Prev Chapter Habakkuk 2 Next Chapter
1
Aku akan
 
 
berdiri
3hdmea
<5975>
di atas
1le
<5921>
tempat pengintaianku
2ytrmsm
<4931>
dan
 
 
berdiri tegak
4hbuytaw
<3320>
di atas
5le
<5921>
menara
6rwum
<4692>
aku akan
 
 
memperhatikan
7hpuaw
<6822>
dan
 
 
melihat
8twarl
<7200>
apa
9hm
<4100>
yang akan
 
 
difirmankan-Nya
10rbdy
<1696>
kepadaku dan
11yb
<0>
apa
12hmw
<4100>
yang akan
 
 
menjadi jawabanku
13bysa
<7725>
atas
14le
<5921>
sanggahanku
15ytxkwt
<8433>
2
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menjawabku
1ynneyw
<6030>
kata-Nya
3rmayw
<559>
Tuliskanlah
4bwtk
<3789>
penglihatan
5Nwzx
<2377>
itu dan
 
 
ukirlah
6rabw
<874>
di
 
 
atas
7le
<5921>
loh-loh
8twxlh
<3871>
supaya
9Neml
<4616>
mereka yang
 
 
membacanya
11arwq
<7121>
dapat
 
 
berlari
10Uwry
<7323>
 
12wb
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
penglihatan
3Nwzx
<2377>
itu
 
 
masih
2dwe
<5750>
menanti
 
 
waktu yang ditentukan
4dewml
<4150>
itu akan
 
 
segera menuju
5xpyw
<6315>
kesudahannya
6Uql
<7093>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
berdusta
8bzky
<3576>
Meski
9Ma
<518>
terlambat
10hmhmty
<4102>
nantikanlah
11hkx
<2442>
itu
12wl
<0>
Sebab
13yk
<3588>
itu
 
 
sungguh-sungguh
15aby 14ab
<935> <935> ==>
akan
 
 
datang
15aby 14ab
<== <935> <935>
itu
 
 
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
ditunda-tunda
17rxay
<309>
4
Lihat
1hnh
<2009>
orang yang
 
 
sombong
2hlpe
<6075>
tidak
3al
<3808>
lurus
4hrsy
<3474>
hatinya
5wspn
<5315>
tetapi
6wb
<0>
orang benar
7qyduw
<6662>
akan
 
 
hidup
9hyxy
<2421>
oleh
 
 
imannya
8wtnwmab
<530>
5
Ya
1Paw
<637>
sebab
2yk
<3588>
oleh
 
 
anggur
3Nyyh
<3196>
orang
5rbg
<1397>
berkhianat
4dgwb
<898>
sehingga
 
 
kesombongan
6ryhy
<3093>
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
tinggal
8hwny
<5115>
Ia
9rsa
<834>
melapangkan
10byxrh
<7337>
mulutnya
12wspn
<5315>
seperti
 
 
dunia orang mati
11lwask
<7585>
dan seperti
13awhw
<1931>
maut
14twmk
<4194>
tidak
15alw
<3808>
pernah
 
 
puas
16ebvy
<7646>
sehingga
18wyla
<413>
semua
19lk
<3605>
bangsa
20Mywgh
<1471>
dikumpulkannya
17Poayw
<622>
dan
 
 
segala
23lk
<3605>
suku
 
 
bangsa
24Mymeh
<5971>
dihimpunkan
21Ubqyw
<6908>
bagi
22wyla
<413>
dirinya
 
 
6
Bukankah
1awlh
<3808>
semuanya
3Mlk
<3605>
itu
2hla
<428>
akan
 
 
melontarkan
6wavy
<5375>
peribahasa
5lsm
<4912>
mengenai
4wyle
<5921>
dia dengan
 
 
nyanyian olok-olokan
7huylmw
<4426>
serta
 
 
sindiran
8twdyx
<2420>
ini
10rmayw 9wl
<559> <0>
Celakalah
11ywh
<1945>
orang yang
 
 
memperbanyak
12hbrmh
<7235>
dari apa yang
 
 
bukan
13al
<3808>
miliknya
14wl
<0>
berapa lama
16ytm 15de
<4970> <5704>
lagi Dan yang
 
 
memberati
17dybkmw
<3513>
dirinya
 
 
dengan
18wyle
<5921>
barang gadaian
19jyjbe
<5671>
7
Bukankah
1awlh
<3808>
akan
 
 
bangkit
3wmwqy
<6965>
dengan
 
 
segera
2etp
<6621>
mereka yang
 
 
menggigitmu
4Kyksn
<5391>
dan akan
 
 
terjaga
5wuqyw
<6974>
mereka yang
 
 
mengejutkanmu
6Kyezezm
<2111>
sehingga kamu
 
 
menjadi
7tyyhw
<1961>
barang rampasan
8twosml
<4933>
bagi mereka
9wml
<0>
8
Sebab
1yk
<3588>
kamu
2hta
<859>
telah
 
 
menjarah
3twls
<7997>
banyak
5Mybr
<7227>
bangsa
4Mywg
<1471>
maka
 
 
suku-suku bangsa
9Myme
<5971>
yang
7lk
<3605>
tersisa
8rty
<3499>
akan
 
 
menjarahmu
6Kwlsy
<7997>
karena
 
 
darah
10ymdm
<1818>
manusia
11Mda
<120>
yang tertumpah itu dan karena

kekerasan
12omxw
<2555>
terhadap
 
 
negeri
13Ura
<776>
kota
14hyrq
<7151>
dan
 
 
semua
15lkw
<3605>
penduduknya
16ybsy
<3427>
itu
18P 17hb
<0> <0>
9
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
mengambil
2eub
<1214>
untung
3eub
<1215>
yang
 
 
haram
4er
<7451>
bagi
 
 
keluarganya
5wtybl
<1004>
yang
 
 
menaruh
6Mwvl
<7760>
sarangnya
8wnq
<7064>
di
 
 
tempat tinggi
7Mwrmb
<4791>
untuk
 
 
melepaskan dirinya
9lunhl
<5337>
dari
 
 
cengkeraman
10Pkm
<3709>
malapetaka
11er
<7451>
10
Kamu telah
 
 
merancangkan
1tuey
<3289>
malu
2tsb
<1322>
atas
 
 
keluargamu
3Ktybl
<1004>
dengan
 
 
menghabisi
4twuq
<7096>
banyak
6Mybr
<7227>
suku bangsa
5Myme
<5971>
dengan demikian kamu telah
 
 
berbuat dosa
7ajwxw
<2398>
terhadap
 
 
dirimu sendiri
8Kspn
<5315>
11
Sesungguhnya
1yk
<3588>
batu-batu
2Nba
<68>
akan
 
 
berteriak
4qezt
<2199>
dari
 
 
tembok
3ryqm
<7023>
dan
 
 
balok
5oypkw
<3714>
kayu dari rangka rumah
6Uem
<6086>
akan
 
 
menjawab
7hnney
<6030>
 
8P
<0>
12
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
membangun
2hnb
<1129>
kota
3rye
<5892>
di atas
 
 
darah
4Mymdb
<1818>
dan
 
 
meletakkan
5Nnwkw
<3559>
dasar bentengnya
6hyrq
<7151>
dengan
 
 
kelaliman
7hlweb
<5766>
13
Lihat
2hnh
<2009>
bukankah
1awlh
<3808>
dari
3tam
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
bahwa
 
 
bangsa-bangsa
7Myme
<5971>
melelahkan
6wegyyw
<3021>
diri untuk sesuatu yang akan dilalap
8ydb
<1767>
api
9sa
<784>
dan
 
 
suku-suku bangsa
10Mymalw
<3816>
menjadi lelah
13wpey
<3286>
untuk hal yang
11ydb
<1767>
sia-sia
12qyr
<7385>
14
Sebab
1yk
<3588>
bumi
3Urah
<776>
akan
 
 
dipenuhi
2almt
<4390>
dengan
 
 
pengetahuan
4tedl
<3045>
tentang
5ta
<853>
kemuliaan
6dwbk
<3519>
TUHAN
7hwhy
<3068>
seperti
 
 
air
8Mymk
<4325>
yang
 
 
menutupi
9woky
<3680>
 
10le
<5921>
lautan
11My
<3220>
 
12o
<0>
15
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
memberi minum
2hqsm
<8248>
sesamanya
3wher
<7453>
bercampur
4xpom
<5596>
amarah
5Ktmx
<2573>
bahkan
6Paw
<637>
memabukkan
7rks
<7937>
dia
 
 
untuk
8Neml
<4616>
memandang
9jybh
<5027>
 
10le
<5921>
ketelanjangannya
11Mhyrwem
<4589>
16
Kamu akan
 
 
dikenyangkan
1tebv
<7646>
dengan
 
 
cemooh
2Nwlq
<7036>
sebagai ganti
 
 
kehormatan
3dwbkm
<3519>
Minumlah
4hts
<8354>
juga
5Mg
<1571>
kamu
6hta
<859>
dan
 
 
singkapkan ketelanjanganmu
7lrehw
<6188>
Cawan
10owk
<3563>
di
 
 
tangan kanan
11Nymy
<3225>
TUHAN
12hwhy
<3068>
akan
 
 
beralih
8bwot
<5437>
kepadamu
9Kyle
<5921>
dan
 
 
cela yang besar
13Nwlqyqw
<7022>
akan
 
 
menimpa
14le
<5921>
kemuliaanmu
15Kdwbk
<3519>
17
Sebab
1yk
<3588>
kekerasan
2omx
<2555>
atas Gunung
 
 
Lebanon
3Nwnbl
<3844>
akan
 
 
meliputimu
4Koky
<3680>
dan
 
 
kebinasaan
5dsw
<7701>
binatang-binatang
6twmhb
<929>
akan
 
 
mengejutkanmu
7Ntyxy
<2865>
karena
 
 
darah
8ymdm
<1818> ==>
manusia
9Mda
<120>
yang tertumpah
8ymdm
<== <1818>
itu dan karena
 
 
kekerasan
10omxw
<2555>
terhadap
 
 
negeri
11Ura
<776>
kota
12hyrq
<7151>
dan
 
 
seluruh
13lkw
<3605>
penduduknya
14ybsy
<3427>
itu
16o 15hb
<0> <0>
18
Apakah
1hm
<4100>
gunanya
2lyewh
<3276>
patung pahatan
3lop
<6459>
yang
4yk
<3588>
dipahat
5wlop
<6458>
oleh
 
 
pembuatnya
6wruy
<3336>
dan
 
 
patung tuangannya
7hkom
<4541>
serta para
 
 
pengajar
8hrwmw
<3384>
dusta
9rqs
<8267>
sehingga
10yk
<3588>
pembuatnya
12ruy
<3335>
percaya
11xjb
<982>
kepada
 
 
barang buatannya
13wruy
<3335>
padahal
14wyle
<5921>
yang
 
 
dibuatnya
15twvel
<6213>
adalah
 
 
berhala-berhala
16Mylyla
<457>
bisu
17Mymla
<483>
 
18o
<0>
19
Celakalah
1ywh
<1945>
orang yang
 
 
berkata
2rma
<559>
kepada sepotong
 
 
kayu
3Uel
<6086>
Bangunlah
4huyqh
<6974>
Dan kepada sebuah
 
 
batu
6Nbal
<68>
bisu
7Mmwd
<1748>
Bangkitlah
5yrwe
<5782>
Itukah pengajarmu
9hrwy 8awh
<3384> <1931>
Lihat
10hnh
<2009>
ia
11awh
<1931>
bersalutkan
12vwpt
<8610>
emas
13bhz
<2091>
dan
 
 
perak
14Pokw
<3701>
tetapi
 
 
tidak
17Nya
<369>
ada
15lkw
<3605>
roh
16xwr
<7307>
di
 
 
dalamnya
18wbrqb
<7130>
20
Akan tetapi
 
 
TUHAN
1hwhyw
<3068>
berada di dalam
 
 
Bait-Nya
2lkyhb
<1964>
yang
 
 
kudus
3wsdq
<6944>
Biarlah
 
 
seluruh
6lk
<3605>
bumi
7Urah
<776>
berdiam
4oh
<2013>
diri
5wynpm
<6440>
di hadapan-Nya
8P
<0>