda
3Myowo
<5483>
kuda perang
4Mysrpw
<6571>
dan
 
 
bagal-bagal
5Mydrpw
<6505>
sebagai ganti
 
 
barang daganganmu
7Kynwbze
<5801>
15
Orang-orang
1ynb
<1121>
Rodos
2Ndd
<1719>
berdagang
3Kylkr
<7402>
denganmu dan
 
 
kepulauan
4Myya
<339>
menjadi
5Mybr
<7227>
pasarmu
6trxo
<5506>
mereka
 
 
membawakanmu
11wbysh
<7725>
 
7Kdy
<3027>
tulang
8twnrq
<7161>
gading
9Ns
<8127>
dan
 
 
kayu hitam
10*Mynbhw {Mynbwhw}
<1894>
sebagai
 
 
hadiah
12Krksa
<814>
16
Aram
1Mra
<758>
berdagang
2Ktrxo
<5503>
denganmu karena
 
 
banyaknya
3brm
<7230>
hasil karyamu
4Kyvem
<4639>
mereka
 
 
menukarkan
11wntn
<5414>
permata batu zamrud
5Kpnb
<5306>
kain
 
 
ungu
6Nmgra
<713>
kain yang
 
 
disulam
7hmqrw
<7553>
kain linen halus
8Uwbw
<948>
batu karang
9tmarw
<7215>
dan
 
 
batu delima
10dkdkw
<3539>
sebagai ganti
 
 
barang-barang daganganmu
12Kynwbzeb
<5801>
17
Yehuda
1hdwhy
<3063>
dan
 
 
negeri
2Uraw
<776>
Israel
3larvy
<3478>
mereka
4hmh
<1992>
adalah para
 
 
pedagangmu
5Kylkr
<7402>
Mereka
 
 
menukarkan
12wntn
<5414>
gandum
6yjxb
<2406>
dari
 
 
Minit
7tynm
<4511>
makanan
8gnpw
<6436>
madu
9sbdw
<1706>
minyak
10Nmsw
<8081>
dan
 
 
balsam
11yruw
<6875>
sebagai ganti
 
 
barang-barang daganganmu
13Kbrem
<4627>
18
Damsyik
1qvmd
<1834>
berdagang
2Ktrxo
<5503>
denganmu karena
 
 
banyaknya
3brb
<7230>
barang
 
 
daganganmu
4Kyvem
<4639>
dan
 
 
banyaknya
5brm
<7230>
segala
6lk
<3605>
jenis
 
 
kekayaanmu
7Nwh
<1952>
air anggur
8Nyyb
<3196>
dari
 
 
Helbon
9Nwblx
<2463>
dan
 
 
kain wol
10rmuw
<6785>
putih
11rxu
<6713>
19
Dan
1Ndw
<1835>
tong-tong kecil berisi air anggur dari Uzal
2Nwyw
<3120>
mereka
 
 
tukarkan
5wntn
<5414>
sebagai ganti
3lzwam
<235>
barang-barang daganganmu
4Kynwbzeb
<5801>
besi
6lzrb
<1270>
yang
 
 
ditempa
7twse
<6219>
kayu teja
8hdq
<6916>
dan
 
 
tebu manis
9hnqw
<7070>
ada
11hyh
<1961>
di antara
 
 
barang-barang daganganmu
10Kbremb
<4627>
20
Dedan
1Ndd
<1719>
berdagang
2Ktlkr
<7402>
kain
3ydgbb
<899>
pelana
4spx
<2667>
kuda
5hbkrl
<7396>
denganmu
 
 
21
Arab
1bre
<6152>
dan
 
 
semua
2lkw
<3605>
pemimpin
3yayvn
<5387>
Kedar
4rdq
<6938>
 
5hmh
<1992>
berdagang
6yrxo
<5503>
 
7Kdy
<3027>
anak domba
8Myrkb
<3733>
biri-biri jantan
9Mylyaw
<352>
dan
 
 
kambing jantan
10Mydwtew
<6260>
denganmu dalam hal itulah
 
 
mereka
11Mb
<0>
berdagang
12Kyrxo
<5503>
denganmu
 
 
22
Para
 
 
pedagang
1ylkr
<7402>
dari
 
 
Syeba
2abs
<7614>
dan
 
 
Raema
3hmerw
<7484>
mereka
4hmh
<1992>
berdagang
5Kylkr
<7402>
denganmu Mereka
 
 
menukarkan
13wntn
<5414>
semua
7lk
<3605>
jenis
 
 
rempah
8Mvb
<1314>
yang
 
 
terbaik
6sarb
<7218>
semua
9lkbw
<3605>
batu
10Nba
<68>
berharga
11hrqy
<3368>
dan
 
 
emas
12bhzw
<2091>
dengan
 
 
barang-barang daganganmu
14Kynwbze
<5801>
23
Haran
1Nrx
<2771>
Kane
2hnkw
<3656>
Eden
3Ndew
<5729>
para
 
 
pedagang
4ylkr
<7402>
Syeba
5abs
<7614>
Asyur
6rwsa
<804>
dan
 
 
Kilmad
7dmlk
<3638>
berdagang
8Ktlkr
<7402>
denganmu
 
 
24
Mereka
1hmh
<1992>
memperdagangkan
2Kylkr
<7402>
di pasar-pasarmu
 
 
pakaian-pakaian indah
3Myllkmb
<4360>
kain
4ymwlgb
<1545>
biru
5tlkt
<8504>
kain bersulam
6hmqrw
<7553>
dan
 
 
permadani
7yzngbw
<1595>
dari berbagai bahan yang
 
 
beraneka warna
8Mymrb
<1264>
dengan
 
 
tali
9Mylbxb
<2256>
berpilin
10Mysbx
<2280>
yang
 
 
terikat kuat
11Myzraw
<729>
di antara
 
 
barang-barang daganganmu
12Ktlkrmb
<4819>
25
Kapal-kapal
1twyna
<591>
Tarsis
2sysrt
<8659>
adalah
 
 
pengangkut
3Kytwrs
<7788>
barang-barang daganganmu
4Kbrem
<4627>
Kamu sudah
 
 
penuh
5yalmtw
<4390>
dan menjadi
 
 
begitu
7dam
<3966>
mulia
6ydbktw
<3513>
di
 
 
tengah-tengah
8blb
<3820>
lautan
9Mymy
<3220>
26
Para
 
 
pendayungmu
4Myjsh
<7751>
telah
 
 
membawamu
3Kwaybh
<935>
ke
 
 
lautan
1Mymb
<4325>
luas
2Mybr
<7227>
 
5Kta
<853>
Angin
6xwr
<7307>
timur
7Mydqh
<6921>
telah mematahkanmu di
8Krbs
<7665>
tengah-tengah
9blb
<3820>
laut
10Mymy
<3220>
27
Kekayaanmu
1Knwh
<1952>
barang-barangmu
2Kynwbzew
<5801>
daganganmu
3Kbrem
<4627>
para pelautmu
4Kyxlm
<4419>
dan
 
 
para kapten kapalmu
5Kylbxw
<2259>
para
 
 
tukang yang memperbaiki
6yqyzxm
<2388>
celah
7*Kqdb
<919>
kapalmu para
 
 
pedagang
8ybrew
<6148>
perdaganganmu
9Kbrem
<4627>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
pasukan perangmu
12Ktmxlm 11ysna
<4421> <376>
yang
13rsa
<834>
ada di antaramu dengan
14Kb
<0>
semua
15lkbw
<3605>
awak kapalmu
16Klhq
<6951>
yang
17rsa
<834>
ada di
 
 
tengah-tengahmu
18Kkwtb
<8432>
akan
 
 
jatuh
19wlpy
<5307>
di tengah-tengah
20blb
<3820>
lautan
21Mymy
<3220>
pada
 
 
hari
22Mwyb
<3117>
kejatuhanmu
23Ktlpm
<4658>
28
Karena
 
 
bunyi
1lwql
<6963>
teriakan
2tqez
<2201>
kapten-kapten
3Kylbx
<2259>
kapalmu
 
 
dataran padang rumput
5twsrgm
<4054>
akan
 
 
berguncang
4wsery
<7493>
29
Seluruh
3lk
<3605>
orang yang
 
 
memegang
4yvpt
<8610>
dayung
5jwsm
<4880>
para pelaut
6Myxlm
<4419>
dan
 
 
semua
7lk
<3605>
kapten
8ylbx
<2259>
kapal akan
 
 
turun
1wdryw
<3381>
dari
 
 
kapal-kapal
2Mhytwynam
<591>
mereka mereka akan
 
 
berdiri
12wdmey
<5975>
 
9Myh
<3220>
di
10la
<413>
daratan
11Urah
<776>
30
Dan akan membuat
2Kyle
<5921>
suara
3Mlwqb
<6963>
mereka
 
 
terdengar
1weymshw
<8085>
olehmu dan akan
 
 
menjerit
4wqezyw
<2199>
dengan
 
 
kepahitan
5hrm
<4751>
Mereka
 
 
memercikkan
6wleyw
<5927>
debu
7rpe
<6083>
ke atas
8le
<5921>
kepala
9Mhysar
<7218>
mereka dan
 
 
berkubang
11wslpty
<6428>
dalam
 
 
abu
10rpab
<665>
31
Mereka akan
 
 
menggunduli
3hxrq 1wxyrqhw
<7144> <7139>
diri mereka sendiri
 
 
bagimu
2Kyla
<413>
dan akan
 
 
mengikatkan
4wrgxw
<2296> ==>
kain kabung
5Myqv
<8242>
pada
 
 
pinggang
4wrgxw
<== <2296>
mereka dan mereka akan
 
 
menangis
6wkbw
<1058>
bagimu
7Kyla
<413>
dalam
 
 
kepahitan
8rmb
<4751>
dan
9spn
<5315>
ratapan
10dpom
<4553>
yang
 
 
pahit
11rm
<4751>
32
Dalam
2Kyla
<413>
ratapan
3Mhynb
<5204>
mereka mereka akan
 
 
menaikkan
1wavnw
<5375>
ratapan
4hnyq
<7015>
bagimu dan
 
 
meratapi
5wnnwqw
<6969>
kamu
6Kyle
<5921>
Siapa
7ym
<4310>
seperti
 
 
Tirus
8rwuk
<6865>
yang
 
 
dihancurkan
9hmdk
<1822>
di tengah-tengah
10Kwtb
<8432>
laut
11Myh
<3220>
33
Ketika barang
1taub
<3318>
daganganmu
2Kynwbze
<5801>
datang dari
 
 
laut
3Mymym
<3220>
kamu
 
 
memuaskan
4tebvh
<7646>
banyak
6Mybr
<7227>
bangsa
5Myme
<5971>
dengan
 
 
banyaknya
7brb
<7230>
kekayaan
8Kynwh
<1952>
dan
 
 
daganganmu
9Kybremw
<4627>
kamu
 
 
memperkaya
10trseh
<6238>
raja-raja
11yklm
<4428>
di
 
 
bumi
12Ura
<776>
34
Sekarang
1te
<6256>
karena kamu
 
 
dihancurkan
2trbsn
<7665>
oleh
 
 
lautan
3Mymym
<3220>
di
 
 
kedalaman
4yqmemb
<4615>
air
5Mym
<4325>
barang daganganmu
6Kbrem
<4627>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
awak kapalmu
8Klhq
<6951>
yang ada
 
 
di tengah-tengahmu
9Kkwtb
<8432>
telah
 
 
tenggelam
10wlpn
<5307>
bersamamu
 
 
35
Semua
1lk
<3605>
penduduk
2ybsy
<3427>
kepulauan
3Myyah
<339>
tertegun
4wmms
<8074>
terhadap
5Kyle
<5921>
kamu dan
 
 
raja-raja
6Mhyklmw
<4428>
mereka
 
 
gentar
7wrev
<8175>
ketakutan
8rev
<8178>
wajah
10Mynp
<6440>
mereka
 
 
menegang
9wmer
<7481>
36
Para
 
 
pedagang
1Myrxo
<5503>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
2Mymeb
<5971>
mencemooh
3wqrs
<8319>
kamu kamu telah menjadi
4Kyle
<5921>
kengerian
5twhlb
<1091>
dan
6tyyh
<1961>
tidak akan ada
7Knyaw
<369>
lagi
8de
<5704>
selamanya
9Mlwe
<5769>
 
10o
<0>