Prev Chapter Zechariah 8 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
datang
 
 
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Aku
 
 
cemburu
5ytanq
<7065>
karena
 
 
Sion
6Nwyul
<6726>
dengan
 
 
kecemburuan
7hanq
<7068>
yang
 
 
besar
8hlwdg
<1419>
Aku
 
 
cemburu
11ytanq
<7065>
kepadanya dengan
 
 
marah
9hmxw
<2534>
yang
 
 
besar
10hlwdg
<1419>
 
12hl
<0>
3
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Aku akan
 
 
kembali
4ytbs
<7725>
ke
5la
<413>
Sion
6Nwyu
<6726>
dan akan
 
 
tinggal
7ytnksw
<7931>
di
 
 
tengah-tengah
8Kwtb
<8432>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
akan
 
 
disebut
10harqnw
<7121>
Kota
12rye
<5892>
Kebenaran
13tmah
<571>
sedangkan
 
 
gunung
14rhw
<2022>
TUHAN
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
akan disebut
 
 
Gunung
17rh
<2022>
Kudus
18sdqh
<6944>
 
19o
<0>
4
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Kakek-kakek
7Mynqz
<2205>
dan
 
 
nenek-nenek
8twnqzw
<2205>
akan
 
 
duduk
6wbsy
<3427>
lagi
5de
<5750>
di
 
 
tempat-tempat terbuka
9twbxrb
<7339>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswry
<3389>
setiap orang
11syaw
<376>
dengan
 
 
tongkat
12wtnesm
<4938>
di
 
 
tangannya
13wdyb
<3027>
karena
 
 
lanjut
14brm
<7230>
usianya
15Mymy
<3117>
5
Tempat-tempat terbuka
1twbxrw
<7339>
di
 
 
kota
2ryeh
<5892>
itu akan
 
 
penuh
3walmy
<4390>
dengan
 
 
anak-anak laki-laki
4Mydly
<3206>
dan
 
 
anak-anak perempuan
5twdlyw
<3207>
yang
 
 
bermain-main
6Myqxvm
<7832>
di
 
 
tempat-tempat terbuka
7hytbxrb
<7339>
itu
8o
<0>
6
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3069>
semesta alam
4twabu
<6635>
Apabila
5yk
<3588>
pada
 
 
waktu
11Mymyb
<3117>
itu
12Mhh
<1992>
sisa-sisa
8tyras
<7611>
bangsa
9Meh
<5971>
ini
10hzh
<2088>
menganggap
7ynyeb
<5869>
hal itu
 
 
ajaib
6alpy
<6381>
apakah Aku
 
 
juga
13Mg
<1571>
menganggapnya
14ynyeb
<5869>
ajaib
15alpy
<6381>
Firman
16Man
<5002>
TUHAN
17hwhy
<3069>
semesta alam
18twabu
<6635>
 
19P
<0>
7
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Lihatlah
5ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyelamatkan
6eyswm
<3467>
 
7ta
<853>
umat-Ku
8yme
<5971>
dari
 
 
negeri
9Uram
<776>
terbitnya
10xrzm
<4217>
matahari sampai ke
 
 
negeri
11Uramw
<776>
terbenamnya
12awbm
<3996>
matahari
13smsh
<8121>
8
Aku akan membawa mereka
 
 
pulang
1ytabhw
<935>
supaya mereka
2Mta
<853>
tinggal
3wnksw
<7931>
di
 
 
tengah-tengah
4Kwtb
<8432>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
Oleh sebab itu mereka akan
 
 
menjadi
6wyhw
<1961>
 
7yl
<0>
umat-Ku
8Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
9ynaw
<589>
akan
 
 
menjadi
10hyha
<1961>
 
11Mhl
<0>
Allah
12Myhlal
<430>
mereka dalam
 
 
kebenaran
13tmab
<571>
dan
 
 
keadilan
14hqdubw
<6666>
 
15o
<0>
9
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Biarlah
 
 
tanganmu
6Mkydy
<3027>
menjadi
 
 
kuat
5hnqzxt
<2388>
hai orang-orang yang pada
 
 
hari ini
8Mymyb
<3117>
mendengarkan
7Myemsh
<8085>
firman-firman
 
 
ini
9hlah
<428>
yaitu
10ta
<853>
firman
11Myrbdh
<1697>
yang
12hlah
<428>
diucapkan oleh
 
 
mulut
13ypm
<6310>
para
 
 
nabi
14Myaybnh
<5030>
 
15rsa
<834>
sejak
16Mwyb
<3117>
dasar
17doy
<3245> ==>
Bait
18tyb
<1004>
TUHAN
19hwhy
<3068>
semesta alam
20twabu
<6635>
diletakkan
17doy
<== <3245>
untuk
 
 
membangun
22twnbhl
<1129>
Bait
21lkyhh
<1964>
itu
 
 
10
Sebab
1yk
<3588>
sebelum
2ynpl
<6440>
hari-hari
3Mymyh
<3117>
itu
4Mhh
<1992>
tidak
7al
<3808>
ada
8hyhn
<1961>
upah
5rkv
<7939>
bagi
 
 
manusia
6Mdah
<120>
juga tidak bagi
9rkvw
<7939>
binatang
10hmhbh
<929>
Tidak ada
11hnnya
<369>
 
14Nya
<369>
kedamaian
15Mwls
<7965>
untuk orang yang
 
 
keluar
12auwylw
<3318>
dan orang yang
 
 
masuk
13ablw
<935>
oleh
 
 
karena
16Nm
<4480>
musuhnya
17ruh
<6862>
karena Aku
 
 
membuat
18xlsaw
<7971>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
manusia melawan
22sya 21Mdah
<376> <120>
sesamanya
23wherb
<7453>
11
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
Aku
5yna
<589>
tidak
2al
<3808>
akan memperlakukan
 
 
sisa-sisa
6tyrasl
<7611>
umat
7Meh
<5971>
ini
8hzh
<2088>
seperti pada
 
 
hari-hari
3Mymyk
<3117>
sebelumnya
4Mynsarh
<7223>
firman
9Man
<5002>
TUHAN
10hwhy
<3068>
semesta alam
11twabu
<6635>
12
Oleh karena
1yk
<3588>
benih
2erz
<2233>
akan ditabur dengan

damai
3Mwlsh
<7965>
Pohon anggur
4Npgh
<1612>
akan
 
 
menghasilkan
5Ntt
<5414>
buahnya
6hyrp
<6529>
tanah
7Urahw
<776>
akan
 
 
memberi
8Ntt
<5414>
 
9ta
<853>
hasil
10hlwby
<2981>
dan
 
 
langit
11Mymshw
<8064>
akan
 
 
meneteskan
12wnty
<5414>
embunnya
13Mlj
<2919>
Aku akan membuat
15ta
<853>
sisa
16tyras
<7611>
bangsa
17Meh
<5971>
ini
18hzh
<2088>
mewarisi
14ytlxnhw
<5157>
 
19ta
<853>
semuanya
20lk
<3605>
 
21hla
<428>
13
Oleh karena
 
 
itu
1hyhw
<1961>
seperti
2rsak
<834>
kamu dahulu
 
 
menjadi
3Mtyyh
<1961>
kutuk
4hllq
<7045>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
5Mywgb
<1471>
hai
 
 
kaum
6tyb
<1004>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
kaum
8tybw
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
maka
10Nk
<3651>
sekarang Aku akan
 
 
menyelamatkan
11eyswa
<3467>
kamu sehingga kamu
12Mkta
<853>
menjadi
13Mtyyhw
<1961>
berkat
14hkrb
<1293>
Jangan
15la
<408>
takut
16waryt
<3372>
biarlah
17hnqzxt
<2388>
tanganmu
18Mkydy
<3027>
menjadi kuat
19o
<0>
14
Sebab
1yk
<3588>
inilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Sama seperti
 
 
yang
6rsak
<834>
telah Aku
 
 
rencanakan
7ytmmz
<2161>
untuk
 
 
mendatangkan
8erhl
<7489>
 
9Mkl
<0>
malapetaka
10Pyuqhb
<7107>
kepada kamu ketika
 
 
nenek moyangmu
11Mkytba
<1>
membangkitkan murka-Ku
12yta
<853>
firman
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
semesta alam
15twabu
<6635>
Aku
 
 
tidak
16alw
<3808>
menyesal
17ytmxn
<5162>
15
Demikian
1Nk
<3651>
juga pada
 
 
hari
4Mymyb
<3117>
ini
5hlah
<428>
Aku
 
 
bermaksud
3ytmmz
<2161>
mendatangkan
2ytbs
<7725>
kebaikan
6byjyhl
<3190>
kepada
7ta
<853>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
dan
9taw
<853>
kaum
10tyb
<1004>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
Jangan
12la
<408>
takut
13waryt
<3372>
16
Hal-hal
2Myrbdh
<1697>
inilah
1hla
<428>
yang
3rsa
<834>
akan kamu
 
 
lakukan
4wvet
<6213>
Berkatalah
5wrbd
<1696>
benar
6tma
<571>
seseorang
7sya
<376>
terhadap
8ta
<854>
sesamanya
9wher
<7453>
dan
 
 
lakukanlah
13wjps
<8199>
hukum
11jpsmw
<4941>
yang
 
 
benar
10tma
<571>
dan yang mendatangkan

kedamaian
12Mwls
<7965>
di
 
 
pintu-pintu gerbangmu
14Mkyresb
<8179>
17
Jangan
5la
<408>
merancang
6wbsxt
<2803>
 
2ta
<853>
kejahatan
3ter
<7451>
di dalam
 
 
hatimu
7Mkbblb
<3824>
seorang
1syaw
<376>
terhadap
 
 
yang lain
4wher
<7453>
dan
 
 
jangan
10la
<408>
mencintai
11wbhat
<157>
sumpah
8tebsw
<7621>
palsu
9rqs
<8267>
karena
12yk
<3588>
Aku
16rsa
<834>
membenci
17ytanv
<8130>
 
13ta
<853>
semuanya
14lk
<3605>
itu
15hla
<428>
firman
18Man
<5002>
TUHAN
19hwhy
<3068>
 
20o
<0>
18
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
datang
 
 
kepadaku
5yla
<413>
dengan
 
 
mengatakan
6rmal
<559>
19
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Waktu
 
 
puasa
5Mwu
<6685>
pada bulan
 
 
ke-4
6yeybrh
<7243>
waktu
 
 
puasa
7Mwuw
<6685>
pada bulan
 
 
ke-5
8ysymxh
<2549>
waktu
 
 
puasa
9Mwuw
<6685>
pada bulan
 
 
ke-7
10yeybsh
<7637>
dan waktu
 
 
puasa
11Mwuw
<6685>
pada bulan
 
 
ke-10
12yryveh
<6224>
akan
 
 
menjadi
13hyhy
<1961>
kegirangan
16Nwvvl
<8342>
dan
 
 
sukacita
17hxmvlw
<8057>
dan
 
 
hari raya
18Mydemlw
<4150>
yang
 
 
menggembirakan
19Mybwj
<2896>
bagi
 
 
kaum
14tybl
<1004>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
Oleh sebab itu
 
 
cintailah
22wbha
<157>
kebenaran
20tmahw
<571>
dan
 
 
damai sejahtera
21Mwlshw
<7965>
 
23P
<0>
20
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Masih
5de
<5750>
akan
6rsa
<834>
datang
7waby
<935>
lagi
 
 
bangsa-bangsa
8Myme
<5971>
dan
 
 
penduduk
9ybsyw
<3427>
dari
 
 
banyak
11twbr
<7227>
kota
10Myre
<5892>
21
Penduduk kota
2ybsy
<3427>
yang
 
 
satu
3txa
<259>
akan
 
 
pergi
1wklhw
<1980>
kepada
4la
<413>
penduduk kota yang

lain
5txa
<259>
sambil
 
 
berkata
6rmal
<559>
Mari
7hkln
<1980>
kita
 
 
pergi
8Kwlh
<1980>
memohon belas kasihan
9twlxl
<2470>
 
10ta
<853>
di hadapan
11ynp
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
mencari
13sqblw
<1245>
 
14ta
<853>
TUHAN
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
Aku
19yna
<589>
pun
18Mg
<1571>
akan
 
 
pergi
17hkla
<1980>
22
Banyak
3Mybr
<7227>
suku bangsa
2Myme
<5971>
dan
 
 
bangsa-bangsa
4Mywgw
<1471>
yang
 
 
kuat
5Mymwue
<6099>
akan
 
 
datang
1wabw
<935>
mencari
6sqbl
<1245>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
semesta alam
9twabu
<6635>
di
 
 
Yerusalem
10Mlswryb
<3389>
dan
 
 
memohon belas kasihan
11twlxlw
<2470>
 
12ta
<853>
di hadapan
13ynp
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
15o
<0>
23
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Pada
 
 
hari-hari
5Mymyb
<3117>
itu
6hmhh
<1992>

8wqyzxy 7rsa
<2388> <834>
sepuluh
9hrve
<6235>
orang
10Mysna
<376>
dari
 
 
segala
11lkm
<3605>
bangsa
13Mywgh
<1471>
dan
 
 
bahasa
12twnsl
<3956>
akan
 
 
memegang kuat-kuat
14wqyzxhw
<2388>
punca jubah
15Pnkb
<3671>
seorang
16sya
<376>
Yahudi
17ydwhy
<3064>
sambil
 
 
berkata
18rmal
<559>
Kami mau
 
 
pergi
19hkln
<1980>
menyertaimu
20Mkme
<5973>
karena
21yk
<3588>
kami telah
 
 
mendengar
22wnems
<8085>
bahwa
 
 
Allah
23Myhla
<430>
menyertai
24Mkme
<5973>
kamu
25o
<0>