Prev Chapter Zephaniah 1 Next Chapter
1
Firman
1rbd
<1697>
TUHAN
2hwhy
<3068>
yang
3rsa
<834>
datang
4hyh
<1961>
kepada
5la
<413>
Zefanya
6hynpu
<6846>
anak
7Nb
<1121>
Kusyi
8yswk
<3569>
anak
9Nb
<1121>
Gedalya
10hyldg
<1436>
anak
11Nb
<1121>
Amarya
12hyrma
<568>
anak
13Nb
<1121>
Hizkia
14hyqzx
<2396>
pada
 
 
zaman
15ymyb
<3117>
Yosia
16whysay
<2977>
anak
17Nb
<1121>
Amon
18Nwma
<526>
Raja
19Klm
<4428>
Yehuda
20hdwhy
<3063>
2
Aku
 
 
akan
1Poa
<622>
memusnahkan
2Poa
<622>
segala
3lk
<3605>
sesuatu dari
 
 
atas
4lem
<5921>
muka
5ynp
<6440>
bumi
6hmdah
<127>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
3
Aku akan
 
 
memusnahkan
1Poa
<622>
manusia
2Mda
<120>
dan
 
 
hewan
3hmhbw
<929>
Aku akan
 
 
memusnahkan
4Poa
<622>
burung-burung
5Pwe
<5775>
di
 
 
langit
6Mymsh
<8064>
dan
 
 
ikan-ikan
7ygdw
<1709>
di
 
 
laut
8Myh
<3220>
menjatuhkan
9twlskmhw
<4384>
 
10ta
<854>
orang-orang jahat
11Myesrh
<7563>
dan
 
 
melenyapkan
12ytrkhw
<3772>
 
13ta
<853>
manusia
14Mdah
<120>
dari
 
 
atas
15lem
<5921>
muka
16ynp
<6440>
bumi
17hmdah
<127>
firman
18Man
<5002>
TUHAN
19hwhy
<3068>
4
Aku akan
 
 
mengulurkan
1ytyjnw
<5186>
tangan-Ku
2ydy
<3027>
atas
3le
<5921>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
terhadap
5lew
<5921>
seluruh
6lk
<3605>
penduduk
7ybswy
<3427>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
Dan Aku akan
 
 
melenyapkan
9ytrkhw
<3772>
 
13ta
<853>
sisa-sisa
14ras
<7605>
Baal
15lebh
<1168>
dari
10Nm
<4480>
tempat
11Mwqmh
<4725>
ini
12hzh
<2088>
dan
16ta
<853>
nama
17Ms
<8034>
para
 
 
imam berhala
18Myrmkh
<3649>
beserta
19Me
<5973>
para
 
 
imamnya
20Mynhkh
<3548>
5
Dan mereka yang
1taw
<853>
sujud menyembah
2Mywxtsmh
<7812>
di
3le
<5921>
atas atap rumah
4twggh
<1406>
kepada
 
 
tentara
5abul
<6635>
langit
6Mymsh
<8064>
serta mereka yang
7taw
<853>
menyembah
8Mywxtsmh
<7812>
dengan
 
 
bersumpah setia
9Myebsnh
<7650>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
tetapi
 
 
bersumpah
11Myebsnhw
<7650>
juga demi Dewa

Milkom
12Mklmb
<4445>
6
serta mereka yang
1taw
<853>
berpaling
2Mygwonh
<5472>
dari
3yrxam
<310>
TUHAN
4hwhy
<3069>
tidak mencari-Nya dan
 
 
yang
5rsaw
<834>
tidak
10alw 6al
<3808> <3808>
mencari
7wsqb
<1245>
petunjuk
11whsrd
<1875>
 
8ta
<853>
TUHAN
9hwhy
<3069>
7
Diamlah
1oh
<2013>
di hadirat
2ynpm
<6440>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Sebab
5yk
<3588>
hari
7Mwy
<3117>
TUHAN
8hwhy
<3068>
sudah
 
 
dekat
6bwrq
<7138>
sebab
9yk
<3588>
TUHAN
11hwhy
<3068>
telah
 
 
menyediakan
10Nykh
<3559>
kurban sembelihan
12xbz
<2077>
dan
 
 
menguduskan
13sydqh
<6942>
orang-orang yang
 
 
diundang-Nya
14wyarq
<7121>
8
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
perjamuan kurban
3xbz
<2077>
dari
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
itu Aku akan
 
 
menghukum
5ytdqpw
<6485>
para
6le
<5921>
pemimpin
7Myrvh
<8269>
 
8lew
<5921>
anak-anak
9ynb
<1121>
raja
10Klmh
<4428>
dan
11lew
<5921>
semua
12lk
<3605>
orang yang
 
 
mengenakan
13Mysblh
<3847>
pakaian
14swblm
<4403>
asing
15yrkn
<5237>
9
Pada hari itu Aku juga akan
 
 
menghukum
1ytdqpw
<6485>
 
2le
<5921>
semua
3lk
<3605>
orang yang
 
 
melompati
4glwdh
<1801>
 
5le
<5921>
ambang
6Ntpmh
<4670>
pintu
7Mwyb
<3117>
yang
8awhh
<1931>
memenuhi
9Myalmmh
<4390>
rumah
10tyb
<1004>
tuannya
11Mhynda
<113>
dengan
 
 
kekerasan
12omx
<2555>
dan
 
 
tipu daya
13hmrmw
<4820>
 
14o
<0>
10
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
akan terdengar
 
 
suara
6lwq
<6963>
teriakan
7hqeu
<6818>
dari
 
 
Pintu Gerbang
8resm
<8179>
Ikan
9Mygdh
<1709>
ratapan
10hllyw
<3215>
dari
11Nm
<4480>
perkampungan
12hnsmh
<4932>
baru serta bunyi
 
 
keruntuhan
13rbsw
<7667>
nyaring
14lwdg
<1419>
dari
 
 
bukit-bukit
15twebghm
<1389>
11
Merataplah
1wlylyh
<3213>
hai
 
 
penduduk perkampungan
2ybsy
<3427>
Lumpang
3stkmh
<4389>
Sebab
4yk
<3588>
segenap
6lk
<3605>
kaum
7Me
<5971>
pedagang
8Nenk
<3667>
sudah
 
 
dilenyapkan
5hmdn
<1820>
dan
 
 
semua
10lk
<3605>
penimbang
11ylyjn
<5187>
perak
12Pok
<3701>
telah
 
 
lenyap
9wtrkn
<3772>
12
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2teb
<6256>
itu
3ayhh
<1931>
Aku akan
 
 
mencari
4vpxa
<2664>
 
5ta
<853>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
dengan
 
 
pelita
7twrnb
<5216>
dan
 
 
menghukum
8ytdqpw
<6485>
 
9le
<5921>
orang-orang
10Mysnah
<376>
yang
 
 
membeku
11Myapqh
<7087>
seperti anggur
 
 
pada
12le
<5921>
endapannya
13Mhyrms
<8105>
dan yang
 
 
berkata
14Myrmah
<559>
dalam
 
 
hatinya
15Mbblb
<3824>
TUHAN
18hwhy
<3068>
tidak
16al
<3808>
akan berbuat
 
 
baik
17byjyy
<3190>
dan
 
 
tidak
19alw
<3808>
akan berbuat
 
 
jahat
20ery
<7489>
13
Kekayaan
2Mlyx
<2428>
mereka akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
rampasan
3hosml
<4933>
dan
 
 
rumah-rumahnya
4Mhytbw
<1004>
akan
 
 
runtuh
5hmmsl
<8077>
Mereka akan
 
 
membangun
6wnbw
<1129>
rumah
7Mytb
<1004>
tetapi
 
 
tidak
8alw
<3808>
menempatinya
9wbsy
<3427>
membuat
10wejnw
<5193>
kebun anggur
11Mymrk
<3754>
tetapi
 
 
tidak
12alw
<3808>
meminum
13wtsy
<8354>
 
14ta
<853>
hasil anggurnya
15Mnyy
<3196>
14
Hari
2Mwy
<3117>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
besar
4lwdgh
<1419>
itu sudah
 
 
dekat
1bwrq
<7138>
mendekat
5bwrq
<7138>
dengan
 
 
sangat
7dam
<3966>
cepat
6rhmw
<4118>
Karena
 
 
suara
8lwq
<6963>
hari
9Mwy
<3117>
Tuhan
10hwhy
<3068>
 
13Ms
<8033>
orang-orang perkasa
14rwbg
<1368>
akan
 
 
menangis
12xru
<6873>
dengan
 
 
pahit
11rm
<4751>
15
Hari
1Mwy
<3117>
itu
4awhh
<1931>
adalah
 
 
hari
3Mwyh
<3117>
kemurkaan
2hrbe
<5678>
hari
5Mwy
<3117>
kesesakan
6hru
<6869>
dan
 
 
kesusahan
7hqwumw
<4691>
hari
8Mwy
<3117>
pembinasaan
9has
<7722>
dan
 
 
kehancuran
10hawsmw
<4875>
hari
11Mwy
<3117>
kegelapan
12Ksx
<2822>
dan
 
 
kekelaman
13hlpaw
<653>
hari
14Mwy
<3117>
yang
 
 
berawan
15Nne
<6051>
dan
 
 
kelam pekat
16lprew
<6205>
16
Hari
1Mwy
<3117>
peniupan
 
 
trompet
2rpws
<7782>
dan
 
 
seruan tempur
3hewrtw
<8643>
terhadap
4le
<5921>
kota-kota
5Myreh
<5892>
berkubu
6twrubh
<1219>
serta
 
 
terhadap
7lew
<5921>
menara-menara penjuru
8twnph
<6438>
yang
 
 
tinggi
9twhbgh
<1364>
17
Aku akan
 
 
menyesakkan
1ytruhw
<6887>
manusia
2Mdal
<120>
sehingga mereka akan
 
 
berjalan
3wklhw
<1980>
seperti
 
 
orang buta
4Myrwek
<5787>
sebab
5yk
<3588>
mereka telah
 
 
berbuat dosa
7wajx
<2398>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Darah
9Mmd
<1818>
mereka akan
 
 
tercurah
8Kpsw
<8210>
seperti
 
 
debu
10rpek
<6083>
dan
 
 
usus
11Mmxlw
<3894>
mereka seperti
 
 
tinja
12Myllgk
<1561>
18
 
1Mg
<1571>
Perak
2Mpok
<3701>
dan
3Mg
<1571>
emas
4Mbhz
<2091>
tidak
5al
<3808>
dapat
6lkwy
<3201>
menyelamatkan
7Mlyuhl
<5337>
mereka pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
murka
9trbe
<5678>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Seluruh
14lk
<3605>
bumi
15Urah
<776>
akan
 
 
dilahap
13lkat
<398>
dengan
 
 
api
11sabw
<784>
cemburu-Nya
12wtanq
<7068>
sebab
16yk
<3588>
Dia akan mengadakan suatu
 
 
kebinasaan
17hlk
<3617>
yang
18Ka
<389>
dahsyat
19hlhbn
<926>
terhadap
21ta 20hvey
<853> <6213>
seluruh
22lk
<3605>
penduduk
23ybsy
<3427>
bumi
24Urah
<776>
 
25o
<0>