Prev Chapter Zephaniah 2 Next Chapter
1
Berkumpullah bersama-sama
1wsswqth
<7197>
ya
 
 
berkumpullah
2wswqw
<7197>
hai
 
 
bangsa-bangsa
3ywgh
<1471>
yang
 
 
acuh tak acuh
5Pokn
<3700>
2
sebelum
1Mrjb
<2962>
 
2tdl
<3205>
ketetapan
3qx
<2706>
dijatuhkan
 
 
hari-hari
6Mwy
<3117>
berlalu
5rbe
<5674>
seperti
 
 
sekam
4Umk
<4671>
yang tertiup
 
 
sebelum
7Mrjb
<2962>
 
10Mkyle 9awby 8al
<5921> <935> <3808>
murka
11Nwrx
<2740>
TUHAN
13hwhy
<3068>
yang
 
 
menyala-nyala
12Pa
<639>
itu
15al
<3808>
datang
16awby
<935>
menimpa
17Mkyle
<5921>
sebelum
14Mrjb
<2962>
hari
18Mwy
<3117>
murka
19Pa
<639>
TUHAN
20hwhy
<3068>
datang menimpamu
 
 
3
Carilah
1wsqb
<1245>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
hai
 
 
semua
4lk
<3605>
orang yang
 
 
rendah
5ywne
<6035>
hati di
 
 
negeri
6Urah
<776>
yang
7rsa
<834>
 
8wjpsm
<4941>
melakukan
9wlep
<6466>
ketetapan-Nya
 
 
Carilah
10wsqb
<1245>
kebenaran
11qdu
<6664>
carilah
12wsqb
<1245>
kerendahan
13hwne
<6038>
hati
 
 
Barangkali
14ylwa
<194>
kamu akan
 
 
disembunyikan
15wrtot
<5641>
pada
 
 
hari
16Mwyb
<3117>
murka
17Pa
<639>
TUHAN
18hwhy
<3068>
4
Sebab
1yk
<3588>
Gaza
2hze
<5804>
akan
 
 
ditinggalkan
3hbwze
<5800>
dan
 
 
Askelon
5Nwlqsaw
<831>
menjadi
4hyht
<1961>
sunyi
6hmmsl
<8077>
Asdod
7dwdsa
<795>
akan
 
 
diusir
9hwsrgy
<1644>
pada
 
 
siang hari
8Myrhub
<6672>
dan
 
 
Ekron
10Nwrqew
<6138>
akan
 
 
dicabut sampai ke akar-akarnya
11rqet
<6131>
 
12o
<0>
5
Celakalah
1ywh
<1945>
penduduk
2ybsy
<3427>
di
 
 
tepi
3lbx
<2256>
laut
4Myh
<3220>
bangsa
5ywg
<1471>
Kreti
6Mytrk
<3774>
Firman
7rbd
<1697>
TUHAN
8hwhy
<3068>
menimpamu Hai
9Mkyle
<5921>
Kanaan
10Nenk
<3667>
tanah
11Ura
<776>
orang Filistin
12Mytslp
<6430>
Aku akan
 
 
membinasakan
13Kytdbahw
<6>
kamu sampai
 
 
tidak ada lagi
14Nyam
<369>
yang
 
 
mendiami
15bswy
<3427>
kamu
 
 
6
 
1htyhw
<1961>
Tepi
2lbx
<2256>
laut
3Myh
<3220>
akan menjadi
 
 
padang rumput
4twn
<5116>
kandang
5trk
<3741>
bagi para
 
 
gembala
6Myer
<7462>
dan
 
 
berpagar
7twrdgw
<1448>
bagi kambing
 
 
domba
8Nau
<6629>
7
 
1hyhw
<1961>
Tepi
2lbx
<2256>
laut akan menjadi milik
 
 
sisa
3tyrasl
<7611>
kaum
4tyb
<1004>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
Mereka akan
6Mhyle
<5921>
menggembalakan
7Nwery
<7462>
di sana dan di
 
 
rumah-rumah
8ytbb
<1004>
Askelon
9Nwlqsa
<831>
mereka akan
 
 
berbaring
11Nwubry
<7257>
pada
 
 
petang
10breb
<6153>
hari
 
 
Sebab
12yk
<3588>
 
13Mdqpy
<6485>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allah
15Mhyhla
<430>
mereka akan melawat dan
 
 
memulihkan
16bsw
<7725>
keadaan
17*Mtybs {Mtwbs}
<7622>
mereka
 
 
8
Aku telah
 
 
mendengar
1ytems
<8085>
celaan
2tprx
<2781>
Moab
3bawm
<4124>
dan
 
 
cemoohan
4ypwdgw
<1421>
dari
 
 
keturunan
5ynb
<1121>
Amon
6Nwme
<5983>
betapa
7rsa
<834>
mereka telah
 
 
mencela
8wprx
<2778>
 
9ta
<853>
umat-Ku
10yme
<5971>
dan
 
 
meninggikan dirinya
11wlydgyw
<1431>
atas
12le
<5921>
daerah
13Mlwbg
<1366>
umat-Ku
 
 
9
Sebab itu
1Nkl
<3651>
demi
 
 
Aku
3yna
<589>
yang
 
 
hidup
2yx
<2416>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
 
9yk
<3588>
Moab
10bawm
<4124>
akan
 
 
menjadi
12hyht
<1961>
seperti
 
 
Sodom
11Mdok
<5467>
dan
 
 
keturunan
13ynbw
<1121>
Amon
14Nwme
<5983>
seperti
 
 
Gomora
15hrmek
<6017>
padang yang penuh
16qsmm
<4476>
dengan
 
 
jelatang
17lwrx
<2738>
dan
 
 
tempat penggalian
18hrkmw
<953>
garam
19xlm
<4417>
suatu
 
 
tempat yang sunyi
20hmmsw
<8077>
sampai
21de
<5704>
selama-lamanya
22Mlwe
<5769>
Sisa-sisa
23tyras
<7611>
umat-Ku
24yme
<5971>
akan
 
 
merampas
25Mwzby
<962>
mereka
 
 
umat-Ku
27*yywg {ywg}
<1471>
yang tertinggal
26rtyw
<3499>
akan
 
 
mengambil
28Mwlxny
<5157> ==>
mereka sebagai
 
 
miliknya
28Mwlxny
<== <5157>
10
Itulah
1taz
<2063>
bagian
 
 
mereka
2Mhl
<1992>
sebagai
3txt
<8478>
balasan atas
 
 
kesombongan
4Mnwag
<1347>
mereka
 
 
sebab
5yk
<3588>
mereka telah
 
 
mencela
6wprx
<2778>
dan
 
 
membesarkan
7wldgyw
<1431>
diri
 
 
terhadap
8le
<5921>
umat
9Me
<5971>
TUHAN
10hwhy
<3069>
semesta alam
11twabu
<6635>
11
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
membuat
1arwn
<3372> ==>
mereka
 
 
ketakutan
1arwn
<== <3372>
 
3Mhyle
<5921>
sebab
4yk
<3588>
Dia akan
 
 
melenyapkan
5hzr
<7329>
 
6ta
<853>
semua
7lk
<3605>
ilah
8yhla
<430>
di
 
 
bumi
9Urah
<776>
Semua akan
 
 
menyembah
10wwxtsyw
<7812>
kepada-Nya
11wl
<0>
setiap orang
12sya
<376>
dari
 
 
negerinya
13wmwqmm
<4725>
masing-masing
 
 
segala
14lk
<3605>
bangsa
16Mywgh
<1471>
dari
 
 
daerah pesisir
15yya
<339>
12
Dan
 
 
juga
1Mg
<1571>
kamu
2Mta
<859>
orang Kush
3Myswk
<3569>
kamu akan
 
 
mati tertikam
4yllx
<2491>
oleh
 
 
pedangku
5ybrx
<2719>
 
6hmh
<1992>
13
Dia akan
 
 
merentangkan
1jyw
<5186>
tangan-Nya
2wdy
<3027>
terhadap
3le
<5921>
tanah
 
 
utara
4Nwpu
<6828>
membinasakan
5dbayw
<6>
 
6ta
<853>
Asyur
7rwsa
<804>
dan
 
 
membuat
8Mvyw
<7760>
 
9ta
<853>
Niniwe
10hwnyn
<5210>
menjadi tempat sunyi
11hmmsl
<8077>
gersang
12hyu
<6723>
seperti
 
 
padang gurun
13rbdmk
<4057>
14
Kawanan binatang
3Myrde
<5739>
akan
 
 
berbaring
1wubrw
<7257>
di tengah-tengahnya
2hkwtb
<8432>
yaitu
 
 
segala
4lk
<3605>
jenis
 
 
binatang hutan
5wtyx
<2416>
 
6ywg
<1471>
baik
7Mg
<1571>
burung undan
8taq
<6893>
maupun
9Mg
<1571>
landak
10dpq
<7090>
akan
 
 
bermalam
12wnyly
<3885>
di puncak-puncak tiangnya
11hyrtpkb
<3730>
suaranya
13lwq
<6963>
akan
 
 
bernyanyi
14rrwsy
<7891>
di
 
 
jendela
15Nwlxb
<2474>
keruntuhan
16brx
<2721>
akan berada
 
 
di ambang pintu
17Pob
<5592>
sebab
18yk
<3588>
ia akan
 
 
menyingkapkan
20hre
<6168>
papan dari

kayu aras
19hzra
<731>
15
Itulah
1taz
<2063>
kota
2ryeh
<5892>
yang
 
 
bersukaria
3hzyleh
<5947>
yang
 
 
penduduknya tinggal
4tbswyh
<3427>
dengan
 
 
tenteram
5xjbl
<983>
dan yang
 
 
berkata
6hrmah
<559>
dalam
 
 
hatinya
7hbblb
<3824>
Aku
8yna
<589>
dan
 
 
tidak ada
9yopaw
<657>
yang
 
 
lain
10dwe
<5750>
Betapa
11Kya
<349>
ia telah
 
 
menjadi
12htyh
<1961>
tempat yang gersang
13hmsl
<8047>
tempat pembaringan
14Ubrm
<4769>
binatang-binatang liar
15hyxl
<2416>
Setiap orang
16lk
<3605>
yang
 
 
melewatinya
17rbwe
<5674>
akan
18hyle
<5921>
bersiul
19qrsy
<8319>
dan
 
 
mengibaskan
20eyny
<5128>
tangannya
21wdy
<3027>
 
22o
<0>