Prev Chapter Daniel 10 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
ketiga
2swls
<7969>
pemerintahan
 
 
Koresh
3srwkl
<3566>
raja
4Klm
<4428>
Persia
5orp
<6539>
suatu
 
 
firman
6rbd
<1697>
dinyatakan
7hlgn
<1540>
kepada
 
 
Daniel
8layndl
<1840>
yang
9rsa
<834>
namanya
11wms
<8034>
disebut
10arqn
<7121>
Beltsazar
12ruasjlb
<1095>
Firman
14rbdh
<1697>
itu
 
 
benar
13tmaw
<571>
dan mengenai
 
 
peperangan
15abuw
<6635>
yang
 
 
besar
16lwdg
<1419>
Dia
 
 
memahami
17Nybw
<995>
 
18ta
<853>
firman
19rbdh
<1697>
itu dan memiliki
 
 
pengertian
20hnybw
<998>
tentang
21wl
<0>
penglihatan
22harmb
<4758>
itu
 
 
2
Pada
 
 
hari
1Mymyb
<3117>
itu
2Mhh
<1992>
aku
3yna
<589>
Daniel
4laynd
<1840>
 
5ytyyh
<1961>
berdukacita
6lbatm
<56>
selama
 
 
tiga
7hsls
<7969>
minggu
8Myebs
<7620>
 
9Mymy
<3117>
3
Makanan
1Mxl
<3899>
yang
 
 
enak
2twdmx
<2530>
tidak
3al
<3808>
kumakan
4ytlka
<398>
daging
5rvbw
<1320>
dan
 
 
anggur
6Nyyw
<3196>
tidak
7al
<3808>
masuk
8ab
<935>
ke dalam
9la
<413>
mulutku
10yp
<6310>
dan aku
 
 
tidak
12al
<3808>
mengurapi
11Kwow
<5480>
diriku dengan
 
 
minyak
13ytko
<5480>
sampai
14de
<5704>
tiga
16tsls
<7969>
minggu
17Myebs
<7620>
penuh
15talm
<4390>

19P 18Mymy
<0> <3117>
4
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
ke-24
3hebraw 2Myrve
<702> <6242>
bulan
4sdxl
<2320>
pertama
5Nwsarh
<7223>
saat
 
 
aku
6ynaw
<589>
berada
7ytyyh
<1961>
di
 
 
tepi
8le
<5921>
 
9dy
<3027>
sungai
10rhnh
<5104>
besar
11lwdgh
<1419>
yaitu
12awh
<1931>
Sungai
 
 
Tigris
13lqdx
<2313>
5
Aku
 
 
mengangkat
1avaw
<5375>
 
2ta
<853>
mataku
3ynye
<5869>
dan
 
 
melihat
4araw
<7200>
tampaklah
5hnhw
<2009>
seorang
7dxa 6sya
<259> <376>
berpakaian
8swbl
<3847>
kain linen
9Mydb
<906>
dan
 
 
berikat
11Myrgx
<2296>
pinggang
10wyntmw
<4975>
emas
12Mtkb
<3800>
dari
 
 
Ufas
13zpwa
<210>
6
Tubuhnya
1wtywgw
<1472>
seperti
 
 
permata Tarsis
2sysrtk
<8658>
wajahnya
3wynpw
<6440>
seperti
4harmk
<4758>
cahaya kilat
5qrb
<1300>
matanya
6wynyew
<5869>
seperti
 
 
obor
7ydyplk
<3940> ==>
api
8sa
<784>
yang menyala
7ydyplk
<== <3940>
lengan
9wyterzw
<2220>
dan
 
 
kakinya
10wytlgrmw
<4772>
seperti
11Nyek
<5869>
tembaga
12tsxn
<5178>
yang
 
 
digosok
13llq
<7044>
dan
 
 
suara
14lwqw
<6963>
perkataannya
15wyrbd
<1697>
seperti
 
 
suara
16lwqk
<6963>
keramaian
17Nwmh
<1995>
banyak orang
 
 
7
Hanya
4ydbl
<905>
aku
2yna
<589>
Daniel
3laynd
<1840>
yang
 
 
melihat
1ytyarw
<7200>
 
5ta
<853>
penglihatan
6harmh
<4759>
itu sementara
 
 
orang-orang
7Mysnahw
<582>
yang
8rsa
<834>
 
9wyh
<1961>
bersama
10yme
<5973>
denganku
 
 
tidak
11al
<3808>
melihat
12war
<7200>
 
13ta
<853>
penglihatan
14harmh
<4759>
itu Akan
 
 
tetapi
15lba
<61>
mereka
 
 
ditimpa
18hlpn
<5307>
ketakutan
16hdrx
<2731>
yang
 
 
besar
17hldg
<1419>
sehingga
19Mhyle
<5921>
mereka
 
 
melarikan
20wxrbyw
<1272>
diri untuk
 
 
bersembunyi
21abxhb
<2244>
8
Aku
1ynaw
<589>
ditinggal
2ytrasn
<7604>
seorang diri
3ydbl
<905>
dan
 
 
melihat
4haraw
<7200>
 
5ta
<853>
penglihatan
6harmh
<4759>
yang
 
 
besar
7hldgh
<1419>
itu
8tazh
<2063>
dan
 
 
tidak ada
9alw
<3808>
 
11yb
<0>
kekuatan
12xk
<3581>
yang
 
 
tersisa
10rasn
<7604>
padaku Sebab
 
 
air mukaku
13ydwhw
<1935>
berubah
14Kphn
<2015>
dan
16tyxsml 15yle
<4889> <5921>
tidak
17alw
<3808>
ada lagi
18ytrue
<6113>
kekuatan
19xk
<3581>
padaku
 
 
9
Lalu aku
 
 
mendengar
1emsaw
<8085>
 
2ta
<853>
suara
3lwq
<6963>
perkataannya
4wyrbd
<1697>
Pada saat aku
 
 
mendengar
5yemskw
<8085>
 
6ta
<853>
suara
7lwq
<6963>
perkataannya
8wyrbd
<1697>
itu
 
 
aku
9ynaw
<589>
menjadi
10ytyyh
<1961>
pingsan
11Mdrn
<7290>
dengan
12le
<5921>
mukaku
13ynp
<6440>
tertelungkup
14ynpw
<6440>
ke
 
 
tanah
15hura
<776>
10
Lalu sebuah
 
 
tangan
2dy
<3027>
tampak
1hnhw
<2009>
menyentuh
3hegn
<5060>
aku dan
4yb
<0>
membuat
5yneyntw
<5128> ==>
 
6le
<5921>
lutut
7ykrb
<1290>
dan
8twpkw
<3709>
tanganku
9ydy
<3027>
gemetar
5yneyntw
<== <5128>
11
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Hai
 
 
Daniel
3laynd
<1840>
orang
4sya
<376>
yang sangat
 
 
dikasihi
5twdmx
<2530>
perhatikanlah
6Nbh
<995>
firman
7Myrbdb
<1697>
yang
8rsa
<834>
 
9ykna
<595>
kukatakan
10rbd
<1696>
kepadamu
11Kyla
<413>
Berdirilah
12dmew
<5975>
 
13le
<5921>
tegak
14Kdme
<5975>
sebab
15yk
<3588>
sekarang
16hte
<6258>
aku
 
 
diutus
17ytxls
<7971>
kepadamu
18Kyla
<413>
Ketika dia sudah
 
 
menyampaikan
19wrbdbw
<1696>
 
21ta
<853>
firman
22rbdh
<1697>
itu
23hzh
<2088>
kepadaku
20yme
<5973>
aku
 
 
berdiri
24ytdme
<5975>
dengan
 
 
gemetar
25dyerm
<7460>
12
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Jangan
3la
<408>
takut
4aryt
<3372>
Daniel
5laynd
<1840>
sebab
6yk
<3588>
sejak
7Nm
<4480>
hari
8Mwyh
<3117>
pertama
9Nwsarh
<7223>
engkau
 
 
telah
10rsa
<834>
menetapkan
12ta 11ttn
<853> <5414>
hatimu
13Kbl
<3820>
untuk memperoleh
 
 
pengertian
14Nybhl
<995>
dan
 
 
merendahkan
15twnethlw
<6031>
dirimu di
 
 
hadapan
16ynpl
<6440>
Allahmu
17Kyhla
<430>
perkataanmu
19Kyrbd
<1697>
telah
 
 
didengar
18wemsn
<8085>
Aku
20ynaw
<589>
datang
21ytab
<935>
karena
 
 
perkataanmu
22Kyrbdb
<1697>
itu
 
 
13
Pemimpin
1rvw
<8269>
kerajaan
2twklm
<4438>
orang
 
 
Persia
3orp
<6539>
berdiri
4dme
<5975>
menentang
5ydgnl
<5048>
aku selama
 
 
21
7dxaw 6Myrve
<259> <6242>
hari
8Mwy
<3117>
Akan
 
 
tetapi
9hnhw
<2009>
Mikhael
10lakym
<4317>
salah
 
 
seorang
11dxa
<259>
kepala
 
 
pemimpin
12Myrvh
<8269>
terkemuka
13Mynsarh
<7223>
datang
14ab
<935>
menolongku
15ynrzel
<5826>
dan aku
 
 
aku
16ynaw
<589>
tertinggal
17ytrtwn
<3498>
di
 
 
sana
18Ms
<8033>
bersama
 
 
dengan
19lua
<681>
raja
20yklm
<4428>
Persia
21orp
<6539>
14
Sekarang aku
 
 
datang
1ytabw
<935>
untuk
 
 
membuatmu mengerti
2Knybhl
<995>
apa
3ta
<853>
yang
4rsa
<834>
akan
 
 
terjadi
5hrqy
<7136>
terhadap
 
 
bangsamu
6Kmel
<5971>
pada
 
 
hari-hari
8Mymyh
<3117>
terakhir
7tyrxab
<319>
Sebab
9yk
<3588>
penglihatan
11Nwzx
<2377>
ini mengenai
 
 
hari
12Mymyl
<3117>
depan
10dwe
<5750>
15
Ketika dia
 
 
menyampaikan
1wrbdbw
<1696>
 
2yme
<5973>
perkataan
3Myrbdk
<1697>
itu
4hlah
<428>
kepadaku aku menundukkan
5yttn
<5414>
wajahku
6ynp
<6440>
ke
 
 
tanah
7hura
<776>
dan
 
 
terdiam
8ytmlanw
<481>
16
Lalu
 
 
lihat
1hnhw
<2009>
sesuatu yang
 
 
tampak menyerupai
2twmdk
<1823>
seorang manusia
4Mda 3ynb
<120> <1121>
menyentuh
5egn
<5060>
 
6le
<5921>
bibirku
7ytpv
<8193>
Lalu aku
 
 
membuka
8xtpaw
<6605>
mulutku
9yp
<6310>
dan mulai
 
 
berbicara
10hrbdaw
<1696>
Aku berbicara dan

berkata
11hrmaw
<559>
kepada
12la
<413>
orang yang
 
 
berdiri
13dmeh
<5975>
di depanku
14ydgnl
<5048>
Ya
 
 
Tuanku
15ynda
<113>
karena
 
 
penglihatan
16harmb
<4759>
itu
 
 
kesakitan
18yryu
<6735>
menimpa
17wkphn
<2015>
atasku
19yle
<5921>
dan aku
 
 
tidak
20alw
<3808>
punya
21ytrue
<6113>
kekuatan
22xk
<3581>
lagi
 
 
17
Sebab
 
 
bagaimanakah
1Kyhw
<1963>
aku
2lkwy
<3201>
hamba
3dbe
<5650>
Tuanku
4ynda
<113>
ini
5hz
<2088>
berbicara
6rbdl
<1696>
dengan
7Me
<5973>
Tuanku
8ynda
<113>
 
10ynaw 9hz
<589> <2088>
Sebab
11htem
<6258>
tidak
12al
<3808>
ada
13dmey
<5975>
lagi
14yb
<0>
kekuatan
15xk
<3581>
dalam diriku atau
 
 
napas
16hmsnw
<5397>
yang
17al
<3808>
tersisa
18hrasn
<7604>
dalam diriku
19yb
<0>
18
Kemudian
1Poyw
<3254>
seseorang
 
 
yang
2egyw
<5060>
 
3yb
<0>
menyerupai
4harmk
<4758>
manusia
5Mda
<120>
itu menyentuhku lagi dan
 
 
menguatkanku
6ynqzxyw
<2388>
19
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Jangan
2la
<408>
takut
3aryt
<3372>
hai kamu
 
 
manusia
4sya
<376>
yang
 
 
dikasihi
5twdmx
<2530>
Damai sejahtera
6Mwls
<7965>
bagimu
7Kl
<0>
Jadilah
 
 
kuat
8qzx
<2388>
ya jadilah
 
 
kuat
9qzxw
<2388>
Sementara dia masih
 
 
berbicara
10wrbdkw
<1696>
denganku
11yme
<5973>
aku menjadi
 
 
kuat
12ytqzxth
<2388>
Lalu aku
 
 
berkata
13hrmaw
<559>
Berbicaralah
14rbdy
<1696>
Tuanku
15ynda
<113>
sebab
16yk
<3588>
engkau telah
 
 
menguatkan
17yntqzx
<2388>
aku
 
 
20
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tahukah
2tedyh
<3045>
kamu
 
 
mengapa
3hml
<4100>
aku
 
 
datang
4ytab
<935>
kepadamu
5Kyla
<413>
Sekarang
6htew
<6258>
aku akan
 
 
kembali
7bwsa
<7725>
untuk
 
 
berperang
8Mxlhl
<3898>
dengan
9Me
<5973>
pemimpin
10rv
<8269>
orang
 
 
Persia
11orp
<6539>
Setelah
 
 
aku
12ynaw
<589>
pergi
13auwy
<3318>
 
14hnhw
<2009>
pemimpin
15rv
<8269>
orang
 
 
Yunani
16Nwy
<3120>
akan
 
 
datang
17ab
<935>
21
Akan
 
 
tetapi
1lba
<61>
aku akan
 
 
memberitahukan
2dyga
<5046>
kepadamu apa yang
4ta 3Kl
<853> <0>
tertulis
5Mwsrh
<7559>
dalam
 
 
Kitab
6btkb
<3791>
Kebenaran
7tma
<571>
Tidak
8Nyaw
<369>
seorang
9dxa
<259>
pun yang
 
 
berdiri
10qzxtm
<2388>
di pihakku
11yme
<5973>
melawan
12le
<5921>
mereka
13hla
<428>
 
14yk
<3588>
kecuali
15Ma
<518>
Mikhael
16lakym
<4317>
pemimpinmu
17Mkrv
<8269>
 
18P
<0>