Prev Chapter Micah 3 Next Chapter
1
Aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Hendaknya kamu
 
 
mendengar
2wems
<8085>
hai
3an
<4994>
para
 
 
pemimpin
4ysar
<7218>
Yakub
5bqey
<3290>
dan para
 
 
pemimpin
6ynyuqw
<7101>
kaum
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
Bukankah
9awlh
<3808>
seharusnya kamu
10Mkl
<0>
mengetahui
11tedl
<3045>
 
12ta
<853>
keadilan
13jpsmh
<4941>
2
Kamu yang
 
 
membenci
1yanv
<8130>
kebaikan
2bwj
<2896>
dan
 
 
mencintai
3ybhaw
<157>
kejahatan
4*er {her}
<7451>
yang
 
 
mencabik
5ylzg
<1497>
kulit
6Mrwe
<5785>
dari
7Mhylem
<5921>
bangsaku dan
 
 
daging
8Mrasw
<7607>
dari
9lem
<5921>
tulang-tulangnya
10Mtwmue
<6106>
3
yang
1rsaw
<834>
memakan
2wlka
<398>
daging
3ras
<7607>
bangsaku
4yme
<5971>
mengupas
7wjysph
<6584>
kulit
5Mrwew
<5785>
dari
6Mhylem
<5921>
tubuhnya
 
 
meremukkan
10wxup
<6476>
 
8taw
<853>
tulang-tulangnya
9Mhytmue
<6106>
dan
 
 
mencincangnya
11wvrpw
<6566>
seperti daging dalam
12rsak
<834>
kuali
13ryob
<5518>
seperti
 
 
potongan-potongan daging
14rvbkw
<1320>
dalam
15Kwtb
<8432>
periuk
16txlq
<7037>
4
Mereka akan
1za
<227>
berseru-seru
2wqezy
<2199>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi Dia
 
 
tidak
5alw
<3808>
akan
 
 
menjawabnya
6hney
<6030>
Dia akan
7Mtwa
<853>
menyembunyikan
8rtoyw
<5641>
wajah-Nya
9wynp
<6440>
dari
 
 
mereka
10Mhm
<1992>
pada
 
 
waktu
11teb
<6256>
itu
12ayhh
<1931>
sebab
13rsak
<834>
perbuatan
15Mhyllem
<4611>
mereka
 
 
jahat
14werh
<7489>
 
16P
<0>
5
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepada
4le
<5921>
para
 
 
nabi
5Myaybnh
<5030>
yang
 
 
menyesatkan
6Myetmh
<8582>
 
7ta
<853>
bangsaku
8yme
<5971>
Jika mereka mendapat sesuatu untuk
 
 
dikunyah
10Mhynsb 9Myksnh
<8127> <5391>
mereka
 
 
menyerukan
11warqw
<7121>
damai
12Mwls
<7965>
tetapi terhadap orang-orang
 
 
yang
13rsaw
<834>
tidak
14al
<3808>
memberikan
15Nty
<5414>
apa pun
 
 
ke dalam
16le
<5921>
mulut
17Mhyp
<6310>
mereka mereka akan
 
 
siap
18wsdqw
<6942>
 
19wyle
<5921>
berperang melawannya
20hmxlm
<4421>
6
Sebab itu
1Nkl
<3651>
hari akan menjadi
 
 
malam
2hlyl
<3915>
bagimu tanpa
3Mkl
<0>
penglihatan
4Nwzxm
<2377>
dan
 
 
kegelapan
5hksxw
<2821>
bagimu tanpa
6Mkl
<0>
ramalan
7Moqm
<7080>
Matahari
9smsh
<8121>
akan
 
 
terbenam
8habw
<935>
bagi
10le
<5921>
nabi-nabi
11Myaybnh
<5030>
itu dan
 
 
hari
14Mwyh
<3117>
akan menjadi
 
 
kelam
12rdqw
<6937>
bagi
13Mhyle
<5921>
mereka
 
 
7
Para
 
 
pelihat
2Myzxh
<2374>
akan
 
 
dipermalukan
1wsbw
<954>
dan para
 
 
peramal
4Mymoqh
<7080>
akan
 
 
dicela
3wrpxw
<2659>
Ya mereka
 
 
semua
8Mlk
<3605>
akan
 
 
menutupi
5wjew
<5844>
 
6le
<5921>
mulutnya
7Mpv
<8222>
sebab
9yk
<3588>
tidak ada
10Nya
<369>
jawaban
11hnem
<4617>
dari
 
 
Allah
12Myhla
<430>
8
Sebaliknya
1Mlwaw
<199>
aku
2ykna
<595>
ini
 
 
penuh
3ytalm
<4390>
dengan
 
 
kekuatan
4xk
<3581>
dengan
5ta
<853>
Roh
6xwr
<7307>
TUHAN
7hwhy
<3068>
dengan
 
 
keadilan
8jpsmw
<4941>
dan
 
 
keperkasaan
9hrwbgw
<1369>
untuk
 
 
memberitahukan
10dyghl
<5046>
kepada
 
 
Yakub
11bqeyl
<3290>
pelanggarannya
12wesp
<6588>
dan kepada orang
 
 
Israel
13larvylw
<3478>
dosanya
14wtajx
<2403>
 
15o
<0>
9
Baiklah
2an
<4994>
dengarkanlah
1wems
<8085>
ini
3taz
<2063>
hai para
 
 
kepala
4ysar
<7218>
kaum
5tyb
<1004>
Yakub
6bqey
<3290>
dan para
 
 
pemimpin
7ynyuqw
<7101>
kaum
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
yang
 
 
merendahkan
10Mybetmh
<8581>
keadilan
11jpsm
<4941>
dan
 
 
membengkokkan
15wsqey
<6140>
 
12taw
<853>
segala
13lk
<3605>
yang
 
 
lurus
14hrsyh
<3477>
10
Mereka
 
 
membangun
1hnb
<1129>
Sion
2Nwyu
<6726>
dengan
 
 
darah
3Mymdb
<1818>
dan
 
 
Yerusalem
4Mlswryw
<3389>
dengan
 
 
kejahatan
5hlweb
<5766>
11
Para
 
 
pemimpinnya
1hysar
<7218>
mengadili
3wjpsy
<8199>
karena
 
 
suap
2dxsb
<7810>
para
 
 
imamnya
4hynhkw
<3548>
mengajar
6wrwy
<3384>
karena
 
 
bayaran
5ryxmb
<4242>
para
 
 
nabinya
7hyaybnw
<5030>
meramal
9wmoqy
<7080>
karena
 
 
uang
8Pokb
<3701>
padahal mereka
 
 
bersandar
12wnesy
<8172>
kepada
10lew
<5921>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dengan
 
 
berkata
13rmal
<559>
Bukankah
14awlh
<3808>
TUHAN
15hwhy
<3068>
ada
 
 
di tengah-tengah
16wnbrqb
<7130>
kita
 
 
tidak
17al
<3808> ==>
akan
 
 
ada
17al
<== <3808>
malapetaka
20her
<7451>
yang
 
 
datang
18awbt
<935>
menimpa
19wnyle
<5921>
kita
 
 
12
Sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
karena
2Mkllgb
<1558>
kamu
 
 
Sion
3Nwyu
<6726>
akan
 
 
dibajak
5srxt
<2790>
seperti
 
 
ladang
4hdv
<7704>
Yerusalem
6Mlswryw
<3389>
akan
 
 
menjadi
8hyht
<1961>
timbunan puing
7Nyye
<5856>
gunung
9rhw
<2022>
Bait Suci
10tybh
<1004>
akan menjadi
 
 
bukit
11twmbl
<1116>
yang
 
 
berhutan
12rey
<3293>
 
13P
<0>