Prev Chapter Numbers 10 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Buatlah
1hve
<6213>
 
2Kl
<0>
dua
3yts
<8147>
buah
 
 
trompet
4truwux
<2689>
dari
 
 
perak
5Pok
<3701>
yang
 
 
ditempa
6hsqm
<4749>

8Mta 7hvet
<853> <6213>
Pakailah
9wyhw
<1961>
itu untuk
10Kl
<0>
mengumpulkan
11arqml
<4744>
umat
12hdeh
<5712>
dan untuk menyuruh mereka
 
 
berangkat
13eomlw
<4550>
 
15twnxmh 14ta
<4264> <853>
3
Apabila kedua trompet itu

ditiup
1weqtw
<8628>
 
4Kyla
<413>
seluruh
5lk
<3605>
umat
6hdeh
<5712>
Israel harus
2Nhb
<0>
berkumpul
3wdewnw
<3259>
di depan
7la
<413>
pintu
8xtp
<6607>
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
4
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
satu
2txab
<259>
trompet saja yang

ditiup
3weqty
<8628>
hanya para
 
 
pemimpin
6Myayvnh
<5387>
 
7ysar
<7218>
suku
8ypla
<505>
yang
 
 
berkumpul
4wdewnw
<3259>
di hadapanmu
5Kyla
<413>
 
9larvy
<3478>
5
Ketika kamu
 
 
meniup
1Mteqtw
<8628>
suatu
 
 
tanda peringatan
2hewrt
<8643>
berarti
 
 
perkemahan
4twnxmh
<4264>
yang ada di
5Mynxh
<2583>
sebelah Timur
6hmdq
<6924>
harus
 
 
berangkat
3weonw
<5265>
6
Ketika kamu
 
 
meniup
1Mteqtw
<8628>
tanda peringatan
2hewrt
<8643>
untuk
 
 
kedua kalinya
3tyns
<8145>
berarti
 
 
perkemahan
5twnxmh
<4264>
yang ada di
6Mynxh
<2583>
sebelah Selatan
7hnmyt
<8486>
harus
 
 
berangkat
4weonw
<5265>
Tanda peringatan
8hewrt
<8643>
harus
 
 
dibunyikan
9weqty
<8628>
untuk menyuruh mereka
 
 
berangkat
10Mhyeoml
<4550>
7
Namun untuk
 
 
mengumpulkan
1lyhqhbw
<6950>
 
2ta
<853>
umat
3lhqh
<6951>
kamu harus
 
 
meniupnya
4weqtt
<8628>
tanpa
5alw
<3808>
tanda
 
 
peringatan
6weyrt
<7321>
8
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Harunlah
2Nrha
<175>
yaitu para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
yang harus
 
 
meniup
4weqty
<8628>
trompet
5twruuxb
<2689>
Ini akan
 
 
menjadi
6wyhw
<1961>
 
7Mkl
<0>
ketetapan
8tqxl
<2708>
bagimu
 
 
selamanya
9Mlwe
<5769>
dari generasi ke
 
 
generasi
10Mkytrdl
<1755>
9
Jika
1ykw
<3588>
kamu
2wabt
<935>
berperang
3hmxlm
<4421>
di
 
 
negerimu
4Mkurab
<776>
melawan
5le
<5921>
musuh
6ruh
<6862>
yang menindasmu bunyikanlah
8Mkta 7rruh
<853> <6887>
tanda
9Mterhw
<7321>
peringatan dengan
 
 
trompet
10twruuxb
<2689>
itu supaya kamu
 
 
diingat
11Mtrkznw
<2142>
di
 
 
hadapan
12ynpl
<6440>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allahmu
14Mkyhla
<430>
dan
 
 
diselamatkan
15Mteswnw
<3467>
dari
 
 
musuh-musuhmu
16Mkybyam
<341>
10
Kamu juga harus
 
 
meniupkan
6Mteqtw
<8628>
trompet
7truuxb
<2689>
pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
sukacitamu
2Mktxmv
<8057>
pada
 
 
perayaan-perayaan
3Mkydewmbw
<4150>
yang sudah ditetapkan dan pada
 
 
pergantian
4ysarbw
<7218>
bulan
5Mkysdx
<2320>
saat kamu mempersembahkan
8le
<5921>
kurban bakaran
9Mkytle
<5930>
dan
11yxbz 10lew
<2077> <5921>
kurban pendamaian
12Mkymls
<8002>
Itu akan
 
 
menjadi
13wyhw
<1961>
 
14Mkl
<0>
pengingat
15Nwrkzl
<2146>
akan kamu bagi
16ynpl
<6440>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
Allahmu
20Mkyhla
<430>
 
21P
<0>
11
Pada
1yhyw
<1961>
tanggal
 
 
20
6Myrveb
<6242>
bulan
7sdxb 4sdxb
<2320> <2320>
kedua
5ynsh
<8145>
tahun
2hnsb
<8141>
kedua
3tynsh
<8145>
 
8hlen
<5927>
awan
9Nneh
<6051>
yang
 
 
melingkupi
10lem
<5921>
tenda
11Nksm
<4908>
kesaksian
12tdeh
<5715>
bergerak
 
 
12
Umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
pun
 
 
memulai
1weoyw
<5265> ==>
perjalanan
4Mhyeoml
<4550>
mereka dari
 
 
padang gurun
5rbdmm
<4057>
Sinai
6ynyo
<5514>
dan
 
 
berjalan
1weoyw
<== <5265>
sampai
 
 
awan
8Nneh
<6051>
itu
 
 
berhenti
7Nksyw
<7931>
di
 
 
padang gurun
9rbdmb
<4057>
Paran
10Nrap
<6290>
13
Itulah
 
 
pertama kalinya
2hnsarb
<7223>
umat Israel
 
 
pindah
1weoyw
<5265>
atas
3le
<5921>
perintah
4yp
<6310>
TUHAN
5hwhy
<3068>
melalui
6dyb
<3027>
Musa
7hsm
<4872>
14
Bendera
2lgd
<1714>
perkemahan
3hnxm
<4264>
 
4ynb
<1121>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
berangkat
1eoyw
<5265>
pertama kali
6hnsarb
<7223>
menurut
 
 
pasukan-pasukannya
7Mtabul
<6635>
dengan
8lew
<5921>
dipimpin
9wabu
<6635>
oleh
 
 
Nahason
10Nwsxn
<5177>
anak
11Nb
<1121>
Aminadab
12bdnyme
<5992>
15
Netaneel
6lantn
<5417>
anak
7Nb
<1121>
Zuar
8rewu
<6686>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Isakhar
5rsvy
<3485>
16
Dan
 
 
Eliab
6bayla
<446>
anak
7Nb
<1121>
Helon
8Nwlx
<2497>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Zebulon
5Nlwbz
<2074>
17
Kemudian
 
 
Tenda Suci
2Nksmh
<4908>
dibongkar
1drwhw
<3381>
Orang-orang dari
 
 
keluarga
4ynb
<1121>
Gerson
5Nwsrg
<1648>
dan
6ynbw
<1121>
Merari
7yrrm
<4847>
yang
 
 
mengangkut
8yavn
<5375>
Tenda Suci
9Nksmh
<4908>
itu pun
 
 
berangkat
3weonw
<5265>
 
10o
<0>
18
Bendera
2lgd
<1714>
perkemahan
3hnxm
<4264>
Ruben
4Nbwar
<7205>
yang
 
 
berangkat
1eonw
<5265>
berikutnya menurut
 
 
pasukan-pasukannya
5Mtabul
<6635>
dengan
6lew
<5921>
dipimpin
7wabu
<6635>
oleh
 
 
Elizur
8rwuyla
<468>
anak
9Nb
<1121>
Syedeur
10rwayds
<7707>
19
Selumiel
6laymls
<8017>
anak
7Nb
<1121>
 
8yrwu
<0>
Zurisyadai
9yds
<6701>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Simeon
5Nwems
<8095>
20
Dan
 
 
Elyasaf
6Poyla
<460>
anak
7Nb
<1121>
Rehuel
8lawed
<1845>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Gad
5dg
<1410>
21
Kemudian
 
 
orang-orang Kehat
2Mythqh
<6956>
berangkat
1weonw
<5265>
dengan
 
 
mengangkut
3yavn
<5375>
benda-benda kudus
4sdqmh
<4720>
 
6ta
<853>
Tenda Suci
7Nksmh
<4908>
sudah
 
 
dipasang
5wmyqhw
<6965>
sebelum
8de
<5704>
mereka
 
 
tiba
9Mab
<935>
 
10o
<0>
22
Selanjutnya
 
 
panji
2lgd
<1714>
perkemahan
3hnxm
<4264>
 
4ynb
<1121>
Efraim
5Myrpa
<669>
berangkat
1eonw
<5265>
menurut
 
 
pasukan-pasukannya
6Mtabul
<6635>
 
7lew
<5921>
dipimpin
8wabu
<6635>
oleh
 
 
Elisama
9emsyla
<476>
anak
10Nb
<1121>
Amihud
11dwhyme
<5989>
23
Gamaliel
6laylmg
<1583>
anak
7Nb
<1121>
Pedazur
8rwu hdp
<6301>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Manasye
5hsnm
<4519>
24
Dan
 
 
Abidan
6Ndyba
<27>
anak
7Nb
<1121>
Gideoni
8ynwedg
<1441>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Benyamin
5Nmynb
<1144>
 
9o
<0>
25
Kemudian
 
 
panji
3hnxm 2lgd
<4264> <1714>
suku
4ynb
<1121>
Dan
5Nd
<1835>
berangkat
1eonw
<5265>
menurut
 
 
pasukan-pasukannya
9Mtabul
<6635>
dengan
10lew
<5921>
dipimpin
11wabu
<6635>
oleh
 
 
Ahiezer
12rzeyxa
<295>
anak
13Nb
<1121>
 
14yme
<0>
Amisyadai
15yds
<5996>
Mereka
 
 
membentuk pengawalan dari belakang
6Poam
<622>
bagi
 
 
seluruh
7lkl
<3605>
perkemahan
8tnxmh
<4264>
26
Pagiel
6layegp
<6295>
anak
7Nb
<1121>
Okhran
8Nrke
<5918>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Asyer
5rsa
<836>
27
Dan
 
 
Ahira
6eryxa
<299>
anak
7Nb
<1121>
Enan
8Nnye
<5881>
 
1lew
<5921>
memimpin
2abu
<6635>
suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Naftali
5yltpn
<5321>
28
Itulah
1hla
<428>
urutan
 
 
keberangkatan
2yeom
<4550>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
menurut
 
 
pasukan
5Mtabul
<6635>
mereka ketika
 
 
berangkat
6weoyw
<5265>
 
7o
<0>
29
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Hobab
3bbxl
<2246>
anak
4Nb
<1121>
Rehuel
5lawer
<7467>
orang Midian
6ynydmh
<4084>
ayah mertua
7Ntx
<2859>
Musa
8hsm
<4872>
Kami
10wnxna
<587>
berangkat
9Myeon
<5265>
menuju
11la
<413>
tempat
12Mwqmh
<4725>
yang
13rsa
<834>
dikatakan
14rma
<559>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Aku akan
16wta
<853>
memberikannya
17Nta
<5414>
kepadamu
18Mkl
<0>
Mari
19hkl
<1980>
ikutlah dengan kami dan kami akan memperlakukanmu
 
 
dengan
20wnta
<854>
baik
21wnbjhw
<3190>
 
22Kl
<0>
Sebab
23yk
<3588>
TUHAN
24hwhy
<3068>
telah
25rbd
<1696>
menjanjikan yang
 
 
baik
26bwj
<2896>
kepada
27le
<5921>
Israel
28larvy
<3478>
30
Namun Hobab
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
 
2wyla
<413>
Tidak
3al
<3808>
aku
5yk
<3588>
tidak
6Ma
<518>
akan
 
 
ikut
4Kla
<1980>
aku akan kembali
 
 
ke
7la
<413>
negeriku
8yura
<776>
dan
 
 
kepada
9law
<413>
keluargaku
10ytdlwm
<4138>
 
11Kla
<1980>
31
Musa
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Tolong
 
 
jangan
2la
<408>
 
3an
<4994>
tinggalkan
4bzet
<5800>
 
5wnta
<853>
kami
6yk
<3588>
Engkau yang
8Nk 7le
<3651> <5921>
tahu
9tedy
<3045>
bagaimana
 
 
berkemah
10wntnx
<2583>
di
 
 
padang gurun
11rbdmb
<4057>
dan engkau dapat
 
 
menjadi
12tyyhw
<1961>
 
13wnl
<0>
mata
14Mynyel
<5869>
bagi kami
 
 
32
 
1hyhw
<1961>
Jika
2yk
<3588>
kamu
 
 
pergi
3Klt
<1980>
bersama
4wnme
<5973>
kami semua
5hyhw
<1961>
kebaikan
6bwjh
<2896>
 
7awhh
<1931>
yang
8rsa
<834>
dilakukan
9byjyy
<3190>
TUHAN
10hwhy
<3068>
kepada
11wnme
<5973>
kami akan kami lakukan juga
12wnbjhw
<3190>
kepadamu
13Kl
<0>
33
Jadi mereka
 
 
berangkat
1weoyw
<5265>
dari
 
 
gunung
2rhm
<2022>
TUHAN
3hwhy
<3068>
selama
 
 
tiga
5tsls
<7969>
hari
6Mymy
<3117>
perjalanan
4Krd
<1870>
Tabut
7Nwraw
<727>
Perjanjian
8tyrb
<1285>
TUHAN
9hwhy
<3068>
berjalan
10eon
<5265>
di depan
11Mhynpl
<6440>
mereka
 
 
selama
12Krd
<1870>
tiga
13tsls
<7969>
hari
14Mymy
<3117>
untuk
 
 
mencari
15rwtl
<8446>
 
16Mhl
<0>
tempat perhentian
17hxwnm
<4496>
bagi mereka
 
 
34
Awan
1Nnew
<6051>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berada di
 
 
atas
3Mhyle
<5921>
mereka selama
 
 
siang hari
4Mmwy
<3119>
saat mereka
 
 
berangkat
5Meonb
<5265>
dari
6Nm
<4480>
perkemahan
7hnxmh
<4264>
 
8o
<0>
35
Ketika
1yhyw
<1961>
mereka
 
 
mengangkat
2eonb
<5265>
tabut
3Nrah
<727>
Musa
5hsm
<4872>
berkata
4rmayw
<559>
Bangkitlah
6hmwq
<6965>
ya
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
Biarlah
 
 
musuh-musuh-Mu
9Kybya
<341>
berserak
8wupyw
<6327>
Biarlah orang-orang yang
 
 
membenci-Mu
11Kyanvm
<8130>
melarikan diri
10wonyw
<5127>
dari
 
 
hadapan-Mu
12Kynpm
<6440>
36
Apabila tabut
 
 
berhenti
1hxnbw
<5117>
Musa
 
 
berkata
2rmay
<559>
Kembalilah
3hbws
<7725>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepada
 
 
beribu-ribu
6ypla 5twbbr
<505> <7233>
umat
 
 
Israel
7larvy
<3478>
 
8P
<0>