Prev Chapter Malachi 1 Next Chapter
1
Inilah
 
 
nubuat
1avm
<4853>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepada
4la
<413>
Israel
5larvy
<3478>
melalui
6dyb
<3027>
Maleakhi
7ykalm
<4401>
2
Aku
 
 
mengasihi
1ytbha
<157>
kamu
2Mkta
<853>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Namun kamu
 
 
berkata
5Mtrmaw
<559>
Bagaimana
6hmb
<4100>
Engkau
 
 
mengasihi
7wntbha
<157>
kami
 
 
Bukankah
8awlh
<3808>
Esau
10wve
<6215>
itu
 
 
kakak
9xa
<251>
Yakub
11bqeyl
<3290>
TUHAN
13hwhy
<3068>
berfirman
12Man
<5002>
Namun Aku
 
 
mengasihi
14bhaw
<157>
 
15ta
<853>
Yakub
16bqey
<3290>
3
sedangkan Aku
 
 
membenci
3ytanv
<8130>
 
1taw
<853>
Esau
2wve
<6215>
dan
 
 
meratakan
7hmms 4Myvaw
<8077> <7760>
 
5ta
<853>
gunung-gunungnya
6wyrh
<2022>
lalu menyerahkan
8taw
<853>
pusakanya
9wtlxn
<5159>
kepada
 
 
serigala-serigala
10twntl
<8568>
padang belantara
11rbdm
<4057>
4
Apabila
1yk
<3588>
Edom
3Mwda
<123>
berkata
2rmat
<559>
Kami telah
 
 
hancur
4wnssr
<7567>
tetapi kami akan
 
 
kembali
5bwsnw
<7725>
dan
 
 
membangun
6hnbnw
<1129>
reruntuhan
7twbrx
<2723>
itu
 
 
inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
semesta alam
11twabu
<6635>
Mereka
12hmh
<1992>
akan
 
 
membangun
13wnby
<1129>
tetapi
 
 
Aku
14ynaw
<589>
akan
 
 
meruntuhkannya
15owrha
<2040>
Mereka akan
 
 
menyebutnya
16warqw
<7121>
 
17Mhl
<0>
wilayah
18lwbg
<1366>
kejahatan
19hesr
<7564>
dan
 
 
bangsa
20Mehw
<5971>
yang
21rsa
<834>
TUHAN
23hwhy
<3068>
murkai
22Mez
<2194>
sampai
24de
<5704>
selama-lamanya
25Mlwe
<5769>
5
Matamu
1Mkynyew
<5869>
akan
 
 
melihat
2hnyart
<7200>
dan
 
 
kamu
3Mtaw
<859>
akan
 
 
berkata
4wrmat
<559>
 
5ldgy
<1431>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dimuliakan sampai
 
 
di
7lem
<5921>
luar
 
 
perbatasan
8lwbgl
<1366>
Israel
9larvy
<3478>
6
Seorang
 
 
anak
1Nb
<1121>
laki-laki
 
 
menghormati
2dbky
<3513>
ayahnya
3ba
<1>
dan seorang
 
 
hamba
4dbew
<5650>
menghormati
 
 
tuannya
5wynda
<113>
Jika
6Maw
<518>
Aku
8yna
<589>
adalah
 
 
Bapa
7ba
<1>
di manakah
9hya
<346>
hormatmu
10ydwbk
<3519>
terhadap-Ku
 
 
Jika
11Maw
<518>
Aku
13yna
<589>
adalah
 
 
Tuan
12Mynwda
<113>
di manakah
14hya
<346>
takutmu
15yarwm
<4172>
terhadap-Ku
 
 
firman
16rma
<559>
TUHAN
17hwhy
<3068>
semesta alam
18twabu
<6635>
hai para
19Mkl
<0>
imam
20Mynhkh
<3548>
yang telah
 
 
menghina
21yzwb
<959>
nama-Ku
22yms
<8034>
Namun kamu
 
 
bertanya
23Mtrmaw
<559>
Dalam hal apa
24hmb
<4100>
kami telah
 
 
menghina
25wnyzb
<959>
 
26ta
<853>
nama-Mu
27Kms
<8034>
7
Kamu
 
 
membawa
1Mysygm
<5066>
roti
4Mxl
<3899>
yang
 
 
cemar
5lagm
<1351>
di atas
2le
<5921>
mazbah-Ku
3yxbzm
<4196>
Lalu kamu
 
 
bertanya
6Mtrmaw
<559>
Bagaimana
7hmb
<4100>
kami sudah
 
 
mencemari
8Kwnlag
<1351>
Engkau Dengan
 
 
ucapanmu
9Mkrmab
<559>
ini
 
 
Meja
10Nxls
<7979>
TUHAN
11hwhy
<3068>
itu
13awh
<1931>
boleh
 
 
dihina
12hzbn
<959>
8
Jika
1ykw
<3588>
kamu
 
 
mempersembahkan
2Nwsgt
<5066>
yang
 
 
buta
3rwe
<5787>
sebagai
 
 
kurban
4xbzl
<2076>
bukankah
5Nya
<369>
itu
 
 
jahat
6er
<7451>
Jika
7ykw
<3588>
kamu
 
 
mempersembahkan
8wsygt
<5066>
yang
 
 
timpang
9xop
<6455>
dan
 
 
sakit
10hlxw
<2470>
bukankah
11Nya
<369>
itu
 
 
jahat
12er
<7451>
Sekarang
14an
<4994>
persembahkanlah
13whbyrqh
<7126>
itu kepada
 
 
gubernurmu
15Ktxpl
<6346>
apakah dia akan
 
 
berkenan
16Kuryh
<7521>
kepadamu
 
 
atau
17wa
<176>
memandang
18avyh
<5375>
wajahmu
19Kynp
<6440>
firman
20rma
<559>
TUHAN
21hwhy
<3069>
semesta alam
22twabu
<6635>
9
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
aku
2wlx
<2470>
minta kepadamu memohonlah di
3an
<4994>
hadapan
4ynp
<6440>
Allah
5la
<410>
supaya Dia
 
 
mengasihani
6wnnxyw
<2603>
kita Karena hal
8htyh 7Mkdym
<1961> <3027>
ini
9taz
<2063>
terjadi akibat ulahmu apakah Dia akan mengindahkanmu
12Mynp 11Mkm 10avyh
<6440> <4480> <5375>
firman
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
semesta alam
15twabu
<6635>
10
Ah
 
 
siapakah
1ym
<4310>
di antara kamu yang mau
3Mkb 2Mg
<0> <1571>
menutup
4rgoyw
<5462>
pintu
5Mytld
<1817>
sehingga kamu
 
 
tidak
6alw
<3808>
menyalakan
7wryat
<215>
api di

mazbah-Ku
8yxbzm
<4196>
dengan
 
 
sembarangan
9Mnx
<2600>
Tidak ada
10Nya
<369>
 
11yl
<0>
kesukaan
12Upx
<2656>
bagi-Ku di dalam kamu
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
 
13Mkb
<0>
berfirman
14rma
<559>
Aku juga
 
 
tidak
18al
<3808>
akan
 
 
menerima
19hura
<7521>
persembahan
17hxnmw
<4503>
dari
 
 
tanganmu
20Mkdym
<3027>
11
Sebab
1yk
<3588>
dari
 
 
terbitnya
2xrzmm
<4217>
matahari
3sms
<8121>
dan
 
 
sampai
4dew
<5704>
terbenamnya
5wawbm
<935>
nama-Ku
7yms
<8034>
besar
6lwdg
<1419>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
8Mywgb
<1471>
dan di
 
 
setiap
9lkbw
<3605>
tempat
10Mwqm
<4725>
akan
 
 
dipersembahkan dupa
11rjqm
<6999>
bagi
12sgm
<5066>
nama-Ku
13ymsl
<8034>
dan juga
 
 
persembahan
14hxnmw
<4503>
yang
 
 
tahir
15hrwhj
<2889>
sebab
16yk
<3588>
nama-Ku
18yms
<8034>
besar
17lwdg
<1419>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
19Mywgb
<1471>
TUHAN
21hwhy
<3068>
semesta alam
22twabu
<6635>
berfirman
20rma
<559>
12
Namun
 
 
kamu
1Mtaw
<859>
mencemarinya
2Myllxm
<2490>
dengan
3wtwa
<853>
mengatakan
4Mkrmab
<559>
bahwa
 
 
meja
5Nxls
<7979>
Tuhan
6ynda
<136>
itu
 
 
tercemar
7lagm
<1351>
dan
8awh
<1931>
buahnya
9wbynw
<5108>
dan
 
 
makanannya
11wlka
<400>
boleh
 
 
dihina
10hzbn
<959>
13
Kamu
 
 
berkata
1Mtrmaw
<559>
Lihat
2hnh
<2009>
alangkah susahnya
3haltm
<4972>
Lalu kamu
 
 
mendengus
4Mtxphw
<5301>
atasnya
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
semesta alam
8twabu
<6635>
 
5wtwa
<853>
berfirman
6rma
<559>
Dan kamu
 
 
membawa
9Mtabhw
<935>
hewan
 
 
rampasan
10lwzg
<1497>
hewan yang
11taw
<853>
timpang
12xoph
<6455>
dan hewan yang
13taw
<853>
sakit
14hlwxh
<2470>
sebagai
16ta 15Mtabhw
<853> <935>
persembahan
17hxnmh
<4503>
Apakah Aku harus
 
 
menerimanya
18hurah
<7521>
dari
19htwa
<853>
tanganmu
20Mkdym
<3027>
TUHAN
22hwhy
<3068>
berfirman
21rma
<559>
 
23o
<0>
14
Terkutuklah
1rwraw
<779>
penipu
2lkwn
<5230>
yang
 
 
mempunyai
3syw
<3426>
seekor yang
 
 
jantan
5rkz
<2145>
di antara
 
 
kawanan dombanya
4wrdeb
<5739>
lalu dia
 
 
menazarkannya
6rdnw
<5087>
tetapi
 
 
mempersembahkan
7xbzw
<2076>
yang
 
 
cacat
8txsm
<7843>
kepada
 
 
TUHAN
9yndal
<136>
sebab
10yk
<3588>
Akulah
13yna
<589>
Raja
11Klm
<4428>
Yang Mahabesar
12lwdg
<1419>
 
14rma
<559>
TUHAN
15hwhy
<3068>
semesta alam
16twabu
<6635>
berfirman dan

nama-Ku
17ymsw
<8034>
ditakuti
18arwn
<3372>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
19Mywgb
<1471>